De ANDROMEDANEN – WAARHEIDS CYCLI

De ANDROMEDANEN WAARHEIDS CYCLI

Gechanneld door Natalie Glasson – 15 Oktober 2021 – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, wij zijn de Andromedaanse beschaving en wezens, wij komen naar voren met de vibratie van Waarheid. Vandaag willen wij met u spreken over Waarheidscycli. De aanwezigheid van waarheid is immens belangrijk, het is de vibratie en de frequentie van de Schepper. Waarheid maakt een herinnering aan de Schepper mogelijk en ondersteunt deze, waardoor wijsheid kan ontstaan. Wijsheid die verlichtend en bevrijdend is en die je diepere verbinding met alles wat de Schepper is ondersteunt. Wanneer we over waarheid spreken, richten we ons op zuivere trillingen van de Schepper die binnen jullie wezen en in het hele Universum van de Schepper bestaan. Waarheid kan op vele manieren beschreven en ervaren worden. Wanneer we ons verbinden met waarheid, begrijpen we onze verbinding met de Schepper. Er is een vertrouwdheid, een resonantie, misschien zelfs een opluchting van het opnieuw ervaren van verbinding met alles wat de Schepper is.

Het is belangrijk om jezelf uit te nodigen om te erkennen wat waarheid voor jou betekent! Hoe verklaar je waarheid en hoe wens je de waarheid van de Schepper op Aarde te ervaren in je huidige bestaan? De cycli van waarheid die op de innerlijke vlakken plaatsvinden zijn als sjablonen, ze zijn een momentum van energie die bijna cirkelt, het is voortdurend in beweging en toch is de trilling niet noodzakelijkerwijs in ontwikkeling. Het is eenvoudigweg in beweging, creëert en vergroot dezelfde vibratie of frequentie, en deze vibraties en frequenties zijn van waarheid. We kunnen ons cirkelvormige sjablonen voorstellen die ronddraaien en een waarheid in zich dragen. Waarheid, alle herinnering, of erkenning van de Schepper is essentieel voor het huidige stadium van ascensie en maakt het mogelijk voor wie de waarheid ziet om haar te belichamen en uit te drukken.

Deze sjablonen van waarheden staan bekend als Waarheidscycli, zij zijn de richtpunten naar ascensie op dit moment. De kwaliteiten binnen de Waarheidscycli zijn de vibraties die nodig zijn om belichaamd te worden om te evolueren naar de volgende fase van ascensie. Deze Waarheidscycli zijn immens krachtig, en je kunt ze binnengaan, ze zijn als portalen. Als je een Waarheidscyclus binnengaat, word je getransporteerd naar die trilling van Waarheid. Het zijn als ashrams of een heilige ruimte die waarheidstrillingen uitstralen en uitbeelden. Je zult tijd hebben om de waarheidstrilling te absorberen, te herkennen, de betekenis ervan te begrijpen, en het te belichamen. Vraag dan om terug te gaan naar je fysieke lichaam op de aarde om de waarheid in je wezen te gronden.

De Waarheidscycli hebben onderwerpen, een voorbeeld hiervan is dat één Waarheidscyclus gewijd is aan de waarheid van het fysieke lichaam. Wanneer je deze Waarheidscyclus of dit portaal binnengaat, ga je een ashram binnen die de waarheid van het fysieke lichaam uitstraalt, het is alsof je een boek leest dat helemaal over de waarheid van het fysieke lichaam gaat. Binnen de Waarheidscycli kun je ontdekken waar de Schepper het fysieke lichaam voor bedoeld heeft, hoe de Schepper het fysieke lichaam schiep, het doel van het fysieke lichaam, en hoe het fysieke lichaam kan ascenderen en verder kan evolueren. Soms schenken de Waarheidscycli je een affirmatie die de waarheid van die cyclus beschrijft.

Er zijn andere waarheidscycli waarmee je je kunt verbinden: Waarheid van de Ascensie Reis, de Waarheid van de Liefde van de Schepper, en de Waarheid van je Doel. Er zijn zoveel Waarheidscycli dat het niet essentieel voor je is om je met al deze cycli te verbinden. Als je merkt dat je niet in staat bent om ze te ervaren, zal de eenvoudige intentie om je te verbinden met enkele van de Waarheidscycli voldoende zijn.

Wanneer je je wilt verbinden met de Waarheidscyclus, kun je het gewoon vragen.

Roep ons aan, de Andromedanen, vraag om je te verbinden met de meest geschikte Waarheidscyclus voor jouw huidige fase van ascensie.

Ga in je hartchakra, dan in je hogere hartchakra. Het zal bijna als een ronde wijzerplaat zijn, een poort of een deur waar je doorheen kunt lopen. Je gaat naar binnen door de Waarheidscyclus.

Wanneer je in de Waarheidscyclus bent, kunt je stil zijn, diep ademhalen en je concentreren op je zintuigen.

Waar word je bewust van gemaakt, waar word je op geattendeerd? Hoe beïnvloedt de Waarheidscyclus je wezen? De Waarheidscyclus spreekt met je en dus is het aan jou om je open te stellen om de communicatie te ontvangen op een manier die jou dient, en op een manier die jij kunt begrijpen.

Zodra je dit proces hebt voltooid, kun je ons, de Andromedanen, eenvoudig vragen om je terug te brengen naar jouw fysieke lichaam. Adem zo diep mogelijk in en adem dan zo wijd mogelijk uit om de waarheid in je wezen te gronden.

Als je je niet bewust bent van wat er gebeurt, zal het aardingsproces plaatsvinden en zullen deze Waarheidscycli je ondersteunen in je werkelijkheid. Zij worden vanuit de innerlijke vlakken aan je gepresenteerd als sjablonen van activerende waarheid, waarheid die al in je wezen aanwezig is. Deze waarheid zal jou en je huidige ervaringen, je creaties en je bestaan op de Aarde versterken, alles wat je ervaart een boost geven en je de gereedschappen aanreiken die nodig en noodzakelijk zijn. Sommige van deze Waarheidscycli kunnen genezing bieden, andere kunnen nieuwe vaardigheden en bekwaamheid of inspiratie en verlichting bieden.

Onthoud dat het belangrijk is om je te verbinden met de Waarheidscycli die je dienen, in plaats van te proberen je te verbinden met talloze Waarheidscycli.

Wij, de Andromedanen, zullen aanwezig zijn om jullie te dienen en te ondersteunen. Dit is een prachtige gelegenheid voor belichaming en herinnering aan de waarheid van de Schepper, die natuurlijk al in jullie wezen aanwezig is.

Wij houden van jullie oprecht en onvoorwaardelijk,

Wij zijn de Andromedanen

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org