Montague Keen, / 21 februari, 2016

Montague Keen,
21 februari, 2016
Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi, Oprichter en President van de Pan-Europese Unie, de oorspronkelijke Europese Unie, zei het volgende in zijn boek “Prakischer Idealismus“, dat hij in 1925 schreef:

“De MENS van de TOEKOMST zal van een gemengd ras zijn. Het Euraziatisch-Negroïde ras van de TOEKOMST….zal in de plaats komen van de diversiteit van de mens. Het Russische Bolsjewisme speelt een doorslaggevende rol richting dit plan waarin een kleine groep communistische spirituele ARISTOCRATEN HET LAND BESTUURT. Het Algemeen Bestuur van beiden….. wordt gerekruteerd uit HET RAS VAN EUROPESE SPIRITUELE LEIDERS, DE JODEN. Vanuit de hoeveelheid Europese mensen….de massa, komt een TWEETAL Kwaliteits-Rassen naar voren; BLOED-ARISTOCRATIE EN JODENDOM. BEIDEN GELOVEN IN HUN HOGERE MISSIE, DIE VAN HUN SUPERIEURE BLOED. DE SUPERIORITEIT VAN HUN GEEST IS VOORBESTEMD OM EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE ADEL VAN DE TOEKOMST TE WORDEN”.

In 1950 werd aan Coundenhove-Kalergy de allereerste CHARLEMAGNE (Karel de Grote) PRIJS toegekend. Daaropvolgende winnaars waren o.a.: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger en Tony Blair.

Ja, vrienden, DE VERNIETIGING VAN EUROPA WERD IN 1925 GEPLAND. Regeringen die deze plannen zouden faciliteren werden in positie gebracht. Jullie werden bij elke stap bedrogen. Ierland ontwaakt m.b.t. deze plannen. De mensen komen in grote aantallen tevoorschijn om hun kracht en solidariteit te tonen. TEZAMEN staan ze pal. Ze hebben hun goedkeuring aan hun regering ingetrokken en dus zal deze vallen. Terugtrekking uit de Europese Unie is essentieel voor jullie overleving. De EU is alleen geïnteresseerd in het vernietigen van de naties van Europa. Het is aan de mensen van elk land om te weigeren samen te werken met de EU. Jullie regeringen hebben tegen jullie gelogen en zullen daarmee doorgaan.

Nu hun doel voor een ieders ogen is blootgelegd, is het aan jullie om jezelf uit hun val te bevrijden. Jullie weten wie je bent, en jullie kennen je geschiedenis. Zij die jullie willen vernietigen HEBBEN GEEN GESCHIEDENIS, verachten die van jullie en willen deze wegwerken. Ze horen bij een OCCULT GEHEIM GENOOTSCHAP dat zich maskeert als religie. Ze horen niet op Aarde. Het is aan elk van jullie om te weigeren deel uit te maken van hun plannen. Ze hebben het recht niet om de toekomst van de mensheid te bepalen. De toekomst van jullie wereld ligt in jullie handen. Om de mensheid te beschermen is ACTIE noodzakelijk.

Mijn lieve vrouw kan vandaag niet verder schrijven. Ze leed onder een zware aanval die haar bijna het leven kostte. Ze werd gered door tussenkomst van een goede, medisch deskundige vriend die zich realiseerde wat haar werd aangedaan. Hij kreeg de noodzakelijke hulp om de aanval die ervoor zorgde dat haar leven wegebde af te wenden. Ze moet bijkomen van de schok en de ernst van deze recentste aanval.

Mijn lief, ik druk je op het hart om te rusten, je moet herstellen.
Altijd je aanbiddende, Monty

Website: The Montague Keen Foundation 
Vertaling: Rob/Marja