De Energieën Van Februari 2023 ~ Heilige Eenheid

De Energieën Van Februari 2023 ~ Heilige Eenheid

Door Natalia Alba – 31 januari 2023

Geliefden,

Deze nieuwe energetische maand februari vertegenwoordigt de drempel die ons leidt naar de belangrijkste maand van dit jaar 2023, maart, die een portaal is naar een hoger bewustzijn, voor allen die klaar zijn om in deze nieuwe harmonische tijdlijn te springen. Zoals jullie weten gaan de conflicten over het bewustzijn door, want wij bevinden ons tenslotte in een duaal universum, en dit eeuwige evenwicht tussen tegenstellingen zal bestaan.

Er zijn echter vele andere vorderingen gemaakt in de richting van het herstel van de aardse weefsels, en daarmee de mogelijkheid om door te gaan met het innerlijke werk van DNA-reconnectie, dat ons in staat stelt onze soevereiniteit terug te winnen.

Terwijl we deze drempel passeren, worden we uitgenodigd om alles wat onze ziel niet voedt achter te laten, als we ons daarop willen afstemmen, aangezien deze nieuwe harmonische tijdlijn alle tegengestelde frequenties neutraliseert. Een 9 universele maand die inderdaad het einde van een cyclus bevestigt. Een cyclus die begon met het ontwaken voor wie we werkelijk zijn, het helen van alles wat gefragmenteerd was, en het beginnen met het verenigen van polariteiten om het eenheidsbewustzijn te herwinnen.

Zoals ik altijd zeg, we eindigen/beginnen altijd opnieuw in deze eeuwige kosmische spiraal. Want we eindigen nooit, integendeel, we beginnen net de vele rijken te ontdekken die bestaan binnen de Schepping en haar Oneindige Wijsheid.

Nummer 9 symboliseert de fase waarin velen zich op dit moment bevinden, een fase voor ons om wijs te zijn, naar binnen te gaan en ons te richten op ons innerlijke Licht – Waarheid – om tussen de schaduwen door te lopen tot we de nieuwe kust bereiken, waarbij we alleen ons innerlijke orakel gebruiken om door onze huidige werkelijkheid te navigeren. In werkelijkheid hebben we niets meer nodig dan te onderscheiden welke weg is afgestemd op ons Goddelijke Zelf, en welke niet een hoger doel dient. En ook al is het pad van de eenzaamheid niet altijd gemakkelijk, het is essentieel om te luisteren naar onze innerlijke Goddelijke leiding, voordat we deze nieuwe werkelijkheid, waarin we al een hoger aspect van onszelf hebben wonen, ter wereld brengen.

Dit is een maand voor ons om ons te concentreren op eenheid, dankbaarheid, liefde en mededogen, want het is heel belangrijk om meer verlichting, hoger begrip en vooral neutraliteit te brengen in wat we meemaken, en dat we niet kunnen veranderen, maar wel kunnen omhullen in de Goddelijke Liefde.

Februari biedt ons de mogelijkheid van hiërogamie, het heilige huwelijk van onze vrouwelijke en mannelijke essenties. Een essentie die wordt vertegenwoordigd door het 2/2 portaal, aan het begin van de maand, samen met de vele andere energieën, zoals die van de Vissen, die ons zullen helpen bij dit innerlijke eenwordingsproces.

Een maand van bewuste co-creatie met de welwillende energieën die ons omringen, en met iedereen die we kiezen om iets te creëren waar iedereen baat bij heeft. Het is een maand van samenwerking, van innerlijke synthese, en een maand die ons de mogelijkheid biedt onze relaties te beheersen, hoewel we, als we nog niet alle aspecten in onszelf hebben verenigd, dezelfde afscheiding zullen blijven vinden in onze relaties.

Deze nieuwe energetische maand is een heel belangrijk portaal om met het lichaam te werken en het menselijke met het goddelijke zelf te blijven verbinden, want als maart komt, zal het een enorme infusie van energieën zijn, die ons helpt te escaleren binnen deze eindeloze spiraal van de Schepping, en we moeten voorbereid zijn, mentaal, emotioneel en fysiek, om in totaal andere wateren te navigeren.

Astrologische gebeurtenissen

Februari is astrologisch gezien een drukkere maand dan januari, omdat het ons in een actievere fase brengt, na het overwegen van de vele mogelijkheden die voor ons liggen. We beginnen deze negen universele maanden met het verwelkomen van het 2/2 portaal. Een portaal dat ons zal helpen het aspect van ons te verenigen dat zich nog in afscheiding bevindt en dat we moeten samenvoegen voordat we naar verdere stadia van onze ascensiereis kunnen gaan.

Het getal 2 vertegenwoordigt, zoals jullie weten, dualiteit en de omarming van twee tegengestelde maar gelijke aspecten van de Schepping. Nummer 2 heeft een frequentie van synergie, samenwerking en integratie. De vrouwelijke en harmonieuze trilling van het getal 2 wordt in de tarot goed vertegenwoordigd door de hogepriesteres, die tussen het licht en de duisternis zit – vertegenwoordigd door de twee zuilen van Salomo’s tempel – als doorgang naar andere werkelijkheden en Hogere kennis.

Een poort die het vrouwelijke aspect van ons vertegenwoordigt, en die ons uitnodigt haar tegenhanger te omarmen, om vanuit een verenigde ruimte te kunnen leven. Een frequentie die aan het begin van de maand ook zal worden vertegenwoordigd en ondersteund door Ceres, die ook vrouwelijkheid, vruchtbaarheid en de aspecten van ons die van binnenuit creëren betekent.

Innerlijke synthese is niet mogelijk als we nog niet hebben gewerkt aan het terughalen van de ziel, want dat is de eerste stap naar verdere integratie. Daarom nodigen de Gidsen ons uit om te co-creëren met de energieën van februari om alle fragmenten van onze ziel te verenigen.

Er zijn velen die zeer toegewijd zijn aan hun ascensiepad. Zij hebben zich echter nog niet gerealiseerd dat zielsherstel nodig is, als essentieel onderdeel van onze evolutionaire reis. Daarom verblijven zij nog steeds in de verwarring die het niet verenigd zijn veroorzaakt, evenals de ontkoppeling van hun Goddelijke Zelf, want pas als wij eerst al onze zielsfragmenten naar ons huidige zelf brengen, kunnen wij beginnen met het innerlijke werk van bewuste herverbinding.

Een evenwicht dat ons deze maand ook zal uitnodigen te creëren in onze relaties, want die weerspiegelen als eerste onze innerlijke staat van zijn. Vaak als er sprake is van zielsontkoppeling, zoeken velen voortdurend naar een partner die hen aanvult, fantaserend over vorige levens, of de zogenaamde tweelingherenigingen.

Maar als we verenigde polariteiten hebben en bevrijd zijn van illusies, en het authentieke pad van onze ziel bewandelen, hebben we niets of niemand nodig om onze leegten te vullen, want dan voelen we ons heel, dankbaar en in vreugde. Als er voor ons de mogelijkheid is om ons te herenigen met een gelijke, is dat een zegen, en zo niet, dan blijven we ons innerlijk heel voelen, want we zien relaties niet langer als een manier van voltooiing, maar als een kans voor groei, genezing en uitbreiding.

Polariteiten zullen altijd een constante zijn, want we zullen altijd duale wezens zijn. Wij zijn echter hier om beide als gelijken te beheersen, en de vele energieën die ons op dit moment vergezellen, zullen dit innerlijke werk vergemakkelijken.

Zoals ik eerder deelde, beginnen we de maand, op 3 februari, met Ceres retrograde, voor degenen die resoneren met slow motion fasen, samen met Pallas, een ander vrouwelijk aspect van de Schepping, die hetzelfde doet op 16 februari.

Beide zijn vrouwelijke essenties die samen met de mannelijke van de Volle Maan in Leeuw, en vele andere die ons op dit moment omringen, ons de mogelijkheid bieden om beide essenties in evenwicht te brengen, waardoor eenwording binnenin en in het uiterlijke ontstaat, want zonder eenheid kunnen wij onszelf en onze lichamen niet verbinden met het Goddelijke.

De essentie van de asteroïde Ceres is die van de universele moeder, een voedster, een verzorgster en een onvoorwaardelijke geliefde. Zij vertegenwoordigt al deze vrouwelijke archetypen en helpt ons om ons te verbinden met onze heilige seksualiteit en vrouwelijke essentie, die samen met Venus van grote hulp zal zijn voor degenen die werken aan polariteitssynthese en vrouwelijke genezing, want onze Venusiaanse familie helpt velen om zich in deze tijd hun missie als vrouwelijke en planetaire genezers te herinneren.

Het is een maand waarin alle planetaire krachten ons herinneren aan het belang van zorg voor onszelf, want in alle afleidingen van ons dagelijks leven kunnen we vervallen in oude patronen, zoals het niet goed zorgen voor ons lichaam en onze behoeften, en meer gericht zijn op anderen, aan de buitenkant dan op onszelf, want we kunnen niet geven vanuit een lege ruimte.

Het begin van februari is een zeer belangrijke fase voor ons om te werken aan eenheid, vrouwelijke genezing, alsook aan creatie en zaaien, want we bevinden ons allemaal in verschillende fasen. Een innerlijk werk dat zal worden versterkt door de mannelijke en krachtige essentie van de volle maan op 16 graden Leeuw, op 5 februari. Leeuw nodigt ons uit om opnieuw contact te maken met ons hart, waar de ware kracht ligt, om elke uitdaging die we misschien ervaren te kunnen overwinnen.

Het is met Leeuw dat we nu de gelegenheid hebben om het mannelijke, en dus het ego-zelf, in evenwicht te brengen door aspecten van het ego zoals narcisme, trots, woede, en ontkrachting, naast vele andere, op te ruimen en de oorspronkelijke essentie van Leeuw terug te vinden, die er een is van kracht, loyaliteit, sterkte, hoewel niet voor dat gebrek aan nederigheid, zelfvertrouwen, en Wil, om oude patronen te kunnen distilleren en in ons ware pad te stappen.

Deze Maan biedt ons een tijd om ons hartcentrum leeg te maken, want pas als we zelfliefde en vertrouwen en vergeving terugkrijgen, kunnen we ons onvoorwaardelijke liefde eigen maken en soevereine, mondige wezens worden.

Tijdens de Maan hebben we een vast vierkant tussen de Zon in Waterman, de Maan in Leeuw en Uranus, de heerser van Waterman, in Stier. Dit geeft ons de kans om los te komen van wat ons in een lage frequentie houdt, het herhalen van oude vaste patronen in ons denken en leven, die ons belemmeren om te omarmen wie we willen zijn en wat ons potentieel is.

Het loslaten van gewoonten en vaste gedachten, en het openen van onze hartcentra om Goddelijke liefde te omarmen, wordt de belangrijkste uitnodiging van deze Maan, en de rest van de gebeurtenissen in februari, aan het eind van de maand, voor allen die bereid zijn in hun hart te bewegen, te denken, te voelen en te leven vanuit Goddelijke liefde, op elk moment, want het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het vereist enorme zelfdiscipline en toewijding om vanuit het hart te leven.

Op 11 februari gaat Mercurius de Waterman binnen. Dit is een rustgevende frequentie voor ons om te werken aan mentale bevrijding in ons mentale lichaam. Dit zal ons enorm helpen, als we werken aan de bevrijding van menselijke illusies, oude overtuigingen en alles wat we proberen los te laten.

Deze essentie brengt mentale flexibiliteit, zodat we kunnen stromen en openstaan voor nieuwe waarheden, want er is altijd een hogere waarheid, als we blijven evolueren, een nieuw niveau ervan dat we nu kunnen waarderen en belichamen. Inderdaad een zeer belangrijke energie die, indien wijs gebruikt, ons kan helpen te werken aan zelf-soevereiniteit op alle niveaus.

Op 18 februari gaat de zon de Vissen binnen. We gaan nu over naar de onzichtbare rijken van de Vissen, waar we onszelf verlichten, hogere wijsheid hervinden en beginnen te wandelen naar de diepten van ons wezen. Een tijd van wonderen, die niets anders is dan de bewuste afstemming op ons Goddelijke Zelf, en een tijd voor ons om een oude cyclus, van valse overtuigingen en ontkrachting, achter ons te laten en te beginnen naar het Licht te lopen van wie we werkelijk zijn.

Een van de lessen die Vissen ons biedt is de ultieme transcendentie van alle oude mentale programmering en overtuigingen die we vroeger binnenin vasthielden, aangezien Vissen het laatste teken van de dierenriem is en daarom degene die alle aspecten van zichzelf al heeft ontdekt en alle uitdagingen/lessen integreert die nodig zijn om een hoger niveau van bewustzijn te belichamen dat hem de Waarheid doet zien, in plaats van de oude illusie waarin hij was ondergedompeld.

Nu we hebben gezien wat voorbij onze menselijke zintuigen ligt en de illusoire sluiers hebben overschreden, zijn we klaar om een nieuwe manier van leven te omarmen die gebaseerd is op authenticiteit, integriteit en mededogen, eigenschappen die alleen in het fysieke kunnen worden beheerst.

We eindigen de maand met twee belangrijke planetaire uitlijningen, waarbij opnieuw Jupiter betrokken is, want dit is een maand van expansie op vele gebieden: genezing, manifestatie, herstel van de ziel en herverbinding.

Een paar dagen later, op 20 februari, hebben we ook een Nieuwe Maan op 1 graad Vissen. Vissen heerst over intuïtie, compassie en toewijding aan dienstbaarheid, wat meer benadrukt wordt door Neptunus als een van zijn heersers. Met Vissen komt vrijheid, en de voltooiing van een cyclus, zowel op micro- als op macrogebied, zoals het ook op de Planeet gebeurt, en zoals deze maand ons herinnert met zijn negen universele frequenties. Met Vissen, het laatste teken van de dierenriem, komt er een einde, en dus een nieuw begin, want er is een moment waarop beide tegelijk bestaan.

Juist vanuit dit tijdloze en ruimteloze moment hebben we de mogelijkheid om een nieuwe fase te creëren of ons vast te hechten aan een oude tijdlijn. Met Vissen beginnen we ons onze ware oorsprong te herinneren, karmische patronen/afspraken op te ruimen, onszelf te zuiveren en persoonlijke verlichting te bereiken.

Met Vissen leren we hoe we tegenstellingen – onze moeder/vrouwelijke en vader/masculiene aspecten – kunnen samenvoegen, en hoe we uiteindelijk kunnen ascenderen na door de rest van de dierenriemtekens te zijn gegaan, met alle wijsheid van al deze ervaringen uit het verleden. Wanneer we dit stadium bereiken, beschikken we al over de juiste wijsheid die nodig is om alles achter ons te laten en in een nieuwe staat van zijn te stappen. Met deze Maan zullen velen beginnen na te denken over een nieuw leven, en ervoor kiezen niet langer achterom te kijken naar wat niet langer energetisch kan worden volgehouden.

Op deze zelfde dag gaat ook Venus de Ram binnen. Venus, het vrouwelijke aspect van ons, samen met Ram, geregeerd door de vurige Mars, die het mannelijke vertegenwoordigt, is een prachtige combinatie voor ons om diep in onze passies te duiken, in wat ons vreugde en opwinding brengt, nieuwe horizonten te ontdekken en manieren om ons leven te creëren en te leven. Een uitlijning die ons ook zal helpen onze vrouwelijke en mannelijke essenties in evenwicht te brengen, iets wat in deze maand sterk aanwezig is.

Dit is ook een gelegenheid voor degenen die uitdagingen ervaren in hun zielshereniging, om de passie weer aan te wakkeren, en vooral om te zoeken naar nieuwe manieren van intiem zijn, want intimiteit gaat niet alleen over seksueel verlangen, maar over het herkennen van de prachtige ziel waarmee we samen creëren, op nieuwe manieren, die we misschien vergeten zijn of niet eerder hebben gezien. Het is een tijd om ons te concentreren op wat ons verenigt met degenen van wie we houden, en nieuwe manieren te vinden waarop we met hen kunnen blijven reizen.

Een paar dagen na de nieuwe maan hebben we op 23 februari Saturnus semi-vierkant Chiron. Dit zal een enorme helende influx voor ons betekenen om ons te blijven bevrijden van vaste denkpatronen. Saturnus gaat over orde, structuur en alles wat in essentie vastligt. De essentie van Chiron komt echter de sterke visie van Saturnus op de werkelijkheid verzachten, en helpt ons onze starheid en ons menselijk gevoel van lineariteit te helen, waardoor vaste overtuigingen ontstaan die ons belemmeren hogere waarheden te omarmen.

We eindigen de maand met een andere krachtige uitlijning op 26 februari, Jupiter quintiel Pluto. Dit is een zeer belangrijk aspect, want Jupiter helpt ons onze macht uit te breiden, onze persoonlijke soevereiniteit te herwinnen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze genezingsreis, onze fysieke levenservaring en alles wat we nog moeten terugvorderen, want wij zijn de enige autoriteit over ons lichaam en ons leven.

We hebben een prachtige maand voor ons liggen om bewust te beginnen creëren wat we de komende maanden van het jaar zullen uitbreiden. Maart is bij wijze van spreken de belangrijkste maand van het hele jaar 2023, want we hebben veel belangrijke astrologische gebeurtenissen, vooral Saturnus in Vissen, die nog belangrijker is voor degenen die hun Saturnus-terugkeer zullen meemaken, en vele andere gebeurtenissen die het begin zullen inluiden van een cyclus, een vrije soevereine voor allen die bereid zijn te handelen als bewuste en dus verantwoordelijke wezens.

Ik wens jullie allen een liefdevolle en prachtige februari toe, Geliefden.

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org