Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –


Mike Quinsey,

Channeling van zijn Hogere Zelf –

3 februari 2023.

Naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwen, wordt het duidelijk dat het enige tijd zal duren voordat de zaken tot rust kunnen komen, de effecten duidelijk te zien zijn en een wereldwijde verandering onvermijdelijk lijkt. Er dient ook een samenkomst van alle landen te zijn, zodat de uiteindelijke voordelen voor alle betrokkenen zijn. Het moeilijkste lijkt echter om een overeenkomst tussen jullie allemaal te krijgen, omdat de politiek lijkt te wortelen in voordelen voor het zelf en niet in de vooruitgang van alle mensen. Vroeg of laat moet er een samenkomst zijn, want de tijd staat niet aan jullie kant, omdat jullie echt aan de slag moeten, en serieus nadenken en samenwerken.

Veel van wat jullie als vanzelfsprekend hebben beschouwd, wordt plotseling onder de loep genomen en opnieuw beoordeeld omtrent de vraag of het geschikt is voor de toekomst. Dientengevolge zijn er beslissingen te nemen die zullen bepalen of jullie huidige acties of intenties voldoende zijn om de veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn. Op dit moment dienen jullie je richtingen zo in te stellen dat de resultaten jullie naar het volgende niveau zullen tillen; De oude manieren zijn niet langer geschikt en hoe eerder jullie je inbeelden wat nodig is om jullie vooruit te stuwen, hoe minder ontberingen er zullen zijn.

Het is triest dat in een tijd waarin jullie allerlei obstakels ervaren, de duisteren hun massavernietigingswapens hebben losgelaten die het land Oekraïne vernietigen. Ze zullen echter niet slagen in hun inspanningen om een wereldwijde oorlog te creëren, omdat dergelijke doelen in het verleden behoren en niet meer zullen mogen gebeuren. Wees ervan verzekerd dat de verantwoordelijken ter verantwoording zullen worden geroepen voor hun daden en gestraft zullen worden in overeenstemming met jullie Wetten. Kijkend naar de toekomst zullen de verantwoordelijken hun lessen leren en zich uiteindelijk tot het Licht wenden. Elke ziel wordt gelijk behandeld en krijgt alle kansen om dit te doen.

Jullie interpretatie van Universele Wetten is enigszins bezijden de realiteit, maar waar het hardvochtig is en wordt opgelegd uit wraak, veroorzaakt het grote schade en wrok. Straf moet gericht zijn op rehabilitatie, aangezien alle zielen uit de afgrond van wanhoop kunnen worden getild, als ze nog steeds als menselijke wezens worden beschouwd en dienovereenkomstig worden behandeld. Zelden is welke ziel dan ook onberispelijk en verjongbaar, en wordt deze teruggebracht naar een niveau van begrip waar ze zich realiseren dat hun redding kan worden bereikt door pure vastberadenheid.

Jullie zouden verbaasd staan hoeveel tijd en moeite er wordt gegeven om de achterblijvers te helpen hun ogen en geest te openen voor de waarheid van hun wezen, die overal om hen heen is. Elk leven krijgen ze de kans om een ander pad te volgen, omdat elke ziel de moeite waard wordt geacht om te worden gered en geen moeite wordt gespaard om dit te doen. De meest gruwelijke zielen die geen waarde hechten aan het leven behalve hun eigen leven zijn nog steeds de moeite waard om te redden en de tijd die het kost is van geen betekenis. Buiten de Aarde is de tijd niet ingesteld zoals die van jullie, dus jullie concept ervan is niet echt relevant. Er is, zoals je zou kunnen zeggen,”alle tijd van de wereld om dingen recht te zetten”, dus er komt geen urgentie aan te pas.

Ook al leef je op een planeet met lage trillingen, het heeft zijn lichtpuntjes wanneer je tijdelijk harmonie en geluk ervaart. Gelukkig zijn er veel zielen die het Licht met zich mee hebben gebracht en die voorbij de duisternis en negatieve acties kijken. Het mengen van zielen op veel verschillende niveaus veroorzaakt zijn eigen problemen, wat de reden is waarom meer geavanceerde zielen de neiging hebben om anderen te vinden die te vergelijken zijn met zichzelf. Het is niet per se een bewuste keuze, maar “gelijken trekken gelijken aan” omdat mensen zich op hun gemak voelen met dingen die gelijkwaardig zijn aan henzelf.

Het leven is bedoeld om een bevredigende en gelukkige ervaring te zijn, maar op jullie niveau zijn zulke dingen normaal gesproken vluchtige ervaringen. Door je leven echter op een positieve manier te leven en anderen op hun pad te helpen waar je kunt, kan veel geluk en voldoening worden bereikt. Daarom geven we jullie alle aanmoedigingen en hulp om positief te blijven en anderen te helpen waar je kunt. Het zal je veel voldoening en plezier geven om te weten dat je een andere ziel op weg hebt geholpen. Je zoekt misschien geen beloningen, maar ze zullen komen door aantrekkingskracht tot je hogere trillingen.

Je zwaarste taken liggen waarschijnlijk in je persoonlijke relaties, want voordat je incarneert, zal je levensplan de ervaringen omvatten die je nodig hebt. Het betekent dat sommige heel erg lastig zullen zijn en het uiterste van je zullen vergen, maar het zal bedoeld zijn om je te helpen evolueren. Het is hetzelfde met vrienden, maar normaal gesproken zal je relatie niet zo intens zijn. Al met al zul je tijdens je leven veel mensen ontmoeten, sommige blijven een tijdje terwijl anderen misschien slechts vluchtige ervaringen zijn. Elk is echter als een bouwsteen die je trilling zou moeten verhogen, waardoor je zou kunnen evolueren

Een goede les is om “anderen te behandelen als jezelf” en zo te geven en te ontvangen door je bewust te zijn van de Eenheid van al het leven. Delen is een belangrijk aspect van het leven, omdat je veel mogelijkheden hebt om anderen die in nood zijn te helpen, maar er is duidelijk een grens aan hoeveel je kunt doen, dus deel je vriendelijkheid en vrijgevigheid verstandig. Wie de bal kaatst…, is een zeer goede uitdrukking die je met andere woorden vertelt om voorzichtig te zijn en als je verstandig voor jezelf zorgt, zul je de beste verdediging hebben die je kunt vergaren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob.