Aartsengel Michaël – ‘Ondersteuning van het Universum’

Aartsengel Michaël ‘Ondersteuning van het Universum’

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa – 26 Februari 2021

Gegroet en liefde Ik, Aartsengel Michaël, spreek nu tot u. Het is een eer om in jullie aanwezigheid te zijn terwijl ik de energie, liefde en vrede van het Engelenrijk naar voren breng. Moge deze vibratie en frequentie zich in jullie wezen, doorheen jullie wezen en naar Moeder Aarde downloaden, zodat zij de zegeningen en geschenken kan ervaren die wij met jullie en met allen delen. Vandaag wil ik, Aartsengel Michaël, een inzicht naar voren brengen. Het is een transformatie die nu plaatsvindt, een energietrilling die vanuit het Universum van de Schepper, de kern van de Schepper in jullie wezen stroomt en het is een ascensie proces.

Ik, Aartsengel Michaël, nodig jullie uit om nu met mij in te beelden.

Sta jezelf toe om je fysieke lichaam te observeren, je omgeving en zelfs de hele wereld die jou omringt. Als je je dieper in je wezen concentreert, zul je vertrouwd raken met je eigen energie en frequentie, en je verbinden met wie je bent. Sta jezelf toe om te erkennen,

Voel je je alleen?

Voel je je verbonden met anderen?

Je bestaat op de Aarde als de vibratie van velen en toch kun je je met jouw fysieke lichaam afgescheiden voelen. Je kunt het gevoel hebben dat je een individu bent, en tot op zekere hoogte ben je dat ook, en toch stromen er meerdere trillingen van de Schepper door je heen. Jullie zouden dit kunnen vergelijken met een regenboog, maar een regenboog die meerdere kleuren heeft, zelfs kleuren die jullie niet herkennen. Deze regenboogkleuren stromen door jullie wezen naar de Aarde, naar alle wezens en naar alles wat jullie creëren. Dit is jullie uitdrukking van de Schepper. De regenboogenergie van vele kleuren stroomt voortdurend door jullie wezen, het is als een rivier die niet te stoppen is.

In jullie huidige bestaan in een fysiek lichaam op de Aarde hebben jullie het doel van creatie aanvaard. Elk moment van jullie werkelijkheid is een door jullie gecreëerd moment, alles wat jullie binnenin je voelen, alles om jullie heen is een door jullie gecreëerde ervaring, of het nu voortkomt uit overtuigingen, jullie onderbewustzijn, intenties of uit de contracten van jullie ziel. Jullie zijn als een scheppende machine; jullie kunnen niet stoppen met creëren. Jullie begrijpen misschien niet hoe je creëert en toch is het iets dat continu is, misschien zelfs automatisch. Terwijl je je met mij verbeeldt, Aartsengel Michaël, verbeeld je jezelf als deze creërende machine, er is geen aan- of uitknop, er is gewoon continue creatie, je bent continu aan het creëren.

Stel jezelf met mij, Aartsengel Michaël, voor, overal om je heen zijn wezens, fysieke wezens op de Aarde en zij zijn hetzelfde als jij. Zij hebben dit regenbooglicht dat hen in staat stelt de Schepper uit te drukken, zij hebben het doel van creëren aanvaard. Zij zijn als creërende machines; zij kunnen niet stoppen met creëren. Elke mens op Aarde is constant aan het creëren, soms zijn de creaties doelgericht, positief, vervullend, andere keren leiden ze je op een reis van begrip en groei. Het doel van dit proces is dat je ten eerste jezelf beter begrijpt en je creërende machine begint af te stellen. Ten tweede om de Schepper vollediger te begrijpen, jezelf bewust open te stellen om het doel van de Schepper via jouw wezen te ontvangen en uit te drukken. Met een begrip van jezelf en van alle anderen die hun scheppingsdoel bereiken, kun je erkennen dat iedereen synchroon loopt en verbonden is. Jullie zijn allemaal hetzelfde, jullie doel is hetzelfde. Daarom ben je een team met iedereen op de Aarde en dit zijn niet alleen de mensen.

Stel jezelf voor als een team met iedereen op Aarde, jij steunt iedereen, zij steunen jou.  Het is niet dat je dit hoeft te creëren, want het is de waarheid, wanneer je creëert door je regenbooglicht uit te drukken, word je gesteund door iedereen op Aarde en steun je iedereen op Aarde. Er is een team energie, een verbinding, een co-creatie.

Stel je voor dat er 352 dimensies zijn in het universum van de Schepper. Binnen elke dimensie zijn er meerdere wezens, Geascendeerde Meesters, Lichtwezens, Sterwezens, Engelen, Aartsengelen, Godinnenwezens, Elementalen en zo veel meer wezens, allemaal van licht. Je zou kunnen zeggen dat er ook duisternis is, alles is geschapen vanuit de Schepper, dus het is waar om te zeggen dat zelfs de duisternis is geschapen vanuit het licht en een doel heeft van groei en een reis van begrip.

Stel je voor dat al deze wezens van licht het regenbooglicht van vele kleuren door hun wezens uitdrukken; zij drukken de Schepper uit. Zij drukken het doel van de Schepper uit; daarom kijken zij naar jou, zij steunen jou en iedereen op Aarde. Stel je voor dat elk wezen in het hele Universum van de Schepper, binnen 352 niveaus van het Universum van de Schepper, zijn energie op jou richt. Jullie zijn een team met iedereen in het Universum van de Schepper, jullie energie, jullie doel is ook naar hen gericht, gericht naar alle wezens die hun creaties ondersteunen.

Nogmaals, stel je voor dat je bestaat in een fysiek lichaam op de Aarde, je hebt het doel om te creëren geleid door de Schepper. Iedereen op Aarde steunt je en helpt je, iedereen op de innerlijke vlakken binnen de 352 dimensies van het Universum van de Schepper steunt je, stuurt jou energie, liefde en waarheid, geeft jou energie en versterkt alles wat jij creëert. Kun je je dit voorstellen? Miljoenen voorbij miljoenen wezens steunen jullie op dit moment, in waarheid, op elk gegeven moment. Dit alles creëert een eenheid, een heelheid en die eenheid en heelheid is de Schepper, dus jullie zijn een deel van een integrale eenheid en waarheid van de Schepper. Als je jezelf toestaat je dit voor te stellen, zul je verschuiven naar dit perspectief, naar deze realiteit, naar deze trilling en daarom is mijn vraag aan jou eenvoudig.

MET AL DEZE STEUN, WAT KIES JE NU OM TE CREËREN?

Met al deze energie, het veelkleurige regenbooglicht dat door jullie stroomt, wat de uitdrukking van de Schepper is, waar kiezen jullie ervoor om je op te focussen?

Wat wens je te ervaren in jouw werkelijkheid?

Welke emoties wens je te ervaren?

Welke gedachten wenst je te ervaren?

Welke acties en reacties wens je te ervaren?

Welke situaties en omstandigheden wens je te ervaren?

Wat voor soort mensen zou je in jouw werkelijkheid willen hebben?

Hoe zou je willen dat jouw omgeving eruit ziet?

Stel je voor dat je creëert op een fris en schoon doek, waar je verleden geen invloed heeft op jouw heden en je alle steun hebt die je nodig hebt. Wat je ook wenst te creëren, er zijn zoveel wezens op de Aarde en de innerlijke niveaus die je aanmoedigen, wat je ook wenst te creëren, versterken en vergroten.

Als je je dit voorstelt, wat is dan het gevoel dat in je opkomt? Is het een gevoel van succes of vervulling, diepe liefde of misschien ontspanning en vrede? Laat deze vibratie jouw hele wezen vullen, laat het uit jouw wezen stromen, stuur het naar alle wezens op Aarde en de innerlijke vlakken. Terwijl je doorgaat met je voor te stellen, nodig ik, Aartsengel Michaël, je uit om jezelf te vragen:

WAAR MOET IK ME NU OP RICHTEN?

Wat is het dat ik moet creëren in co-creatie met de Schepper, mijn ziel, iedereen op de Aarde en iedereen op de innerlijke vlakken? Wat is het dat nu door mij gecreëerd en uitgedrukt moet worden?

Dit is mijn boodschap aan jullie vandaag. Ik wil jullie uitnodigen om je voor te stellen, je alles voor te stellen wat ik dagelijks heb gedeeld. Sta jezelf toe om in die co-creatie trilling te verschuiven, want die co-creatie trilling is essentieel voor het activeren van de Nieuwe Aarde Ascensie Blauwdruk die al binnenin jullie wezen is verankerd. Het staat jullie toe te creëren, te helen, co-creatie te ervaren en eenheid met de Schepper. Stel je dit alsjeblieft dagelijks voor, verplaats jezelf in de vibratie van co-creatie waar je volledig ondersteund wordt door het Universum van de Schepper omdat het de waarheid is, het is een belangrijk en integraal aspect van jullie ascentie nu.

Maak je alsjeblieft geen zorgen over het creëren van de verkeerde dingen of over het proberen om je creatie perfect te krijgen zodat je de juiste dingen creëert. Er bestaat niet zoiets als goed of fout, sta jezelf gewoon toe geïnspireerd te worden, want het mooie van jullie creaties is dat jullie altijd aan het creëren zijn. Jullie hebben zoveel tijd om te oefenen, om uit te drukken wat er werkelijk binnen je hart en je ziel leeft.

Ik hou zielsveel van jullie en Ik ben hier om jullie eeuwig te steunen,

In waarheid en liefde dank ik jullie,

Ik ben Aartsengel Michaël

Vertaling: Martien