Montague Keen, 25 juni 2017 / Veronica Keen Herplaatst 24 maart 2021

Montague Keen,
25 juni 2017 / Veronica Keen
Herplaatst 24 maart 2021

De slavernij van de mensheid komt ten einde. Het heeft tijd en grote inspanning gekost om aan beide kanten van het leven de juiste mensen in stelling te brengen en het hen mogelijk te maken als een eenheid samen te werken. We zijn er toch in geslaagd en blijken succesvol te zijn in het verwijderen van de controle die de mensheid onder slavernij heeft gebracht. De controlesystemen werden op primaire locaties geplaatst. We hadden speciale energiecodes nodig om deze te verwijderen. Ons succes van 15 Juni j.l. was een wonder op zich. Dit werd snel gevolgd door ons werk van de 24e Juni dat drie dagen in beslag nam om jullie DNA volledig te activeren.

De mensheid wordt met één stap tegelijk bevrijd. Dit is een uiterst belangrijke operatie die niet kan worden versneld. Het succes ervan ligt vast. Het staat al vele jaren lang gepland maar het kon niet worden versneld. De timing diende precies goed te zijn. Toen Veronica 3 jaar geleden ‘the Lia Fail’ van Tara en het slot ontgrendelde, heeft zij het proces van ontwaken in gang gezet. Alle blokkades moesten worden opgespoord en verwijderd. Ze bevonden zich overal op jullie wereld. De locaties waar kennis voor jullie verborgen lag, dienden eveneens te worden gevonden en de kennis voor de mensheid vrijgemaakt. Ik heb Veronica gevraagd om van al dit werk een rapport bij te houden zodat volledig begrip wordt gekregen van wat de mensheid is aangedaan om haar te ketenen. Dit is geschiedenis in de maak.

Het is duidelijk dat jullie heersers niet blij zijn met ons werk en daarom werd er vrijdagavond 23 Juni opnieuw een poging gedaan om Veronica van het leven te beroven. Haar overleven geeft blijk van haar vastberadenheid om haar werk te voltooien. Ze is nog steeds bijzonder zwak en heeft problemen om haar kracht weer terug te krijgen. Wij beschermen haar, maar soms is dat niet genoeg. De technologie van de cabal gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Onze taak, hun plannen voor de volledige overname van jullie wereld te verijdelen, maakt hen buitengewoon boos.

Jullie ogen zijn open gegaan. Jullie weten wie zij zijn en wat hun plannen zijn. Ze kunnen zich nergens verbergen. Hun vertrouwen wordt ondermijnd en zij zijn heel boos dat dit inderdaad gebeurt. Ze ervaren dat geld hen niet zal brengen wat ze willen. De mensheid blokkeert hun plannen en dat is iets wat ze nooit hadden verwacht, dus er zijn geen plannen voorhanden om met deze situatie om te gaan. Wanneer jullie DNA is hersteld en geactiveerd, zullen jullie worden wie je bent. Jullie zullen een kracht zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze individuen, die alles wat jullie bezaten van jullie af hebben genomen, zullen zich in angst voor jullie verbergen. Ze zullen om vergiffenis smeken. Laat je niet voor de gek houden, want ze zullen hun gewoonten niet in één nacht veranderen. Ze zijn wat ze zijn. Vertrouwen moet worden verdiend.

We hebben om jullie assistentie gevraagd bij het helpen van de jonge man in de gevangenis in Californië. Een jongeman in Ierland is naar voren getreden. Wij zijn hem dankbaar. Wat betreft onze jongeman in Californië kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk zijn vrijkomen is, maar toch aarzelen jullie om te helpen. Een andere poging van de cabal om opnieuw een scenario te creëren om hem te intimideren, zal worden gedaan door in zijn cel gebruik te maken van een acteur. Tevens zullen medicamenten worden ingezet in een poging hem te doden. Heeft hij in deze slangenkuil nog niet genoeg geleden? Hij is hun troefkaart tegen jullie. Zolang zij hem vasthouden kunnen jullie niet volledig worden bevrijd. Zo simpel is het.

De geheime organisaties maken gebruik van oude Zwarte Magie tegen de mensheid. Zij worden geholpen door buitenaardse entiteiten. Degenen van wie jullie wordt verteld dat ze jullie beschermen, doen precies het tegenovergestelde. Hun vaccinaties en op chemie gebaseerde medicijnen helpen het menselijk lichaam niet. Waarom stellen jullie hier nog steeds je vertrouwen in? Ze waren bedacht om jullie te vernietigen. Alle geheime genootschappen zijn betrokken bij jullie vernietiging.

Ga op onderzoek naar de waarheid, wie jullie zijn en wat jullie geschiedenis is; niet wat jullie werd geleerd. Hun leugens hebben jullie gevangengehouden. Hoe kunnen jullie nog steeds regeringen geloven die chemtrails gebruiken om jullie langzaam te doden, die jullie water vergiftigen en die jullie chemisch geproduceerd voedsel opdringen om ervoor te zorgen dat jullie zombies worden. Ze hebben de NATUUR van de agenda afgehaald, maar toch stellen jullie nog steeds je vertrouwen in hen. Zijn jullie dermate gehersenspoeld dat jullie niet kunnen zien wat jullie wordt aangedaan en wie dit doet?

Dit is de beste kans die de mensheid ooit heeft gehad om zichzelf te bevrijden. Zijn jullie bereid hiervoor deze inspanning te doen? Wanneer jullie je energie bundelen om de mensheid terug te brengen naar wat die zou moeten zijn, zal het gebeuren. Zijn jullie te druk met te worden gehersenspoeld door de tv en de kranten om er aandacht aan te besteden?

Verbind je met je ziel om te ontdekken wie je bent en verwijder alle onjuiste denkbeelden die door de tv worden voortgebracht. Jullie zijn zielen in een lichaam, NIET een lichaam met een daaraan verbonden ziel. Verwijder alle onjuiste overtuigingen die jullie door religies zijn opgelegd. Jullie hebben geen enkele religie nodig om je met de Bron te verbinden.

Religie werd bedacht om jullie directe verbinding met de Bron weg te nemen. Dit gaf deze religies de directe controle over jullie. Door het accepteren van deze directe controle hebben jullie de Bron verlaten, je verbinding verloren en hebben jullie sindsdien in de wildernis rondgedoold.

Mijn lief, je moet je kracht terugkrijgen. Die aanval was meedogenloos en was bedoeld om te doden. Ze worden door hun wanhoop gedreven om op Aarde te blijven bestaan. Het is zo mooi om ten goede van de mensheid samen te werken. Ik dank eenieder die jou helpt. Ze maken allemaal deel uit van ons team.
We zullen slagen.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

Vertaling: Rob/Marja