Lichtlichaam Herverbinding.

 

Lichtlichaam Herverbinding

Door: Natalia Alba – 5 Februari 2023

Velen van jullie ondergaan een proces van herverbinding van het lichtlichaam, in deze tijd van ons ascensiepad. Sinds het begin van dit zevende universele Jaar van Wijsheid ervaren velen het ontwaken van hun lichtlichaam, terwijl anderen het verder opbouwen en verdere stadia bereiken. Naarmate we meer licht belichamen en ons menselijke zelf blijven verbinden met ons Goddelijke, zullen we bepaalde fysieke gewaarwordingen gaan ervaren, als gevolg van het opbouwen van onze lichtvoertuigen, want dit proces omvat een totale herconfiguratie van al onze lichamen.

Dit is een tijd waarin we eindelijk overgaan van een meer passieve (vrouwelijke) fase naar een meer actieve (mannelijke) fase. Onszelf en onze persoonlijke cycli kennen is echter van cruciaal belang om te weten waar we werkelijk staan in onze ascentiereis en wat we nodig hebben.

Als je je in de eerste fasen bevindt van het activeren van je lichtlichaam, het helen van alle vervormingen, inprentingen en implantaten, zal vermoeidheid een constante zijn, want het fysieke lichaam heeft tijd nodig om een hogere frequentie los te laten en te belichamen, en we moeten het tijd geven voordat we verder werken aan andere technieken. Anders zal het instorten, vooral door de enorme hoeveelheden verschillende energieën die we nog niet kunnen verteren, waardoor we vele andere lichamelijke gewaarwordingen krijgen en zelfs onevenwichtigheden die tot ziekten kunnen leiden.

Het is belangrijk op te merken dat het lichtlichaam niet alleen de Merkabah is, zoals het vaak wordt genoemd. Het lichtlichaam is de som van het bouwen van het zilveren koord of de hara-lijn, het geheeld hebben van het hele chakrasysteem en het bouwen van de schouderportalen, evenals vele andere lichaamsleidingen. Pas als we gewerkt hebben aan het herstel en de herverbinding van al het voorgaande, kunnen we onze bewuste verbinding met ons Goddelijke Zelf en de rest van de Goddelijke dimensies herwinnen.

Gidsen wijzen op het belang om tijdens dit proces ook angst te verwijderen uit ons mentale, emotionele en fysieke lichaam en ons te verbinden met de natuur om ons te helpen geaard te zijn en het teveel aan energie los te laten. Angst is precies wat belemmeringen blijft creëren voor de energieën om vrij in onszelf te stromen.

Wanneer we beginnen te werken met onze lichtlichamen, worden we letterlijk een ander mens, want we zijn nu klaar om oude egoïstische lagen los te laten en hogere aspecten van ons Zelf te belichamen. Dan begint een periode van verwarring en angst. We moeten het proces vertrouwen, ons afstemmen op ons Goddelijke Zelf en ons Gidsteam, en beginnen de angst in de ogen te kijken, want angst kan een transformerende energie zijn, als we haar omarmen, ervan leren, en haar oplossen als een andere menselijke illusie.

Wij zijn niet alleen in dit proces, want er zijn vele welwillende wezens zoals de Arcturiërs en de Hathors die velen helpen hun lichtlichamen te herconfigureren, met hun hoogontwikkelde lichttechnologieën. De Hathors raden ons aan te werken met geluidstherapie om het lichtlichaam te helpen genezen en opbouwen, aangezien de Hathors met ons communiceren via geluid, wiskundige patronen en mentale telepathie. Geluid brengt genezing, zuivering en herstel, en helpt ons het lichaam te stabiliseren na genezing van wat beschadigd was.

Het belangrijkste tijdens dit proces is het werken aan vergeving, en het terughalen van de ziel, als we dit proces nog niet in gang hebben gezet, is het focussen op dankbaarheid en mededogen van vitaal belang om ons te helpen door het rehabilitatieproces van ons lichtlichaam te navigeren, iets wat gekoppeld zal zijn aan het werk met ons DNA om oude patronen, vervormingen en manipulaties werkelijk te verschuiven.

Als wij er bewust voor kiezen ons lichtlichaam te doen ontwaken en onze DNA-lagen opnieuw te verbinden, beginnen ook wij aan het proces van de belichaming van de oude wijsheid, omdat dit proces de herinneringen van onze ziel zal ontsluiten, waardoor wij ons kunnen herinneren wie wij zijn en wat ons doel is, op dit precieze moment in de schepping.

Een proces dat ons zal helpen ons de eenheid te herinneren, want zodra wij onze schouderportalen herstellen, wat de laatste fase is van de herverbinding met het lichtlichaam, zullen wij ons ook opnieuw beginnen te verbinden met alle bestaansniveaus en welwillende wezens die ook deel uitmaken van onze reis, en waarvan wij ons door onze fysieke ontkoppeling nog niet bewust waren van hun aanwezigheid en hulp.

We worden altijd meer geholpen dan we ons kunnen voorstellen. Niemand kan echter het innerlijke werk voor ons doen. Maar we kunnen onze Gidsen om hulp vragen en ons hart openen voor genezing en de Waarheid. We moeten alleen de wil hebben om het proces in gang te zetten, om hulp te vragen en moedig zijn om onze eigen schaduwen te navigeren, want we zullen er nooit alleen tussen lopen.

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org