Aartsengel Metatron: De Nieuwe Jij / 8 Januari 2016 / Natalie Glasson

MetatronAartsengel Metatron
De Nieuwe Jij

8 Januari 2016 / Natalie Glasson

Terwijl de Aarde een nieuwe cyclus/nieuw jaar binnengaat, worden grote/belangrijke verschuivingen aangesticht en vinden in dit moment plaats. De Aarde en de mensheid beginnen een lang verwachte uitlijning met de planeet Venus doorheen 2016. Venus is bekend als de planeet van Liefde en dus vindt er en zal er een vereniging tussen de Aarde en Venus plaatsvinden om de Aarde te ondersteunen bij het meer volledig verankeren in het Tijdperk van Liefde. Aldus de Aarde toestaand om Haar natuurlijke vibratie te accepteren, ondertussen de Liefdesfrequentie, welke gecreëerd en onderhouden werd op Venus, gelijkmakend.
Het is de bekwaamheid van de mensheid om te ontvangen en te accepteren wat de uitlijning van de Aarde met Venus zal helpen. Aangezien beide planeten energetisch de gelijkmakende en verhogende vibraties van Liefde reflecteren, zullen aldus de schatten van de Aarde onthuld worden. Met schatten bedoel ik, Aartsengel Metatron, de unieke heilige wijsheid, kwaliteiten, Schepper vibraties en doel van Moeder Aarde en diegenen die Haar bewonen.
Als een aspect van de mensheid is jouw doel om Liefde te ontvangen en te accepteren, zodat doorheen 2016 je als een wezen en expressie van Onvoorwaardelijke Schepper Liefde groeit en uitbreidt. Het is belangrijk om Liefde van de Wezens van Venus, jullie Gidsen, Engelachtige Vrienden, Geascendeerde Meesters, de Natuur, diegenen om jullie heen en de Schepper te ontvangen. Het is essentieel te herkennen dat er altijd een overvloed van Liefde beschikbaar is voor jullie om te ontvangen. Dit is niet om Liefde te eisen; het is om jullie zelf met Liefde te voeden/koesteren. Hoe meer jullie je geest, bewustzijn en gedachten openen om alle vormen van Liefde te ontvangen, hoe gemakkelijker het voor jullie zal zijn om Liefde te accepteren, het aldus gebruikend in jullie werkelijkheid zoals gegidst door jullie ziel. Een belangrijke focus in deze tijd is om bewust te zijn van het ontvangen van de Liefde van jullie Ziel, en Zielgroep als je dat wenst. Echter, het accepteren van de Liefde van jullie Ziel in alle aspecten van jullie wezen en lichaam zal toestaan voor een vollere ervaring van verbinding met alle aspecten van de Schepper.

Een focus op het ontvangen van overvloedige Liefde, wat beschikbaar voor jullie is om te absorberen, zal toestaan voor schitterende en prachtige ervaringen om in jullie werkelijkheid binnen te komen. De Liefde van de Schepper ontvangen, wijst op en staat jullie toe om jullie zelf te openen om alle ondersteuning, schoonheid en vreugdevolle ervaringen te accepteren welke jullie beperkt of belemmerd mogen hebben van aanwezig te zijn in jullie werkelijkheid. Te ontvangen in deze tijd zal niet alleen jullie toestaan om jullie spirituele evolutie en verbinding met de Schepper te verhogen, het zal grotere ervaringen van geluk en vervulling in jullie werkelijkheid helpen alsook het verbeteren van jullie focus op het ontvangen in het bewustzijn van de mensheid. Wanneer een groter percentage van het bewustzijn van de mensheid gefocust is op het ontvangen van Liefde, dan zal dit een impact hebben op veel mensen hen aanmoedigend om hun harten te openen om Liefde te ontvangen. Voor hen mag het niet aanvoelen alsof zij Liefde of Goddelijke interventie ontvangen, het mag lijken als goed geluk of een beloning voor hun harde werken. Met een grotere aanwezigheid van te ontvangen in het bewustzijn van de mensheid, zal de Goddelijke Schepper in staat zijn doorheen velen te werken en meer volledig te manifesteren op de Aarde.

747d4ccca89fe4148283863535af5c03

Om Goddelijke Zegeningen of jullie wensen in jullie werkelijkheid te ontvangen, is er niet langer een noodzaak meer om te geloven dat hard werken noodzakelijk is. Er is in plaats daarvan een noodzaak om jullie innerlijke geloof te intensiveren, wat al aanwezig is, dat alles dat jullie nodig zijn voor jullie beschikbaar is. Door jullie focus op het ontvangen, kunnen jullie toegang verkrijgen tot en alles ervaren dat jullie nodig zijn. Door deze verschuiving in bewustzijn zullen jullie de energie van streven, lijden en gebrek uit jullie eigen bewustzijn en het bewustzijn van de mensheid wissen, aangezien deze alleen maar producten van het ego zijn. Stel je een wereld voor zonder strevende, lijdende en gebrek ervarende mensen, dit kan zich voordoen met jullie eenvoudige focus op het ontvangen van de Liefde van jullie Ziel.

 

Denk eraan je Ziel is verbonden aan en is alle aspecten van de Schepper.
Dit is een jaar voor grote/belangrijke verschuivingen en versnelde groei binnenin jullie wezen, hetgeen een impact zal hebben op jullie werkelijkheid en het bewustzijn van de mensheid. De Liefde en ondersteuning van Venus zal dramatische verschuivingen in jullie eigen bewustzijn en het bewustzijn van de mensheid creëren, aangezien dit grenzen en beperkingen zal ontbinden om meer Liefde toe te staan om door allen ervaren te worden.

Processen van loslating, ofwel ervaren door ziekte, emoties, het uitwissen van angsten of andere vormen, mogen nog steeds bij jullie aanwezig zijn. Dit zal plaatsvinden totdat jullie en de mensheid leren om onnodige energieën te genezen en los te laten door de macht van de overvloedige Liefde binnenin jullie wezen. Terwijl jullie door 2016 heengaan, zullen jullie in staat zijn om te her/erkennen dat jullie leren om angsten door de kracht van jullie Liefde te genezen en los te laten, en dit zal een waarneembare verschuiving binnenin jullie wezen zijn. Voor jullie zal het symboliseren dat jullie meer verantwoordelijkheid nemen aangaande jullie eigen spirituele evolutie, jullie macht accepteren, jullie innerlijke begeleiding volgen en uitlijnen met alles dat de Schepper is. Dit zal resulteren in een gevoel van waarlijk te beginnen het proces van ascentie op de Aarde te bevatten.

De uitlijning van de Aarde met Venus zal toestaan voor nieuwe aspecten van jullie zelf om van binnenuit jullie wezen te manifesteren; hogere geëvolueerde goddelijke aspecten van Waarheid. Vanwege de verbeterde Liefdesvibraties op de Aarde, rondom en binnenin jullie doorheen het jaar, zullen jullie ondersteund zijn in goddelijke frequenties om binnenin jullie wezen te onderzoeken. Als je de vastberadenheid en wilskracht hebt om je spirituele evolutie te ontwikkelen, dan zal je een grotere ervaring opmerken van goddelijke ondersteuning welke jou omhelst en ook een ontvouwing van jouw waarheid van binnenuit je wezen. Dit mag resulteren in gegidst te worden om bepaalde kwesties, energieën, gewoonten binnenin je wezen te adresseren, terwijl je opmerkt dat zij gemakkelijk op te lossen zijn. Met een gebrek aan wilskracht mag je voelen dat je buitengesloten wordt van de Liefde die in/naar de Aarde vanaf Venus stroomt met sensaties van klem te zitten, stilstaand of verstrikt te zijn.

Wilskracht is nu een essentiële focus voor de cyclus die zich nu op de Aarde ontvouwt. Opzettelijk bewust te zijn van je wilskracht of gebrek aan wilskracht alsook je focus van creatie, zal dit in vele ervaringen en werkelijkheidsituaties naar boven komen. Om dit proces van leren en groei te ondersteunen, mag je wensen om vreedzaam, in meditatie of goddelijke verbinding te zitten en jezelf te vragen:
“Wat is mijn wilskracht? Waaruit ontstaat het? Eist mijn wilskracht van mij om een focus te hebben? Wat voor focus zou het meest met mijn Ziel uitgelijnd zijn? Hoe kan ik mijn wilskracht verbeteren?”

11947447 1015092738522297 9106460860655589978 n

Deze zijn waardevolle vragen welke de ontwaking van binnenuit zullen creëren van je resonantie met de Schepper. Je inzichten zijn zeer waardevol, hoewel ik wens om jullie eraan te herinneren, dat door de overvloedige Liefde van de Schepper te ontvangen je wilskracht zal ontwaken en verbeteren. Je wilskracht is de potentie concentratie van je Ziel geboren uit de energie en begeleiding van de Schepper. Het is door acceptatie en belichaming van Liefde, van alle vormen, hetgeen de ontwikkeling aanmoedigt van je wilskracht.

 

Ik, Aartsengel Metatron, moedig jou aan om te her/erkennen dat een Nieuwe Jij gedurende dit jaar geboren zal worden. Het vindt plaats door Liefde te ontvangen, toegang te verkrijgen tot je wilskracht en het te bekrachtigen alsook te beseffen dat je nu meer dan ooit verantwoordelijk bent voor het tot bloei komen van de waarheid binnenin je wezen en dat dit zich voor zal doen door je bewuste besef en aansporing van verschuivingen binnenin jou.

“Ik sta mezelf toe om Liefde met gemak te ontvangen.”
(Haal diep adem en adem uit.)
“Ik heb gemakkelijk toegang tot mijn wilskracht; het is een positieve invloed in mijn werkelijkheid.”
(Haal diep adem en adem uit.)
“Ik ben nu opzettelijk bewust van de verschuivingen die zich binnenin mijn wezen voordoen.”
(Haal diep adem en adem uit.)
“Door acceptatie van mezelf en de Schepper ben ik mijn Ziel, en met toegang te verkrijgen tot mijn waarheid voel ik mezelf te zijn een nieuwe en verrijkte versie van mezelf.”
(Haal diep adem en adem uit.)

2016, deze nieuwe cyclus zal jullie ondersteunen bij het opnieuw manifesteren van jullie zelf vanuit de zuiverheid van jullie Ziel, aldus verschuivingen creërend binnenin jullie werkelijkheid welke noodzakelijk zijn voor jullie spirituele evolutie. Het is een kans vanwege de grote omvang van Liefde, om in waarheid vervulling, genezing te ervaren van wat het ook is waar jullie om wensen. Ik, Aartsengel Metatron heb met jullie gedeeld een eenvoudige focus welke jullie zal helpen bij het toegang te verkrijgen tot de prachtige beschikbare kansen in deze tijd. Jullie gidsen van de innerlijke vlakken zijn aanwezig om jullie te ondersteunen, wij hebben het steeds meer nodig dat jullie een beroep doen op onze hulp, omdat, als jullie spiritueel groeien het gemakkelijker voor ons is om met jullie te communiceren. Echter, jullie verantwoordelijkheid voor jullie spirituele evolutie betekent dat wij met jullie toestemming in toenemende mate meer tussenbeide kunnen komen.
Ik ben altijd aanwezig om te begeleiden en te helpen,

Aartsengel Metatron

au111-e11017a0-bcd4-4248-a40f-27af984bc215-v2
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com