De Energieën Van November 2022 ~ Complete Reset

De Energieën Van November 2022 ~ Complete Reset

Door: Natalia Alba 30 oktober 2022

Geliefden,

 November komt met een kans voor ons om onze hele realiteit te reconstrueren. Wij zijn hier op een reis van voortdurende verandering, en wij zijn de enigen met de scheppende kracht om alles wat verouderd is te transformeren. Het is in deze nieuwe energetische maand dat wij beginnen met het bewust creëren van een nieuwe tijdlijn, hoewel wij als mensen geprogrammeerd zijn om te geloven dat dit iets is dat in het nieuwe jaar komt. Wij zijn echter degenen die werkelijk kiezen wanneer het tijd is om onze werkelijkheid volledig te veranderen.

Om ons te helpen bij onze missie tijdens deze laatste drie maanden van het jaar van bewust loslaten en creëren, beginnen we november met de tweede eclips, een Maansverduistering op 16 graden Stier. Een eclips die ons de gelegenheid geeft om alle energieën die we eerder hebben geïntegreerd te aarden, want anders zullen de heling en de reiniging niet goed verlopen. Een eclips die ons helpt hogere niveaus van liefde te integreren, waarbij we begrijpen dat alles wat we in onze werkelijkheid willen manifesteren, voortkomt uit deze Liefdevolle Bron, in onszelf.

Een maand waarin we alles wat we ons in de diepten van onze ziel hebben voorgesteld, terwijl we in de Schorpioenwateren verbleven, moeten laten afdalen naar ons menselijk vlak, waar we onszelf als scheppers beheersen, en waar we werkelijk genieten van de creaties van onze ziel. Aardingsmechanismen zullen in deze tijd van cruciaal belang zijn, want of we nu werken aan genezing, creatie of zuivering, we moeten deze energieën goed aarden, zodat ze de nodige verandering in ons lichaam teweegbrengen om de vereiste transformatie op gang te brengen.

De universele essentie van deze maand is ook zeer overvloedig en liefdevol. Een getal dat staat voor wat blijvend is, en dus wat altijd in balans blijft. Dit is wat wij worden uitgenodigd in onszelf te creëren, zodat onze uiterlijke werkelijkheid dezelfde oneindige mogelijkheden weerspiegelt die zich in onze ziel bevinden.

Nummer 8 is waar einde en nieuw begin met elkaar verweven zijn.  De frequentie van deze maand geeft nauwkeurig weer waar we ons bevinden, planetair gesproken. Het sterpunt van Venus is net van teken veranderd en gaat na 150 jaar naar Weegschaal, wat een zeldzame gebeurtenis is die maar één keer in ons leven voorkomt. Een verschuiving die wordt versterkt door Pluto, de eclipsen en vele andere kosmische invloeden buiten de grenzen van ons universum. Een verschuiving die begint met het werken met het zelf, voordat we de massale verandering die we wensen buiten onszelf kunnen creëren.

Dit is waar wij ons momenteel bevinden, in een leegte waar wij met onze ziel communiceren om meer wijsheid te verkrijgen, alvorens in het onbekende te stappen, want in onze nieuwe harmonische tijdlijn is de enige weg voorwaarts het volgen van het kompas van onze eigen ziel.

De boodschap is dat alles kan worden gedaan door de kracht van liefde, alles kan worden verschoven en opgelost wanneer ons menselijk zelf zich eindelijk overgeeft aan een Hogere Macht die in alle dingen en wezens is, en haar toestaat de weg te leiden in plaats van onze werkelijkheid te forceren met ons egoïstische zelf, dat zich slechts een klein en beperkt beeld kan vormen van wat er werkelijk gebeurt.

Dit is ook een getal dat staat voor expansie, het getal dat wij, als collectief, hebben naarmate wij verder stappen in een meer geëvolueerde dimensionale ruimte. De enige beperkingen zijn die welke door onze menselijke geest worden gecreëerd, aangezien het de illusie van gebrek is, die voortkomt uit het ondergedompeld zijn in een lagere staat van angst en afscheiding.

Tijdens deze maand hebben we de gelegenheid om naar binnen te gaan en te zien waar we nog steeds in gebrek leven, waar we nog steeds denken dat de menselijke hulpbronnen beperkt zijn en alleen van buitenaf kunnen komen. Daar beginnen we onszelf te beperken, door dit oude verhaal te creëren en de manifestatie ervan toe te staan, in het fysieke.

Velen zullen merken dat zij een nieuwe persoonlijke cyclus ingaan, en anderen die beëindigen, omdat beide in wezen hetzelfde zijn. Het is onze persoonlijke interpretatie en ons zielenplan dat bepaalt waar we naartoe gaan, en wat we nodig hebben om grote groei te ervaren.

Astrologische gebeurtenissen

We beginnen deze overvloedige en liefdevolle maand met twee belangrijke planetaire gebeurtenissen: Mars retrograde en een zeer krachtige en aardende Maansverduistering bij 16 Stier. Nadat we met de vorige Zonsverduistering de zuiverheid, reiniging en het herstel van het Schorpioenwater hebben ervaren, gaan we nu over naar het element Aarde, waar we doorgaan met onszelf te zuiveren en alles wat we eerder hebben geïntegreerd te aarden.

Een eclips die ons nu helpt het mannelijke in te gaan, de verstoringen ervan te helen, maar zonder het vrouwelijke te vergeten, een essentie die ook wordt gegeven door de heerser van Tauru: Venus. Dus ook vrouwelijke energie, die ons op dit moment uitnodigt om zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke essenties, zowel onze emotionele als onze mentale, in evenwicht te brengen, door alles wat we in het diepst van onze ziel hebben gecreëerd met de vorige Schorpioen-eclips, nu met Stier in onze fysieke werkelijkheid te brengen.

Tijdens de Maansverduistering is er een T-vierkant met de Zon, Kwik en Venus, die in het teken Schorpioen staan, tegenover Uranus, de Maan en de Noordknoop, en op het hoogtepunt van het T-vierkant staat Saturnus in Waterman. Er zijn veel energieën en er gebeuren veel dingen in deze tijd, vooral omdat Stier ons uitnodigt om ook te genieten van het leven en zijn pleziertjes.  Saturnus zal ons helpen onderscheiden wat voor ons op dit moment het belangrijkste is om mee te werken, en ons leren gedisciplineerd en toegewijd te zijn aan onze evolutionaire reis, en aan onze aardse zaken.

Op 11 november hebben we het 11/11 portaal.

Dit portaal zal ook een verenigingsportaal zijn, dat alle tegengestelde energieën van Schorpioen en Stier, die wij hebben geïntegreerd, samenbrengt in Eén, zodat wij het proces van polariteit en DNA-synthese kunnen beginnen, aangezien zij elkaar aanvullen. Unificatiecodes die ons zullen helpen ons DNA te ontcijferen en de vele boodschappen die daar zijn achtergelaten voor als we klaar zijn om te omarmen wie we werkelijk zijn, in de natuur. DNA-heling en rehabilitatie is slechts de eerste stap naar het decoderen van alles wat we in ons DNA hebben, en dat zal ons helpen onze authentieke essentie en persoonlijke missie terug te vinden.

Deze energieën die wij in dit harmonische zesde universele jaar ontvangen, zijn cruciaal voor het herstel van ons DNA, en nog meer met het nieuwe jaar, een zevende universeel jaar, een jaar van meesterschap en wijsheidsafdaling, voor ons om alles wat vervormd of vergeten is terug te halen.

Een paar dagen later, op 16 november, gaat Venus de Boogschutter binnen op precies 00′. Venus, de planeet van liefde en overvloed in Boogschutter, gaat ons helpen ons te bevrijden van giftige relaties en van alles wat ons nog tegenhoudt om te ervaren wat echte en onvoorwaardelijke liefde is, het staken van oud gedrag dat ons beperkt, niet alleen wat betreft overvloed, maar in alle aspecten van onszelf en ons leven. Het scheppen van evenwichtige relaties is het eerste teken van een geëvolueerd wezen, want het betekent zowel persoonlijk meesterschap als eenheid, en de weerspiegeling van dit innerlijke meesterschap in hun werkelijkheid.

Boogschutter, de reiziger van de dierenriem, is altijd gretig om nieuwe gebieden te verkennen, omdat hij altijd een open geest heeft, daarom, als we werkelijk liefde willen ervaren, niet de egoïstische, maar de authentieke Goddelijke Essentie die in ons is en in Alles in de Schepping, moeten we achterlaten wat comfortabel is, een onbekend pad bewandelen, en beginnen alle ideeën los te laten die ons ervan weerhouden te ervaren wat liefde werkelijk betekent.

Er zijn geen grenzen met Venus in Boogschutter, niet in liefde, niet in vrij zijn, en niet in het uiten van ons hart. Dit is een pad om te bewandelen in eenheid, vrijheid, en in liefde voor Alles, en op het moment dat we onszelf belemmeren om liefde op die onbaatzuchtige manier te ervaren, is dat het moment waarop we eindelijk onze horizon kunnen verbreden, en beginnen te ervaren hoe ware bevrijding voelt.

De volgende dag gaat ook Mercurius op 00′ de Boogschutter binnen. We hebben een andere gezegende ontmoeting in onze hemelen die ons zal helpen ons mentale lichaam van verwarring te ontdoen en snel te beginnen met het besluit om bewuste ervaringen te creëren op basis van authenticiteit, liefde en meer respectvolle en compassievolle manieren van leven. Mercurius in Boogschutter gaat over het ons mentaal voorstellen van wat we op een meer tastbare manier zullen gaan manifesteren in deze nieuwe fase die eraan komt.

Mercurius gaat over communicatie, expressie en werken met ons mentale vlak. Het is een prachtige planeet om ons op af te stemmen en te werken met alles wat we op mentaal niveau moeten oplossen. Als we dit innerlijke werk hebben gedaan, leren we hoe we vanuit een ruimte van helderheid en liefde kunnen communiceren met onszelf en de Verlichte Rijken.

Op 20 november gaat Vesta de Vissen binnen op 00′.

Vesta nodigt ons uit om diep in onze heilige vrouwelijke essentie te duiken. Dit gaat over de heiligheid van onze vrouwelijke essentie, degene die creëert en die in perfecte gemeenschap staat met het Goddelijke aspect van ons. Ook dit zal ons helpen meer toegewijd te zijn aan onze persoonlijke missie, door ons te richten op wat voor ons heilig is, en wat wij denken te moeten doen om anderen te helpen, op onze unieke manier.

Op 22 november gaat de Zon de Boogschutter binnen.

We gaan over van dieper ingaan op alle zaken en naar de oppervlakte brengen wat met Schorpioen verborgen was, om nieuwe mogelijkheden in ons leven te manifesteren. Een teken dat verder zoekt dan de oppervlakte, maar ook geniet van zijn zoektocht en het tastbaar maken van dingen. Boogschutter verkent graag nieuwe horizonten en omdat zijn heerser Jupiter is, helpt hij ons ook om onszelf nog meer uit te breiden in onze eigen ziel, en missie, zoektocht.

Boogschutters zijn de Waarheidszoekers van de dierenriem, zij dwalen naar meer wijsheid en antwoorden op hun innerlijke vragen, zij aarzelen niet als de weg moeilijk wordt, want zij weten dat het vinden van de Waarheid de moeite waard zal zijn. Boogschutters zijn volhardend in wat zij werkelijk verlangen, en zij genieten meer van de reis dan van het bereiken van hun “eindbestemming”, omdat zij dankbaar zijn voor alle lessen die zij op hun pad hebben geleerd en weten dat de ware wijsheid in de reis zelf ligt.

Boogschutter-energieën zullen ons eindelijk de nodige rust geven die we nodig hebben na deze intense en onthullende fase – waarmee we de laatste maand december ingaan, een beslissende maand voordat we een nieuwe fase van onze menselijke reis ingaan.

De volgende dag hebben we een nieuwe maan in Boogschutter op 1 graad. Een maan die ons zal helpen de volgende fase van onze levenservaring te onderscheiden. Boogschutter nodigt ons uit door te gaan met het creëren van datgene wat nu met ons resoneert, en dat na te streven. Dit wordt een kalmerende en lichte maan in vergelijking met de intensiteit van de vorige gebeurtenis, die ons zal uitnodigen om vreugde te omarmen, als onze belangrijkste staat van zijn.

Ten slotte hebben we op dezelfde dag ook Jupiter Direct. Dit zal voor velen een teken zijn om te gaan werken aan uitbreiding, hoewel Jupiter altijd een kracht is die, als we weten hoe we hem moeten integreren, ons kan dienen om uit te breiden naar onze zielsverlangens, te weten wat we werkelijk willen verbeteren in onszelf en ons leven en een manier te vinden om dat te realiseren.

Dit is een maand voor ons om evenwicht te creëren, en met Jupiter kunnen we de vele manieren waarop we meer harmonie en liefde kunnen creëren uitbreiden, iets wat begint met onszelf liefdevol, respectvol en medelevend te behandelen. 

Evenwicht ontstaat doordat we eerst onze schaduwen hebben geïntegreerd, want we hebben onze duale natuur aanvaard, evenals we het licht vereren. Evenwicht komt voort uit eenheid, handelen met integriteit, mededogen en een hoger begrip.

Het is pas wanneer we de aspecten van onszelf die we ontkennen onder ogen hebben gezien, het beheersen van ons schaduwzelf, dat we werkelijk kunnen beginnen te wandelen als geëvolueerde wezens, want we hebben alles al ervaren, alles begrepen vanuit een persoonlijke ervaring, en zijn opgehouden te oordelen over de onbewuste keuzes die anderen kunnen maken, want we zijn er ooit geweest, en nu weten we hoe het voelt om in de schaduw te wandelen, want ook wij kennen het licht.

Ik wens jullie een prachtige november, Geliefden.

Mogen jullie ervoor kiezen om altijd in de verlichte essentie van jullie Goddelijke Zelf te blijven.

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org