Cellulaire Behandeling Door De Arcturianen

Cellulaire Behandeling Door De Arcturianen

 Gechanneld door Natalie Glasson – 16 September 2021 – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet geliefden, wij zijn de Arcturianen. Wij komen naar voren met de waarheid, de liefde en vrede van de Schepper. Wij brengen jullie onze energie, wij brengen jullie onze goddelijke inspiratie zodat jullie kunnen profiteren van alles wat wij bereiken op de innerlijke vlakken, om Moeder Aarde en de hele mensheid te dienen. Vandaag komen wij naar voren om het fysieke lichaam te ondersteunen, en in werkelijkheid om de verhoging en versnelling van uw vibratie op alle niveaus van uw wezen te ondersteunen.

Wij willen met jullie een behandeling delen die jullie ascensie ondersteunt en die jullie fysieke lichaam helpt om in balans te komen met jullie goddelijke zelf. Dit betekent dat jullie fysieke lichaam jullie goddelijke zelf belichaamt en gelijk is aan en een weerspiegeling is van jullie goddelijke zelf. Het is belangrijk dat dit gebeurt zodat het fysieke lichaam gemakkelijk door de ascensieprocessen kan bewegen die komen, die klaar en beschikbaar zijn voor jullie om te ervaren en te bereiken. Jullie fysieke lichaam is zo’n krachtig instrument. Het verankert de energie, het stelt je in staat om alles wat de Schepper is tot uitdrukking te brengen, te ervaren, in actie te brengen. Jullie fysieke lichaam waarschuwt jullie voor alle bagage waar jullie aan vasthouden, alle wonden, alles wat jullie verbinding met de Schepper blokkeert of een scheiding veroorzaakt tussen jullie en een aspect van de Schepper. Jullie fysieke lichaam is gevuld met zoveel wijsheid en kennis. Jullie fysieke lichaam begrijpt alle aspecten van jullie ascensie en staat in verbinding met jullie ziel. Jullie fysieke lichaam is als een spons, het absorbeert zo veel en ondersteunt jullie in elk moment van jullie werkelijkheid.  Het is belangrijk te erkennen dat jullie fysieke lichamen energieën van buitenaf kunnen absorberen en erdoor beïnvloed kunnen worden, evenals gewoonten of negatieve gedachtenpatronen waaraan jullie verkiezen vast te houden.

Wanneer jullie fysieke lichaam gelijk is aan de vibratie van jullie ziel, wordt jullie fysieke lichaam opgewaardeerd, verjongd, geregenereerd. Jullie hebben een vat dat van geavanceerde energieën is. Al jullie zintuigen, zowel fysieke als spirituele, ontwaken. De vaardigheden en vermogens van jullie fysieke wezen en hele wezen worden geactiveerd, zodat jullie in andere dimensies kunnen zien, in andere dimensies kunnen horen en in andere dimensies kunnen voelen. Jullie fysieke lichamen worden zelfs voorbereid om andere dimensies binnen te gaan, om overgangen te maken tussen dimensies, realiteiten, vibraties en frequenties. Op een heel fundamenteel niveau, wanneer de vibratie van jullie fysieke lichaam gelijk is aan die van jullie ziel, is het zo veel gemakkelijker voor je ziel om zich uit te drukken via je fysieke lichaam, een eenheid, en vindt er ontluiking plaats. Zo begin je te lopen als je ziel, als je Goddelijke zelf op de Aarde.

Cellulaire Behandeling Activering

Wij, de Arcturianen, hebben een speciale activering die we met jullie willen delen om een trillingsverhoging en vooruitgang van je fysieke lichaam te ondersteunen. Het staat bekend als een cellulaire behandeling. Op de innerlijke vlakken, binnen onze beschaving, hebben wij vele behandelingen, vele activeringen, initiaties, en allen zijn gecreëerd vanuit de zuiverste vibratie van licht, de hoogste intenties, en de meest heilige uitdrukkingen van de Schepper.

Voor de cellulaire behandeling, creëren we cellen van licht. We scannen eerst jullie eigen fysieke wezen; we scannen je ziel en alle energielichamen van je wezen. Wij herkennen de vibratie die jullie op dit moment vasthouden. We herkennen de trilling van jullie ziel, en we voegen deze trillingen samen.  Door ons te verbinden met je huidige trilling en de trilling van je ziel, voegen wij ze samen en vullen ze met licht. Dit creëert voor ons een trillingsfrequentie die bestaat uit de aspecten van je fysieke lichaam die geheeld zijn en de trilling van je ziel. Dit proces is zeer zuiver en helder. Wij voegen geen ander licht toe, wij gebruiken het licht van je ziel om de cellen te creëren.

Zodra we je wezen hebben gescand en hebben vastgesteld op welke trilling van frequentie je ziel en je geheelde fysieke wezen zijn afgestemd. Dan gebruiken we deze trilling om cellen van licht te creëren. Als jullie er klaar voor zijn, komen wij naar voren en creëren een cirkel om jullie heen met vele Arcturiaanse Meesters van Licht. We beginnen licht in jullie wezen te gieten dat niet van onze beschaving is, maar rechtstreeks van de Schepper via onze wezens. Terwijl we deze energie sturen, beginnen we de nieuwe lichtcellen te integreren die jullie vibratie van een geheeld en compleet lichaam en wezen bevatten, en de hoogste vibratie van jullie ziel. We ondersteunen deze cellen bij het verankeren in je eigen cellen. Dit proces kan tijd in beslag nemen en misschien wil je gaan liggen om het volledig te ervaren. Je kunt het ervaren als het oplichten van je hele lichaam met het meest glorieuze en fantastische licht. Je kunt ervaren dat oude wonden wegdrijven.

Misschien ervaar je dat er nieuwe inzichten naar boven komen. Als je de cellulaire behandeling ervaart, verandert en transformeert je hele wezen. Er is een vereniging, een synthese aan het ontstaan van je ziel, nieuwe, hogere aspecten van je ziel worden in je fysieke wezen gedownload. Je kunt een voorliefde voelen, een diepere verbinding met je ziel of een dieper bewustzijn van je ziel. Het resultaat zal zijn dat je fysieke lichaam gevuld wordt met licht en ondersteund wordt om te verjongen, te regenereren, en een hoge vibratie te behouden. Je fysieke lichaam zal in staat zijn om het licht van je ziel met groter gemak  wonden en pijnen te helen en het licht vast te houden. Daardoor voel je een diepere verbinding en belichaming van je ziel. Wij geloven dat deze transformatie nu essentieel is. Het verwijdert ook oude gewoonten, oude negatieve energieën en informatie uit je wezen, die vooral vanuit het collectieve bewustzijn in je wezen zijn verankerd. Daardoor kan het bewustzijn van je ziel in je fysieke lichaam worden verankerd. Dit zal een grotere bevrijding en loslating creëren, waardoor je de leiding van je ziel met groter gemak kunt volgen.

Je hoeft ons alleen maar te vragen naar voren te komen om met jou de Arcturiaanse Celbehandeling te ervaren en wij zullen dat doen. We zullen beginnen met je wezen te scannen, dan zullen we je omringen en beginnen met de transmissie van de lichtcellen in jouw wezen. Het zal belangrijk zijn om jezelf te aarden, om uit te ademen via je voeten, je Aarde Ster Chakra, en je Wortel Chakra naar Moeder Aarde voor enige tijd totdat je je volledig verankerd voelt en volledig aanwezig.

Dit is een krachtige overgang en creëert een grotere vrijheid en het gevoel van goddelijkheid in je wezen. Als je het gevoel hebt dat dit proces niets voor jou is, dan wensen wij dat je je innerlijke leiding volgt. Het kan zijn dat je het op een later tijdstip kunt bereiken of misschien is het gewoon niets voor jou. Vraag innerlijk om te zien of je de Arcturiaanse Celbehandeling moet ervaren om je te helpen bij je ascensie en om je fysieke lichaam te ondersteunen in deze tijden van ascensie.

Wij danken jullie, wij houden van jullie,

Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org