Aartsengel Metatron – Heilige Patronen

Aartsengel MetatronHeilige Patronen

Gechanneld door:  Natalie Glasson – Originele Bron: Sacred School of OmNa

Gegroet, ik ben Aartsengel Metatron. Wat een vreugde om vandaag in jullie aanwezigheid te zijn en jullie de Engelenvibraties te brengen, die jullie omarmen en volledig omringen, geniet van de vrede en liefde. Wij zijn aanwezig, altijd aanwezig tijdens deze ascensie reis waar jullie aan beginnen. Wij willen dat jullie opmerken, dat jullie je meer bewust worden van de ascensie reis die jullie beginnen. Het is nu van vitaal belang dat jullie beginnen waar te nemen dat jullie spirituele ascensie plaatsvindt voor jullie, Moeder Aarde, de mensheid en alle wezens.

Wanneer je het ascensieproces begint waar te nemen dat plaatsvindt voor jezelf en voor allen, herken je patronen, heilige patronen. Deze heilige patronen fungeren als sleutels die een grotere diepte, kennis en begrip ontsluiten voor je spirituele evolutie. Zoals jullie weten zijn er meerdere dimensies, zelfs op de Aarde, er zijn meerdere dimensies in jullie wezen. Alles wat de Schepper is, heeft talrijke niveaus, daarom is het belangrijk te erkennen dat we altijd dieper kunnen duiken, wanneer we denken dat we iets begrijpen. Er is altijd meer te ontdekken en te begrijpen, en vaak een grotere kennis of wijsheid te aanvaarden, zelfs wanneer men zich overvloedig voelt in kennis en wijsheid. Als je je je spirituele evolutie en heilige reis op Aarde kunt voorstellen als heilige patronen, is elk patroon als een sleutel die de energie van de Schepper en jouw energie opent, zodat je een dieper, grondiger weten, begrip en belichaming kunt krijgen. Wanneer je dit herkent, merk je dat er zoveel heilige patronen zijn en dat veel heilige patronen opmerkelijk veel op elkaar lijken. Daarom zijn er in je spirituele evolutie en reis op de Aarde vaak maar twee of drie heilige patronen, die als pijlen zijn die je leiden naar het bereiken van een bepaald meesterschap of een specifieke ascensie die je samen met je ziel en de Schepper hebt gecreëerd.

Je heilige patronen kunnen zich op vele manieren manifesteren, ze zijn niet altijd schijnbaar positief en kunnen soms verschijnen of zich manifesteren als negatief, uitdagend of chaotisch, andere keren zullen ze zich manifesteren als doelen, verlangens die je wenst te bereiken of dromen. Je kunt deze heilige patronen herkennen als een innerlijk weten, je intuïtie die opbloeit of zich ontwikkelt. Als we begrijpen dat heilige patronen ons ondersteunen, ons in staat stellen onze heilige reis te herkennen, of die nu op de Aarde of op de innerlijke vlakken plaatsvindt, wordt elk patroon een sleutel tot het ontwaken van grotere wijsheid. Het is nodig deze patronen te herkennen om inzicht te krijgen, zodat je ze in je werkelijkheid kunt herkennen.

Om dit proces te beginnen wil ik, Aartsengel Metatron, jullie uitnodigen om eerst patronen in je eigen werkelijkheid te herkennen.

Sta me toe enkele voorbeelden te geven, het zouden gedachtenpatronen kunnen zijn, misschien verschijnen dezelfde gedachten dagelijks in je geest. Als dat zo is, wil ik dat je ze documenteert, ze opschrijft. Als ze eenmaal zijn opgeschreven of als je ze visueel kunt zien, is het veel gemakkelijker om ze te erkennen.

Ik wens dat je emoties observeert die op bepaalde momenten van de dag opkomen, je kunt je enorm gelukkig voelen, op andere momenten kun je je enorm verdrietig of angstig voelen. Het kan zijn dat je gevoelens verschuiven in de aanwezigheid van andere mensen waardoor je je verdrietig of blij voelt. Observeer je gevoelens en herken eventuele patronen, vooral die welke je dagelijks ervaart. Vergeet niet ogenschijnlijk positieve en ogenschijnlijk negatieve gevoelens te documenteren en patronen te herkennen die zich voordoen.

Ik moedig jullie aan om je ervaringen te observeren, dit omvat ook je acties en je reacties. De acties die je in je wereld zet en de manier waarop je ervaringen waarneemt die je werkelijkheid binnenkomen. Heb je elke dag soortgelijke ervaringen? Misschien heb je een persoon in jouw werkelijkheid die jou elke dag uitdaagt of jou in staat stelt om je gekoesterd en geliefd te voelen, misschien creëert je baan of je leven thuis bepaalde patronen. Het kan elke vorm van patroon zijn, zelfs elke dag een wandeling maken is een patroon, zelfs eten en de manier waarop je eet is een patroon. Hoe mensen je behandelen is een patroon, hoe jij anderen behandelt is ook een patroon.

Begin elk aspect van je werkelijkheid te observeren, merk de schijnbaar positieve en de schijnbaar negatieve of neutrale patronen op, schrijf ze op, vooral patronen die dagelijks voorkomen. Dit zijn degenen die we werkelijk willen erkennen. Als elk deel van jouw wezen en elk deel van jouw werkelijkheid, zelfs de schijnbaar alledaagse aspecten jouw spirituele ascensie zijn, is het belangrijk dat we de zich herhalende patronen erkennen. Als je de herhalende patronen eenmaal hebt erkend, kun je ze gaan beschouwen. U kunt dit bereiken door de energie te begrijpen die ze in u creëert, bijvoorbeeld, als u elke dag een wandeling maakt, onderzoek dan de energie die de wandeling creëert. Misschien brengt het je in een ruimte van diepe gelukzaligheid en vrede of misschien is het iets wat je niet wilt doen, waardoor boosheid en frustratie opkomen. Observeer de energie die het creëert en vraag jezelf af of het de energie is die je wilt belichamen. Zo ja, ga dan door met dat patroon, en erken het als een heilig patroon. Als de energie niet iets is wat je wilt belichamen, is het tijd om na te denken over de les, het begrip dat nodig is.

Wat dien je te erkennen?

Waar dien je dieper in te gaan, om te transformeren en het ware patroon te herkennen?

Er zit wijsheid in het patroon dat je nog niet erkent. Zodra je de wijsheid erkent, ga je verder in je spirituele evolutie en krijg je meesterschap.

Om het voorbeeld te gebruiken van elke dag een wandeling maken: als het iets is waar je een hekel aan hebt, dan is het nodig om er dieper op in te gaan.

Waarom heb je er een hekel aan?

Welke energie creëert het?

Hoe zou je het kunnen veranderen om een betere energie te creëren?

Misschien loop je op het verkeerde moment van de dag of misschien is het gewoon iets dat nu niet bij je past. Het kan een symbool zijn van het niet vooruit komen in je werkelijkheid of een behoefte aan zorg, zelfliefde, een diepere verankering, aarding, of verbinding met de Aarde. Onthoud dat de wijsheid en schat die je van elk patroon ontvangt uniek en persoonlijk voor je is. Het is belangrijk voor je om de betekenis, de symboliek, te begrijpen en ook dieper en dieper in te gaan op de positieve ervaringen. Bijvoorbeeld, als je een wandeling maakt en het creëert gelukzaligheid, laten we dan meer gelukzaligheid creëren. Hoe kun je meer gelukzaligheid creëren? Hoe kun je nog meer aanwezig zijn in dat moment?

Het onderzoeken van de heilige patronen op je ascensiepad stelt je in staat om je sneller en sneller te ontwikkelen. Het ruimt onnodige energieën op en richt je aandacht. Het laat nieuwe energieën toe in jouw realiteit en wezen, het laat je gevoeliger zijn, intuïtiever, meer ondersteund in jouw realiteit. We kunnen dit ook herkennen aan meditatiepatronen, zoals in slaap vallen tijdens meditatie, je angstig voelen tijdens meditatie, of misschien diepere wonderlijke meditaties ervaren. Hoe kunnen we hier dieper in gaan? Hoe kunnen we toegang krijgen tot meer wijsheid, meer verbinding met de Schepper, en begrip?

Als je eenmaal inzicht hebt gekregen in deze praktijk kun je vervolgens de wereld om je heen onderzoeken.  Welke patronen zie je? Wat betekent het? Wat symboliseert het? Wat moet er evolueren? Wat moet dieper gaan? Wat moet begrepen worden? Je begint de lessen te leren die de mensheid voor hen aan het leren is. Je kunt krachtige ascensieprocessen en activeringen in gang zetten, door het op dezelfde manier te bereiken. Een voorbeeld, misschien kijk je naar het nieuws, misschien zie je gelijkaardige patronen gebeuren, wat zegt dit je? Laat je intuïtie, je hart, je geest open staan om te ontvangen en je zult alles ontvangen wat passend en nodig is.

Mijn liefde is altijd bij jullie, ik dank jullie,

Ik ben Aartsengel Metatron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org