Aartsengel Michael: Co-creëer Je Persoonlijke Actieveringen

Aartsengel Michael
Co-creëer Je Persoonlijke Actieveringen

26 Juni 2015 / Natalie Glasson

Er zijn talrijke aspecten van de Schepper in alle vormen van werkelijkheid, en welke werkelijkheid je ook kiest om op de Aarde te erkennen en te zien als die van jezelf, kan je er zeker van zijn dat de Schepper aanwezig is. Alle aspecten van de Schepper bezitten en representeren een unieke essentie van de Schepper welke geaccepteerd, vermengd en belichaamd kunnen worden. Je zult weten wanneer acceptatie, vermenging en belichaming nodig zijn, aangezien je een aantrekking zult ervaren voor bepaalde aspecten van de Schepper, de aantrekking zal zijn zoals een verlangen of een interesse welke jou uitnodigt om een nieuw aspect van jezelf te accepteren. Wanneer je met aspecten van de Schepper vermengd, accepteer je of herinner jij je altijd een nieuw aspect van jezelf aangezien jij de oorsprong bent, jij bent een manifestatie en reflectie van de Schepper. Ieder aspect van jouw werkelijkheid is gefocust op acceptatie, vermenging en belichaming. Wanneer je spreekt, je verbindt of gewoon aanwezig bent met een ander wezen of een aspect van de Schepper, ervaar je resonantie; je unieke bekwaamheid om te her/erkennen dat wat buiten jou is, binnenin jouw wezen is. Je resoneert onophoudelijk met alles rondom jou heen alsook met de creaties van energie binnenin je wezen; dit is je werkelijke vorm van communicatie, het is jouw wisselwerking met de Schepper. Om te resoneren als en met de Schepper met een groter bewust besef, staat toe voor jouw innerlijke waarheid om tevoorschijn te komen, een grotere erkentelijkheid van de Schepper alsook een ontwakende wetendheid dat in/naar de manifestatie geboren wordt.  
De Aarde en al diens bewoners zijn een aspect van de Schepper, alles wordt vanuit de Schepper geboren en bezit daarom de essentie van de Schepper wat omschreven zou kunnen worden als een sjabloon of energiepatroon van de Schepper. Binnenin de essentie van de Schepper kan Goddelijk Bewustzijn, Licht, begrip en kracht gevonden worden, wat, wanneer binnenin vermengd, hetzelfde van binnenuit jouw wezen kan aansteken. Jij bent hetzelfde als iedere essentie van de schepper en bezit alle energieën van de Schepper binnenin je wezen. Wanneer jij jezelf toestaat om jouw uitgebreidheid te her/erkennen, jezelf zowel ruimte als tijd gevend om uitbreidend te zijn, komt de essentie van de Schepper naar voren om jouw volledige wezen te vullen, wat de verdere herinnering van de Schepper veroorzaakt. Je kunt je elk aspect van de Schepper verbeelden, welke de essentie van de Schepper vasthoudt als een opmerking van de ontwaking van je goddelijke geheugen en herinnering, jou uit de illusie en in/naar het Licht binnenin je wezen verhuizend.
Sta jezelf toe het te herkennen, als je door je werkelijkheid heen gaat, dat er een essentie van de Schepper in alles en iedereen is, zoals een sjabloon of energiepatroon dat goddelijk bewustzijn, Licht, begrip en kracht bezit. Wanneer je begint om dit binnenin alle dingen en mensen te herkennen sta jij jezelf toe om de waarde van je leven, uitwisselingen en communicaties te herkennen. Een gevoel van eerbied, koestering en dankbaarheid mag naar boven komen wat jouw ervaringen van het accepteren, vermengen en belichamen van de Schepper van brandstof zal voorzien, terwijl gevoelens van ervaringen van vervulling ontwaakt worden. Wanneer je herkent dat een aspect van de Schepper een essentie van de Schepper bezit, nodig Ik je uit om de intentie van acceptatie, vermenging en belichaming vast te houden. Je mag wensen om hardop of binnenin je wezen te zeggen:
“Ik herken mezelf als de Schepper, ik weet dat ik geliefd, zuiver en beschermd ben. Ik herken … … … als een aspect van de Schepper, de heilige essentie van de Schepper vasthoudend. Met de doelstelling van het vervullen van de Schepper binnenin mijn wezen kies ik nu om de zuiverste essentie van … … …, mijn energie vermengend met deze heilige essentie van de Schepper en de meest toepasselijke vibraties, bewustzijn, begrip en kracht belichamend die binnenin deze essentie vastgehouden worden. Dit is mijn ervaring nu en ik herken het verdere tevoorschijn komen van het Licht binnenin mijn wezen.”
Neem een moment om het Licht van de Schepper te herkennen dat al aanwezig is binnenin je wezen, en deze energie uitbreidt en vergroot. Neem tijd om de essentie te herkennen waar jij je mee wenst te verbinden als een Licht, een energie sjabloon of patroon, en dit in/naar je eigen uitstralende Licht te ademen. Neem je gevoelens waar, wat voor sensaties, integraties, ontwaking of herinnering dan ook die van binnenuit tevoorschijn komen om gerealiseerd of herkend te worden. Wanneer de essentie van een aspect van de Schepper met jou vermengt, bezit het altijd een boodschap of een proces van verlichting om met jou te delen, soms op dat tijdstip begrepen of later. Ik wens om je aan te moedigen om mijn communicatie te ervaren en uit te oefenen, aangezien het je bekwaamheid zal verbeteren om met de Schepper te resoneren, om voorbij woorden of gedachten te communiceren en begrip te hebben alsook een waarachtige verbinding aan te moedigen.
Als je ontdekt dat je angstig bent van het accepteren van de essentie of een aspect van de Schepper vanwege de verontrusting of besmetting, zijnde negatief beïnvloed of aangevallen, symboliseert dit een gebrek aan vertrouwen in jezelf en krachten alsook een behoefte om te focussen op het herkennen en geloven in de waarheid van je wezen. Jezelf geloven en herkennen Licht te zijn, geliefd, beschermd, heilig en krachtig, een schepper van jouw werkelijkheid, verbonden met alle aspecten van de Schepper, begeleid en dat alles welvarend is, mag er een behoefte zijn voor grotere zelf-contemplatie/introspectie en zelf-liefde.
Ik wens om jullie verbinding met drie energieën aan te moedigen om vervolgens jullie herinnering van de Schepper binnenin jullie wezen te versnellen. Wanneer de essentie van deze drie energieën verbonden en geaccepteerd worden, zal je een synthese van Licht creëren hetgeen een nieuw aspect ontwaakt van je wezen. Ik nodig je eerst uit om na te denken over waar je uit wenst te ontwaken van binnenuit je wezen; het zou een bekwaamheid kunnen zijn, een energie die je in je werkelijkheid wenst te ervaren of een bepaald deel van je ziel. Wanneer je vredig zit en aan jezelf vraagt wat je wenst om verder te ontwaken van binnenuit je wezen om je huidige werkelijkheid van ascentie te helpen, mag het antwoord of de verlichting geïnspireerd zijn en aan jou geschonken worden zonder al te veel denkwerk.
De drie energieën waar ik jullie bij wens te ondersteunen om ermee te vermengen is het Eenheidsbewustzijn van Aartsengel Zadkiel en Aartsengel Amethyst, het Bijen Bewustzijn en het Zonne Niveau Licht. Deze drie energieën, wanneer daar individueel mee vermengd is, zal een bekrachtiging en activering van je intentie in drie stadiums creëren. In waarheid kan je alle drie de energieën kiezen en hen gebruiken als een voortdurend gereedschap van bekrachtiging en activering, hen her/erkennend als je team van het ontwaken van het goddelijke binnenin jou. Wanneer deze cocreatie vaak bereikt is, kan het dan een krachtig gereedschap worden waar jij je vertrouwen/geloof in kunt plaatsen, aangezien je beseft dat je toegang hebt tot de kracht van de Schepper om jouw spirituele evolutie te ondersteunen. Ik heb deze drie energieën aanbevolen aangezien zij uitgelijnd zijn met de energieën van deze tijden van ascentie en zij allen de vibratie van transformatie, luister en Liefde binnenin hun essentie bezitten.
Aartsengel Zadkiel en Aartsengel Amethyst zijn de Engelachtige Vertegenwoordigers van de 7de Straal van Licht en zij brengen een boodschap van transformatie, betreden het Nieuwe Tijdperk van Liefde en gevorderde spirituele ervaringen van eenwording met de Schepper. Het Bijen Bewustzijn is de spirit of de collectieve ziel van de Bijen die op de Aarde bestaan, geboren uit Venus en het Christus Bewustzijn vasthoudend, zijn zij een fontein van Liefde en Eenheid. Hun Liefde, wanneer ervaren, kan aldus bekrachtigend en uitbreidend zijn. Zij zijn ook krachtige energetische genezers en mede-scheppers. Het Zonne Niveau Licht wordt gerepresenteerd door een koperen goudenLlicht en is een dimensie van het Universum van de Schepper gefocust op versterkte verlichting, ziel belichaming, de vermenging van het mannelijke en vrouwelijke en bekrachtiging. Overzien door Helios en Vesta is dit een krachtige energie verwant aan de Zon.
Ik nodig jullie uit om een beroep op mijn, Aartsengel Michael, energieën te doen om jou te omringen. Neem een moment om je te focussen op het uitstralen van het Licht van de Schepper dat binnenin je ziel, hart en volledige wezen aanwezig is. Verkondig dan je intentie van de activering die je wenst te ontvangen ofwel hardop of in je geest.
“Ik doe een beroep op de energie en aanwezigheid van Aartsengel Zadkiel en Aartsengel Amethyst, help en ondersteun mij alsjeblieft bij het accepteren, vermengen en belichamen van jullie essentie van de Schepper. Als ik jullie energie accepteer en jullie aan mij een reflectie van jullie essentie en energie, sjabloon of patroon verstrekken, ben ik open en gereed om te ontvangen, vervolgens de Schepper binnenin mijn wezen herinnerend en realiserend. Dank je wel.”  
Sta jezelf toe om het Licht van Aartsengel Zadkiel en Aartsengel Amethyst in te ademen, voel het met je volledige wezen, hart en ziel vermengen. Weet dat je intentie bekrachtigd wordt en dat een ontwaking van de Schepper binnenin je plaatsvindt. Neem de tijd om waar te nemen.
Wanneer jij je gereed voelt kan je verder gaan:
“Ik doe een beroep op de energie en aanwezigheid van het Bijen Bewustzijn, help en ondersteun mij alsjeblieft bij het accepteren, vermengen en belichamen van jullie essentie van de Schepper. Terwijl ik jullie energie accepteer en jullie aan mij een reflectie van jullie essentie als een energie, sjabloon of patroon verstrekken, ben ik open en gereed om te ontvangen, vervolgens de Schepper binnenin mijn wezen herinnerend en realiserend. Dank je wel.”
Sta jezelf toe het Licht van het Bijen Bewustzijn in te ademen, voel het met je volledige wezen, hart en ziel vermengen. Weet dat je intentie bekrachtigd wordt en een ontwaking van de Schepper binnenin je wezen plaatsvindt. Neem tijd om waar te nemen.
Wanneer jij je gereed voelt kan je verder gaan:
“Ik doe een beroep op de energie en aanwezigheid van het Zonne Niveau Licht, help en ondersteun mij alsjeblieft bij het accepteren, vermengen en belichamen van jullie essentie van de Schepper. Als ik jullie energie accepteer en jullie verstrekken aan mij een reflectie van jullie essentie als een energie, sjabloon en patroon, ben ik open en gereed om te ontvangen, vervolgens de Schepper binnenin mijn wezen herinnerend en realiserend. Dank je wel.”
Sta jezelf toe om het Licht van het Zonne Niveau Licht in te ademen, voel het met je volledige wezen, hart en ziel vermengen. Weet dat je intentie bekrachtigd wordt en een ontwaking van de Schepper binnenin je wezen plaatsvindt. Neem tijd om waar te nemen.
Neem een moment om de drie energieën en aspecten van de Schepper te herkennen, synthetiserend met je ziel, en herken hoe dit een reactie, ontwaking en bekrachtiging binnenin je wezen creëert. Houd je focus op je oorspronkelijke intentie als je de energieën binnenin jou uit voelt breiden. Dit is een prachtige en unieke ervaring wat jouw observatie vereist.
Met Engelachtige Zegeningen,
Aartsengel Michael