Aartsengel Raphael Momenten van Stilte / 1 Mei 2015 / Natalie Glasson

Aartsengel Raphael
Momenten van Stilte
1 Mei 2015 / Natalie Glasson
Het is met de diepste Liefde dat Ik,Aartsengel Raphael, jullie nu omhels, Ik breng naar jullie via de vibratie van mijn Liefde diepe genezing voor alles aspecten van jullie wezen. Ik wens om jullie aan te moedigen om toegang te verkrijgen tot en getuige te zijn van momenten van stilte binnenin jullie wezen als een gereedschap van het versnellen van jullie Ascentie en het ontdekken van jullie waarheid. Ik nodig jullie noodzakelijkerwijs niet uit om stille ruimtes te zoeken binnenin jullie werkelijkheid en dagelijkse routine, alhoewel het behulpzaam is dat jullie buiten jullie zelf en jullie waarheid zoeken. In plaats daarvan moedig ik jullie aan om momenten van stilte binnenin jullie wezen te betreden en waar te nemen, aangezien dit jullie dieper in de kern en essentie van jullie waarheid zal verbinden; alles dat de Schepper is.
Een moment van stilte is een moment van in vrede te zijn met jezelf en jouw werkelijkheid, een moment van in harmonie te resoneren met de Schepper om jouw Schepper vibraties en essentie aan te moedigen om te versterken en bekrachtigd te worden. Een moment van stilte is wanneer jij jezelf toestaat om je jouw goddelijkheid te beseffen, je volledige wezen te verjongen met heilige vibraties van je ziel en de Schepper, terwijl je ook jouw uitgebreidheid en verbinding met alle aspecten van de Schepper her/erkend. Het is om je geloof en vertrouwen in jezelf en de Schepper opnieuw op te laden en jezelf toe te staan om je rustig en ondersteund te voelen. Een moment van stilte is zoals het nemen van een ademhaling in harmonie met de Schepper en de voordelen van deze verbinding doorheen je volledige wezen en werkelijkheid te voelen stromen, terwijl het je toestaat om je grenzeloos en vrij te voelen.
Het grootste verbindingsgereedschap met de Schepper en om talrijke momenten van stilte binnenin jullie wezen en werkelijkheid te cultiveren is door je op Liefde te focussen. Als een ziel in een menselijk lichaam op de Aarde, is Liefde de energie, ervaring en belichaming welke het meest vergeleken wordt met de vibraties van de Schepper. Het is niet dat Liefde krachtig/machtig is, het is meer zo dat Liefde de vibraties en resonantie zijn welke het meest gelijkaardig zijn aan de Schepper en daarom allen/alles in/naar staten leidt van te resoneren en vibreren in harmonie met de Schepper. Liefde is een gereedschap wat naar jou je Schepper Bewustzijn terug kan keren, herinneringen van je goddelijke waarheid en de krachten die binnenin je wezen bestaan. Een moment van stilte binnenin je wezen is feitelijk een moment van het ervaren van Liefde, wat in waarheid een moment van het omhelzen en je overgeven aan de Schepper is. Wanneer jij jezelf toestaat te vibreren zoals Liefde, wordt alles binnenin en rondom jou heen vreedzaam, stromend en ondersteunend. Eén van de gemakkelijkste manieren om de aardse werkelijkheid te navigeren is door te resoneren met de Schepper, aldus je de vibraties van de Schepper wordt. Dit kan bereikt worden door de energievibraties van de Schepper via je wezen tot uitdrukking te brengen, te focussen op het Zijn/Leven, en Liefde tot uitdrukking te brengen of eenvoudig de vreugde toe te staan vanuit je wezen op te borrelen zo vaak als mogelijk is. Door dankbaarheid kan er toegang verkregen worden tot Vreugde en Geluk. Er zijn zoveel verschillende paden om jezelf te herenigen met de Schepper wat in waarheid het jezelf herinneren is als een aspect van de Schepper.  
Ik wens jullie uit te nodigen om een eenvoudig gereedschap te kiezen welke met jullie eigen waarheid en essentie resoneert, dat jullie inspireert om de ondersteuning van de Schepper meer volledig binnenin jullie werkelijkheid op ieder moment van iedere dag te ervaren. Wat je gekozen gereedschap ook is, laat het simpel zijn en iets waarvan je gemakkelijk gelooft dat het jou helpt bij het meer volledig ervaren van de Schepper in jouw werkelijkheid. Laat je focus toegewijd zijn aan dit proces met een innerlijke wetenschap van je prestatie en succes.
Ik wens aan jullie het gereedschap voor te stellen van een moment van stilte om jullie resonantie met de Schepper te verbeteren. Wanneer je gelooft dat stilte alleen geboren kan worden van binnenuit je wezen en bereikt kan worden zonder de noodzaak voor vrede of rustigheid buiten jou om, dan laat je het toestaan van de buitenwereld los om je wezen en werkelijkheid te beïnvloeden; in waarheid onthecht jij je. Vanuit een ruimte van onthechting ben je veel meer in staat om je Aardse werkelijkheid en innerlijke werkelijkheid te navigeren met overzichtelijkheid en vriendelijkheid. Niet langer neem je dingen op als een persoonlijke belediging, beïnvloeding of afwijzing, meer aldus als een eenvoudig voorval van waaruit toegang verkregen kan worden tot de waarheid van de Schepper. Met een groter gevoel van vrijheid ben je in staat om in/naar een ruimte van Liefde te verhuizen en te cultiveren wat bereikt kan worden door een drie-eenheid van Liefde te her/erkennen wat altijd aanwezig is. 
De drie-eenheid van Liefde is om te beseffen dat er onvoorwaardelijk en volkomen van je gehouden wordt door de Schepper, je hebt een natuurlijke bekwaamheid om onvoorwaardelijk en volkomen van Alles Dat de Schepper Is te houden en je hebt de capaciteit om onvoorwaardelijk en volkomen van jezelf te houden. Dit besef is immens krachtig, de drie-eenheid van Liefde is je natuurlijke waarheid, zelfs wanneer je fysieke lichaam niet langer meer bestaat zal je nog steeds de drie-eenheid van Liefde ervaren; het is je eeuwige ervaring. Wanneer jij jezelf herinnert aan je natuurlijke drie-eenheid van Liefde, verbind jij je in/naar de waarheid en verhuist in/naar een ruimte van bewustzijn dat met de Schepper uitgelijnd is, waar de Schepper bij jou aanwezig kan zijn. Je kunt nooit ontsnappen aan de drie-eenheid van Liefde ongeacht wat je doet; het is eeuwig bij jou aanwezig.
Je mag wensen om deze woorden te gebruiken om je mentale begrip te ondersteunen; het is echter je emotionele resonantie welke van het grootste belang is om toegang te verkrijgen tot een moment van stilte:
“In dit moment houd ik onvoorwaardelijke en volkomen van mezelf, in dit moment houd ik onvoorwaardelijk en volkomen van Alles dat de Schepper Is, in dit moment weet ik in ieder aspect van mijn wezen dat er eeuwig onvoorwaardelijk en volkomen door de Schepper van mijn gehouden wordt. Dit is mijn moment van stilte wat door zal gaan om binnenin mij te verblijven en voor altijd uit mij vandaan zal stralen. Ik bedank mezelf voor het toestaan van dit moment van diepe resonantie met de Schepper, terwijl ik mezelf toesta om volledig ondersteund en geliefd te zijn door de Schepper.”
Je mag wensen om door mijn woorden heen te lezen totdat jij jezelf uit voelt lijnen, voelt resoneren en voelt ontwaken om de energie en betekenis van de woorden te worden. Als een alternatief kan je eenvoudig jezelf toestaan te focussen op Liefde dat binnenin je wezen zich overvloedig opbouwt, uitstraalt vanuit ieder aspect van je wezen. In dit moment en in de komende momenten terwijl de Liefde opbouwt en vanuit je wezen overstroomt, merk dan op hoe de aanwezigheid van Liefde en de focus op Liefde toestaat voor ervaringen van stilte, alsof je volledige wezen rust, zich ontspant, verjongt en herijkt. Ik nodig jullie uit om deze uitoefening te gebruiken als een gereedschap om jullie te ondersteunen bij het ervaren van momenten van stilte.
Andere gereedschappen zijn om jezelf als een stralend baken van Licht voor te stellen met het Licht van de Schepper stromend vanuit iedere cel van je wezen. Om jezelf toe te staan dankbaar te zijn voor alle zegeningen die je in jouw werkelijkheid gemanifesteerd hebt, hoe klein of groot ook, met de wetenschap dat jij de zegeningen bepaalt om jezelf toe te staan om door jouw bereidheid te ontvangen, en jezelf te ontvangen en te erkennen als zijnde waardig. Een ander gereedschap is om je te focussen op je ademhaling zo vaak als mogelijk is door je dag heen, wetende dat je ademhaling een bewust stromen is van de Schepper en een toegangspoort naar een verlichte staat van de Schepper is, jezelf toestaand om voorbij de afgescheidenheid te verhuizen. Je mag wensen te focussen op een diepe zuivering met mijn ondersteuning, Aartsengel Raphael, als een gereedschap van te verhuizen in/naar een moment van stilte. Nodig mij eenvoudig uit je te overgieten met zacht groen en roze Licht, geboren vanuit mijn genezende Engelachtige vibraties om alle weerstand en valse illusie te ontbinden die je belemmeren bij het maken van ruimte voor momenten van vereniging met de Schepper. Nodig mij uit om mijn genezing zo vaak als mogelijk is voort te brengen. Je mag wensen een beroep op mij te doen om oude kwetsuren en pijn met mijn Engelachtige Genezende Licht te verwijderen.
Je mag ook wensen om vreedzaam te zitten en je ziel te vragen je te inspireren met een nieuw gereedschap om je te ondersteunen bij het ervaren van momenten van stilte wat moment van resonantie zijn met goddelijkheid en genezing.
Terwijl heel veel technieken aantrekkelijk voor je mogen aanvoelen of je mag de behoefte voelen om je te focussen op verscheidene in één tijdsperiode, wens ik om je uit te nodigen om jezelf alleen aan één toe te wijden, zelfs als het alleen voor een paar dagen is, wetende binnenin je hart en ziel dat het gereedschap je zal ondersteunen bij het verhuizen naar het volgende stadium van je ascentie. Terwijl je ook weet dat jij jezelf toe zult staan om je focus toe te wijden aan je uitgekozen gereedschap, wat er zich ook maar voor mag doen of je af mag leiden in jouw werkelijkheid. Weet alsjeblieft dat ik eeuwig een genezende/helende ondersteunende aanwezigheid in jou/jullie werkelijkheid ben.
In dit stadium van ascentie nodig ik jullie uit om jullie toewijding, focus en vastberadenheid te verbeteren om jullie zelf meer volledig te erkennen als jullie goddelijkheid en Alles Dat de Schepper Is. Dit zal jullie energieën en begrippen versterken terwijl jullie toestaan je meer volledig open te stellen en over te geven aan de Schepper, jullie diepe eenheid met de Schepper ontwakend.
Met Engelachtige Zegeningen en ondersteuning,
Aartsengel Raphael
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/