Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –


Mike Quinsey,

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

24 februari 2023.

Weinigen kunnen eraan twijfelen dat de tijd versneld is terwijl de Aarde door de ruimte raast, en het menselijk ras is zich zo weinig bewust van dit alles dat men dacht dat ze zich in het centrum van het universum bevond. Er is tijd verstreken die het tegendeel bewijst en jullie bewegen je door een nieuw deel van de Ruimte en de trillingen nemen toe, wat betekent dat veranderingen, zoals jullie hebben ervaren, onvermijdelijk zijn. Logica suggereert dat deze verreikend en te verwachten zullen zijn indien ze, zoals geprofeteerd, deel zullen uitmaken van jullie toekomst.

Zeker het einde van jullie laatste cyclus en het begin van een nieuwe zou suggereren dat de oude manieren van leven niet langer adequaat zijn, zoals in recente berichten is verteld. Daarom zouden grote veranderingen worden verwacht en verwelkomd, aangezien de Mens een punt van geen terugkeer lijkt te hebben bereikt en getuige is van de ondergang van het grootste deel van hetgeen tijdens de laatste cyclus werd bereikt. Het is moeilijk om te zien waar de Aarde naartoe gaat, behalve dat boodschappen uit de hogere rijken duidelijk maken dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden, omdat het “oude” niet langer prominent aanwezig zal zijn in het Nieuwe Tijdperk.

Dus wat gebeurt er met je als je halsoverkop een nieuwe oorlog in lijkt te gaan die zou kunnen escaleren als het gezond verstand niet zegeviert. Grotere krachten dan die van jullie houden toezicht op je voortgang en zullen ervoor zorgen dat je het plan voor je toekomst volgt. Het kan soepel verlopen als je dat wilt en de juiste bewegingen hebt gemaakt, maar eerst moet je beginnen te denken aan “Vrede”, die ver weg lijkt met het oog op jullie huidige problemen. We dringen er bij jullie op aan om de vrede te bewaren, maar beseffen dat het in de huidige vijandige omstandigheden bijna onmogelijk is. Toch zullen de veranderingen komen, ongeacht of je erop voorbereid bent of niet. Ze kunnen niet worden tegengehouden omdat al die zielen die vooruit zijn gegaan, zullen opstaan en de oude trillingen achter zich laten. Niemand wordt echter vergeten en alles zal op de een of andere manier vooruitgaan.

In sommige opzichten is het ieder voor zich, in zoverre dat het bij wijze van spreken aan de individuele zielen is om ervoor te zorgen dat ze op hun gekozen pad blijven en nooit hun doel uit het oog verliezen, namelijk opstaan en de lagere trillingen achter zich laten. We weten dat als je eenmaal het vertrouwen in jezelf hebt om obstakels op je weg te overwinnen, niemand je zal kunnen tegenhouden om het te bereiken. Natuurlijk zullen de duisteren proberen om jullie in het duister te houden met betrekking tot jullie ware potentieel en bestemming, nu ze weten dat ze de strijd verliezen.

Er is op dit moment veel verdriet en verdriet op aarde en vaak ontoereikende hulp voor die mensen die op de een of andere manier hebben geleden, het is waar jullie hulp en ervaring van grote hulp kan zijn. Er zijn veel manieren om dit te doen en het is duidelijk dat elk klein beetje helpt. Wij geloven dat mensen garanties nodig hebben dat er licht aan het einde van de tunnel is, en zelfs een paar vriendelijke woorden zullen hen vaak helpen zich beter te voelen. Mensen moeten weten dat zodra deze periode van onrust voorbij is, er een grote verheffing en een prachtige toekomst voor hen zal zijn, en ze moeten niet wanhopen omdat veel Wezens uit de hogere rijken achter de schermen werken om ervoor te zorgen dat de plannen voor een prachtige toekomst werken.

We weten dat velen van jullie zich zorgen maken over het lot van jullie familie en we verzekeren jullie dat degenen die bij elkaar willen blijven, dit zullen mogen doen. Realiseer je dat je een vrije wil hebt, maar dat strekt zich duidelijk niet uit tot het toestaan dat je verder gaat dan je persoonlijke trillingen, hoewel je naar een hoger niveau toe kunt werken. Wij helpen jullie in dit opzicht om ze te verheffen, maar jullie zijn het die het werk moeten doen om dit te bereiken. We regelen vaak dat jullie een andere ziel ontmoeten die misschien een beter begrip heeft van wat jullie nodig hebben om te evolueren en die jullie kan helpen vooruitgang te boeken.

Wanneer je klaar bent om een stap omhoog te zetten, staan wij voor je klaar om te helpen, we zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de juiste mensen ontmoet die je kunnen helpen volgens je levensplan. Vraag ons echter altijd om hulp wanneer dat nodig is en de omstandigheden het toelaten, we zullen dit doen. Soms ontmoet je ons in je droomstaat en bespreken we de ups en downs van je leven en wat je het beste kunt doen om je te helpen. We volgen dan je activiteiten en “begeleiden” je om ervoor te zorgen dat je vooruitgang boekt. We verwijzen naar niveaus waar je familie of vrienden ontmoet die zowel aanwezig zijn als al zijn overgegaan en allerlei problemen bespreken om tot een oplossing te komen. Het moeilijke deel is nadat je uit je slaap bent ontwaakt, vaak met een gevoel of zelfs herinnering aan wat er is gebeurd, maar het niet allemaal in gedachten kan brengen.

We verwachten niet dat je je veel van je nachtelijke activiteiten herinnert, maar waar nodig zullen we je geheugen even opschudden. Geloof ons, er is zoveel dat voor jullie wordt gedaan om ervoor te zorgen dat jullie leven productief is en jullie evolutie te helpen in overeenstemming met jullie levensplan. Je raakt natuurlijk wel het leven van anderen in de loop van je eigen leven en hebt misschien een kleine rol te spelen in dat van hen. Het kan behoorlijk ingewikkeld worden, maar alle betrokkenen zijn ervan verzekerd dat ze zich aan hun levensplan houden, maar als ze het willen negeren, staan we hun keuzes uit vrije wil niet in de weg.

Dierbaren, houd je levensdoel voor ogen en doe je best om je eraan te houden. Begrijp dat het voor jullie vooruitgang is en jullie uiteindelijk zal verheffen uit de eindeloze levens die vechten tegen de duisteren, die jullie willen tegenhouden en er alles aan zullen doen om dat te bereiken, hun tentakels zijn overal, maar jullie zijn van het licht en hebben de overhand, en wij zijn ook bij jullie.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob