Integratie Van Zonnecodes

Integratie Van Zonnecodes

Door: Natalia Alba 14 augustus, 2022

Geliefden,

 In een tijd waarin we nog steeds werken aan het opeisen van onze soevereiniteit, en dus vrijheid, ten opzichte van de vele manipulaties die bestaan in onze 3D matrix, worden we getroffen door Zonnegolven die in onze menselijke waarneming vertaald worden als hittegolven, zelfs in de landen waar het nu winter is. We moeten begrijpen dat voorbij onze waarneming van wat deze hittegolven kan veroorzaken, de zonnecodes liggen samen met de Leeuwen Poort frequenties die ongelooflijk sterk in ons lichaam kunnen worden gevoeld, maar die degenen zijn die de noodzakelijke verschuiving teweegbrengen die moet plaatsvinden voor ons om door te gaan met de transformatie waar we bewust voor hebben gekozen.

Onze familie van Andromeda, meesters in de kunst van het aanpassen aan verandering, want dat is wat we hebben afgesproken toen we tekenden voor deze ervaring, helpen velen van ons die willen co-creëren met deze welwillende wezens om deze huidige energetische golven te integreren, omdat ze de integratie teweegbrengen van zo’n hoeveelheid licht, waarvan we misschien niet weten hoe we die op de juiste manier naar ons lichaam moeten sturen.

Deze zonne/warmtegolven zijn bedoeld om ons te helpen ons hartcentrum te openen, want velen bevinden zich nog midden in een diepgaande heling van het hart, oude energieën los te laten en een meer verlichte frequentie te belichamen door eerst te verbranden wat in een andere dichtheid vibreert, wat wordt bereikt door DNA heling en herverbinding, en door ons te helpen onze lichtlichamen op te bouwen. Het is heel belangrijk om te werken aan zuivering en stabilisatie om in balans te kunnen zijn, terwijl we doorgaan met het belichamen van een nieuwe frequentie en gewend raken aan hoe deze nieuwe energie werkt.

Bij het integreren van deze massieve golf moeten we deze sturen met veel zuiver water en met onze bewuste decreten, ze geleidelijk integreren en een van de meest effectieve, in mijn persoonlijke ervaring, zuiveringsinstrumenten gebruiken – de zevende violette vlam en de Witte – om de lichamen te helpen los te laten en het proces van belichaming voort te zetten.

Een teveel aan energie is niet goed voor ons lichaam, want wanneer dit gebeurt, ontstaat er lichaamsangst. We kunnen misselijkheid voelen, hoofdpijn, een innerlijk gevoel van letterlijk ongemakkelijk zijn in ons lichaam, en vele andere persoonlijke gewaarwordingen die voor ieder van ons uniek zullen zijn. Dit betekent dat het zenuwstelsel en het ruggenmerg zijn aangetast en dan moeten we beginnen met het proces van herconfiguratie van het lichaam op alle niveaus, vooral het upgraden van ons zenuwstelsel.

Wanneer het zenuwstelsel en het ruggenmerg zijn aangetast, zijn de lichaamskanalen voor ons om te communiceren met onze ziel en Ons Eengemaakte Zelf, tijdelijk onderbroken, en moeten we energie op de juiste manier beheren en gebruiken om binnen onze template de delen van ons te lokaliseren die genezing en herstel nodig hebben, elke scheefstand op te lossen, alle lichaamscentra weer te stabiliseren, zodat onze lichamen weer normaal kunnen worden.

Gidsen nodigen ons uit om te werken met een heilig symbool, de Oneindigheid, om deze energieën te verankeren en toe te laten in ons lichaam. Zoals ik altijd zeg, zal ons Eengemaakte Zelf bepalen hoeveel licht we klaar zijn om te integreren, want het lichaam zou kunnen instorten, als we het nog niet op de juiste manier hebben voorbereid. Terwijl je je ankert en met dit symbool werkt, zul je de wijsheid – het licht – beginnen op te merken dat door je lichaam begint te stromen.

Gidsen bieden ons ook een kristal aan om op dit moment mee te werken, om de leiding, wijsheid en kracht die van deze enorme golf komen te kunnen integreren, een Serafiniet. Dit kristal is om ons te helpen onze engelachtige en dus, zesde-dimensionale frequentie te integreren, als ook onze kruinchakra te openen, zodat de informatie verder op ons kan neerdalen. Het is een natuurlijke balancer, en voor degenen die met hun schouder vleugel portalen werken, zal het ook hen helpen hun vleugels en authentieke essentie terug te winnen.

Dit zijn de natuurlijke effecten van het opzettelijk integreren van de huidige energieën. Het is een organisch proces dat, wanneer we het zien als deel van onze ascensietransformatie, gemakkelijker te assimileren wordt, omdat we ons lichaam blijven kennen en weten wat het nodig heeft wanneer het massaal verschuift.

Zorg goed voor jullie zelf, geliefden. Onthoud dat we ervoor gekozen hebben om dit proces te ervaren en dat wanneer we weten hoe ons lichaam werkt, en hoe we ons Bewustzijn door ons lichaam kunnen laten bewegen, we dit proces een stuk rustgevender kunnen maken.

In oneindige Liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org