Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –


Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf

10 maart 2023.

Het wordt steeds duidelijker dat jullie de gevolgen van het gebrek aan zorg van de Mens voor de Aarde onder ogen moeten zien, zoals blijkt uit de vele problemen die nu aan het licht komen. De problemen zijn verstrekkend en veel ervan zijn van grote aard die langetermijn-oplossingen vereisen. Het was jullie eigen aard om de vroege tekenen te negeren en te wachten tot actie dringend wordt. Het resultaat is dat mensen samen met het dierenrijk en andere levensvormen het effect tonen van het negeren van vervuiling van het land en de zeeën. De problemen zullen niet vanzelf verdwijnen en worden steeds erger en moeilijker en tijdrovender om mee om te gaan.

Gelukkig proberen individuen en groepen al vele jaren om de autoriteiten zover te krijgen dat ze actie ondernemen om de problemen aan te pakken. Een zekere terughoudendheid om dit in de loop der jaren te doen, heeft ervoor gezorgd dat ze zo groot zijn geworden dat het een enorm programma en veel kosten vereist om ermee om te gaan. Regeringen hebben er lippendienst aan bewezen, maar verzuimd dringend actie te ondernemen, maar eindelijk worden de wereldproblemen erkend. Of jullie de wil en de middelen hebben om er met spoed mee om te gaan, valt nog te bezien. Terwijl Moeder Aarde op de situatie reageert, ruimt ze het op haar eigen manier op, en zoals jullie zien gebeuren er dingen die grote problemen voor jullie veroorzaken. Ze roepen op tot een wereldwijde taskforce om ze aan te pakken, en dat is erkend door de verschillende landen die samen zijn gekomen en overeenstemming hebben bereikt over actie.

Moeder Aarde heeft aan jullie behoeften voldaan, maar omdat ze het moeilijk heeft, is ze gedwongen om actie te ondernemen om de planeet te redden. Het resultaat heeft het leven erg moeilijk gemaakt voor veel landen die al te maken hebben gehad met aardbevingen en uitbarstingen, met het daaropvolgende verlies van eigendom en leven. Het menselijk leven lijdt eronder en de rest van de wereld kijkt toe, terwijl tenminste enkele landen nuttige actie ondernemen. Als gevolg hiervan leer je de harde manier van de afhankelijkheid van anderen, die ieder van hen heeft. Het gebeurt langzaam, maar er zijn tekenen van een algemene erkenning van hoe urgent de wereldsituatie is en hopelijk zullen er leiders opstaan die weten wat er nodig is en die de teugels zullen grijpen en de leiding zullen nemen. We zullen de hele weg achter jullie staan en ons best doen om jullie acties voor de verbetering van alle landen te beïnvloeden.

Wees ervan verzekerd dat we jullie helpen, maar op manieren die misschien niet noodzakelijkerwijs duidelijk zijn voor jullie. Weet dat we jullie niet in de steek zullen laten, maar kijk eerst naar jezelf om je steentje bij te dragen. Je vraagt je af waarom je problemen mogen bestaan, en we betreuren natuurlijk het verlies van mensenlevens en de omvang van de schade, veroorzaakt door natuurlijke gebeurtenissen, en die te wijten zijn aan de Mens en, door angst, zijn oorlogszuchtige benadering van anderen. Er is ook karma bij betrokken en veel zielen leren een aantal harde lessen. Zoals we zo vaak vermelden, is verandering een kenmerk van de komst van een Nieuw Tijdperk en dit heeft zijn eigen uitdagingen. Er zijn echter goede tijden aan de horizon en je zult merken dat de moeite die je nu doet de moeite waard zal zijn en wordt beloond. Jullie bevinden je midden in een machtige verandering en wanneer jullie erop terugkijken zullen jullie de redenen begrijpen en het zal ten goede zijn, en jullie voorbereiden op een prachtig leven in het Nieuwe Tijdperk.

Het was altijd voorzien dat jullie met succes het punt zouden bereiken waar je nu bent, je hoeft alleen maar je focus te houden op wat je visualiseert als de eindtijd en het beste resultaat verwachten. Jullie hebben het moeilijke deel gedaan en nu nemen andere energieën, die jullie naar een Tijdperk van vrede en rust zullen leiden, het over. Het komt echt, dus ga jullie uitdagingen onder ogen, wetende dat er grotere krachten dan die van jullie aan het werk zijn en die aan jullie kant staan. Zaken zijn zo geregeld dat jullie het pad zullen zien dat voor jullie bedoeld is om te volgen. De uitkomst is verzekerd en het maakt niet uit welke inmenging er plaatsvindt, het zal het niet veranderen zoals het al is ingesteld. Houd dat in gedachten en ga door met jullie goede werk, wetende dat het zal bereiken wat jullie van plan zijn te bereiken.

De ervaringen die jullie gedurende vele levens hebben gehad, zullen jullie ver brengen en geen enkel obstakel zal een gelukkige afsluiting kunnen voorkomen. Het is geen toeval dat zielen zoals Tesla op een geschikt moment op het toneel zijn verschenen om jullie informatie te geven die jullie vooruitgang zal versnellen. Toch geven de duisteren nooit op met proberen jullie vooruitgang te vertragen, maar de kansen zijn nu tegen hen. Hun invloed neemt af en hun steun is niet langer gegarandeerd, dus het is duidelijk tijd om met het volste vertrouwen op succes verder te gaan. We zijn de hele weg bij jullie om jullie aan te sporen en te zorgen dat jullie de juiste beslissingen nemen, omdat we weten dat jullie nu in staat en klaar zijn om de uitdagingen aan te gaan.

Ga met het volste vertrouwen vooruit, wetende dat we bij jullie zijn en jullie acties begeleiden. Overal om jullie heen zijn je vrienden, zoals de Avian’s, en zij zijn je verzekering dat geen indringers in staat zullen zijn om jullie voortgang te verstoren. Je bent veilig voor hen, zodat jullie je werk met volledig vertrouwen kunnen uitvoeren en concentreren op jullie doel, en we lopen met jullie mee. Dit zijn tijden van groot belang, ook al lijken ze uiterlijk zo warrig en ongeorganiseerd. Wat jullie nog niet kunnen zien is het pad dat voor jullie is uitgestippeld, dus wees ervan verzekerd dat jullie ernaartoe en erop worden geleid.

Eonen lang hebben we jullie Leiders openlijk bezocht om belangrijk advies te geven dat niet altijd wordt geaccepteerd, maar de boodschap dringt meestal door en helpt jullie vooruitgang te begeleiden. We doen meer dan jullie denken, maar we benadrukken dat we niet tegen jullie keuzes uit vrije wil kunnen ingaan. We hopen dat jullie inmiddels genoeg over ons weten om ons advies te vertrouwen en te accepteren dat we alleen werken met jullie beste belangen in het hart. Spreek met ons en wij zullen je horen en misschien hoort je ons ook. Het zal niet al te lang duren voordat er daadwerkelijk open contact met ons zal worden gemaakt, maar eerst moeten jullie de trillingen verhogen zodat mindere wezens zich er niet mee kunnen bemoeien.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob