Aartsengel Metatron – Wat is Jullie Oneindige Zegen?

Aartsengel Metatron – Wat is Jullie Oneindige Zegen?

Gechanneld door Natalie Glasson – 24 Juni 2022 – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet lichtbakens, ik ben Aartsengel Metatron. Ik kom naar voren met Engelenfrequenties om jullie te steunen en bij te staan in deze tijd van jullie Ascensie. Vandaag wil ik spreken over jullie oneindige zegen, de oneindige zegen die jullie aan jezelf en aan de wereld kunnen schenken. Velen van jullie wensen dienstbaar te zijn en velen van jullie begrijpen niet of kunnen niet herkennen hoe zij dienstbaar kunnen zijn in jullie werkelijkheid en voor Ascensie. Als je jouw oneindige zegen erkent, kun je van dienst zijn, niet alleen aan jezelf en jouw eigen Ascensie, maar aan de Ascensie van allen, want jouw oneindige zegen wordt een energie en een werktuig die je met de hele wereld kunt delen, energetisch of fysiek, op afstand of oog in oog, het wordt jouw werktuig, jouw vaardigheid en jouw vermogen. Wanneer je jouw oneindige zegen deelt met jezelf en de wereld, deel je de oneindige energie van de Schepper, de vrijheids- en bevrijdingsenergieën van de Schepper. In werkelijkheid alles wat de Schepper is en alles wat aan de bron of de kern van de Schepper is.

Jouw oneindige zegen is een zeer zuivere energie uit de essentie van jouw wezen, niet alleen de essentie van jouw ziel en zielengroep, het is jouw goddelijke verbinding met de Schepper, en belichaming van de Schepper. De zegen is de energie die herkend of doorgegeven wordt, en ook het doel ervan in jouw werkelijkheid en de werkelijkheden van anderen. Een voorbeeld zou kunnen zijn, dat je in jouw wezen en essentie erkent dat je de oneindige welvaart van de Schepper bezit. Dit zou kunnen betekenen dat het jouw doel is om de vibratie en de energie van voorspoed te onderzoeken en hoe die zich manifesteert voor jezelf, en voor anderen. Hoe je oneindige voorspoed kunt uitstralen in jouw eigen werkelijkheid, en hoe je anderen met deze vibratie kunt zegenen. Het zou kunnen zijn dat jouw energie vanuit de essentie van jouw wezen liefde of vrede is. Het zou een heilige trilling kunnen zijn, die voor jou persoonlijk uit jouw wezen wordt gehaald. In werkelijkheid kan het elke energie en elke trilling zijn, maar wij weten dat zij oneindig is, en wel omdat zij zich uitstrekt over al jouw werkelijkheden, al jouw bestaansvormen, op aarde en de innerlijke vlakken, omdat zij uit jouw essentie stroomt.

Met een groter begrip van jouw oneindige zegen, is er de behoefte van ons om je te ondersteunen in het begrijpen van wat jouw zegen is, wat jouw gave aan de wereld is, jouw dienstbaarheid aan jezelf en aan de wereld.

Sta jezelf toe je aandacht en je focus naar jouw hartruimte, jouw hartchakra en jouw hogere hartchakra te brengen.

Stel je voor dat er talrijke cirkels zijn. Er is een grote cirkel binnen een kleinere cirkel, daarbinnen weer een kleinere cirkel, en daarbinnen weer een kleinere cirkel, en zo gaat het maar door.

Ik, Aartsengel Metatron, nodig je uit je voor te stellen dat je in de eerste cirkel stapt en dat die als een tunnel van licht is, misschien heeft hij veel verschillende tunnelkleuren, of misschien loopt er dezelfde kleur doorheen. Terwijl je in de ene cirkel stapt, kun je in de andere stappen, terwijl wij door deze tunnel van licht stappen, reis en reis je dieper in jouw essentie, jouw ware goddelijke verbinding met de Schepper, jouw belichaming, jouw energie van de Schepper. Terwijl je door deze tunnel loopt, kun je aangetrokken worden tot een stralend licht of een kernenergie, die jouw essentie zal zijn. Stel je voor dat er binnen die kernenergie een symbool is, een woord, of een visioen, iets dat jou dicteert, en je in staat stelt de energie te begrijpen die jouw essentie is. Die geboren is uit de oneindigheid van de Schepper, en dat is jouw zegen om met anderen en jezelf te delen. Het zal iets eenvoudigs zijn. Het kan genezing zijn, waarheid, wijsheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid of iets anders. Neem even de tijd om de zegen te erkennen die jouw essentie is, die uit de oneindigheid geboren is, die door alle aspecten van jouw wezen loopt en die de jouwe is om met jezelf en de wereld te delen.

Sta jezelf toe, of je nu toegang hebt tot het begrip of niet, om deze energie, deze oneindige essentie in jouw wezen op te nemen. Laat het in jouw lichaam stromen, in jouw auraveld en omgeving, en sta jezelf toe in deze energie en vibratie te gaan zitten om het in te ademen, en om het uit te ademen. Raak er aan gewend, om zijn aanwezigheid te voelen, om zijn leiding te voelen.

Wanneer je je er klaar voor voelt, kun je bevestigen

Ik bezit of belichaam de oneindige zegen van

“Ik bezit of belichaam de oneindige zegen van……..

Het zou kunnen zijn: “Ik belichaam de oneindige zegening van voorspoed, van vrede, van vreugde, van gelukzaligheid, van waarheid, van eenheid, van vriendelijkheid, van genezing.” Waartoe je je ook maar geïnspireerd voelt om uit te drukken.

Breid dan de affirmatie uit.

“Ik belichaam de oneindige zegen van ……… en ik deel dit nu met mijzelf en de wereld”.

Sta jezelf toe deze uitspraak steeds weer te herhalen, totdat je hem door jouw hele wezen voelt pulseren. Voel jezelf dan als een vloeibare waterval van licht, die deze energie als een zegen deelt met jezelf, en met anderen. Je kunt dit doen tijdens meditatietijd of zelfs wanneer je onderweg bent. Je hoeft het niet met een ander te delen, je kunt gewoon jezelf toestaan deze zegen uit te stralen. Misschien gebruik je zelf één woord van de affirmatie, of een symbool of een handeling die de zegen laat beginnen, maar dat is aan jou om te onderzoeken.

Ik dank je,

Ik ben Aartsengel Metatron.

Vertaling: Reinier