De Andromedanen Van Oorsprong naar Synthese / 19 Juni 2015 / Natalie Glasson

De Andromedanen
Van Oorsprong naar Synthese
19 Juni 2015 / Natalie Glasson
Het is met Liefde, respect en waarheid, dat wij, het Andromedaanse bewustzijn naar voren treden om jullie te begroeten. Wij brengen ons sterrenlicht en de vibraties van het kosmische niveau van de Schepper naar voren om binnenin jullie wezen ingebed te worden. Zoals vele sterren beschavingen hebben wij de creatie en doorgaande ascentie van de Aarde en diegenen die wensen om aanwezig te zijn op de Aarde actief ondersteund. Wij zijn bij jullie aanwezig, binnenin jullie hart en ziel bij iedere stap van jullie ascentiereis, onze ondersteuning is altijd voor jullie om te ontvangen en te ervaren.

Wij eren jullie met onze aanwezigheid omdat jullie ons aldus openlijk eren met jullie aanwezigheid; wij werken met jullie ziel en de gehele mensheid om de Goddelijke Wil en het Plan van de Schepper op de Aarde voort te brengen. Jullie, net zoals wij, hebben heilige wijsheid en sjablonen in de Aarde te verankeren, hetgeen een volledig leven kan nemen om te bewerkstelligen. Jullie houden binnenin jullie wezen een aspect van de Schepper vast, zo zuiver en uniek, dat het voor jullie is om dit aan de Aarde en de gehele mensheid te verstrekken. Jullie mogen misschien niet weten wat deze energie is, de wijsheid waar het over spreekt of zelfs hoe het de ascentie van allen zal beïnvloeden, dit is ook niet van belang en het wordt nog steeds aan jullie geschonken met het doel van te delen. Hoe meer jullie ontdekken, tot uitdrukking brengen en jullie ziel uitbreiden, het dieper belichamen in jullie wezen, hoe meer jullie een aspect van de Schepper aan de Aarde en de mensheid afleveren. Iedere ziel op de Aarde wenst om zichzelf te vinden, diens waarheid te ontdekken en diens afkomst te beseffen, dit is voor ieder persoon hetzelfde of zij zich er nu bewust van zijn of niet.
Jullie zoeken binnenin jullie naar het aspect van de Schepper wat jullie overeengekomen zijn om in de Aarde te downloaden, echter, jullie zoeken er ook naar om je te verbinden met de aspecten van de Schepper die anderen aan het downloaden zijn, aangezien met dezen te verenigen zou betekenen dat jullie jezelf realiseren als een groter geheel en waarheid van de Schepper. Dit symboliseert dat ieder persoon op de Aarde gelijk is en hetzelfde doel bezit. Jullie kunnen jullie doel niet bereiken zonder de ondersteuning en aanwezigheid van andere zielen in de menselijke vorm, zoals zij dat niet zonder jullie aanwezigheid kunnen. Wij delen ons bewustzijn met jullie, aldus jullie mogen zien hoe kostbaar jullie en de gehele mensheid zijn, jullie zijn niet willekeurig op de Aarde geplaatst, jullie zijn allemaal overeengekomen om hetzelfde doel te bereiken en toch zullen jullie het allemaal uitvoeren op talrijke verschillende manieren en vormen. Wij zijn, tot de één of andere omvang, ook overeengekomen om hetzelfde te bereiken; om onze eigen waarheid vanuit het bewustzijn van onze beschaving in de Aarde te downloaden om een aspect van de Schepper voort te brengen en te benadrukken.
Eén van onze intenties om naar voren te komen om jullie te begroeten is om jullie in een perspectief van het bekijken van jullie wezens, creaties en werkelijkheid op een nieuwe manier te gidsen. Wij wensen om jullie aan te moedigen om na te denken en te focussen op cirkels, wij wensen voor jullie om te beseffen dat iedere creatie door jullie gevormd de opmaak van een cirkel bezit, dit is hetzelfde voor iedere ervaring, ieder leven, project, idee of begrip. Alles binnenin jullie, alles dat jullie creëren en ervaren bezit de opmaak van een cirkel wat verschuldigd is aan het besef dat jullie een bron van oorsprong voor jullie creaties zijn.
Alles begint bij/met jou en beweegt in een cyclus van een cirkel, wat betekent dat het evolueert terwijl het uitgelijnd blijft met jouw energie en naar jou terugkeert om ofwel voltooid of verder verkend te worden. Wij wensen voor jullie/jou om tijd in meditatie te nemen om over alles in een cirkel vorm na te denken. Bijvoorbeeld, beschouw je leven als een cirkel, je verhuist uit de innerlijke vlakken om geboren te worden te leven en om dan naar de innerlijke vlakken terug te keren. Als je de tegengestelde zijde van de cirkel bereikt mag jij je zover weg voelen als je ooit geweest bent van de innerlijke vlakken, en toch ben je altijd uitgelijnd alsof je onophoudelijk langs hetzelfde treinspoor reist; zelfs als je eruit zou willen gaan zou je dat niet kunnen. Denk na over je spirituele evolutie als een cirkel met elke gedachte en elk geloof waar je als een cirkel energie aan geeft. Wij weten dat het concept van een cirkel is dat er geen begin of einde is. Wij vragen aan je om je voor te stellen dat er een begin aan de cirkel is wat tevens het einde is, in plaats van er op deze manier aan te denken, denk er aan als een punt van vermenging, synthese en integratie, in waarheid naadloos zijnde. De volledige cirkel is naadloos wat betekent dat je nooit uit je waarheid, essentie en oorsprong weg kunt gaan.
Ons idee en perspectief dat wij met jullie delen is in feite een gereedschap en nochtans zal het jullie geloof versterken van altijd uitgelijnd te zijn met de Schepper, in de meest geschikte plaats en op het geschikte tijdstip, gegidst en van goddelijke perfectie zijnde. Wij moedigen jullie aan om over het gereedschap na te denken, ben het ermee eens, ben het er niet mee eens en ervaar jezelf, alsmede alles dat je creëert, als een cirkel.
Alles dat je creëert zal altijd reizen om met jou te vermengen, dit is het doel van alles dat je bent en alles dat je bereikt in ieder huidig moment van je werkelijkheid. Nieuwe cirkels worden geboren vanuit de gesynthetiseerde energie binnenin jou, terwijl oude cirkels met je wezen vermengen en vervulling creëren. Je weet dat een ervaring of cirkel diens reis nog niet voltooid heeft als vervulling nog niet ervaren werd. Vervulling wordt alleen echt bereikt wanneer een schijnbaar nieuw aspect van de Schepper vermengd is met of herinnerd wordt binnenin je wezen.
Wij wensen om je aan te moedigen om je vroegere levensspannen ook als cirkels te herkennen. Terwijl je in de 5de Dimensie creëert en bestaat, wat ook bekend is als het Tijdperk van Liefde, is één van jou doelstellingen om genezing en voltooiing te brengen naar je vroegere levensspannen, welke in waarheid jouw gelijktijdige levensspannen zijn. Je werd toegewezen in je huidige leven als een krachtige genezer en synthese voor je volledige ziel, levensspannen en de andere 11 aspecten van je ziel. Je huidige levensspanne is immens belangrijk als je zelfs doorgaat om vele levens meer te hebben dan dit leven, aangezien je huidige leven een punt van voltooiing is. Dit betekent dat alle cirkels van elk leven dat je ervaren hebt nu hun reis voltooien, naar jou toe bewegen voor het moment van synthese en vervulling. Wat voor verder levensspannen dan ook waar jij je op inscheept, zullen de energie van de voltooiing van het verleden bezitten alsof je geschiedenis verteerd en geïntegreerd werd, terwijl het niet langer meer een impact heeft op je ervaringen. Je zult ook de energie van vervulling belichamen, wat betekent dat de vervulling jouw overtuiging en werkelijkheid zal worden, een bron van waaruit je consequent creëert. Op vele manieren geeft je huidige werkelijkheid jou de kans om de losse eindjes aan elkaar te knopen, of met andere woorden om jouw cirkels te voltooien en integratie te ervaren. Neem de tijd om over je vroegere levens na te denken als cirkels welke een invloed hebben op je huidige werkelijkheid om synthese voort te brengen. Laat jezelf erkennen dat iedere ervaring in jouw werkelijkheid een doel van synthese en integratie bezit. Zelfs je voltooiing zal geïnspireerde ideeën van uitgebreid begrip voort brengen.
Met het concept van cirkels kan jij jouw verbinding met alles en alle aspecten van de Schepper beseffen, jezelf beseffend als een punt van oorsprong met alles dat naar jou terugkeert voor integratie. Laat jezelf beseffen hoe uitgebreid en eeuwig je bent wanneer jij jezelf gewaarwordt voorbij je fysieke lichaam en besef, er is geen einde aan jouw uitbreiding.
Wij nodigen jullie uit om een beroep op onze energie te doen terwijl jullie het perspectief verkennen dat wij met jullie delen, aldus wij verder het uitgebreide bewustzijn en gewaarwordingen/inzichten mogen inspireren. Jullie mogen ook wensen om deze invocatie te gebruiken om jullie verbinding met onze energieën te ondersteunen:
“Andromedaanse wezens van Liefde en Kosmische vibraties, ik doe een beroep op jullie aanwezigheid en Licht om mij te omringen. Overgiet mijn volledige wezen met jullie sterren van Licht, bewustzijn, uitgebreidheid en waarheid. Ondersteun mij met me te verbinden op een dieper niveau met jullie bewustzijn, ervaring en uitlijning en met jullie te verbinden wat mijn ascentie en goddelijke doelstelling op de Aarde bekrachtigd. Ondersteun me bij het ervaren van een grotere uitbreiding en een eenheid met de Schepper. Help mij met me te verbinden met de Goddelijke Waarheid en het aspect van de Schepper binnenin mijn wezen, mij ondersteunend met dit te downloaden in de Aarde met Goddelijke Timing en besef.
Met jullie begeleidende aanwezigheid, ondersteun mij met genezing naar mijn volledige wezen te brengen, naar alle aspecten van mijn ziel en vroegere levensspannen. Ik ben gereed om mijn cirkels te voltooien om de integratie, de vermenging en synthese te ervaren waar het geschikt is met jullie hulp en goddelijke begeleiding. Ik ben gereed om gemakkelijk en perfect mijn ascentie te versnellen. Ik ben dankbaar voor de energie, het Licht, de Liefde, het bewustzijn en de uitbreidende perspectieven die jullie nu met mij delen. Dank je wel, ik ben gereed om verder binnenin mijn wezen te ontwaken en te ontvangen.'”
Met Kosmische vibraties,
De Andromedanen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/