Mike Quinsey Niets zal nu Gebeuren dat de Uitkomst zal Tegenwerken om Zegevierend voor het Licht te zijn / 13 November 2015

Mike Quinsey
Niets zal nu Gebeuren dat de Uitkomst zal Tegenwerken om Zegevierend voor het Licht te zijn

13 November 2015

Dierbare Vrienden,
Sommigen van jullie zullen niet gelezen hebben dat, sinds ik ermee stopte SaLuSa te channelen, gebeurtenissen tamelijk snel in beweging gekomen zijn, en dat ik sindsdien een boodschap van St. Germain ontvangen heb via Nancy Tate die mij vroeg om direct vanuit mijn Hogere Zelf te channelen. Ik had dit voorheen niet geprobeerd, maar besloot om het eens te proberen, en de boodschap die ik ontving is als volgt:
***
13 November 2015. Mike Quinsey.
Niets zal nu gebeuren dat de uitkomst zal tegenwerken om zegevierend voor het Licht te zijn. De Duisteren worden in check gehouden met hun macht, welke grotendeels verminderd werd. Het zal niet te lang zijn voordat zij ingeperkt zullen zijn en niet in staat om door te gaan met hun plan voor het gevangenschap van de zielen op de Aarde. Zoals je opgemerkt mag hebben, vinden slechts recentelijk over de gehele wereld heen vele positieve acties plaats die ondernomen worden door de strijdkrachten van het Licht. In zoverre dat het Licht nu de overheersende kracht op de Aarde is, en heel veel van de geheimen onthult waarvan de Duisteren liever zouden hebben dat jullie dit niet zouden weten. De Waarheid komt nu zo snel naar buiten dat het niet gestopt kan worden, en als de Mensheid leert hoe het misleid werd zullen zij veranderingen eisen. Vele Lichtwerkers hebben zich voorbereid op deze tijd en zijn nu in staat om meer openlijk, zonder interferentie, te werken. Echter, voorzichtigheid wordt aanbevolen aangezien gezond verstand vereist is om te verzekeren dat jullie jezelf niet teveel blootgeven. Er is zeer zeker veiligheid in het samenkomen met andere Lichtwerkers, maar ook de Duisteren zullen verlangend zijn om hun aanwezigheid bekend te maken om angst in jullie te ontsteken. Vertrouw op het Licht, aangezien angst de werkelijke energie is waar zij zich aan voeden, en zij zullen proberen om de vorderingen die gemaakt worden te vertragen.
Lichtwerkers zijn aan elkaar gelinkt door hun Licht, en er is kracht in aantallen. Een ieder heeft een specifieke rol te spelen, en iedere bijdrage aan het geheel is dus belangrijk. Het is een tijd waarin jullie intuïtieve krachten jullie immens zullen helpen, dus wordt door hen in tijden van twijfel geleid. Als het goed aanvoelt, is het dat zeer zeker en kan je met vol vertrouwen verder gaan. Voor jouw deel kan je een mentale check houden dat je aura te allen tijde intact is, en dat je zorgvuldig bent het niet open te laten en de interferentie van negatieve zielen toe te staan. De meesten van jullie zijn doorgewinterde Lichtwerkers en hebben weinig advies nodig, maar het is ook om jullie te helpen herinneren. Angst en twijfel kunnen je bekwaamheid beïnvloeden om binnenin het Licht te blijven, dus wordt het aangeraden dat je te allen tijde positief blijft. Doe een beroep op Hogere Wezens zoals St. Germain als je hulp nodig hebt, en hij zal je met de Violette Vlam beschermen. Herinner je te allen tijde dat jij een krachtig Wezen bent en nog maar pas je werkelijke potentieel begint te beseffen. Jullie zijn goden in de maak en het is het pad dat jullie aan het volgen zijn.  
Vele positieve gebeurtenissen zijn vorm aan het aannemen en weldra zullen zij met een verbazingwekkende aanhoudendheid gebeuren. Jullie zijn nooit alleen geweest, en in deze prestigieuze tijden komen jullie Ruimte Vrienden immer dichter naar jullie toe. Zij doen veel waar jullie je zelfs niet bewust van zijn en hebben jullie verlichtte pad open en de Aarde vrij van interferentie gehouden. Hun vaartuigen zijn in jullie luchten en nabij jullie, zelfs als jullie je er persoonlijk niet bewust van zijn. Velen zijn versluierd en onzichtbaar voor bescherming, maar immer zo vaak zullen zij zich kortdurend laten zien. Denk eraan dat jij je gedachten naar hen kunt projecteren, en waar je hulp nodig hebt kan het vaak op onverwachte manieren komen. Je bent in iedere gebeurtenis, aangaande je Lichtwerk, beschermd en wordt geholpen om je levenscontract te vervullen. Velen van jullie doen zoveel meer dan jullie je mogelijk voor kunnen stellen, door de rijken van het licht te bezoeken tijdens jullie slaapperiode. Sommigen brengen deze herinneringen met zich mee terug, maar velen hebben niets meer dan een kortstondige herinnering.
Jullie voeten zijn nu stevig op het Pad van Licht geplaatst, en jullie zijn bezig krachtiger te worden terwijl de vibraties opgetild worden en door zullen gaan dat aldus te doen. Jullie hebben een glorieuze toekomst in het verschiet liggen en ongebreidelde vreugde terwijl jullie in staat zijn om jullie zelf volledig tot uitdrukking te brengen. Momenteel zijn de oude energieën nog steeds in de buurt, maar verliezen snel hun kracht om jullie terug te houden. Het Licht is de opperste kracht voor het goede en het tilt de mensen snel op. Deze zielen die niet in staat zijn om hun vibraties te verhogen zullen uiteindelijk in/naar een ander rijk verhuizen, waar zij door kunnen gaan met hun evolutie. Ben ervan verzekerd dat alle zielen gelijk behandeld worden en met absolute oprechtheid, zodat zij hun rechtmatige plaats in de Verlichte Rijken in kunnen nemen. Er zijn geen vergissingen wat dat betreft, en het kan niet anderszins zijn aangezien alles in volmaaktheid werkt. Weet dat alles zoals gepland plaatsvindt voor jullie evolutie en er zijn in Spirit geen vergissingen, dus mogen jullie makkelijk rusten en ervan verzekerd zijn dat aan alle zielen hulp gegeven wordt en dat zij voorbij ieder maatstaf geliefd zijn.
In de lagere vibraties van de Aarde hebben jullie een veelvoud aan ervaringen gehad, en zij hebben van jullie veel sterkere zielen gemaakt dan toen jullie voor het eerst met jullie reis begonnen, eonen aan tijd geleden. Jullie die gereed zijn om te ascenderen hebben sterk gestaan doorheen de meest beproevende periodes die jullie waarschijnlijk ooit gehad hebben. Jullie moeten gefeliciteerd worden aangaande het intact gehouden hebben van jullie Licht, en het altijd te verspreiden waar de kans naar boven kwam. In de toekomst zullen jullie in staat zijn om op jullie prestaties terug te kijken, aangezien alle levens in de Akashic Archieven “gelezen” kunnen worden. Zij kunnen iedere gebeurtenis opnieuw afspelen die jullie ervaren hebben zodat jullie je acties opnieuw kunnen bekijken, en als het nodig is van hen leren. Het is waar het leven helemaal over gaat en is noodzakelijk als jullie je meer naar het Licht wenden en jullie vibraties verhogen. Het vindt allemaal plaats in de meest liefdevolle atmosfeer, zodat jullie begrijpen wat voor impact jullie acties mogen hebben gehad op andere zielen. Vergelding maakt geen deel uit van jullie ervaringen, maar kansen voor jullie vergissingen goed te maken worden in opeenvolgende levens gegeven.
Jullie zijn in voorbijgaande tijden waarin jullie gemakkelijk afgeleid zouden kunnen worden van jullie levensplan, terwijl jullie verzekerd zouden moeten zijn dat jullie Gidsen, die jullie vergezellen, jullie terug op koers zouden helpen. Het leven op Aarde kan het meeste van de tijd zwaar en beproevend zijn, maar jullie zullen ook jullie deel van goede tijden hebben en andere zielen ontmoeten die dezelfde ambities hebben. Het meeste van de tijd zijn vrienden de zielen waar jullie vele levensspannen samen mee doorgebracht hebben. Wanneer je hen voor de eerste keer ontmoet is er een gevoel van een “oude vriend” en dat is zeer zeker zo in de meeste gevallen. Families incarneren vaak samen om door te gaan met hun ervaringen, hoewel hun positie in de familie mag veranderen in overeenstemming met hun spirituele behoeften.
Met het komen van de gunstige veranderingen zullen jullie snel in/naar de nieuwe vibraties verhuizen, en minder beïnvloed zijn door wat voor pogingen dan ook van de Duisteren om jullie te vertragen. In iedere gebeurtenis is hun bekwaamheid om de koers van de vooruitgang van de Mensheid te dicteren niet langer meer binnen hun mogelijkheden. Echter, bij gelegenheid zullen zij in staat zijn om hun aanwezigheid bekend te maken. Heb geen vrees en blijf gecentreerd in het Licht, en doe jullie werk met volledig vertrouwen in de uitkomst. Zielen van het Licht zijn de gehele weg bij jullie en aan jullie zijde, inderdaad zij hebben jullie werkelijk op geen enkel tijdstip verlaten.
Ik Ben Mike Quinsey, en verlaat jullie met Liefde en zegeningen. Dat het Licht jullie dagen mag verlichten en jullie pad naar voltooiing mag brengen.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/