Pleiadisch Portaal

Pleiadisch Portaal

Gechanneld door: Natalia Alba – 19 Mei 2021

Geliefden,

Wij zijn deze week ondergedompeld in het Pleiadische portaal, tot 24 mei, aangezien wij de Zeven Zusters in uitlijning hebben met onze Centrale Zon. Zoals jullie weten zal deze doorgang langer dan een week duren, want de energieën zullen zeer aanwezig blijven op onze Planeet, zodat wij ons er bewust op kunnen afstemmen, en de onvoorwaardelijke liefde en oude wijsheid die deze frequenties in zich dragen, kunnen integreren. Deze energetische poort is zowel een representatie als een verwelkoming in onze nieuwe harmonische ruimte, van alles wat al plaatsvindt binnen onze micro realiteit – het samensmelten van ons Verenigde Zelf en daarmee, haar wijsheid, binnen een nieuwe realiteit die ons nieuwe verlangen om vreedzaam en liefdevol te leven ondersteunt.

De Zon vertegenwoordigt het Verlichte Aspect van ons, ons Verenigde Zelf. Terwijl de Pleiaden staan voor onvoorwaardelijke liefde, mededogen en de wijsheid die wij allen in ons dragen, als kosmische reizigers. Dit is een boodschap voor ons om ons te verbinden met ons Verenigde Zelf, en te beginnen te werken aan niet alleen de integratie/activering van oude kennis, maar ook aan de belichaming van hogere niveaus van liefde, wat ontwaken teweegbrengt, ons meelevende Christos-zaad, en de mogelijkheid om bewust te leven, binnen een nieuwe harmonische tijdlijn.

Gedurende deze week, vooral met de komst van de Eclips in Boogschutter, gaan we navigeren onder zeer intense energieën die we zouden kunnen richten op het creëren van meer liefde voor onszelf, voor ons leven en de hele Schepping. Liefde is van waaruit alles wat wij als mensen verlangen, zoals overvloed, evenwichtige relaties en al het andere dat wij wensen te creëren, naar beneden komt.

Wanneer er geen authentieke liefde is voor het zelf, als een ander aspect van God-Bron, dan kan er ook geen echte liefde zijn voor anderen. Want wat wij vaak liefde noemen is niets anders dan egoïstische liefde, die heel moeilijk te identificeren is, vooral als we nog niet volledig wakker zijn, of in het beginstadium van onze ascensie reis.

Leren van onszelf te houden en onszelf te voeden is een van de boodschappen waaraan onze broeders en zusters van Pleiaden ons gedurende eonen voortdurend hebben herinnerd, want zij hebben geleerd hoe te leven binnen Goddelijke Liefde en mededogen, en in deze nieuwe tijdlijn waar velen voor hebben gekozen om in te stappen, is het op dit moment cruciaal om alle egoïstische verlangens los te laten en te beginnen te denken binnen Goddelijke Eenheid, als we een vrije en liefdevolle ruimte willen co-creëren, waar allen liefdevol en met gelijkheid kunnen wonen.

Op fysiek niveau verbindt dit portaal zich met de bovenste chakra’s en dus van waaruit we de informatie van ons Verenigde Zelf en de etherische sferen beginnen af te dalen. Daarom is het ook een prachtige tijd voor hen die werken aan de expansie van hun bovenste zintuigen, vooral de kruin, door gebruik te maken van de blauw/paarse frequentie om zich te verbinden met de energieën van de Pleiadiërs. Door deze frequenties te gebruiken om meer van hun niet-fysieke zintuigen te wekken, of om gewoon verder te gaan in de verbinding met andere realiteiten, door te communiceren met de vele welwillende krachten die er voor ons zijn om te helpen is het herwinnen van kennis over wie we zijn, over onze menselijke geschiedenis en ook over ons eigen pad als planetaire werkers.

Een tijd om ons ook te verbinden met de Aarde, als de enige manier om volledig gegrond te zijn, zodat alles wat we hebben neergedaald van ons Verlicht Aspect en rijken, kan worden verankerd in onszelf en de fysieke realiteit, want zo niet, zullen we blijven vertoeven in het niet-fysieke, niet in staat om een stabiele realiteit te creëren waarin we kunnen groeien en uitbreiden. Onze verbinding met de Aarde is van cruciaal belang, want wij zijn niet in evenwicht totdat de stroom van zowel Aarde als Goddelijke energieën in constante beweging en eenheid in onszelf zijn.

Dit is een prachtige tijd voor ons allen om ons te herinneren wie we zijn, ons te verbinden met onze zielenlijn, met het aspect van ons dat door vele beschavingen heeft gereisd, en de kennis terug te winnen van alles wat we in al die beschavingen hebben geleerd en ons eigen hebben gemaakt. Een tijd voor ons om ons te verbinden met deze frequenties met als doel meer liefde te verankeren, want als planetaire genezers is dat een van onze belangrijkste taken. Er vinden op dit moment vele herenigingen plaats over de hele wereld, niet alleen fysiek, maar ook in andere ruimten, die ook de vele zielenontmoetingen mogelijk maken die nodig zijn voor ons om de liefde die we zijn uit te breiden, en die deze nieuwe harmonische ruimte die we bewust aan het creëren zijn, volledig moet verankeren.

Wij hebben de mogelijkheid en de zegen met dit welwillende en liefdevolle portaal om in staat te zijn als Eén te handelen, vanuit onze hartruimte, een gemeenschappelijke visie creërend over hoe ons nieuwe Thuis zal zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor degenen die na ons komen, en dat wij, als de zaaiers van de Nieuwe Aarde, de verantwoordelijkheid hebben om te bouwen, want dat was onze bewuste keuze voordat we naar deze Planeet kwamen en dat is wat we nu eindelijk beginnen te manifesteren.

Dit is het begin met deze massale instroom van onvoorwaardelijke liefde, van een nieuwe liefdevolle realiteit, een meer harmonische, een meer compassievolle en respectvolle realiteit voor Allen. Onze dagelijkse innerlijke toewijding om het bewust te doordrenken met meer liefde en waardering, is cruciaal op dit moment, net zoals onze zuivere intentie en dus wil, om onszelf toe te wijden, ondanks alle uitdagingen, om te blijven kiezen in welke frequentie we wensen te vertoeven: een angstige of een liefdevolle.

Kies allen daarom wijselijk, Geliefden.

Binnen Oneindige Liefde,

Kanaal:  Natalia Alba

Bron

Vertaling: Martien