Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf / Het Licht op de Aarde is Aanzienlijk Gestegen / 18 Maart 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
Het Licht op de Aarde is Aanzienlijk Gestegen

18 Maart 2016

Veel is er aan het gebeuren terwijl het Licht meer zielen voor de waarheid van hun bestaan ontwaakt. Voor veel te lang werden jullie letterlijk in het donker gehouden, maar nu reageren jullie op de hogere vibraties. Jullie zijn uit de cocon van vergeetachtigheid vandaan gebroken, en beginnen jullie ware plaats in het Universum te begrijpen, als jullie alleen maar de waarheid van jullie luister zouden kunnen begrijpen en jullie ware plaats als een Wezen van Licht in zouden kunnen nemen. De sluiers van duisterheid worden opgetild en jullie zijn langzaam jullie bestemming aan het begrijpen. Jullie zijn veel groter dan waartoe jullie geleid werden te geloven, en als jullie aangaande de waarheid ontwaken, zullen jullie de ketenen afgooien die jullie geleid hebben naar jullie “gevangenschap” op de Aarde. De waarheid kan niet langer van jullie weggehouden worden, en jullie vinden alles uit over de leugens die de waarheid van jullie weggehouden hebben. Het is nu allemaal aan het veranderen hoewel er enige verwarring zal zijn als het nieuwe met het oude vermengd. Niettemin, snellen de zaken voort en is het slechts een kwestie van tijd voordat de waarheid duidelijker wordt. De Duisteren mogen nog steeds de vooruitgang vertragen, maar zij bezitten niet langer de macht meer die zij voorheen hadden. Ben ervan verzekerd dat jullie beschermd worden door de Galactische Strijdkrachten en dat zij niet het plan voor jullie vrijheid toe zullen staan om toegeëigend te worden.
Het Licht op de Aarde is aanzienlijk gestegen (1), zoveel, dat jullie snel de Ascentie naderen. Echter, er is veel werk dat er gedaan moet worden voor jullie voorbereiding, en deze zielen die met die taak toevertrouwd zijn worden geholpen om hun werk uit te voeren. De tijd is voor jullie aanstaande wanneer de oude manieren jullie niet langer meer dienen, en weldra zullen jullie een grote sprong voorwaarts nemen. De tijdskromming waar jullie in geleefd hebben zal weldra achtergelaten worden, maar ben je ervan bewust dat zo snel als de veranderingen plaats zullen vinden, jullie gepast rekening moeten houden met de mensen om op hen te reageren. Er zal geen tekort aan begeleiding zijn en er zijn voldoende helpers om te verzekeren dat de veranderingen zonder moeilijkheden plaatsvinden. Net zo belangrijk is de tijdsfactor, aangezien jullie deel uit moeten maken van de veranderingen, zodat jullie hen gemakkelijk kunnen accommoderen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk de boodschappen van jullie leiders gevolgd, die veel tijd gegeven hebben aan het verzekeren dat jullie geïnformeerd bleven over de ontwikkelingen. De veranderingen zullen goed voorbij vele mensen hun verwachtingen zijn, en zij zullen zeer snel komen zodat zij jullie door een zeer opwindende periode van vooruitgang heen zullen nemen. Vele zielen zijn betrokken bij de presentatie van de veranderingen en hebben gedurende jaren en jaren op deze tijd gewacht, en zijn compleet gereed om hun deel aangaande de openbaringen uit te voeren.
In de hogere vibraties moeten wij voorzichtig zijn om jullie niet al te zeer op te winden, aangezien wij een veel groter plaatje zien dat de toekomst al onthult. Wij zijn opgetogen dat jullie reis door de lagere vibraties bijna voorbij is, en proberen niet om de indruk te geven dat de veranderingen dichterbij zijn dan dat zij zijn. Sta een vooruitgang van veranderingen toe die aanvankelijk langzaam mogen zijn om te beginnen. Wij zien een panoramisch uitzicht van jullie toekomst, wat één reden is dat wij er zo zelfverzekerd over zijn. Over het geheel genomen hebben jullie goed gereageerd gezien de vertragingen die zich gedurende de voorbije jaren voorgedaan hebben, en denk eraan dat als een resultaat aan meer zielen de kans gegeven werd om zich te verheffen. Moeder Aarde heeft het punt bereikt waarop zij niet langer de veranderingen terug kan houden, en dit is een volgende reden waarom wij zo zelfverzekerd zijn over de komende veranderingen. De meesten van jullie zijn bekend met jullie ware geschiedenis, en zullen weten dat zowel de Lemuriaanse als Atlantische periodes in catastrofes eindigden. Ben ervan verzekerd dat jullie voorbij die mogelijkheid verhuisd zijn, en jullie voorbestemd zijn om een opzienbarend succes te ervaren.
Wanneer de vijandigheden op de Aarde gestopt zijn, zal het het Menselijke Ras de tijd geven om na te denken over het feit dat jullie Allemaal Eén zijn. Eén Menselijk Ras dat zich afsplitste in/naar fragmenten, omdat jullie vergaten dat jullie je Broeder diens Beschermer zijn, en dat wat je iemand aandoet je allen aandoet. Tijd gegeven om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen zullen jullie weldra jullie geschiedenis van wrijving vergeten en de aard van Onvoorwaardelijke Liefde begrijpen. Er is in iedere ziel een fundamenteel verlangen om Eén met Alles Dat Is te zijn, en bevrijd van de lagere trillingen zullen jullie je pad weer naar de Liefde en het Licht vinden. De geschiedenis van de duistere Tijdperken zal weldra terzijde gezet worden, en toegestaan worden in de annalen van de tijd te verdwijnen. De toekomst is Goud en jullie zullen niet te lang hoeven te wachten voordat het jullie werkelijkheid wordt. Het is jullie werkelijke staat van Zijn, en jullie tijd erbuiten is een monumentale ervaring geweest die jullie in staat gesteld heeft om je aldus veel sneller te ontwikkelen.
Dus er is nog steeds werk te doen voordat jullie echt verder kunnen gaan, dus houd vast aan jullie visie/visioen van de toekomst, aldus helpend om de hogere vibraties te handhaven. In deze verontruste tijden, terwijl de Duisteren wanhopig proberen om de uitkomst te controleren, zal het enige tijd zijn voordat zij beseffen hoe zinloos hun doelstellingen zijn. Sommigen mogen zich overgeven terwijl anderen eer zien in te sterven voor hun doel. Aan dergelijke zielen zal de waarheid van hun acties getoond worden en zij zullen van hen leren. Geen enkele ziel is voorbij hulp en er zijn vele grote zielen van het Licht die hen bijstaan. Zelfs op jullie niveau wordt jullie vooruitgang nauwlettend gevolgd en wordt iedere hulp gegeven om jullie succes te verzekeren. Sommigen mogen een dergelijke uitspraak in vraag stellen, maar besef dat jullie Gidsen niet tussenbeide komen met jullie karmische verantwoordelijkheden, maar jullie zullen helpen door hen heen te geraken. Karma kan bij jullie berekening zowel goed als slecht zijn, maar alles maakt deel uit van jullie noodzakelijke evolutionaire ervaringen.
Het leven is geen serie van zinloze ervaringen, en elke ervaring maakt deel uit van de lessen die jullie nodig hebben om je te ontwikkelen. Houd in gedachten, dat voordat jullie op de Aarde incarneerden, jullie je levensplan besproken en ingestemd hebben met de diverse stadiums die jullie gepland hebben. Dit is waar jullie Gidsen echt hun rol spelen, aangezien het zeer belangrijk is dat jullie succesvol zijn wanneer het aankomt op jullie karmische uitdagingen. Soms kan het zeer zwaar voor jullie zijn, maar ongeacht van hoeveel pijn het ook doet, zullen jullie op de lange termijn de winnaar zijn. Karma is een aanzienlijke moeilijke opzet, omdat vaak een aantal zielen erbij betrokken zijn en ieder op diens beurt iets van hen leert. Het is waar jullie Gidsen in/naar hun eigen gebracht worden, aangezien een behoorlijke hoeveelheid van verantwoordelijkheid bij hen ligt om een bevredigende afsluiting te verzekeren. Het zou echter opgemerkt moeten worden, dat in de definitieve afrekening jullie nog steeds de vrijheid hebben om jullie eigen keuzes te maken.
Het leven schijnt een serie van willekeurige gebeurtenissen te zijn, maar in feite is het nauwkeurig gepland. Overduidelijk, waar vele zielen bij betrokken zijn, is het noodzakelijk om allen ertoe te krijgen hun rol te spelen als allen hun voordeel van de ervaring zullen hebben. Jullie kunnen, natuurlijk, situaties “herhalen” die mogelijk niet tevredenstellend geweest zijn en waar opnieuw doorheen gegaan moet worden. Echter, om verschillende redenen kan karma voorwaarts gedragen worden naar een opeenvolgend leven.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
(1) – De exponentieel gestegen Liefdes Energie, Schumann Resonantie, Tsunami van Liefde van 18 Maart 2016
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/