Aartsengel Metatron – Verlichting

Aartsengel MetatronVerlichting

Gechanneld door Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, ik breid mijn energie en vibratie uit om jullie nu te omarmen, Ik ben Aartsengel Metatron. Het is een vreugde om in jullie aanwezigheid te zijn en de Engelen-vibraties voort te brengen om jullie te ondersteunen in alle aspecten van jullie realiteit en bestaan op de Aarde. Ik wil vandaag met jullie delen dat jullie een wezen van Verlichting zijn.

Jullie zijn het heldere licht dat jullie zoeken op de Aarde. Jullie zijn het heldere licht dat jullie zoeken in het universum van de Schepper. Jullie zijn het heldere licht dat jullie zoeken in de Schepper. Ik nodig jullie hele wezen uit dit in je op te nemen, want dit zal een nieuw perspectief en een nieuwe richting voor jullie ascensie-proces creëren.

Laat me met jullie delen dat jullie de goddelijke wijsheid zijn die jullie zoeken op de Aarde. Jullie zijn de goddelijke wijsheid die jullie zoeken in het Universum van de Schepper. Jullie zijn de goddelijke wijsheid die jullie zoeken in de Schepper. Sta jezelf toe dit te absorberen, absorbeer het in je wezen, laat je poriën opengaan, laat je energiesystemen opengaan en absorbeer dit begrip en deze informatie.

Ik wil met jullie delen dat jullie de volledige ascensie zijn die jullie zoeken op de Aarde. Jullie zijn de volledige ascensie die jullie zoeken in het universum van de Schepper. Jullie zijn de volledige ascensie die jullie zoeken in de Schepper. Neem even de tijd om dit in je op te nemen, absorbeer dit begrip en deze informatie diep in jullie wezen, laat het een reactie teweegbrengen, laat het herinnering, erkenning en aanvaarding in jullie wezen ontbranden. Door dit te doen heeft het de potentie om jullie realiteit, jullie ascensie-reis en jullie innerlijke perspectief volledig te veranderen. Wanneer jullie jezelf toestaan om datgene wat ik met jullie gedeeld heb werkelijk in je op te nemen, op te nemen en te onthouden, realiseren jullie je dat jullie het grootste deel van jullie werkelijkheid en zelfs van jullie ascensie-proces doorbrengen met zoeken, op zoek naar iets, op zoek om een vaardigheid of een bekwaamheid te verwerven, op zoek naar informatie, antwoorden, begrip, en verlichting. Jullie maken van je reis, een reis van zoeken zodat het in feite zo is dat jullie niet op jullie ascensie-pad zijn. In feite ben je op een reis van zoeken naar je ascensie, op zoek naar je ascensie-proces, je ascensie-begrip en herinnering.

Wanneer je het zoeken wegneemt, realiseer je je dat datgene wat je wenst te verkrijgen reeds in je wezen aanwezig is. Het is al op de Aarde, het is al in je, het is al jouw spirituele bestaan, en het is al aanwezig in de Schepper. In feite is er geen noodzaak om te zoeken omdat alles al aanwezig is, en we keren terug naar de eerste verklaring van Verlichting.

Jullie zijn het licht, jullie zijn de helderheid, jullie zijn de verlichting. Jullie zijn het weten en de uitdrukking van de Schepper. Dit is je huidige bestaan.

Jullie geest zal proberen jullie te ontmoedigen en aan te moedigen om te denken dat jullie niet weten, dat jullie niet begrijpen, en dat jullie niet de vermogens en vaardigheden hebben die jullie wensen. Jullie denkgeest houdt ervan te zoeken, te zoeken en vermaakt te worden. Wanneer je jezelf toestaat het zoeken van de denkgeest los te laten en de denkgeest uitnodigt zich te laten vermaken door een andere werkelijkheid, dat wil zeggen, de werkelijkheid dat alles wat je wenst te ervaren en te erkennen reeds aanwezig is, reeds beschikbaar voor jou, dan zal de denkgeest ontspannen. Je zult je geest nog steeds terug moeten brengen naar dit nieuwe perspectief. Hoe meer je dat doet, hoe meer je geest zich door dit nieuwe perspectief zal gaan vermaken en hoe meer er zal worden onthuld. De informatie, de kennis, de wijsheid, de verbindingen, de communicatie, de vermogens en de vaardigheden zullen je allemaal worden geopenbaard met een goddelijke timing en een timing die geschikt is voor jou, zodat je niet overweldigd raakt. Alles wordt beschikbaar omdat het alleen het zoeken van je geest is dat je ascensie buiten je bereik plaatst. Terwijl je in feite je ascensie al hebt voltooid en je al toegang hebt gekregen tot alles wat je nodig hebt, alle vermogens en de vaardigheden. Wanneer je dit toelaat, begin je jezelf op een nieuwe manier te erkennen. Je geeft kracht, sterkte, vertrouwen, liefde en fundamenten aan jezelf. Je beseft dat je een heldere ster op aarde bent.  Jij bent de kaars die voortdurend gloeit en licht uitstraalt. Jij bent de constante rivier van energie van de Schepper die onophoudelijk stroomt.

Wanneer je dit herkent, word je het licht, word je de Schepper, herken je jezelf als lichtgevend.  En anderen zullen hetzelfde herkennen als zij die het licht voor je zijn en die ditzelfde perspectief hebben.

Wanneer je het zoeken loslaat en je toegang krijgt tot een nieuw lichtend begrip van jezelf, verandert en verschuift je spirituele reis, je perspectief, wat je wilt bereiken, waar je je door geleid voelt om te bereiken. Je herkent jezelf als een anker voor het licht, een verdeler voor het licht, een bron van inspiratie en kennis.

Wij willen niet dat het ego met zichzelf op de loop gaat en natuurlijk is het niet nodig dat je publiekelijk jouw vaardigheden en bekwaamheden of jouw nieuwe perspectief demonstreert. Je kunt dit bereiken in je eigen werkelijkheid, door een bron van licht te zijn die anderen een gave geeft om te begrijpen wie ze zijn. Als je dit bereikt, zul je merken dat je begint met het loslaten van afwijzing, afscheiding, boosheid, je begint met het loslaten van angst en ontkrachting, waardoor je licht sterker wordt en je verankering in de Aarde.

Je bent voorzien, je hebt alles wat je nodig hebt, elke keer als je geest je iets anders vertelt, breng het dan naar een nieuw perspectief, een nieuwe realiteit. Jullie zijn een baken van verlichting, de verlichting van de Schepper op de Aarde. Het is tijd om je aandacht te richten op dit begrip en erkenning met de opwinding in je van wat er zal veranderen, en wat zich zal manifesteren. Wat zal er gebeuren met dit nieuwe begrip en deze nieuwe focus? En ja, het is een eenvoudige verschuiving en toch kan het heel krachtig zijn.

Ik dank jullie omdat jullie een helder licht op de Aarde zijn. Ik dank jullie voor het willen creëren van verandering. Ik dank jullie voor het volgen van jullie ascensie. Ik dank jullie voor het zoeken en ik vraag jullie om je zoeken nu los te laten, in het besef dat alles aanwezig is.

Ik dank jullie,

Ik ben Aartsengel Metatron.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org