De Energieën Van Maart 2023 – Planetaire Soevereiniteit


De Energieën Van Maart 2023 – Planetaire Soevereiniteit

Door: Natalia Alba – 27 februari 2023

Geliefden,

We gaan een van de meest intense en belangrijke maanden van dit jaar 2023 binnen. Maart, geregeerd door Vissen-energieën, zal de drempel betekenen voor velen die nog schommelen tussen twee tijdperken, en oude bagage moeten helen en opruimen, voordat zij in een meer harmonische ruimte kunnen stappen. Saturnus die naar Vissen gaat, zal ons helpen verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat we tot nu toe hebben gecreëerd, want we kunnen niet evolueren als we niet eerst alles wat we hebben meegemaakt herzien en er de volle verantwoordelijkheid voor nemen.

Dit is een maand waarin we beginnen te begrijpen wat het werkelijk betekent om soevereine wezens te worden. Saturnus in Vissen zal een enorme impact hebben op degenen die verantwoordelijkheid beginnen te beheersen, want hij zal ons laten zien op welke gebieden van ons leven wij nog niet de leiding hebben, want als mensen hebben wij de neiging om de omstandigheden of anderen de schuld te geven van wat ons overkomt.

We beëindigen een cyclus, zoals deze maand ons duidelijk herinnert, en we ontvangen alle nodige hulp om ons te realiseren wat er moet worden veranderd, getransformeerd of verwijderd uit onszelf en onze persoonlijke werkelijkheid, zodat we eindelijk de nieuwe frequentie kunnen opnemen die we geleidelijk aan het integreren zijn.

Maart is een tiende universele maand, 1 verminderd. Een getal dat het einde en het begin aangeeft, en dat perfect weergeeft wat er in maart plaatsvindt, de voltooiing van een cyclus op zowel persoonlijk als planetair niveau, want het collectief neemt eindelijk verantwoordelijkheid, voor zijn eigen leven, en gaat een totaal nieuw Tijdperk binnen, waarbij een soevereine en krachtige cyclus begint. Wij staan onder een poort waarin alles wat tegengesteld is in frequentie onmiddellijk wordt gesplitst, want beide kunnen niet naast elkaar bestaan.

Wij kunnen niet vasthouden aan een oude herinnering en in het Nu leven. We kunnen niet willen ascenderen en naar een harmonische tijdlijn bewegen, door in ons emotionele en mentale lichaam dezelfde overtuigingen en gewoonten uit ons verleden vast te houden, want we kunnen niet verder gaan van waar we zijn. Dit is wat maart ons zal laten zien, waar we zijn en wat we moeten verwijderen om te komen waar we willen zijn.

Nummer 1 is een andere herinnering, samen met Vissen, dat we een cyclus beëindigen/beginnen, en het is voor ons van cruciaal belang om te stoppen met alles wat ons vroeger beperkte, terwijl we blijven uitbreiden binnen de nieuwe werelden die we nu in vorm brengen.

We bevinden ons nog steeds in een enorme overgang, en terwijl we de kust van onze nieuwe bestemming bereiken, is ons belangrijkste doel de lagere lagen van een oud zelf te blijven oplossen, en te leren navigeren door een doorgang die ons onthult, en die ons meer waarheden zal blijven tonen naarmate we groeien en hogere niveaus van bewustzijn integreren.

Nummer 1 wordt in de tarot voorgesteld door de Magiër, met één hand naar de hemel gericht en de andere naar de aarde. Dit archetype vertegenwoordigt heel goed waar wij zijn, want hij weet hoe hij moet werken met de Universele Wetten, omdat hij de kunst beheerst om in het fysieke af te dalen wat eerst in het etherische is gecreëerd. Dit is waar wij zijn – de geboorte van onze diepste zielsverlangens – door onze persoonlijke energie te beheersen, hoe wij ermee werken, en hoe wij die kunnen gebruiken om een weldadige invloed op Allen te hebben.

We zijn allemaal magiërs, want we hebben allemaal de kracht om de uitkomsten te manifesteren die in overeenstemming zijn met onze Hoogste Wil, we moeten alleen onze kostbare energie richten op wat werkelijk belangrijk is, want het is nu niet het moment om onze persoonlijke kracht te verspillen aan waanideeën en situaties uit het verleden, maar in de nieuwe levenservaringen die we aan het opbouwen zijn en die niets te maken hebben met wie we vroeger waren.

Dit is een maand voor ons om ons te richten op zelfgenezing, zuivering en expansie, afhankelijk van waar we ons bevinden. Een maand voor ons om neutrale getuigen te worden van alles wat we niet kunnen veranderen, maar wat we liefdevol kunnen beïnvloeden door onvoorwaardelijke liefde voor Alles vast te houden. Een maand voor ons om afstand te nemen van afscheiding, zodat we eindelijk kunnen beginnen te co-creëren binnen Goddelijke Liefde, Eenheid en Harmonie.

Astrologische uitlijningen

We beginnen nu aan een nieuwe reis van bewuste co-creatie die ons zal leiden naar een andere inwijding op ons ascensiepad, want in maart zullen velen beginnen te ontwaken, terwijl anderen eindelijk een cyclus zullen voltooien en een andere van bewuste evolutie zullen beginnen. We beginnen maart met Mercurius, de planeet van de communicatie die op de 2e van de maand de Vissen binnenkomt. Mercurius in Vissen is inderdaad een perfecte frequentie voor degenen die werken aan het ontwaken/uitbreiden van hun hogere zintuigen – het terugvinden van wijsheid, hetzij door te werken aan activering van vorige levens, hetzij gewoon door de unieke manier waarop zij hun gaven hebben gekozen.

Degenen die hun vermogens of sommige daarvan al hebben doen ontwaken, kunnen creatieve visioenen, dromen of de transmissies ontvangen die zij op dit moment nodig hebben vanuit de Verlichte Rijken, in de unieke vorm waarin zij begeleiding ontvangen, en die hen helpen op hun ascensiepad en anderen bijstaan.

Mercurius in Vissen brengt communicatie verder dan alleen op ons aardse vlak, en het is een goede tijd voor ons om in dit Vissen-seizoen te communiceren met de niet-fysieke aspecten van onszelf, want ook al zijn degenen die wij als onze Gidsen beschouwen, vaak toekomstige/parallelle zelven van ons.

Op 7 maart hebben we twee belangrijke gebeurtenissen, een Volle Maan op 16 graden Maagd, samen met Saturnus die de Vissen binnengaat. Vooral de tweede gebeurtenis markeert het einde en het begin van een nieuwe cyclus, waarin wij de enige autoriteit in ons leven zijn, want er is geen excuus meer om niet de volledige leiding te nemen over wie we zijn, wat we creëren, en ook over ons leven.

Maagd en Vissen lijken qua aard erg op elkaar, want beide tekens staan voor harmonie, vrede, onvoorwaardelijke liefde, en vooral: dienstbaarheid aan allen. Dit is precies waar wij allen op dit bewuste pad naar op weg zijn: een bewuste manier van leven die niet alleen onszelf maar ook anderen omvat, als deel van wie wij zijn. We worden uitgenodigd om van ons leven een levend gebed te maken, en dat alles wat we creëren met de zuivere bedoeling om de hele schepping te dienen, want dat is waarom we in waarheid naar dit niveau zijn gekomen, om ons te herinneren wie we zijn, en om anderen te dienen.

Voor degenen die bezig zijn met zuiveren, fysiek, mentaal of emotioneel, is dit een perfecte tijd om te ontgiften, en via natuurlijke remedies of wat ons geleid wordt, een periode van diepgaande reiniging en verjonging te beginnen, zoals Maagd ons speciaal herinnert.

De tweede en belangrijkste gebeurtenis van deze maand, en ook van het jaar, Saturnus in Vissen gaat ons als het ware beïnvloeden tot 14 februari 2026. De laatste keer dat we Saturnus in Vissen hadden was tussen mei 1993 en april 1996. Dit zal van groot belang zijn omdat het het einde betekent van een planetaire cyclus, maar ook van een persoonlijke, vooral voor degenen die hun Saturnus-terugkeer hebben, waarvan de data zijn: van 1935 tot 1938, je Saturnus-terugkeer, als je geboren bent tussen 1964 en 1967 je tweede Saturnus-terugkeer, en tenslotte je eerste terugkeer als je geboren bent tussen 1993 en 1996.

Omdat dit een van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar is, samen met Pluto in Waterman, in dezelfde maand, zal ik er dieper op ingaan naarmate de maand vordert, want het is van vitaal belang om deze uitlijning in detail te delen.

De volgende en belangrijkste planetaire gebeurtenis is op 12 maart, met Jupiter conjunct Chiron. Dit gaat ons enorm helpen groeien en helen, op een moment dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat we hebben gecreëerd, gevoeld, gedacht en ervaren, want alles begint met een gedachte, waarbij we nu beginnen te leven vanuit een geheelde en hele ruimte, in plaats van vanuit een nog gefragmenteerde, wat ook dezelfde oude resultaten oplevert.

Op 16 maart gaat de liefdevolle Venus de Stier binnen. De planeet van liefde en overvloed in Stier gaat zich richten op de dingen die we het meest waarderen in het fysieke: onze relaties en vriendschappen, onze creatieve essentie, en alles wat te maken heeft met het naar ons tastbare vlak brengen van alle liefde die we van binnen hebben. Zoals met alles, als we deze essentie vervormen, kunnen we in de egoïstische val trappen van bezitterigheid van materiële dingen en/of mensen in ons leven.

Daarom is het scheppen van evenwicht en het oefenen in het niet hechten aan iets of iemand van cruciaal belang wanneer de planeet van liefde en overvloed in Stier staat. Het is altijd een gelegenheid voor ons om te gaan begrijpen dat we in werkelijkheid niets bezitten en dat authentieke liefde inhoudt dat we alles vrijlaten en ons eenvoudigweg concentreren op het genieten van de co-creatie totdat die tot een einde moet komen.

Een paar dagen later, op 19 maart, gaat Mercurius de Ram binnen. Dit gaat over aandacht voor de kracht van ons woord en onze persoonlijke overtuigingen. Hoe we communiceren met de wereld en met onszelf, waarbij we ons herinneren dat er altijd een verdere communicatie is die verder gaat dan de fysieke, want we kunnen ons allemaal verbinden via de kracht van ons hart, want we wonen in vele onzichtbare dimensies, waar de communicatie verloopt via het hart en de geest.

Op dezelfde dag hebben we ook Jupiter semi-sextiel Uranus. In een maand van vele veranderingen, want de hele maand maart is een enorme verschuiving, hebben we Jupiter, de planeet van de expansie, en Uranus, de planeet van verandering en transformatie, die ons helpen om ten eerste een hogere staat van zijn te bereiken, want alle fysieke transformaties komen voort uit deze eerste, en ten tweede, de volledige reorganisatie van ons leven, want we gaan naar een totaal nieuwe manier van zijn, dingen doen en co-creëren met anderen.

Voor sommigen zal dit een tijd van grote veranderingen zijn. Anderen zullen er echter al in verzonken zijn of al aan een cyclus beginnen en hun nieuwe leven stabiliseren. Het gaat niet om een vaste datum die verandering brengt of de planetaire gebeurtenissen die daarbij horen, maar om wat wij, als zielen, nu van plan zijn of kiezen om te doen, met waar we nu zijn, wat deze verandering tot stand brengt, omdat de energieën ons eenvoudigweg helpen in wat we ook ervaren.

Op 20 maart gaan we over van Vissen naar de Zon in Ram, samen met de Equinox, wanneer de energieën hun maximale hoogtepunt zullen bereiken. Het is met Ram dat we opnieuw beginnen in dit eindeloze levenswiel. We gaan van de Vissen, de ultieme evolutie, waar we eindelijk Alles als Eén erkennen, naar de Ram, waar we het zelf beginnen te kennen en ermee werken tot we weer gevoel voor anderen krijgen.

Leiderschap en zelfwerkzaamheid staan centraal in dit teken. Maar met de Ram komt ook de gave om alles te verbranden wat ons niet dient. We hebben met het element Vuur nog een kans om ons te helpen meer transformatie en zuivering in onszelf en ons leven te brengen.

Op de volgende dag hebben we twee belangrijke gebeurtenissen net met de Equinox, Jupiter semi-vierkant Saturnus, die de uitdagingen – kansen – vertegenwoordigt die velen ervaren om zich te herinneren wie ze zijn, om te helen, om de Waarheid te herontdekken, en om rechtop te staan in wie ze zijn en de persoonlijke waarheid.

Ten tweede een Nieuwe Maan in Ram, die de verandering in gang zet die we in de volgende maanden gaan verankeren, want als we het hebben over verandering is dat geen onmiddellijke uitkomst, maar iets wat we van binnenuit beginnen te creëren, door genezing en door de belichaming van hogere niveaus van liefdesbewustzijn – totdat we het uiteindelijk kunnen verankeren in ons lichaam en ons fysieke rijk. Het is een heel en langdurig proces om een nieuw persoonlijk doel, een nieuwe staat van zijn, of alles wat we willen manifesteren, transformeren of verwijderen, te kunnen bereiken.

Van 23 maart 2023 tot 11 juni 2023 gaat Pluto de Waterman binnen, net met een paar belangrijke retrogrades terug in Steenbok, wat na Saturnus in Vissen de belangrijkste gebeurtenis van deze maand en dit jaar is. Zijn ononderbroken 20-jarige reis door Waterman begint op 21 januari 2024. Dit zal slechts een notie zijn van wat we vanaf 2024 zullen meemaken. Pluto is, zoals jullie weten, een planetaire Kracht die ons zal helpen onze persoonlijke kracht terug te vinden, zowel in het collectief als op persoonlijk niveau, waarbij een reis van bewuste creatie begint.

Tenslotte sluiten we maart af met Mars die op 25 maart de Kreeft binnengaat. De Krijger Mars in liefdevolle Kreeft zal ons leren barmhartig te zijn en medelevend naar anderen, want we zijn hier allemaal om op onze unieke manier en tijd onvoorwaardelijke liefde en de ware aard van onze Essentie te leren kennen. Dit is een kans voor ons om al onze energie en kracht te richten op het worden van de krachtigste Kracht in het Universum: Liefde.

Dit is ook een goede tijd om genetische banden, vervormingen en DNA-manipulaties te helen en onze innerlijke kracht te richten op het eindelijk verwijderen van de vele genetische kooien die ons nog steeds gevangen houden van het ervaren van ons ware potentieel.

Met maart komt bewustzijn, de Grote Verschuiving voor allen die bereid zijn erop af te stappen, en de gelegenheid om onze angsten onder ogen te zien, moedig te zijn om ons los te maken van wat we dachten dat waar was, en waarvan we nu weten dat het een illusie was.

Het is met maart dat wij worden bijgestaan door alle welwillende Krachten binnen de Schepping om te helen, te transformeren, en opnieuw geboren te worden als de liefdevolle wezens die wij zijn, die wij altijd waren, en dat wij hier zijn om te schijnen, ten dienste van Allen die net als wij ooit verloren waren in hun schaduw, want dit is de ultieme les voor ons allen, om ons de eenheid te herinneren, door bewuste bijstand.

Wij zijn een prachtige maand vooruitgegaan met krachtige helende energieën, het is onze persoonlijke keuze hoe wij verkiezen daarmee te co-creëren, want wij zijn allen vrij om te beslissen wat wij met onze Aanwezigheid hier doen.

Moge jullie Aanwezigheid op Aarde een zegen zijn voor iedereen, Geliefden.

Heb een wonderbaarlijke maart!

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org