Montague Keen / 29 April 2018 / Veronica Keen

Montague Keen –
29 April 2018 / Veronica Keen
Het is aan het gebeuren, mijn vrienden, het grote ontwaken van alles dat verborgen werd gehouden. Een voor een worden degenen binnen de Cabal blootgesteld en degenen, die hen hebben ondersteund en het hebben toegedekt voor hen, vallen. Jullie zien mensen die jullie nog maar een paar jaar geleden vertrouwde en die werden blootgesteld als slechte monsters die het bloed drinken en het vlees van jullie kostbare kinderen eten. Het is allemaal een groot spel voor hen. Ze leven op aarde van het lijden van de mensheid. Ze gebruiken alles wat onder hun controle is om jullie te laten lijden. De energie die ze van jullie lijden krijgen, is de zuurstof van het leven voor hen. Jullie beginnen dit nog maar net voor jezelf te zien terwijl ze schreeuwen om de derde Wereldoorlog, omdat ze de energie nodig hebben die ze eraan ontlenen. De enige persoon die jullie de waarheid vertelt, is de heer Trump, die een groot risico voor zichzelf loopt. Hij heeft het op zich genomen om jullie te helpen jullie te redden van totale rampspoed. De waarheid hiervan is er voor iedereen die het wil zien. De Cabal is eigenaar van jullie tv en kranten en zal jullie alleen hun versie vertellen van wat er daadwerkelijk gebeurt. Geen woord van waarheid vinden jullie op tv of in de krant, want dit zijn wapens van de cabal die tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie moeten toegeven dat ze heel succesvol zijn geweest in het creëren van angst en om jullie onder controle te houden. Als jullie eenmaal alles beginnen te bevragen, is hun spel voorbij en worden ze blootgesteld. Dan zullen jullie jezelf afvragen, hoe jullie ooit zulke flagrante leugens hebben kunnen accepteren en geloven.

De Cabal heeft 2000 jaar ervaring met liegen tegen jullie. Alles wat jullie leerden was gebaseerd op die leugens. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad met sommigen van jullie. Ik weet, mijn liefste, dat je ze niet kon accepteren, en lang voordat je mij ontmoette, begon je je eigen reis om de waarheid te vinden. Je wist in je ziel dat de Ierse geschiedenis die je werd geleerd niet waar was. Je ziel zou het niet als waar accepteren, dus je stelde het in vraag en vond de echte waarheid die totaal verbazingwekkend is. Michael Tsarion’s onderzoek naar het oude Ierland onthult wie de Ieren zijn en wat Ierland is, en de reden voor de vernietiging van het Ierse DNA, wat van het grootste belang is voor de Cabal.
Zodra de Ierse bevolking wakker wordt betreffende wie ze zijn, is het gedaan met de Cabal. De jezuïeten hebben veel moeite gedaan om een HOLOCAUST te creëren die bijna was geslaagd. Er werd jullie verteld dat dit een hongersnood was. De Ieren zijn jarenlang door de Britse Kroon onderdrukt. Nu is Leo Varadkar ingesteld om het Ierse DNA te vernietigen door Ierland te overspoelen met DNA dat daar niet thuishoort. Het wordt voor je ogen gedaan. Hij verbergt het niet en jullie zien het niet voor wat het werkelijk is.
Wat zal er nodig zijn voordat de Ieren wakker worden? Jullie houden de rest van de wereld in stand door te weigeren de feiten onder ogen te zien die jullie in het gezicht staren. 2000 jaar geleden waren jullie leiders van mannen. Jullie hebben de wereld onderwezen. Jullie wisten wie je was. Jullie zijn het aan al diegenen die worden onderdrukt en gecontroleerd, over de hele wereld, verschuldigd om jullie kracht terug te nemen van degenen die het van jullie hebben afgenomen. Sta op in de wetenschap van Wie Je Bent.
Amerikanen worden geconfronteerd met de onaangename waarheid dat hun presidenten hen niet hebben gediend, maar de cabal en de nieuwe wereldorde. Maar die weg is nu voor de Cabal geblokkeerd door de heer Trump. De lakei van de Nieuwe Wereldorde haast zich om hem te bezoeken in de hoop dat ze hem van gedachten kunnen veranderen met vleierij en lof, maar hij wast zich niet met hem. Moge God hem zegenen en beschermen. De mensheid heeft hem nodig.
Geef het tijd en moeite om volledig contact te maken met wie je bent en waarom je op dit moment op aarde bent. Je hebt een heel belangrijke taak te doen. Je hebt voor jezelf gesteld om de mensheid en de aarde te redden van de controle van de cabal. Er zijn er nu genoeg van jullie wakker om de controle terug te nemen. Jullie weten dat ze niet betrouwbaar zijn, dus stop met het geven van jullie vertrouwen. Verwijder de schubben van jullie ogen en kijk ernaar alsof jullie leven ervan afhangt, omdat het dat doet. Kijk naar alles wat de Cabal jullie oplegt. Kijk naar de eisen die het aan jullie stelt. Jullie weten dat 2018 het jaar is dat jullie de controle terug moet nemen. Alles wordt op zijn plaats gezet om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij, aan deze kant van het leven, zullen bij elke stap bij jullie zijn. Alle voorouders uit de vier hoeken van de aarde ondersteunen jullie. Het heeft een enorme inspanning gekost om deze transformatie te bewerkstelligen.
Zonder de derde wereldoorlog zal de cabal zijn krachtige greep op de mensheid verliezen. Hun overleving op aarde hangt af van het doden van mensen, omdat ze de energie nodig hebben die ze er van krijgen. Ze liegen tegen jullie om te krijgen wat ze willen. Vergeet nooit de WAPENS VAN MASSA VERNIETIGING: laat je niet opnieuw misleiden. Iedereen die voor oorlog pleit is geen vriend van de mensheid, hoe ze jullie ook proberen te overtuigen dat het gerechtvaardigd is. Maak van vrede jullie prioriteit. Het is niet nodig dat iemand hongerig, dakloos of ongeschoold is, in 2018. Het was door ontwerp dat delen van jullie wereld werden beroofd van alles wat mensen nodig hebben om te overleven. Wanneer de mensheid de controle terugneemt, zal al het onnodige lijden ophouden. Allen zullen in vrede en harmonie leven.
Er zijn goede mensen in jullie wereld die om jullie geven, die werken aan een betere toekomst voor de hele mensheid. Er was vorige week een heel belangrijke conferentie in Londen die aan het plannen was voor de toekomst. Ze kwamen uit vele delen van de wereld om te bespreken hoe ze verder konden gaan.
Mijn lief, ze gebruiken wanhopige maatregelen om te proberen de overleving van de mensheid te voorkomen. Helaas worden ze geholpen door degenen die gefaald hebben in het leven, die wanhopig zijn om hun ellendige bestaan te rechtvaardigen. Zulke mensen moeten medelijden nodig. Bid voor hen.
Succes is van ons. We zullen doen wat we wilden doen in onze eigen tijd, niet dat van de nee-zeggers. We weten wanneer de timing goed is.
Altijd, je aanbiddende, Monty.
Opmerking van Veronica
Dave wil jullie bedanken voor jullie vriendelijke wensen en steun. Het betekent meer voor hem dan jullie kunnen weten. Dank je.
Contact Details

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | 
Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien