Aartsengel Metatron: Jouw Bestaan Bevestigen

 

Aartsengel Metatron: Jouw Bestaan Bevestigen

Gechanneld door: Natalie Glasson – 27 Januai 2023

Gegroet, geliefde wezens van licht, ik ben Aartsengel Metatron. Wat een vreugde is het om in jullie aanwezigheid te zijn terwijl jullie de stappen en het pad van macht bewandelen. Elk moment van jullie werkelijkheid worden jullie uitgenodigd om je met je kracht bezig te houden, je kracht te ontdekken en je kracht te belichamen. Dit kan voor velen een uitdaging zijn, want er zijn veel angsten en pijnen verbonden met macht. Maar de Ascensieverschuivingen en de lichttransmissies die van de Schepper komen, bevorderen en stimuleren jullie allemaal om je kracht te ontdekken.

De energie die voortkomt is extreem aardend. Zij nodigt jullie uit om echt te aarden in je centrale kern, in je essentie en je waarheid, maar ook om je te aarden in je zuivere krachttrillingen. Aarding is als het planten van een zaadje dat de deur opent voor je kracht om binnen te komen, wat betekent dat je beperkingen en grenzen die je om jezelf en om je kracht heen hebt gelegd, loslaat. Deze aardingsenergie stelt je in staat de ruimte van je kracht binnen te gaan. Dit zal niet alleen je energiesystemen beïnvloeden, maar ook je werkelijkheid om je heen en de keuzes en beslissingen die je neemt. Je kunt merken dat je keuzes en beslissingen maakt die eng of uitdagend zijn, en toch voel je je op dat moment ongelooflijk gesterkt. Het zijn die momenten van bekrachtiging die je in staat stellen je trilling te verhogen, je trilling te versnellen en verder te komen op je spirituele reis, vooral in de initiaties van kracht. Als iets je toestaat je gesterkt te voelen, weet je dat het op dit moment je ascentie dient. Je kunt elke vorm van aardingstechniek of -proces toepassen, en dit zal je ondersteunen bij het aarden in je ware kracht, vooral onder invloed van de energieën die naar voren komen. Je kunt een verzoek creëren dat je, terwijl je jezelf aardt, je aardt in je ware kracht. Dan kun je jezelf toestaan dit te ervaren.

Ik, Aartsengel Metatron, wil een techniek naar voren brengen die jullie kunnen gebruiken in deze tijd van ascensie, die jullie in staat zal stellen te aarden in de pure vibraties van jullie kracht. Wat bedoelen we met de zuivere vibraties van je kracht? Kracht die nederig is, die voortkomt uit liefde, voortkomt uit de ware essentie van je wezen, en voortvloeit uit de Schepper. Wanneer je in je kracht bent, ben je in dienst van jezelf en tegelijkertijd ben je in dienst van anderen. Dit is een prachtige manier om te herkennen wanneer je in ware zuivere kracht bent, omdat je dan kunt herkennen dat je jezelf en anderen om je heen kracht en dienstbaarheid geeft. Als je je gesterkt voelt en anderen om je heen voelen zich niet gesterkt, dan zul je je ervan bewust zijn dat je kracht misschien niet uit de zuiverste bron in je wezen komt. Dat gezegd hebbende, moeten we ons er ook van bewust zijn dat jij niet verantwoordelijk bent voor de reacties van anderen. Als er voor anderen een gelegenheid is om te groeien en in hun kracht te staan en zij er toch voor kiezen die af te wijzen, dan kunnen we nog steeds erkennen dat jouw kracht voortkomt uit jouw waarheid. Macht is een dienst aan jezelf en een dienst aan anderen.

Ik, Aartsengel Metatron, nodigde jullie uit je voor te stellen dat je in een bloem zit die groot en uitgestrekt is, de bloemblaadjes komen tot boven je hoofd en raken elkaar boven je hoofd. Het kan elke vorm van bloem zijn die je wenst. Besef dat de steel van de bloem tot in Moeder Aarde reikt, dit is een beetje als een levenslijn die energie naar Moeder Aarde stuurt, maar ook naar boven brengt.

Ik nodig jullie nu uit om de lichttransmissie van de huidige ascensiefase aan te roepen, gericht op en belichaamd door ware kracht. Terwijl jullie de energieën ontvangen en toestaan dat de energieën de ruimte van de bloem vullen waarin jullie bestaan, kunnen jullie het licht inademen en die energie van kracht absorberen die de aarding van kracht ondersteunt.

Terwijl je hele wezen gevuld is met deze energie, nodig ik, Aartsengel Metatron, je uit om je verbinding met Moeder Aarde te voelen, te voelen, te erkennen. Je kunt dit bereiken door de aarde, de grond, Moeder Aarde onder je te erkennen. Terwijl je diep ademhaalt, nodig ik je uit je voor te stellen dat je in je bloemblaadje in Moeder Aarde zakt, en dat je al die energieën met je meeneemt die kracht geven en aarden. Sta jezelf toe te zinken, te sijpelen en zo ver mogelijk in Moeder Aarde te smelten. Voel dat Moeder Aarde van je houdt, je voedt, je steunt, en dat je omringd bent door voedende energie. Als je wilt kun je de bloemblaadjes openen om Moeder Aarde uit te nodigen of je kunt de bloemblaadjes er gewoon bijhouden en haar op welke manier dan ook uitnodigen.

Wij vragen Moeder Aarde om jullie nu naar de zuiverste trilling van jullie kracht in jullie wezen te leiden. Sta jezelf toe deze ruimte te voelen of te erkennen, laat het de ruimte om je heen vullen, de heilige peul en cocon die je hebt gecreëerd en de aanwezigheid van Moeder Aarde.

Je aardt in jouw pure kracht. Ondersteund door het Universum van de Schepper en Moeder Aarde bevestig je je bestaan op de Aarde en in de innerlijke vlakken in je ascensieproces. Dit is een ruimte, het is een moment waarop je in je kracht staat, want je bevestigt, je aanvaardt en je bevestigt dat het je goddelijke recht is om in dit ascensieproces op deze Aarde aanwezig te zijn en je zuivere kracht te belichamen.

Het is veilig voor je om dit nu op te eisen, omdat je het verdient en omdat het je goddelijke recht is.

Ik, Aartsengel Metatron, moedig jullie aan dit werkelijk voor jezelf op te eisen. Je bevestigt en claimt je bestaan op alle niveaus van je wezen op de Aarde en de innerlijke vlakken en dat je het goddelijke recht hebt om in je kracht te bestaan. Dit kan enige tijd vergen om eraan te wennen, je moet er misschien even voor gaan zitten of het kan voelen als een onmiddellijke verschuiving. Als je bevestigt dat het je goddelijke recht is om te bestaan en krachtig te bestaan, kun je voelen, voelen of erkennen dat er extra krachtige energieën vanuit je wezen, vaardigheden en vermogens of wijsheid naar boven komen. Misschien voel je energieën uit het Universum van de Schepper in je wezen stromen. Het is nu tijd om te beweren dat je op deze Aarde, in deze werkelijkheid, in het Universum van de Schepper in je ware kracht kunt bestaan en vanuit je ware kracht alles kunt creëren wat je ziel wenst te ervaren.

Het is dat bestaan dat ik, Aartsengel Metatron, jullie aanmoedig te overwegen en te belichamen, want als die aardende energieën van kracht naar voren komen, aarden ze jullie in je ware kracht, en nodigen ze jullie uit je bestaan op te eisen. Om je leven op te eisen als je eigen leven, dat je kunt leven vanuit je kracht, je waarheid en je liefde op een vredige lichtuitstralende manier. Dit alles wordt geboren uit jouw kracht.

Wanneer je wenst terug te keren naar je werkelijkheid, word je dan eenvoudigweg bewust van je lichaam en je omgeving.

Neem de tijd om stil te staan bij de zeer krachtige verschuiving die in je plaatsvindt. Het zal je ondersteunen in je werkelijkheid, je zult voelen, voelen en erkennen dat je in nieuwe richtingen verschuift met nieuwe acties en nieuwe creaties.

Ik dank jullie,

Ik ben Aartsengel Metatron

Kanaal: Natalie Glasson

Vertaling: wakkeremensen.org