Aartsengel Azrael: “Uw relatie met de Schepper” / via Natalie Glasson / 30 November 2018

Aartsengel Azrael:
“Uw relatie met de Schepper”
via Natalie Glasson / 30 November 2018
Vanuit de Hemelse Trillingen en Dimensies, roep ik de Wijsheid van de Hemel op om in mijn wezen te downloaden. Ik neem nu mijn heilige wijsheid, kennis en begrip terug, geschonken aan mij van de Schepper en vanwege mijn unieke uitdrukking van de Schepper.
Mogen mijn gedachten zich openen voor de uitgestrekte aard van de Schepper, mogen mijn gedachten van de zuiverheid en verlichting zijn van de Schepper en alles wat ik creëer, wordt geboren uit de Heilige inspiratie en leiding van de Schepper.
Ik erken dat het Goddelijke Licht, Liefde en bewustzijn van Het Universum van de Schepper volledig aanwezig is op de Aarde, het is altijd geweest en zal dat altijd zijn. De Aarde en Het Universum van de Schepper zijn één, afscheiding is slechts een illusie. Ik kies ervoor om deze waarheid te erkennen, herinneren en opnieuw te belichamen, door het elke dag van mijn leven volledig te leven en te ervaren.
Ik kies ervoor om het wonder van mijn fysieke lichaam nu volledig te herinneren en te ervaren als een verlengstuk van mijn ziel. Mijn fysieke lichaam is prachtig, niet alleen bereikt het alles waar ik me bewust van ben, mijn lichaam is in staat om meer te bereiken dan ik me ooit zou kunnen voorstellen.
Mijn lichaam heeft vermogens die ik nog moet gebruiken, ik kies er nu voor om mijn fysieke lichaam te ontsteken en te activeren om te werken op de wonderbaarlijke manier waarop het door de Schepper is ontworpen. Ik laat alle vormen van ziekte, beperkingen en blokkades in mijn fysieke lichaam nu en voor altijd genezen.

Ik identificeer de aanwezigheid van mijn ziel volledig als geïntegreerd en actief aanwezig in mijn wezen, lichaam en werkelijkheid. Ik eer mijn ziel, de wijsheid, leiding en vaardigheden die het gereed en beschikbaar heeft om nu met mij en de wereld te delen. Ik eer mijn ziel als krachtiger, expansiever en verhelderend dan ik me nu voorstel. Ik sta mezelf toe om de grootsheid van mijn ziel te ervaren, als een uitdrukking van de Schepper door mijn wezen.

Ik sta open om alles te ontvangen wat IK BEN, alles wat de Schepper is. Ik sta open om alles te zijn wat IK BEN, alles wat de Schepper is. Ik sta open om geïnspireerd te worden door alles wat IK BEN, alles wat de Schepper is. Ik sta open voor alles wat IK BEN, alles wat de Schepper is. Laat dit zo zijn en laat het de manier zijn waarop ik vanaf dit moment handel, reageer en interactie op de Aarde heb.’
Door deze aanroep moedig ik je aan je grootsheid te erkennen, de waarheid van je wezen kracht bij te zetten. Als er ergens in jouw wezen of realiteit iets is waarbij je het gevoel hebt dat je op de een of andere manier tekortschiet, nodig ik, Aartsengel Azrael, je uit om te beseffen dat het tot de Schepper is dat je je aandacht richt.
Waar er geen vorm is, is er een afscheiding van de Schepper en een onwil om de Schepper te ontvangen. Wanneer je de aanwezigheid van gebrek in je wezen of realiteit herkent, heb je de kracht om je opnieuw te verbinden met de Schepper en de energieën te ontvangen die je van de Schepper mist. Je zult de juiste energieën in je wezen ontvangen die je wezen en bewustzijn zullen opwekken en vrede en een dieper inzicht zullen creëren.
Een gebrek aan iets, wat het ook is, is een gebrek aan acceptatie van een aspect van de aanwezigheid van de Schepper in jou. Openen om te ontvangen, laat de blokkering los en stelt je in staat terug te keren naar een staat van vrede en balans.
De Schepper wenst dat je wordt vervuld, heel en compleet. De Schepper wenst dat dit je voortdurende ervaring op Aarde is. Om deze reis te beginnen die rechtmatig van jou is, is er een behoefte om open te staan ​​om te ontvangen, om te herkennen wanneer je je vervuld voelt, heel en compleet, en wanneer je de aanwezigheid van gebrek voelt. Deze drie acties zullen je ondersteunen in het volledig ervaren van de Schepper in elk moment van jouw realiteit.
Openstaan ​​voor ontvangst 
Openstaan ​​voor ontvangen is om te erkennen dat je met de aanwezigheid van de Schepper alles kunt creëren wat je maar wilt in jouw realiteit terwijl jouw krachtige transformaties zich in jouw wezen manifesteren. Het ontvangen van de energie van de Schepper brengt je in balans, omdat je alles in je leven en realiteit begint te zien als een gelegenheid om in contact te komen met en jouw relatie met de Schepper te verbeteren.
Wanneer je van de Schepper ontvangt, is alles mogelijk. Je hoeft niet eens te begrijpen wat je ontvangt. In plaats daarvan schenk je en geef je dat wat ontbreekt aan de Schepper over en vraag je de Schepper om in je wezen de meest perfecte vibraties van Schepper Liefde, Licht en bewustzijn te downloaden om je innerlijke balans en relatie met de Schepper in deze materie te herstellen.
Welke manier je ook kiest om je de Schepper voor te stellen, voel of herken een verbinding met de Schepper en een overdracht van energie van de Schepper naar jou. Adem de energie in je wezen en bewustzijn. Weet dat de energie van de Schepper zal synthetiseren met je hele wezen en werkelijkheid. De synthese zal doorgaan in je wezen; dus zal het gebrek oplossen.
Elke keer dat je geest of aandacht teruggetrokken wordt naar het gebrek, onthoud in plaats daarvan dat je het gebrek hebt overgegeven aan de Schepper en dat de Schepper je alles heeft gegeven wat je nodig hebt. De juiste manifestatie en verschuiving in je wezen of werkelijkheid zal zich manifesteren met een goddelijke timing die je moet herkennen en ervaren.
Erkennen dat  je vervuld, heel en compleet bent 
Om te herkennen wanneer je je vervuld voelt, heel en compleet in je dagelijks leven, kunnen realiteit en spirituele evolutie als verlangend of hoopvol denken aanvoelen. Het is belangrijk om te erkennen dat je altijd vervuld bent, heel en compleet, zelfs als je het helemaal niet ervaart.
Om jezelf eraan te herinneren dat je één bent met de Schepper en je  vervuld bent, is geheel en compleet immens krachtig en kan het herstel van je Schepper-begrip beginnen dat is ingebed in je wezen en lichaam.
Gewoon jezelf eraan herinneren dat je unieke zelf als vervuld, heel en compleet is, zelfs als je het eerst niet gelooft, begint een prachtig genezingsproces waardoor je jezelf kunt zien als een mooie uitdrukking en uitbreiding van de Schepper. Geleidelijk zullen je denkprocessen en zelfs de chemische reacties in je lichaam terugkeren naar hun oorsprong; de zuiverheid van de Schepper.
De  Aanwezigheid van Gebrek herkennen
Het kan waardevol zijn om de aanwezigheid van een tekort aan je wezen, realiteit en creaties te herkennen, omdat dit een herverbinding met de Schepper doet ontbranden. Het is van onschatbare waarde om hier bij stil te staan, jezelf te oordelen of te bekritiseren. Wees je gewoon bewust van het gebrek en erken het als een kans. Een gebrek kan betekenen dat er iets ontbreekt of dat er een tekort is aan iets in je leven of in je wezen.
Het kan voelen dat je een behoefte of eis hebt dat onbevredigd is. Gebrek is eenvoudig een verkeerde afstemming met de stroom van de Schepper en vaak een verkeerd opgesteld denkproces dat jouw niet dient. Wanneer je elke vorm van gebrek als niet persoonlijk aan jouw kunt herkennen en niet als een ervaring van mislukking, begin je voorbij het gebrek te kijken en je balans met de Schepper te herstellen.
Misschien wil je een lijst maken van alle gebieden binnenin je zelf en realiteit waar je de aanwezigheid voelt van een gebrek aan iets, hoe klein of groot ook. Dit is niet om jezelf op wat voor manier dan ook te verlagen, het is gewoon om te observeren wat rond draait binnenin jouw geest, soms met je gewaarzijn en soms niet en wat toch blijft.
Bedenk dat het ontbreken van een fysiek object, persoon of situatie, niet echt het probleem noch de oplossing is, eenvoudig een indicatie van waar de Schepper moet worden ontvangen. Met bewustzijn kun je de tekortkomingen herkennen als je bezig bent met je dagelijkse realiteit.
Wanneer het gebrek zich voordoet, kun je gewoon zeggen:
‘In deze situatie / ervaring download en ontvang ik de Schepper volledig, creërend een transformatie die me in staat stelt om vervulling te ervaren, heel en compleet in mijn wezen te voelen. Ik ontvang nu!’
Misschien wilt je ook herkennen welke les kan worden onderscheiden van de gebieden waar het gebrek aanwezig is. Als je bijvoorbeeld een romantische partner mist, overweeg dan dat je misschien weigert de Liefde van de Schepper te ontvangen. Als je gebrek aan overvloed hebt, overweeg dan dat je je misschien niet waardig voelt om in de stroom van de goddelijkheid van de Schepper te zijn. Elke situatie zal een nieuwe understatement over jezelf en je relatie met de Schepper laten zien.
In liefdevolle harmonie,
Aartsengel Azrael
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien