Aartsengel Michaël: Waarheid Maker – Een Snelle Ascensie

Aartsengel Michaël

Waarheid Maker – Een Snelle Ascensie

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, ik ben Aartsengel Michaël. Het is een eer om vandaag in jullie aanwezigheid te zijn om de Engelenvibraties en een Scheppersuitdrukking van waarheid naar voren te brengen.

Ik, Aartsengel Michaël wil spreken over degenen op Aarde die nu overgaan naar de Binnenste Planeten, degenen die hun lichaam achterlaten, terwijl hun geest teruggaat naar de Binnenste Planeten. Hun ziel keert terug naar huis. Degenen die op dit moment overgaan staan bekend als de Waarheidsmakers. Zij kiezen voor een snelle ascensie, de Waarheidsmakers gebruiken hun proces van het verlaten van hun fysieke lichaam als een ascensie-verschuiving, niet alleen voor hun eigen wezen maar voor allen op Aarde en de Innerlijke Planeten.

Ter verduidelijking ik, Aartsengel Michaël, spreek vooral over hen die ziek worden, of een ongeluk krijgen en daardoor hun fysieke lichaam verlaten.

In wezen spreek ik over hen die op de Aarde wilden blijven, maar nu de Aarde verlaten.  Dit is omdat hun ziel de mogelijkheid van een snelle ascensie heeft geschapen.

Ter verduidelijking, ik spreek niet over diegenen die ervoor kiezen om de Aarde en hun fysieke lichamen op persoonlijkheidsniveau te verlaten, hoewel, sommigen kunnen hieronder vallen. Veel zielen op Aarde hebben op zielsniveau, een hoger trillingsniveau gekozen om de Aarde nu en in de komende maanden te verlaten, dit is een kans om hun ascensie te voltooien of aanzienlijk te bevorderen.

Terwijl zij misschien levenservaringen op de Aarde missen, hebben zij op zielsniveau ervoor gekozen dat hun spirituele reis essentieel en belangrijk voor hen is.

Zij die de Aarde nu verlaten gaan door een zeer mooie transformatie. De transformatie gebeurt vooral wanneer zij op de Aarde zijn, die laatste paar dagen. Als zij dan hun fysieke lichaam verlaten en terugkeren naar de Binnenste Vlakken, ervaren zij een transformatie van ontwakende waarheid. Het is alsof een gloeilamp wordt aangezet en zij worden gevuld met waarheid, de waarheid van de Schepper. Het is een zeer gelukzalige ervaring. Zij zijn vervuld van waarheid; het is alsof zij alwetend zijn van de waarheid van de Schepper.

Aangezien zij nog steeds banden met de Aarde hebben, nog niet helemaal zijn overgegaan of zich in een overgangsfase bevinden, zijn zij in staat om deze waarheid werkelijk als een levenslijn in de Aarde te verankeren. Zij vergroten en sturen deze golf van waarheid naar de Aarde en naar het bewustzijn van de mensheid en alle wezens.

Het is een zeer krachtig ontwaken van de waarheid, de al-wetendheid van de Schepper. In die ruimte van het al-weten van de Schepper, kan de ziel vele blokkades, vele beperkingen, vele levenslessen voltooien. Het ervaren van een bevrijding, acceptatie en oplossing. Zo heeft de ziel de mogelijkheid om in die ruimte van gelukzalige alwetendheid hun werk, hun ascensiewerk op Aarde te voltooien.

De Alwetende Gelukzaligheid Activatie, die voor velen een voltooiing van hun ascensie en meesterschap creëert, betekent dat zij misschien niet in een andere incarnatie naar de Aarde hoeven terug te keren.

De anderen bevorderen de spirituele evolutie en ascensie, zodat zij in staat zijn om met heel weinig bagage naar de Aarde terug te keren om het werk voort te zetten dat hun ziel wenst, en om een leven op de Aarde te leiden bijna als een geascendeerd wezen.

Het is een heel mooi proces dat plaatsvindt en wij willen jullie hiervan bewust maken zodat jullie weten dat degenen die jullie verliezen, degenen die jullie op Aarde verlaten en de overgang maken naar de innerlijke vlakken, dat zij aan deze reis beginnen om hun ascensie op een heel snelle manier te voltooien.

Zij die ascenderen zullen niet dezelfde ervaringen opdoen als zij op Aarde zouden hebben. Zij zullen echter toegang krijgen tot hun meesterschap en opgestegen meester-zelf. Dit brengt troost voor velen die in het meest recente verleden, de laatste paar maanden of zelfs jaar iemand hebben verloren en voor degenen die nu en in de toekomst iemand hebben verloren of nog zullen verliezen.

Het is een snelle ascensie, een gelukzalig weten van voltooiing, dat een lichtere vibratie op de Aarde creëert. Alsof bagage wordt losgelaten en nieuwe inzichten, vibratie, licht, aan de Aarde worden geschonken.

Terwijl elke persoon die de overgang maakt zijn bagage loslaat en lichter en helderder wordt, sturen zij ook deze lichtheid en helderheid naar de Aarde. Hun belangrijkste doel is om hun eigen ascensie te versnellen, maar ook om de ascensie van alle wezens te versnellen, vooral die op de Aarde. Het is als een boost van waarheid die aan de Aarde wordt geschonken. Deze wezens worden op dit moment in diep respect, eer en liefde gehouden vanwege de uitstorting van liefde en licht die zij aan de Aarde geven door deze overgang.

Ik, Aartsengel Michaël, wil heel duidelijk maken dat het niet gepast is voor jullie om nu bewust de beslissing te nemen om de overgang te maken om een snelle ascensie te hebben.

Deze snelle ascensie gebeurt met degenen die onverwacht op de Aarde zijn.

Het wordt gecreëerd door hun ziel, niet door de geest of de persoonlijkheid.

Het is heel belangrijk dat dit duidelijk wordt gemaakt, want voor de meesten van jullie zal jullie ascensie op de Aarde plaatsvinden. Hoe moeilijk of uitdagend jullie ascensie of jullie fysieke realiteit misschien ook is, er is zoveel te leren en zoveel te belichamen door een reis door de Aarde.

Ik weet dat velen van jullie mij vragen zullen stellen over degenen die bewust hun eigen leven nemen, zullen zij deze reis van de Waarheid aanvangen? Sommigen van hen misschien wel, maar ik geloof dat ze aan een andere reis beginnen. Zij zijn op dit moment geen Waarheidsmakers, maar beginnen aan een andere ascensiereis.

Ik wil alleen dat jullie de Waarheidsmaker-overgang begrijpen die plaatsvindt, de snelle ascensie, zodat jullie de mensen om jullie heen kunnen eren.

Als je merkt dat je onwel wordt en dat je weet dat er een overgang op komst is, dan kun je ook troost putten uit dit weten over de Waarheidsmaker, de snelle ascensie.  Ik voeg eraan toe dat hoewel het een snellere ascensie is, het misschien niet minder uitdagend is. Er is een groot gevoel van dankbaarheid dat van jouw wezen kan uitgaan als je erkent dat de Aarde lichter wordt in trilling. Jullie mogen deze lichtheid in je hart verwelkomen en ervoor kiezen een baken van een lichtere vibratie en frequentie te zijn.

Wij nodigen jullie uit om de wereld en alle wezens in liefde te omarmen, dit is nu enorm belangrijk.

Ik dank u,

Ik ben Aartsengel Michaël

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org