Ascensie Healing Portaal

Ascensie Healing Portaal

Door: Natalia Alba – 9 maart 2023

Geliefden,

De intensiteit van deze maand gaat door met een andere planetaire gebeurtenis op 12 maart, Jupiter conjunct Chiron, die een helend portaal zal creëren voor allen die behoefte hebben aan herstel. Maart biedt ons een prachtige gelegenheid om te helen en alles op te ruimen wat een belemmering vormt voor onze persoonlijke evolutie. Jupiter met Chiron, beiden in Ram, leidt ons samen met deze maand maart geleidelijk de volgende integratiefase in april in, met de komst van de eerste zonsverduistering in Ram van het jaar.

Maart voorziet ons van de helende energieën die nodig zijn om onszelf en ons lichaam voor te bereiden, op alle niveaus, zodat we de volgende fase van integratie en stabilisatie kunnen ingaan. Jupiter is een planeet waarvan de essentie alles wat hij aanraakt uitbreidt. Jupiter herenigd met Chiron, breidt zijn helende essentie uit, en biedt ons een unieke gelegenheid om ons lichaam te scannen, zodat we kunnen weten wat er geheeld en opgeruimd moet worden, voordat we verder kunnen gaan met het afdalen van nieuwe frequenties, die we in ons lichaam verankeren.

Jupiter en Chiron in Ram herinneren ons aan de moed om naar onze wonden te kijken, onze schaduwen te omarmen, en in staat te zijn pijn te omarmen als onze beste leermeester. Juist als we kijken naar wat ons pijn doet en de les ervan integreren, kunnen we het loslaten en groeien, evolueren en behouden wat we leren. Wonden verzwakken ons alleen als we ze verbergen, als we ze in onszelf laten groeien, want als we ze onder ogen zien, en de verloren zielsfragmenten terughalen, worden we eindelijk weer heel, en dus afgestemd op onze Goddelijkheid, en begrijpen we vanuit een hoger perspectief wat we hebben ervaren, in ons duale vlak.

Dit is een zeer krachtige maand om te werken aan de rehabilitatie van ons DNA, om eonen van vervormingen te zuiveren, genetische erfpatronen die niet van ons zijn om te herhalen, en vooral, na deze eerste stap, om de slapende DNA-lagen te activeren die klaar zijn om opnieuw te worden verbonden, want alles wat we willen weten zit al in ons, we hoeven alleen ons lichaam voor te bereiden door bewuste genezing, om deze wijsheid en kracht in ons te reactiveren, en alle kennis en vermogens terug te halen die werden verbroken.

Degenen die van Essene afkomst zijn, zullen veel baat hebben bij deze energieën, door implantaten/imprints te verwijderen, en te beginnen hun unieke Essene/Cathar-codering te herstellen om hun planetaire missie te kunnen beginnen, want het is nu voor het eerst in onze menselijke geschiedenis dat bijna alle aardse structuren worden hersteld, wat ook het herstel betekent van onze eigen verbinding met onze planeet, en met alle dimensies.

Wij bevinden ons in een wonderbaarlijk portaal om te genezen en vooruit te komen op ons persoonlijke zielenpad. Wanneer wij bereid zijn de confrontatie aan te gaan met alles wat wij hebben ontkend, angsten en slachtofferschapsprogramma’s op te ruimen, en onze soevereiniteit terug te winnen, vinden wij de oneindige mogelijkheden om onze zielsverlangens en ons doel na te streven.

Het ligt in onze handen om toegewijd te zijn aan het overstijgen van alles wat ons belemmert om onze kracht terug te krijgen, en om gracieus en dapper te stappen in wie we werkelijk zijn – soevereine scheppers van onze eigen menselijke ervaring.

Ik wens jullie een helende en herstellende doorgang, Geliefden.

In oneindige liefde,

Natalia Alba

Vertaling: wakkeremensen.org