Aartsengel Michael Je Innerlijke Waarheid Ervaren

Aartsengel Michael
Je Innerlijke Waarheid Ervaren

15 April 2016 / Natalie Glasson

Je innerlijke waarheid; kostbare ervaringen van de essentie van de Schepper.
De zoektocht naar transformatie en ascentie verblijft binnenin de geesten van vele mensen op de Aarde. Er zijn vele paden om ascentie en het volledig zijn van de transformatie te bereiken, sommigen volgen één pad, terwijl anderen door vele methodes heen gaan. Sommige mensen verduren ontberingen terwijl anderen genieten begeleid te worden door een al verlicht wezen. Voor ieder persoon, ongeacht welk pad zij bewust of onbewust kiezen, hun reis richting het realiseren van hun ascentie is uniek voor hen met ieder moment dienstbaar aan hun Ziel. Ascentie en transformatie hebben al plaatsgevonden binnenin iedere Ziel op de Aarde, het is slechts een kwestie van dit te beseffen en te herinneren. Om vertrouwd met jezelf te worden en jezelf toe te staan te versmelten in/naar ieder niveau van zijn en Bewustzijn, specifiek voorbij het Aardse niveau, zal toestaan voor diepe herinnering en belichaming van de innerlijke waarheid.

Er zijn vele niveaus en lagen van de innerlijke waarheid. Eén niveau van innerlijke waarheid zijn de gevoelens die je in ieder huidig moment ervaart. Of deze gevoelens nu liefdevol of kritisch zijn, zij zijn je waarheid, de essentie van je ervaring in dit moment. Het is belangrijk om je innerlijke gevoelens te waarderen of je hen herkent als zijnde waarheidsgetrouw of niet, zij zijn een expressie van jou hetgeen jou zal leiden naar transformatie met consideratie en acceptatie. Je gevoelens worden beïnvloed door je ervaringen, je persoonlijkheid, ego, herinneringen, bewuste en onderbewuste geest. Of jij je gevoelens gewaarwordt als zijnde beïnvloed door de illusie, angst of Liefde, zij handelen als een belangrijk toegangspunt en expressie van de essentie van je wezen. Hoe meer je begrijpt en je gevoelens evalueert, alsook genezing voortbrengt, hoe meer je gevoelens uitgelijnd zullen worden met de Schepper, niettemin zijn zij al uitgelijnd met de Schepper en zijn een expressie van het goddelijke. Je gevoelens staan je toegang toe tot je innerlijke goddelijke waarheid. Wanneer je gevoelens opruimt en geneest, ben je in feite meer volledig herkennend dat je gevoelens de waarheid binnenin je wezen reflecteren. Zelfs een negatief gevoel is je waarheid in dat moment.

Je innerlijke waarheid is je ervaring van de Schepper in ieder huidig moment.
Het volgende niveau van je innerlijke waarheid wordt vastgehouden binnenin je bewuste geest en de beïnvloeding van je goddelijke bewustzijn op je geest. Inspirerende gedachten en begeleiding wat door je wezen heen stroomt kan herkend worden als je innerlijke waarheid, het is niet van belang als de begeleiding je spirituele of fysieke werkelijkheid betreft, creatieve projecten aanmoedigt of je toestaat van dienstverlening te zijn aan anderen. De inspiratie die je op een dagelijkse basis ontvangt is je innerlijke waarheid.
Ieder persoon op de Aarde vanaf de geboorte en tijdens hun kindertijd is geprogrammeerd met informatie om hen in hun Aardse bestaan te handhaven en te ondersteunen. De programmering kan als twee niveaus herkend worden; de fysieke programmering van ouders, geliefden en omgevingen, en de spirituele programmering welke bestaat uit heilige informatie, bewustzijn, vaardigheden en bekwaamheden van de Ziel ingebed zijnde binnenin je auragebied, specifiek je spirituele lichaam. Ieder persoon, of zij nu wel of niet betrokken zijn bij spirituele uitoefeningen, bezit beide programmeringen binnenin hun wezens welke naar diverse gradaties geactiveerd kunnen worden. De fysieke programmering kan herkend worden als een persoon diens waarheid, omdat de Ziel de programmering gekozen heeft en daarom is er een reden en goddelijk doel aan de programmering, hetgeen de persoon diens werkelijkheid zal beïnvloeden op een belangrijke manier, de persoon aanmoedigend om diepere niveaus van waarheid te herkennen. De spirituele programmering is een fundering welke verbeterd en ontwikkeld kan worden, het is een weerspiegeling van de persoon diens reden voor de belichaming op de Aarde en inzicht in diepere niveaus van de waarheid. Wanneer de spirituele programmering van een persoon eenmaal begint om geactiveerd en gerealiseerd te worden door de persoon, dan komen nieuwe spirituele inzichten naar voren.
Een verder niveau van je innerlijke waarheid is je Ziel; wat het ook is dat je kiest om dit aspect van je wezen te labelen, het is een reflectie van de Schepper als een deel van een grotere Bron. Je Zielgroep, welke ook je waarheid is, is een groter deel van de Bron. Je meest uitgebreide waarheid is natuurlijk, de Schepper, de Bron van Alles Dat Is. De Schepper is de essentie van alles dat binnenin het Universum van de Schepper is en binnenin de kern van de Schepper. De Schepper is een essentie welke verblijft binnenin alle dingen en alle wezens. Binnenin elk niveau van waarheid, heb ik jullie bewust gemaakt van de aanwezigheid van de essentie van de Schepper. Ieder aspect van je wezen bezit een variërende graad van de essentie van de Schepper, ieder niveau van innerlijke waarheid begeleidt je om de essentie van de Schepper binnenin jou te herkennen.
De essentie van de Schepper is niet iets wat zelfs maar omschreven kan worden, het is hetzelfde binnenin ieder wezen en toch wordt het uniek en verschillend tot uitdrukking gebracht door iedere Ziel. Om zelfs maar te proberen om de essentie van de Schepper te definiëren is om illusie te creëren. Liefde, Licht en Vrede zijn allen een essentie van de Schepper en toch omschrijven zij niet volledig en kunnen zij niet volledig de Schepper omschrijven, zij zijn expressies welke je dieper in/naar de vertrouwde en toch de zogenaamde onbekende essentie van de Schepper leiden. Met dit in gedachten kunnen wij her/erkennen dat het ontdekken waar je vandaan komt je toestaat uit te lijnen met je waarheid, wijsheid en begrip verkrijgend, nochtans representeert het niet een complete omschrijving van jouw waarheid. Om je doel op de Aarde en de innerlijke vlakken te begrijpen, staat je toe uit te lijnen met je innerlijke waarheid, je essentie, nochtans onthult het alleen maar aan jou een aspect van je innerlijke waarheid. Elke ontdekking van je innerlijke waarheid moedigt een dieper gerealiseerde uitlijning met de Schepper en essentie aan; in waarheid je originele energie. Je originele energie is de Schepper, het is vanuit de Schepper dat je waarlijk geboren werd en daarom is dit je essentie en innerlijke waarheid welke door jouw gehele wezen heen stroomt.
De Schepper, je essentie, kan alleen ervaren worden door je expressie en belichaming van alle talrijke aspecten van je innerlijke waarheid. De belichaming is de sleutel en toch is het meer waarheidsgetrouw om te beseffen dat je al de essentie van de Schepper belichaamt, daarom is het ervaren de echte sleutel om je innerlijke waarheid te ontdekken en te begrijpen. Het is om binnenin je wezen meer dan buiten jou te ervaren. Om te ervaren is om binnenin vertrouwd te raken, betrokken met en de essentie van de Schepper te ontmoeten welke je innerlijke waarheid is.
Terwijl we de vele niveaus van jullie innerlijke waarheid herkennen, blijft de vraag van wat je innerlijke waarheid is nog steeds naar boven komen. Wij kunnen dit als de Schepper herkennen, nochtans is het geven van zelfs een label zoals de Schepper aan je innerlijke waarheid, omschrijft of definieert niet je innerlijke waarheid, en maakt het meer uitdagend om te herkennen wat je innerlijke waarheid in feite is. Je innerlijke waarheid is alles waar de Schepper uit samengesteld is zoals Lichtfrequenties, bewustzijn, Liefde vibraties, geluidsfrequenties en zoveel meer. Wanneer je de vele niveaus van je innerlijke waarheid herkent, zoals in je gevoelens, geest, Ziel, Zielgroep, dan begin je een gelijksoortige energie te herkennen welke aanwezig is binnenin elk niveau van je wezen. Vertrouwd te worden met deze immer verblijvende energie, begin jij je eraan uit te lijnen en het verder te onderzoeken. Hoe meer vertrouwd je wordt met de energie, hoe meer je diens macht beseft, hoe het de transformatie promoot, de gevoelens van eenheid met de Schepper en de inzichten of de meer waarheidsgetrouwe ervaringen van de Schepper.
Her/erken alle aspecten van je wezen als je huidige moment van waarheid, weet dat je waarheid zal wijzigen en transformeren als je dieper graaft en transformeert, je innerlijke waarheid is nochtans voornamelijk je ervaring van de Schepper in ieder huidig moment. Ieder moment is een ervaring van je innerlijke waarheid, omdat je met de Schepper aanwezig bent in ieder moment van je werkelijkheid op de Aarde en de innerlijke vlakken.
“Ik ben voortdurend aanwezig en ervaar de Schepper.”
Laat jezelf deze bevestiging affirmeren en merk op hoe het je wezen en de inzichten die van binnenuit jou naar boven komen beïnvloeden. Her/erken alle inzichten als je innerlijke waarheid; een kostbare ervaring van de essentie van de Schepper.
Met Goddelijke macht geboren vanuit Liefde en Engelachtige Zegeningen,
Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com