Aartsengel Raphael De Lieflijkheid van de Ziel 13 Februari 2015 / Natalie Glasson

Aartsengel Raphael
De Lieflijkheid van de Ziel
13 Februari 2015 / Natalie Glasson
Ik, Aartsengel Raphael, omwikkel jullie in de essentie van mijn Liefde. Het zijn de zuivere kwaliteiten van mijn engelachtige Liefde die ik naar jullie voort breng met het doel van het ondersteunen van natuurlijke en noodzakelijke activeringen van binnenuit jullie wezen. Met de kracht van mijn ondersteunende Liefde nodig ik jullie uit om na te denken over sleutels aangaande jullie spirituele evolutie en natuurlijke bestaan.
Ik nodig jullie eerst uit om na te denken over jullie relatie met Liefde. Wat is jullie relatie met Liefde, hoe wisselwerken jullie met en als Liefde? Openen jullie jezelf volledig voor Liefde of geloven jullie dat de Liefde van de Schepper eenvoudig een idee is in plaats van een werkelijkheid? Verlangen jullie naar de Liefde van de Schepper en schrikken nochtans voor dat wat jullie wensen terug? Zijn jullie niet in staat om de aanwezigheid van de Liefde van de Schepper in jullie eigen werkelijkheid te zien of zien jullie diens lieflijkheid vaak? Als jij jezelf aan een ander zou moeten omschrijven in termen van de Liefde binnenin je wezen en de manier waarop je in Liefde handelt en reageert, wat zou je zeggen dat jou in deze tijd zou representeren? Denk eraan dat wanneer je nadenkt over je relatie met Liefde dat de Liefde van de Schepper bedoeld is om op natuurlijke wijze door jou en door de gehele mensheid heen te stromen.

Wanneer je nadenkt over je relatie met de Liefde van de Schepper, denk je na over de relatie met je Ziel, je bereidheid om je ermee te verbinden, je Ziel te erkennen en te belichamen. Vaak hangt jullie spirituele ontwikkeling af van jullie bereidheid om los te laten, te ontvangen en te belichamen, jullie bereidheid symboliserend om veranderingen toe te staan zich voor te doen binnenin jullie wezen en werkelijkheid.

Waar er Liefde is, daar is ook Vrede, hetgeen je dieper in/naar vibraties van ervaring, acceptatie en belichaming van de Liefde van de Schepper draagt. Vrede is niet essentieel buiten jou, hoewel het belangrijk is om de natuurlijke vibraties van Vrede binnenin jou te herstellen, vast te houden en te bekrachtigen, ontbindt dit alle barrières en begrenzingen aangaande toegang te verkrijgen tot Liefde en Vrede. Wanneer Liefde geactiveerd en omhelsd wordt binnenin je lichaam, geest en emoties, dan is Vrede gecreëerd wat een diepe resonerende harmonie is. Vrede activeert het stromen van verdere Liefde en aldus gaat de cyclus door. Cyclussen van Liefde en Vrede her/erkennen en jezelf toestaan hen te ervaren lijkt zo een eenvoudige spirituele uitoefening te zijn en nochtans is het een immense krachtige sleutel van ontwaking wanneer men deze cyclussen belichaamd door pure focus aangaande de beide kwaliteiten binnenin.
Geluk zou één van de kwaliteiten kunnen zijn gecreëerd vanuit de aanwezigheid van Liefde en Vrede. Geluk is een symbool voor jullie van jullie verbinding, uitlijning en relatie met de Liefde van de Schepper. Verwaarloos nooit de kracht van geluk en diens symbool te erkennen van de aanwezigheid van Liefde en Vrede. Het is een prachtige uitoefening om na te denken over de kwaliteiten, gevoelens en gedachtepatronen van geluk wanneer het door jullie gehele wezen heen pulseert om jullie zelf voor te bereiden op de verdere her/erkenning en activering van geluk in de toekomstige huidige momenten. Waar geluk wordt geboren vanuit de cyclus en activering van Liefde en Vrede door jullie focus zonder de behoefte voor wat voor externe ervaring van werkelijkheid dan ook. Geluk kan aanwezig zijn eeuwig pulserend door je wezen heen wanneer je jouw natuurlijke gewoonte en instinct van de focus op Liefde heractiveert, vrede creërend en aldus meer Liefde.
Wanneer je gelukkig/blij bent, moedigt dit je Ziel aan om naar voren te komen om meer volledig binnenin je wezen aanwezig te zijn. Een andere manier van uitleggen is te zeggen dat wanneer je gelukkig bent je in uitlijning bent met je Ziel, je ontspant wat voor barrières dan ook die je mag hebben aangaande de expressie van je Ziel en her/erkend dat de aanwezigheid van je Ziel door en vanuit jou stroomt. Als ieder aspect van je lichaam pulseert met geluk of je voelt een innerlijke glimlach stralen alsof het vanuit de kern van je wezen komt, ofwel de ervaring geboren is vanuit de verbinding met Liefde of door een externe ervaring die je toestaat, wordt en zie jij je Ziel met grotere duidelijkheid.
Geluk en al diens prachtige kwaliteiten is de sleutel tot het wederom ontsluiten of het meer waarheidsgetrouw her/erkennen van je ziel. Waar geluk stroomt vanuit de cyclus van Liefde en Vrede, aangezien beide processen van het loslaten van beperkingen, angst en gehechtheden helpen welke niet bevorderlijk zijn voor geluk, evenals inspirerende bekrachtiging, mededogen en Onvoorwaardelijke Liefde van binnenuit. Als je geluk/blijheid activeert als gevolg van het observeren of zelfs toebrengen van schade aan een ander dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze vorm van geluk/blijheid uit zal lijnen met de her/erkenning van je Ziel of dit voort zal brengen. Een geluk/blijheid welke liefdevol is, gevend, uitbreidend en oprecht heeft de kracht om jou ogenblikkelijk uit te lijnen met je Ziel en alles dat jouw goddelijke essentie is. Daarom is jouw geluk een belangrijke overgang, staat en bestaan van Ascentie. Er zijn zoveel niveaus van geluk om te ervaren binnenin je wezen en in je fysieke werkelijkheid. Wanneer jij je bezighoudt met de vibratie van geluk binnenin, begin je ook verdere niveaus van geluk te creëren en aan te trekken. Er is een noodzaak om geluk binnenin je wezen te zoeken, eerst om waar geluk te her/erkennen en er bewust van te worden, en dan kan je hetzelfde in je fysieke ervaringen van werkelijkheid zoeken.
Mijn essentiële boodschap voor jullie vandaag is dat geluk een staat binnenin jullie creëert welke gemakkelijk toegang en erkenning van jullie Ziel toestaat. Wanneer jullie gelukkig/blij zijn danst jullie Ziel van vreugde en wil diens vibraties verder in jouw wezen weven, wil samen met jou in harmonie creëren en bestaan. Wanneer je gelukkig/blij bent, of je nu gefocust bent op het vervullen van je eigen en je Ziels doel of niet, zal dit zich als vanzelfsprekend voordoen met zeer weinig inspanning.
Verbeeld je een wereld waar iedereen de gehele tijd gelukkig is, hun Zielen zouden vrij zijn om in ieder moment door hun doel heen te gaan en deze te vervullen. Als je gelooft dat een dergelijke werkelijkheid oninteressant of vervelend zou zijn, dan is het jouw gehechtheid aan drama wat je los moet laten aangezien het jouw natuurlijke vibratie van geluk inperkt wat verwant is aan een sleutel die jouw gehele wezen en spirituele evolutie ontsluit. De vervulling van het doel van de ziel is aldus een vooraanstaand doel binnenin Lichtwerkers, zich afvragend onder welke steen het verborgen is of wanneer het zichzelf aan hen zal presenteren. Met geluk raak je op natuurlijke wijze uitgelijnd met het doel van je Ziel en daarom, breng je tot uitdrukking, leef, ervaar en belichaam je het doel van je Ziel. Velen vragen zich af hoe zij hun doel zullen weten of herkennen wanneer het door hun wezen heen stroomt en zich als acties in hun werkelijkheid manifesteert. Het antwoord hierop is eenvoudig, geluk zal tot bloei komen en jou alert maken aangaande de kennis van je Ziel die bewust in jou aanwezig is en door jou heen werkt.
Je zult in staat zijn om in de waarheid van je geluk en je uitlijning met je Ziel te vertrouwen wanneer je geluk niet verschuldigd is aan het vermijden van angst of beperking, wanneer jouw geluk je vult met sensaties van betekenis, vervulling, tevredenheid, inspiratie en het meest belangrijk uitbreiding. De ervaring van de uitbreiding van je energie is een symbool van jouw grotere verbinding met de Schepper, jouw essentie en doel.
“Door mijn geluk breng ik mijn Ziel naar mijn lichaam, geest, emoties en werkelijkheid,
Door mijn geluk leef, adem en ervaar ik het doel van mijn Ziel,
Door mijn geluk, ben ik mijn Ziel, ben ik het bevrijdde doel van mijn Ziel.”
Geluk in je leven nastreven is een heilig proces van het aansteken van je Ziel en diens doel te belichamen, er is geen grotere spirituele reis. Gelukzaligheid moedigt iedereen aan om hoger te vliegen naar staten van herinneringen over de Schepper.
Ik nodig jullie uit om de vibratie van geluk binnenin jullie voor jullie ervaring te ontdekken en te activeren, wetende dat het een pad naar jullie Ziel en het doel van jullie Ziel is. Dan een oproep te doen voor hulp om deze heilige vibratie te intensiveren en vollediger te belichamen.
“Aartsengel Raphael, ik roep voort uw liefdevolle energie, ondersteuning en krachtige genezende vibraties. Ondersteun mij alstublieft bij het loslaten vanuit mijn perspectief, onbewuste geest, gedachten, emoties, overtuigingen en kennis alles dat niet uitgelijnd is met de vibraties, sensaties en ervaringen van geluk. Laat alle vormen van ongelukkigheid losgelaten zijn vanuit alle niveaus van mijn wezen. Begin deze genezing met mij alstublieft in dit huidige moment en ga door om mij te genezen totdat ik werkelijk gereed ben om de trilling van ongelukkigheid van alle vormen los te laten binnenin mijn identiteit.
Mijn natuurlijke vibratie is geluk; Ik activeer en omhels geluk nu binnenin mijn wezen. Ik erken dat geluk geboren wordt vanuit mijn intenties en mijn bereidheid om de Liefde en Vrede van mijn wezen te omhelzen. Ik ontsteek mijn geluk en sta het toe door mijn gehele wezen heen te stromen, door al mijn cellen heen pulserend.”
(Neem een paar momenten om diepgaand adem te halen terwijl jij je focust op de vibratie van geluk dat binnenin jou omhoog komt en aangestoken wordt. Je mag ook wensen om de affirmatie te herhalen, “Door mijn geluk breng ik mijn Ziel naar mijn lichaam, geest, emoties en werkelijkheid.”)
“Aartsengel Raphael, met uw energie en de pure vibraties van het Engelachtige Koninkrijk, alstublieft boost, verbeter, vergroot en bekrachtig mijn vibraties van geluk aldus zij krachtig mijn volledige wezen vullen en de meest prachtige genezing, transformatie en ontwaking binnenin mijn wezen creëren.”
(Neem een moment om in de energie die met jou gedeeld wordt te ademen en sta het toe gevoelens en vibraties van geluk te verbeteren.)
“Aartsengel Raphael, ik nodig je uit om mij te ondersteunen bij het aarden van mijn geluk en de bekrachtiging die ik voel in mijn wezen, werkelijkheid en de Aarde, aldus meer volledig en bewust mijn Ziel en het doel van mijn Ziel aardend. Ik kies nu om de aanwezigheid van mijn Ziel meer volledig binnenin alle momenten van mijn bestaan te her/erkennen, het kennen van geluk is mijn waarheid en goddelijke recht, een sleutel om mijn Ziel en diens geliefde aanwezigheid binnenin mijn wezen te her/erkennen. Dank u wel.”
(Neem een moment om diepgaand adem te halen, de energie voelend die in/naar de Aarde stroomt, je mag wensen om je voor te stellen dat Moeder Aarde gevuld is met vibraties van geluk terwijl jij doorgaat hoog te vliegen.)
Je geluk is nu essentieel, het is een pad naar de grotere her/erkenning van je Ziel, omhels dit pad en laat het aldus in jouw werkelijkheid zijn.
Met onophoudelijke ondersteuning en engelachtige zegeningen,
Aartsengel Raphael
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/