De energieën van april 2024

Door: Natalia Alba – 27 maart 2024

Geliefden,

Sinds de afgelopen maanden hebben we massale transmissies ontvangen van vele planetaire Bronnen. Aan de ene kant zijn er de voortdurende emanaties van onze Centrale Zon die plasmatische golven naar onze planeet doen neerdalen voor allen die bereid zijn het proces van herconfiguratie en herverbinding van lichtlichamen in gang te zetten. Andere bronnen binnen de Schepping helpen ons ook met hun galactische transmissies om de mannelijke pijler te herstellen en te verenigen met de vrouwelijke, want dit zal een voortdurende planetaire en innerlijke taak zijn voor nog vele menselijke jaren.

De energieën van maart waren zoals we nog nooit eerder hebben ervaren. We hadden de gelegenheid om onze lichaamspoorten en klieren te corrigeren, te helen, te zuiveren en opnieuw te verbinden, terwijl ook wij polariteiten omarmen en verenigen, want Vissen is het ultieme teken van de dierenriem, dat ons uitnodigt om te helen wat gefragmenteerd is. Nu, in deze nieuwe energetische maand april, met de Ram en het eclipsseizoen en vele andere weldadige energieën die op onze planeet neerdalen, gaan we verder met het proces van innerlijke alchemie en wedergeboorte dat in gang is gezet, want dit is een maand waarin we moeten herrijzen, op alle niveaus.

Het proces van wederopstanding omvat de volledige genezing en herverbinding van onze menselijke kanalen met onze goddelijke kanalen, waardoor het organische proces van de belichaming van de Ziel in een driedimensionaal lichaam mogelijk wordt, dat als een drie-eenheid binnen ons fysieke vlak fungeert en geboorte geeft aan een ander belangrijk proces waaraan we dit jaar moeten werken – vermenigvuldiging.

Dit is het proces dat velen ondergaan en zullen voortzetten tijdens dit nieuwe seizoen. Velen van jullie gaan door met het ontwaken voor jullie galactische afstamming, met het wissen van galactische herinneringen, karmische menselijke herinneringen en met het voorbereiden op DNA-rehabilitatie. Anderen zijn hun unieke missie al aan het belichamen, want de planeet Aarde heeft nu meer dan ooit onze liefde en toewijding nodig, want ook zij zorgt onvoorwaardelijk voor ons.

Er zullen veel opstanden tegen bewustzijn zijn in deze tijd, want de oorlog over bewustzijn vindt al plaats op ons duale vlak sinds het begin van de Schepping, zoals Gidsen altijd delen. Maar ook wij hebben binnen onze beste begeleiding van alles om ons op af te stemmen en ons te realiseren dat er belangrijke vooruitgang wordt geboekt, want niet alles is zo negatief als ons wordt verteld.

Verenigd kunnen we doorgaan met het verankeren van meer liefde, waarheid en herstel in de structuren van de aarde, met het voortzetten van onze missie om liefdevolle, helende en medelevende afgezanten te zijn op de planeet Aarde, een rol die we oorspronkelijk hebben gekozen.

April is een 12 – 3 gereduceerde – universele maand, verkregen door dit 8 universele jaar samen te tellen met het getal 4 van april. Nummer 3 is het drie-eenheidsgetal, het getal dat staat voor het proces van ziel- en monadische belichaming dat velen bewust ervaren. Een getal dat ook creativiteit aanduidt, want als we één zijn met onze ziel, worden onze creatieve visies beter en ontstaan er wonderlijke creaties in het fysieke, als gevolg van onze innerlijke afstemming op wie we werkelijk zijn.

Nummer 3 is precies de integratie van polariteiten, het creatieve resultaat van het verenigen van tegengestelden, en het resultaat dat verschijnt van een diepe eenheid die iets creëert dat iedereen ten goede komt. Dit is iets dat eerst op innerlijk niveau moet gebeuren, en wat we allemaal aan het baren zijn – ons nieuwe verlichte kristallijne zelf.

Nummer 3 is het getal van vreugde en harmonie na het bereiken van eenheid, creativiteit en intuïtie, en ook het getal van groei, als het resultaat van de vereniging tussen twee gelijken. Nummer 3 is de essentie die ons uitnodigt om ons te verbinden met de vrouwelijke kracht binnenin en vanuit diezelfde innerlijke ruimte te creëren wat het mannelijke al snel in het tastbare brengt – de expressie van onze ziel in het fysieke op constructieve en harmonische manieren.

In april verwelkomen ook wij het 4/4 portaal, dat samen met alle energieën die deze maand omringen, een stabiliserend venster zal betekenen, waarin we de gelegenheid zullen hebben om onszelf en persoonlijke creaties in balans te brengen, voordat we in een andere integratiegolf stappen, want het is een constante voor ons, als ascenderende zielen, om ondergedompeld te zijn in een nooit eindigende verandering.

Nummer 4 vertegenwoordigt Liefde, want Liefde is de kracht die alles in de Schepping beweegt. Vier vertegenwoordigt de liefde die in ons hart woont en die bedoeld is om mededogen en vergeving te brengen. Vier is het getal dat nodig is om in het fysieke te creëren wat het Goddelijke voor ogen heeft in de Verlichte Werelden.

Vier zijn de Pilaren die dit en elk ander Universum ondersteunen. Dit is het fundament van de goddelijke architectuur van de hele schepping, want het is wat alles bij elkaar houdt, van macro tot micro. Nummer vier is de stabiliteit en de sterke pilaren die nodig zijn zodat alles kan groeien en uitbreiden. Door deze frequentie vast te houden, werken we vanuit een ruimte van het hart, in een constante stroom van geven en ontvangen, van alles omarmen en loslaten.

Dit zal een portaal voor ons zijn om aan ons hartcentrum te werken, en vooral dit jaar, voor degenen die klaar zijn om hun astrale lichaam te helen, van alle verbindingen met het vierde vlak die ons verwarren en belemmeren om naar de vijfde dimensies te gaan, ons driedimensionale zelf te verankeren in het vijfde, waar we naartoe gaan en waar ons pad naar vrijheid werkelijk wezens is.

Astrologische Gebeurtenissen

April is een maand om onze lichtlichamen te stabiliseren, te helpen met de harmonisatie van de kristallijnen roosters en door te gaan met het proces van missiebelichaming. Een nieuwe maand voor ons om te herrijzen tot de soevereine wezens die we geleidelijk aan aan het worden zijn, ons opnieuw verbindend met ons goddelijke zelf, zoals het 3 universele getal van april ons eraan herinnert. Een getal van drie-eenheid en uitlijning, zodat we voorwaarts kunnen bewegen binnen onze gekozen harmonische tijdlijn, en de uitkomsten verkrijgen die resoneren met wat we in de wereld willen brengen.

Een creatieve maand die ons uitnodigt om uit te breiden en die misschien niet zo is voor degenen die geloven in retrograde fasen, omdat we deze creatieve en ook zeer intense maand beginnen met Mercurius retrograde tot de 25e van de maand, voor degenen die resoneren met deze fasen.

Zoals jullie weten, resoneer of stimuleer ik retrograden niet, en ik laat de data hier gewoon achter voor degenen die geïnteresseerd zijn en verder willen gaan in de interpretatie ervan. Voor degenen die ermee resoneren, zal het een impact hebben op jullie realiteit, want jullie hebben toegestaan dat dit collectieve geloof een impact heeft, en jullie moeten te werk gaan zoals geleid.

Een paar dagen later, op 5 april, komt Venus de Ram binnen. Venus, het vrouwelijke aspect van ons, samen met Ram, geregeerd door de vurige Mars, die het mannelijke vertegenwoordigt, is een prachtige combinatie voor ons om diep in onze passies te duiken, in wat ons vreugde en opwinding brengt, nieuwe horizonten te ontdekken en manieren om ons leven te creëren en te leven. Een uitlijning die ons ook zal helpen onze vrouwelijke en mannelijke essenties in balans te brengen, iets wat in deze maand ook erg aanwezig is.

Dit is ook een kans voor degenen die uitdagingen ervaren in hun zielshereniging, om de passie opnieuw aan te wakkeren en bovenal om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van intiem zijn, want intimiteit gaat niet alleen over seksueel verlangen, maar over het herkennen van de prachtige ziel waarmee we co-creëren, op nieuwe manieren, die we misschien vergeten zijn of niet eerder hebben gezien. Het is een tijd om ons te richten op wat ons verenigd houdt met degenen van wie we houden, om nieuwe manieren te vinden waarop we met hen kunnen blijven reizen.

Op 8 april hebben we de tweede Nieuwe Maan Zonsverduistering (Totaal) op 19 graden Ram. Dit is de vierde eclips in de Ram-Libra As. In deze eclips komen we terug naar onze oorsprong, naar wie we zijn, om onze persoonlijke kracht en soevereiniteit terug te krijgen, gewoon om opnieuw te beginnen binnen dit eeuwige wiel van de Schepping.

Op individueel niveau zal deze zonsverduistering ons helpen om door te gaan met het terugvinden en opeisen van wie we zijn, galactisch en menselijk, en om meer de baas te worden over ons persoonlijke leven en manifestaties, want zoals Ram ons eraan herinnert zijn we op een reis om bekrachtigde en onafhankelijke wezens te worden, die controle hebben over onze persoonlijke energie en middelen.

Maar om dit te kunnen bereiken, moeten we eerst het oude verbranden en transmuteren, en dat is wat Ram, door het element Vuur, ons biedt, de zuivering die nodig is om te worden wie we zijn, herboren tot verlichte wezens uit de as van het oude.

Deze eclips brengt evenwicht met die van Weegschaal, het tegenovergestelde teken, en brengt het Ik en het Wij in balans, want we zijn hier om ons op onszelf te richten voor persoonlijke groei, maar ook op onze missie om Alles bij te staan, als een ander deel van ons.

Zelfbeheersing begint bij het zelf, het helen van eigenliefde en waardekwesties, onszelf bekrachtigen en herinneren wie we zijn, zodat we ons ook Alles kunnen herinneren. Deze eclips zal de nadruk leggen op persoonlijke krachtkwesties en ons uitnodigen moedig te zijn om door te gaan op ons gekozen pad, waarbij we de ongewenste omstandigheden die ons kunnen belemmeren om de unieke reis van onze ziel te volgen, verleggen, want als er een wil is, is er altijd een weg.

Op planetair niveau vindt er een ontwaken plaats, zoals ik sinds maart heb gedeeld, vooral voor degenen van Serafijn-Gouden afkomst, want het is tijd om jullie gaven te omarmen en jezelf te bekrachtigen om te helpen bij de planetaire sprong die we allemaal maken. Een tijd om het mannelijke te herstellen en naar eenheid te gaan, want de tijd is gekomen dat onze planeet haar verloren essentie terugwint.

Er zijn andere belangrijke aspecten van deze eclips waar ik dieper op in zal gaan als de tijd daar is, want er is veel te integreren in deze kostbare tijd waarin we leven.

Op 10 april hebben we een zeer helende overgang: Jupiter halfsext Chiron. Jupiter, de planeet die alles wat hij aanraakt uitbreidt in de zogenaamde Gewonde Chiron, zal ons een unieke kans bieden om verder te gaan met helen en vooral, tijdens dit Ram-seizoen, te werken aan zelfreiniging.

Onderwijs en uitbreiding in alles wat we willen leren zal ook belangrijk zijn in die tijd, evenals degenen die zich verdiepen in het leren van helende vermogens en zichzelf ontwikkelen als genezers. De energieën van deze planetaire ontmoeting zullen voor ons zijn om uit te breiden in onze helende modaliteiten, evenals om de vele helende transmissies te ontvangen die we afdalen, van ons God Zelf, en van de vele welwillende wezens, zoals de Arcturiërs, die ons ook helpen op ons persoonlijke helende pad.

Heling is een uitbreiding van Liefde, wanneer we Liefde omarmen en het richten op de delen van ons die diep gewond zijn geraakt, vindt er heling plaats, want we hebben onze verdediging laten zakken, waardoor een Hogere Kracht ons eraan kan herinneren wie we zijn, en onze innerlijke bronnen om onszelf terug te brengen naar onze oorspronkelijke staat van zijn.

Enkele dagen later, op 19 april, zal de Zon de Ram verlaten en de Stier binnengaan. Het tweede teken van de dierenriem, geregeerd door Venus, biedt ons het geschenk om onze Hemel op Aarde te creëren, ons te verbinden met de natuur, ons fysieke rijk te eren en te genieten van wie we zijn en onze creaties.

Stier opent de energetische poorten voor ons om te beginnen onszelf en onze verlangens te aarden in het fysieke. Met Stier komt onze tweede inwijding in een diepere kennis van hoe we onze verlangens vanuit een energetisch vlak in onze dichte wereld kunnen manifesteren, waardoor we onze volgende les in het levenswiel leren, namelijk onszelf te beheersen in de eindeloze kunst om dingen vanuit onze innerlijke wereld in onze menselijke wereld te brengen.

Stier is inderdaad een teken dat graag de beloning ziet van al zijn inspanningen. Het nodigt ons nu uit om meer aandacht te besteden aan aardse zaken, want zij zijn de materialisatie van dat wat van binnen zit en dat wat ons in ons leven ondersteunt, waarbij we ons herinneren dat materiële dingen ook een deel van ons leven zijn, want we scheiden niet meer, want in plaats daarvan kiezen we ervoor om Alles als gelijkwaardig binnen de Schepping te verenigen.

Het is een tijd om nieuwe verlangens te creëren en voort te brengen nu we op het punt staan mei te verwelkomen. Een tijd om herboren te worden zoals de natuur dat doet, want alles baart een nieuwe manier van bestaan en wij ook.

Mei zal ook een belangrijke Pleiadische poortmaand zijn, evenals een Venusiaanse. Als we dit seizoen bereiken, zal ik dieper ingaan op de vele belangrijke activiteiten in deze prachtige tijd.

19 apr Saturnus halfsext Ware Maansknoop. Dit gaat allemaal over het uitbreiden van onze ware zielsmissie, onze bestemming en wat nog moet komen. Dit is waarom verantwoordelijkheid nemen voor elk moment, en de intentie en creatie die we erin stoppen, cruciaal is, want ons volgende moment en wat we daarin zullen ervaren, zal afhangen van wat we in ons huidige moment doen.

Dit aspect vraagt ons om uit onze comfortzone te stappen en als we echt verlangen om een nieuw pad in te slaan, om alle angsten, twijfels en alles wat ons belemmert achter ons te laten om te evolueren en uit te breiden naar nieuwe horizonten, die misschien niet bekend zijn, maar dat is wat we als volgende op onze menselijke reis moeten ervaren. Dit is een oproep voor iedereen die uitstelgedrag vertoont om rechtop te staan in wie ze werkelijk zijn, om te doen waarvoor ze hier gekomen zijn.

Saturnus sextiel Ware Maansknoop is de frequentie die voor degenen die er klaar voor zijn om meer aspecten van hun zielsmissie af te dalen, hen zal helpen meer begeleiding te ontvangen over hun zielsdoel. Want er zijn velen die al in dit proces zitten van het bewust onthullen van meer over hun kosmische erfenis, de vele missies die ze hebben vervuld binnen de Schepping en de missie die ze toegewezen hebben gekregen tijdens dit huidige leven.

Voor anderen zal dit proces van meer weten over hun menselijke missie komen wanneer ze er klaar voor zijn om volledig te begrijpen wie ze werkelijk zijn. Vele kostbare zielen gaan op dit moment door een innerlijke overgang waarin zij meer willen weten dan hun menselijke zelf nog niet klaar is, en alleen innerlijk werk en geduld zullen hen helpen totdat zij klaar zijn om deze nieuwe kennis te ontvangen over wie zij zijn en wat zij hier op deze Planeet moeten doen.

Op 20 april hebben we een van de belangrijkste gebeurtenissen van deze maand en dit jaar: Jupiter conjunct Uranus in Stier. Dit is een tijd voor innovatie en expansie, vooral in het tastbare waar we bestaan en de vreugde kunnen ervaren van het schepper zijn.

Een tijd om onze zielsvisies naar voren te brengen, ons af te stemmen op Liefde om meer overvloed te creëren en de middelen die we nodig hebben om onze doelen te bereiken, en boven alles, een tijd voor ons om de verandering te brengen die nodig is in onszelf en in onze planeet, want als planetaire genezers verliezen we nooit het zicht op het belang om ook de aarde bij te staan, op ons pad van bewuste herinnering en genezing.

Aan het einde van de maand, op 23 april, verwelkomen we een Volle Maan op 4 graden Schorpioen. Dit is een tijd om de focus op ons aardse rijk, manifestatie, geboorte en expansie in balans te brengen met emoties, waarbij we ons herinneren hoe belangrijk het is om naar binnen te gaan, te midden van de intensiteit van dit seizoen, om ons emotionele lichaam leeg te maken, waarbij we elke emotie voelen, omdat elke emotie ons laat zien waar we zijn, of we moeten pauzeren, of we iets moeten transformeren of dat we vrede hebben met wat we aan het creëren zijn.

Dit is een tijd om de energieën van Stier, die helemaal draaien om plezier, genieten van het materiële en wat tastbaar is, in balans te brengen met het focussen op de ziel, wat eeuwig is, wat het fysieke alchemiseert en vorm geeft.

Op 29 april komt Venus in Stier. De planeet die de liefde vertegenwoordigt die we in het aardse Stier zijn, zal worden verheven. Het zal gericht zijn op de dingen die we het meest waarderen in het fysieke: onze relaties en vriendschappen, onze creatieve essentie en alles wat te maken heeft met het brengen van alle liefde die we van binnen hebben naar ons tastbare vlak. Zoals met alles, als we deze essentie vervormen, kunnen we in de egoïstische val trappen van bezitterig zijn van materiële dingen en/of mensen in ons leven.

Daarom is het creëren van evenwicht en het oefenen in het niet hechten aan iets of iemand cruciaal als we de planeet van liefde en overvloed in Stier hebben. Het is altijd een kans voor ons om te beginnen te begrijpen dat we in werkelijkheid niets bezitten en dat authentieke liefde gaat over alles vrijlaten en ons simpelweg richten op het genieten van de co-creatie totdat het bedoeld is om tot een einde te komen.

Tenslotte eindigen we de maand op 30 april met Mars die de Ram binnengaat. Mars heerst over de Ram en zal zich dus thuis voelen in dit vurige teken. Het aspect van ons dat Mars vertegenwoordigt, onze kracht, passie en moed, zal gericht zijn op leiderschap en vastberadenheid om onze doelen te bereiken, niet alleen fysieke doelen maar ook onze helende doelen.

Het is een tijd waarin we onze levenskracht constructief moeten richten, want alles heeft zijn tegendeel en we kunnen vervallen in impulsieve patronen en een gebrek aan nederigheid, want dit is de andere kant van Ram, vooral met Mars erop.

Moedig en zelfvoorzienend zijn betekent dat je een soeverein wezen bent met een eigen kracht. Een mondig soeverein wezen onthoudt echter altijd dat nederigheid de sleutel is om te blijven groeien en uitbreiden, want in ons eentje kunnen we weinig bereiken.

April is een maand om ons te richten op zelfempowerment, door bewust los te laten wat onze lichtkracht vermindert, want pas als we onze persoonlijke kracht en de liefde en wijsheid daarin omarmen, kunnen we uitbreiden in onze fysieke realiteit, als soevereine wezens die de volledige leiding hebben over onze levenservaring.

Terwijl we doorgaan op het ritme van deze dans tussen het vrouwelijke en het mannelijke, het zelf versus Alles, en onze missie van hulpverlening, realiseren we ons dat alleen al ons bestaan ons influistert om meer verenigd te worden, want de hele Schepping dwingt ons om terug te keren naar onze natuurlijke oorsprong.

April zal ons dienen om verder te gaan met het geven van een nieuwe stap op het pad van transcendentie, het doen herrijzen van een ander goddelijk aspect van ons, dat sluimerde, onder de controle van ongewenste krachten, en het terugvinden van onze goddelijkheid, afkomst en de liefde die we zijn, en dat we hier zijn om te zaaien voor Alles.

Een maand voor ons om te beseffen dat hoe meer Liefde we omarmen, hoe meer Liefde we worden, en hoe meer Liefde we geven, hoe meer Liefde we ontvangen, want het is de Wet, dat als we omarmen, we zullen vrijgeven en vice versa.

Ik wens jullie een prachtige maand, Geliefden!

In Oneindige Liefde,

Natalia Alba

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org