Aartsengel Michael De Volmaaktheid van de Schepper / 3 Juni 2016 / Natalie Glasson

Aartsengel Michael
De Volmaaktheid van de Schepper

3 Juni 2016 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en engelachtige zegeningen dat ik, Aartsengel Michael, naar voren kom om jullie te begroeten. In de dieptes van mijn hart, houd ik de vibratie van de Volmaaktheid van de Schepper vast wat ik overvloedig over en door jullie wezen heen uitstraal. De vibratie van de Volmaaktheid van de Schepper bestaat binnenin alle wezens; het is een natuurlijk aspect van jullie essentie, ziel en waarheid, en toch is het iets wat in deze tijd vollediger geactiveerd wordt en naar jullie aandacht getrokken wordt. De wezens van Venus die doorgaan met hun energie van Heilige Liefde met jullie en de Aarde te delen doorheen 2016, moedigen Liefde aan om doorheen talrijke niveaus van jullie wezen te stromen. In deze tijd, verankert hun Liefde in de trillingsniveaus van jullie ziel of goddelijke essentie en triggert de activering van de Volmaaktheid van de Schepper binnenin jullie. Wanneer de Volmaaktheidtrilling van de Schepper activeert, kan het een serie van nieuwe belichamingen van Licht en zelf creëren, alsook het gloren van nieuwe perspectieven.  
De Volmaaktheid van de Schepper is aanwezig binnenin alle aspecten van het Universum van de Schepper in uiteenlopende gradaties van energie. De Volmaaktheid van de Schepper kan herkend worden als de essentie, de echte vibratie en het bewustzijn van de Schepper. Binnenin Diens vibratie is eenheid, vrede, Liefde, wetendheid en in waarheid alles dat de Schepper is. Het is een combinatie van wat wij ons voorstellen dat de Allerhoogste Schepper of Bron van Alles Dat Is, is. Om te verbinden met de Volmaaktheid van de Schepper en deze te ervaren, is er een noodzaak om je erop te focussen, je eraan over te geven en het Goddelijke Stromen van de Schepper te accepteren. Het Goddelijke Stromen kunnen wij ons voorstellen als een doorgaande stroming van de levenskrachtenergie die door ons heen stroomt, ons voort gidst, en ons verder stimuleert en ontwaakt. Het Goddelijke Stromen kan aanvoelen alsof het een abstracte energie is welke afgescheiden is voor ons als expressies van wezens van de Schepper en nochtans breidt het Goddelijke Stromen van de Schepper uit vanuit elk wezen op de Aarde en de innerlijke vlakken.
Het is jouw acceptatie van het Goddelijke Stromen wat jou naar de her/erkenning en ervaring leidt van de Volmaaktheid van de Schepper. Beide zijn dezelfde energie en nochtans door het her/erkennen van de verschillende aspecten van deze natuurlijke essentie van je wezen, zal je in/naar een staat van harmonie verhuizen met de Volmaaktheid van de Schepper. Dus, zal je in staat zijn om voortdurend de Volmaaktheid van de Schepper binnenin jezelf en anderen te her/erkennen.
Ik geef me over aan het Goddelijke Stromen van de Schepper”. De betekenis hiervan is dat jij je gehechtheid aan het controleren van je wezen, werkelijkheid en anderen loslaat. Je laat ook je gehechtheid los om gelijk te moeten hebben, je superieur jegens anderen te voelen, te oordelen, redetwisten, gevoelens van behoefte, angst, pijn … enzovoorts. Je gehechtheid overgeven staat je toe om te her/erkennen dat er een begeleidend Licht binnenin jou is, een wetendheid en een heilig doel welke jou onophoudelijk in ieder moment ondersteund. Het is niet dat je al je verantwoordelijkheden voor je leven, acties, gedachten en gevoelens loslaat. Het is meer dat je verantwoordelijkheid neemt om te beseffen dat al je ervaringen, situaties, acties, gewoontes, perspectieven, verleden, heden en toekomst vanuit jou geboren worden. Met dit besef, zoek je binnenin jezelf en verbind jij je aan je pure essentie en plaats je je aandacht op het Goddelijke Stromen, aldus je beseft wanneer je volledige wezen in harmonie is met de essentie binnenin jou, aldus je eenvoudig met gemak en volmaaktheid doorheen je leven stroomt.
Het proces van Ascentie in deze tijd is om te harmoniseren met de Goddelijke Essentie, Vibratie en Frequentie binnenin, om in het Goddelijke Stromen van de Schepper te bestaan. Manieren om te herkennen, wanneer het harmoniseren plaats aan het vinden is, is dat het leven gemakkelijker stroomt, er een diepere aanwezigheid van Liefde is; synchroniciteiten manifesteren, en een groter zelfbesef ontvouwt zich. Dan zal je weten dat jij je aan het binden bent, je verbindt met of de volmaaktheid van de Schepper ervaart.
Ik, Aartsengel Michael, her/erken de Volmaaktheid van de Schepper als een zetel van Licht binnenin mijn ziel, waar ik me mee kan verbinden of uit terug kan trekken om volledig de Volmaaktheid van de Schepper te ervaren. Het is een verbazingwekkende inspirerende ervaring en eenvoudigweg wonderbaarlijk, verwant aan het waarnemen van alle schoonheid en waarheid van de Schepper, alsook het her/erkennen van de eenheid van alles. Om meer volledig de Volmaaktheid van de Schepper te her/erkennen en te ervaren, is er een noodzaak om je huidige perspectieven en overtuigingen betreffende Volmaaktheid los te laten.
Neem een moment om jezelf als volmaakt voor te stellen. Je mag jezelf voorstellen met bepaalde bekwaamheden, hoe je eruit ziet, materiële objecten, verlichting enzovoorts. Observeer de overtuigingen die je hebt over wat volmaaktheid voor jou is en hoe jij je overtuigingen van wat volmaaktheid is projecteert naar andere mensen in je leven, jou ertoe aanzettend om hen op een voetstuk te plaatsen of hen te oordelen over hun gebrek aan prestaties. Neem in overweging dat de overtuigingen en perspectieven van andere mensen over volmaaktheid volledig anders kunnen zijn dan die van jou. Dit geeft aan dat volmaaktheid her/erkend door het verstand en het mentale lichaam helemaal geen volmaaktheid is, eenvoudig perspectieven geboren vanuit vroegere ervaringen en overtuigingen. Met het her/erkennen van je eigen overtuigingen betreffende volmaaktheid, zal je de noodzaak her/erkennen om je over te geven aan het Goddelijke Stromen van de Schepper; dus laat je gehechtheden aan je overtuigingen wat betreft volmaaktheid los. Dit kan bereikt worden door eenvoudig de intentie te herkennen en vast te houden van de energie, het perspectief of de overtuiging los te laten of vrij te geven. Een ander perspectief welke verbonden is aan volmaaktheid die sommigen vast mogen houden, mag een onbekwaamheid bezitten om zelfs over volmaaktheid na te denken. Als dit vanuit angst geboren wordt, dan is er een noodzaak om genezing te sturen naar de angst, specifiek als volmaaktheid onverkrijgbaar schijnt te zijn.
Volmaaktheid is een natuurlijk aspect van jullie wezen; het zou omschreven kunnen worden als een staat van verlichting. Het kan waarlijk niet in woorden of door het verstand uitgelegd worden; het kan ervaren en gevoeld worden. Volmaaktheid is niet een manier van handelen op de Aarde, noch is het het hebben van alles dat je wilt. Het is een staat van verbinding en harmonie met de Schepper waar waarheid aan jou geopenbaard wordt. “Ik Ben de Volmaaktheid van de Schepper”. Dit symboliseert dat je als één in eenheid, harmonie en verbinding bent met de Schepper. Dit zal de manier beïnvloeden waarop je op de Aarde bestaat, hoewel het niet uitgelijnd mag zijn met je overtuigingen van volmaaktheid. In waarheid, je overtuigingen van wat volmaaktheid is en kan zijn, zijn beperkingen. Je verbinding met de volmaaktheid van de Schepper is grenzeloos, en aldus zal je een volmaaktheid belichamen en ervaren welke voorbij je voorstellingsvermogen is. Een verkondiging welke je anderen mag horen zeggen wanneer zij in uitlijning zijn met de Volmaaktheid van de Schepper zou kunnen zijn, “Het voelt gewoon goed”. Dit betekent dat er binnenin een gevoel van innerlijke wetendheid is welke hen bekrachtigd. De woorden goed en correct geven aan dat er slechts één juiste manier is en nochtans manifesteert de Volmaaktheid van de Schepper zich op talrijke voortdurende uitbreidende manieren. Wederom is er een noodzaak om te onthechten van de woorden goed en correct. Met dat aldus te doen zal je beseffen dat alles dat je ervaart en gewaarwordt goed/correct/geschikt is voor jou alleen. Je kunt jouw ideeën niet op een ander inprenten, daarom, dat wat jij en iedereen binnenin ervaart is geschikt voor het individu. Dit zeggende, iedereen heeft toegang tot de Volmaaktheid van de Schepper en heeft het recht om dit volledig en creatief tot uitdrukking te brengen van binnenuit de kern van hun wezen.
Met de energie stromend vanaf Venus in/naar jullie wezen, de Volmaaktheid van de Schepper binnenin jullie activerend, is dit een prachtige kans om tijd te nemen om te focussen op deze heilige staat, het te onderzoeken en er vertrouwd mee te raken. Je zult gewaarworden dat het een staat van grote inspiratie en genezing is. Het focussen op de belichaming van de Volmaaktheid van de Schepper zal jullie ook goed dienen, jullie aanmoedigen op een sneller tempo te Ascenderen, groter allerhoogst Licht en Bewustzijn te belichamen. Er is een doel voor het activeren en her/erkennen van je innerlijke volmaakte energie geboren vanuit de Schepper; iedere keer dat jij je focust op de expressie van Liefde vanuit je wezen, zal de vibratie van volmaaktheid stromen. Dit, wanneer het door anderen ontvangen wordt, zal uitermate genezend zijn aangezien het voor illusie en ego toe zal staan om terzijde te stappen, niet alleen het individu toestaand Liefde te ervaren, of hun ware zelf te voelen of te bespeuren. De volmaakte energie van de Schepper, wanneer tot uitdrukking gebracht met Liefde, zal velen toestaan om hun ware zelf te her/erkennen, te voelen en te accepteren. Het mag als een visioen, geluid, vibratie of gevoel manifesteren. Dit zal hen toestaan om krachtige verschuivingen te maken welke hen verhuist in/naar een ruimte van bewust besef en herinnering van de Schepper. Verbeeld je dat iedere persoon op de Aarde Liefde ontvangt, en dan getuige zijn van hun ware/hogere/ ziel zelf, misschien voor de eerste keer in dit leven. Het is waarlijk magisch, en jullie hebben de bekwaamheid om deze verschuivingen en genezingen mogelijk te maken. Door je eigen onderzoek van de energie van Schepper Volmaaktheid binnenin jou, zal je besef van je ware/hogere/ ziel zelf dramatisch uitbreiden. Dus, zal je voelen dat je voort gedragen wordt door het Goddelijke Stromen van de Schepper, waarheid in ieder moment ervarend.
Roep mijn, Aartsengel Michael, energieën voort, alsook de wezens van Venus. Sta jezelf toe om eerst te focussen op het ontvangen van onze Liefde en aanwezigheid met iedere inademing.
Verbind je met de Liefde binnenin je wezen totdat je het volledig voelt of bespeurt.
Affirmeer totdat je voelt dat de affirmatie waar is in je ervaring, “Ik geef me over aan het Goddelijke Stromen van de Schepper”.
Affirmeer totdat je voelt dat de affirmatie waar is voor je wezen of het er binnenin voelt, “Ik Ben de Volmaaktheid van de Schepper”. Laat de affirmatie jou gidsen in/naar de vibratie en energie van de Schepper diens Volmaaktheid binnenin jou.
Geniet van de ervaring van het onderzoeken van de Volmaaktheid van de Schepper binnenin jou voor zolang als je wenst.
Erken dan, dat iedere keer dat je Liefde uitstraalt je de Volmaaktheid van de Schepper uitstraalt. Ervaar dit gedurende een paar momenten.
Deze oefening kan uitgeoefend worden zo vaak als je wenst en zal met de ervaring intensiveren.
Met zegeningen van Schepper Volmaaktheid,
Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com