Planetaire Galactivering

Planetaire Galactivering

Door: Natalia Alba – 7 jul 2024

Geliefden,

We bereiken het hoogtepunt van de individuele en planetaire galactiveringsfase die we aan het begin van dit jaar zijn begonnen. Een jaar gemarkeerd door het universele getal 8 dat nu zijn hoogtepunt bereikt op de drievoudige 888 Smaragdpassage. Een periode van wijsheidsintegratie en monadische reconstructie die velen ondergaan en die ook onze planeet bereikt.

De Witte Elohim planetaire Beschermers, de Oorspronkelijke Scheppers, houden toezicht op het Smaragd terughalen dat nu plaatsvindt en dat in de komende maanden definitief zal worden afgerond. Er zijn belangrijke planetaire sites, zoals de Avalon sites, de eerste die ik de Heuvel van Tara heb ontvangen, en andere die ik vandaag heb ontvangen, die de sleutel zijn voor de Smaragd verankering die op onze planeet plaatsvindt, en die ik zal delen wanneer de tijd daar is, zoals mij is gevraagd. Deze plaatsen fungeren als fysieke ankerpilaren voor het terughalen van de Smaragden, het helen, zuiveren en hercoderen van het land, evenals de rasters en weefsels, waardoor het zich allemaal uitbreidt naar de rest van de planeet, waar het kan worden verankerd.

De Witte Elohim werken aan de eenwording van de rasters en weefsels van de Aarde, om eenheid te brengen in wat wij verleden, heden en toekomstige tijdlijnen noemen, want onze planeet opent zich nu in een meer gelijktijdig besef van tijd. Dit houdt een constant planetair werk in van het verwijderen van anorganische tijdlijnen, een proces dat velen van jullie ondersteunen, evenals tijdwaarnemers, die ook betrokken zullen zijn wanneer de tijd komt om de codes van de nieuwe aarde coördinaten en tijdlijnen te verankeren.

Dit proces is vergemakkelijkt door de energieën van de 77 Passage, niet alleen vandaag ontvangen, omdat het niet over één dag gaat, maar gedurende de voorgaande maanden, nu is het zijn laatste piek. Deze passage, ook ondersteund door de Elohim, Sirianen en Andromedanen, zoals ik eerder deelde, markeert de planetaire opening die plaatsvindt in veel van de structuren van de Aarde, waardoor de smaragdgroene terugkeer mogelijk wordt waarvan we getuige zullen zijn in de 888 passage.

77 is de belichaming van de oorspronkelijke codering van Christos in onze planetaire architectuur, wat eenvoudigweg de totale planetaire herconfiguratie en verwijdering is van alle duale geometrie en structuren, waardoor de drie-eenheidscodering en dus eenheid in onze planeet wordt hersteld, wat de eerste stap is naar tijdlijn herverbinding.

Op dit moment is het het belangrijkst om door te gaan met de harmonisatiefase die we nu doormaken en die de massale integratie waaraan onze lichamen tijdens deze maanden worden blootgesteld, zal ondersteunen.

Hoe meer we onszelf helen en zuiveren, ons driedimensionale zelf opnieuw verbinden met ons Hoger Hart, hoe meer we duidelijke begeleiding zullen ontvangen over deze belangrijke tijd, of dit jaar, want we hebben een van de meest intense jaren, energetisch gesproken, die ik me kan herinneren.

Velen van jullie voelen nu de diepgaande activering in jullie zonnevlecht, thymus en achtdimensionale chakra’s, die de sleutelcentra van het lichaam zijn om meer leven en goddelijke kracht te belichamen, waardoor onze Blauwe Falme in de thymus wordt geactiveerd en het Gouden vloeibare kristallijne licht van de acht monadische chakra’s kan neerdalen en samensmelten in de thymus, waardoor ons vijfde-dimensionale zelf wordt geactiveerd en we opnieuw verbonden worden met de ziel en de monadische dimensies, eindelijk de drie-dimensionale frequentiebanden oversteken en naar meer harmonische tijdlijnen bewegen.

Er is geen haast bij evolutie. We hebben allemaal onze goddelijke timing om deze persoonlijke uitnodiging te bereiken. Hoe meer we het forceren of proberen te controleren, hoe minder we het kunnen bereiken. Hoe meer we stromen met wat IS en werken aan waar we zijn, hoe meer we deze afdaling vergemakkelijken.

Jullie zijn allemaal kostbare, unieke en wijze goddelijke soevereine vrije wezens. Ken jezelf. Ken je gaven en wees wie je bent, want dat is alles wat je nodig hebt om te dienen als een liefdevolle goddelijke afgezant, zoals Gidsen vaak delen.

Ik wens jullie een liefdevolle en harmonieuze nieuwe inwijding, Geliefden.

Zorg goed voor jullie kostbare zelf en eer jullie lichamen.

Dank jullie wel voor jullie medelevende getuigenis tijdens dit proces en voor alles wat jullie voor Alles doen.

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org