De Pleiaden Jullie Relatie met Geluk en Vreugde / 13 Mei 2016 / Natalie Glasson

De Pleiaden
Jullie Relatie met Geluk en Vreugde
13 Mei 2016 / Natalie Glasson
Wij sturen naar jullie de vibratie van geluk en vreugde vanuit het Licht dat ons allemaal aan elkaar verenigt, en de essentie is van onze beschaving de Pleiaden. Wij zijn diep vereerd om met jullie te communiceren en ons bewustzijn te delen om jullie volledige wezen te ondersteunen bij het ontwaken in/naar de Waarheid welke jullie zijn: een aspect van de Schepper. Wij komen naar voren en stralen onze vibratie van geluk en vreugde in/naar jullie wezen uit, omdat deze de kwaliteiten van de Schepper zijn die wij binnenin jullie wensen te verbeteren. Wij presenteren onszelf als stralende bakens van geluk en vreugde, aldus jullie mogen her/erkennen dat wij alleen maar de Waarheid spiegelen welke altijd binnenin jullie aanwezig is.
Of je nu wel of niet gefocust bent op je spirituele pad, als een Ziel op de Aarde is het je goddelijke recht om geluk en vreugde te ervaren, alsook andere gelijkaardige kwaliteiten van de Schepper. Geluk en vreugde zijn aspecten en energieën van de Schepper, zij hebben krachtige genezende kwaliteiten, en kunnen enorm veel kennis en wijsheid aansteken, alsook jullie begrip van jullie eenheid met de Schepper verder helpen. Geluk en vreugde zijn energetische frequenties welke bestaan binnenin jullie Ziel, zij kunnen geactiveerd en uitgezonden worden door jullie, alsook naar voren geroepen om op jullie neer te regenen vanuit de Schepper.
Dit kan bereikt worden door eenvoudig hardop te verkondigen: “Ik activeer en straal de energetische vibratie en frequentie uit van geluk en vreugde vanuit mijn Ziel en doordring mijn volledige wezen en werkelijkheid.”
Verbeeld je vanuit je hart en Ziel dat een innerlijke gloed zich manifesteert, het is de energie van geluk en vreugde dat zichzelf aan jou openbaart. Voel een heilige en speciale vibratie opbouwen van binnenuit je wezen dat zich krachtig uitbreidt.
Als een alternatief, kan je affirmeren: “Ik activeer en ontvang de energetische vibratie en frequentie van geluk en vreugde vanuit de Schepper, deze heilige energie uitnodigend om mijn volledige wezen en werkelijkheid te doordringen.”
Verbeeld je de meest prachtige Lichtregen over en door jou heen stromend vanuit het Universum van de Schepper. Laat jezelf je hart openen om te ontvangen alsof je hartchakra een gouden bron is welke alle vibraties van geluk en Liefde verzamelt, dan de energie distribuerend doorheen je wezen.
Beide uitoefeningen zijn geschikt en zullen andere vormen van herinnering en acceptatie binnenin je wezen ontwaken. Om de vibratie van geluk en vreugde te voelen pulseren alsof een geluidsfrequentie vanuit je hart en Ziel jou bevestiging aanbiedt dat geluk en vreugde binnenin jou bestaan, heb je niets anders nodig dan een gedachte om het te ervaren. Dit brengt gevoelens van tevredenheid naar voren en in staat te zijn om jezelf te voeden en alles dat je nodig hebt te verstrekken. Om de vibraties van geluk en vreugde te ontvangen van de Schepper, is om te beseffen dat de Schepper waarlijk wenst dat je gelukkig en vreugdevol bent en je onophoudelijk ondersteunt en aanmoedigt en heilige geschenken met jou deelt. Beide aspecten van herinnering, wanneer geactiveerd en bekrachtigd binnenin je wezen, zullen je ascentie, het zelfbesef en de manifestatie van je dromen helpen.
Wij, de Pleiaden, wensen voor jullie om na te denken over geluk en vreugde. Zijn geluk en vreugde hetzelfde voor jou of bezitten zij minimaal diverse kwaliteiten van dezelfde bron? Wat betekent geluk en vreugde voor jou op een fysiek niveau? Wat betekent geluk en vreugde op een emotioneel niveau? Waar duidt geluk en vreugde op voor jou op een spiritueel en ascentie niveau? Wat voor percentage van geluk en vreugde herken je binnenin je wezen? Uiteindelijk; geloof je dat je doorgaand geluk en vreugde verdient in je alledaagse leven? Deze vragen zullen je ondersteunen om je relatie aangaande geluk en vreugde te begrijpen, alsook hoe accepterend je bent van deze Schepper vibraties binnenin je wezen. Je hebt welzeker een relatie met geluk en vreugde, en wanneer je het onderzoekt en begrijpt, mag je herkennen dat je relatie met geluk en vreugde in feite je relatie met de Schepper reflecteert. Hoe meer bereid je bent om jezelf toe te staan om geluk en vreugde te ervaren, niet door invloeden in je externe werkelijkheid maar door de krachtige vibratie binnenin je wezen, hoe meer jij je eeuwige band met en als de Schepper zult beseffen.
Wij, de Pleiaden, wensen jullie ook aan te moedigen om de pijn en de weerstand te her/erkennen die jullie vast mogen houden binnenin jullie hartchakra of emotionele lichaam, wat verschuldigd is aan ervaringen van gebrek aan geluk en vreugde in je leven of het gevoel van geluk en vreugde ontkend te zijn. Het neemt slechts één ervaring in jullie werkelijkheid om weerstand jegens geluk en vreugde te manifesteren, hetgeen ook her/erkend kan worden als weerstand jegens de Schepper. Wij wensen eerst voor jullie om je gedachten te observeren, de manier waarop je tegen jezelf en over jezelf tegen anderen spreekt. Leg je de nadruk op een gebrek aan geluk en vreugde door gedachten over oordeel, klagen en frustratie? Als een alternatief, leg je de nadruk op de aanwezigheid van geluk en vreugde binnenin je leven door expressies, acties en ervaringen van zelf-liefde, zelfacceptatie en medeogen? De gedachten die je produceert geven je relatie met geluk en vreugde aan en daarom met de Schepper. Met observatie kan je de overtuigingen van de weerstand her/erkennen en loslaten die je creëert richting de Schepper en hoe je onnodige uitdagingen in je werkelijkheid manifesteert. Wanneer het begrip geboren is, smelten onnodige gewoonten gemakkelijk weg.
Je mag wensen om enige tijd door te brengen met te communiceren met je hartchakra, de aandacht verankerend van je verstand en derde oog in/naar je hartchakra met het doel van de aanwezige pijn en weerstand te her/erkennen. Wanneer jij je met je hartchakra verbindt, begrijp je de weerstand en de pijn betreffende geluk en vreugde vastgehouden binnenin je emotionele lichaam en zintuigen. Je hartchakra demonstreert ook aan jou belangrijke energieën waar het zich aan vast mag houden, ofwel pijnlijk of prachtig, hetgeen krachtig je ascentie zal beïnvloeden. Dit is omdat je hartchakra het doel van je Ziel begrijpt en daarom bepaalde energieën vasthoudt in de wetenschap dat hen te onderzoeken krachtige transformaties binnenin je wezen zal creëren. Nodig je hartchakra uit om je bewust te maken van de energieën welke de vibratie van weerstand en pijn vasthouden betreffende je ervaring en acceptatie van geluk en vreugde. Je mag gebieden of bubbels van energie ervaren naar boven te komen in je bewuste besef. Wanneer genezing nodig is, doe alsjeblieft een beroep op ons, De Pleiaden, om onze krachtige vibraties van geluk en vreugde in jullie hartchakra te stralen en ook alle energie daaraan verbonden om de blokkade op te lossen en los te laten.
Heel veel mensen mogen zeggen dat zij de Schepper niet weerstaan, en toch schijnen zij geen vervulling in hun relaties te kunnen creëren. Zij mogen ook meedelen dat zij geen geluk en vreugde kunnen ervaren totdat zij vervulling ervaren. Dit is een illusie welke jullie aldus op vele manieren immens hindert. Jullie geluk en vreugde komt van binnenuit jullie net zoals jullie gevoelens van vervulling dat doen. Iedere Ziel heeft een aspect van weerstand jegens de Schepper, dit maakt deel uit van aanwezig te zijn op de Aarde. Het is door je weerstand jegens de Schepper heen te gaan, dat jij jezelf wederom herinnert als alles dat de Schepper is.
Geef alsjeblieft al jullie Aardse pijn aan ons, de Pleiaden, aangezien wij aanwezig zijn om genezing en transformatie binnenin jullie wezen voort te brengen. Deze stap is prachtig om te ervaren en handelt als een proces van overgave na jullie zelfverkenning. Het stelt jullie in vrijheid en staat ons toe om jullie te ondersteunen met onze krachtige genezende vibraties.
Wanneer jullie jezelf toestaan in harmonie te vibreren met het geluk en de vreugde van jullie Ziel en de Schepper, dan gaan jullie een goddelijke staat van Zijn binnen, badend binnenin jullie goddelijke innerlijke Waarheid. Jullie houden de sleutel vast om verder jullie besef van de Schepper te verenigen met jullie fysieke wezen, alsook het op natuurlijke wijze en automatisch creëren van alles dat jullie wensen om in jullie werkelijkheid te ervaren. Alles komt voor jullie beschikbaar. En zeer belangrijk, een waarheidsgetrouw en waardevol besef is dagende, dat geluk en vreugde eeuwig ervaren kunnen worden. Jullie raken zelfverzekerd aangaande jullie cocreatie met de Schepper, het feit dat er geen grenzen zijn, alleen dat wat jullie kiezen te creëren en te leven op de Aarde, is niet bedoeld om uitdagend te zijn, maar het is om ervan te genieten. Sta jullie zelf toe om verder te genieten van jullie werkelijkheid, om door de regels en beperkingen van het bewustzijn van de mensheid heen te breken en jullie eeuwige verbinding met de Schepper te onderzoeken, door eenvoudig de krachtige vibratie en transformatie frequenties te her/erkennen van de kwaliteiten van de Schepper van geluk en vreugde.  
Jullie mogen wensen om ons, de Pleiaden, uit te nodigen om dagelijks energetisch jullie wezen te enthousiasmeren met onze heilige vibraties van geluk en vreugde om dezelfde ontwaking binnenin jullie wezen verder te ondersteunen.
Wij wensen voor jullie om in geluk en vreugde te bestaan,
De Pleiaden
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com