Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 9 maart 2018

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
9 maart 2018

Zoals altijd is er nog steeds veel gaande dat buiten het gezichtsveld ligt en het goede nieuws is dat het grootste gedeelte hiervan een voorbereiding is op de tijd die komen gaat en waarin de details naar buiten kunnen worden gebracht. In Antarctica blijven de activiteiten doorgaan, maar jullie zullen weten dat deze wat betreft nieuwe onthullingen snel ten prooi vielen aan een doofpot na de sensationele onthullingen dat er in het ijs extreem grote Menselijke Wezens waren gevonden. De feiten kunnen echter niet oneindig lang voor jullie verborgen worden gehouden, aangezien het werk in deze gebieden vele jaren door zal gaan vanwege de enorme omvang van hetgeen moet worden vrijgemaakt. Vrijheid van Informatie zou hier aan de orde moeten zijn en volledig van toepassing in vreedzame tijden.

Jullie geschiedenis is verre van accuraat en zelfs nu nog zijn er mensen die de feiten, die vraagtekens zetten bij de weergave van de oude geschiedenis, willen verdraaien om jullie bij voorkeur in onwetendheid te laten. Jullie hebben het recht je ware geschiedenis te kennen en vast staat dat het niet lang meer zal duren voordat die zal worden onthuld. De ontdekkingen die recent zijn gedaan hebben erop gewezen dat de tijden toen de mensheid als intelligente wezens op de planeet aanwezig waren, al veel eerder lagen. Veel bewijs wijst in de richting van het feit dat er vóór de Grote Zondvloed al beschavingen hebben bestaan en sommige vondsten hebben bewezen dat er ongeveer 30.000 jaar geleden, of nog langer, al intelligent leven heeft bestaan. De feiten kunnen niet worden ontkend, zelfs al hebben sommige mensen reden om deze te negeren of te betwisten.

Sinds het begin van het Nieuwe Tijdperk zijn verschillende veranderingen tot stand gekomen. Jullie zijn bijvoorbeeld niet meer gebonden aan oud karma en jullie hebben nu een “schone lei”, wat betekent dat niets jullie kan weerhouden. Nu hebben jullie allemaal een stem in hoe die toekomst er uit zal zien en omdat jullie je gedachten projecteren, zijn jullie in staat deze te beïnvloeden. Uiteraard zijn er tijdlijnen die al vaststaand zijn, maar door kracht te geven aan positieve daden zullen jullie iets te zeggen hebben over hoe de zaken uitpakken. Degenen die jullie zaken begeleiden hebben nog wel invloed, maar het zijn jullie die de uiteindelijke uitkomst zullen bepalen, waarbij je vrije wil zal worden gerespecteerd.

Het oude zal uiteindelijk ruimte moeten maken voor het nieuwe en dit is ook van toepassing op de Mensheid. Onder jullie zijn nieuwe generaties zielen die nu klaar zijn om hun plaats in te nemen in het aangeven van het pad van de Mensheid. Zij zijn “de nieuwe denkers”, die een betere manier van aanpak kunnen zien, meer geschikt om de problemen waarmee jullie te maken hebben aan te pakken. Ze hebben het leven met buitengewoon veel ervaring betreden en hun mening en kennis zou gerespecteerd moeten worden. Er zijn ook degenen met wat je zou kunnen noemen “specialistische kennis”. Let op wat zij te zeggen hebben, kijk naar hen om en pas hun kennis toe op de problemen die zich opwerpen. Besef dat, nu jullie je stevig op het Pad van Licht bevinden, jullie deze Hogere Wezens die de voortgang van de Mensheid in de gaten houden, de volledige bevoegdheid geven jullie handelen te begeleiden. In het niet al te verre verschiet ligt Ascentie en dat is het doel van alle Lichtwerkers, of ze zich hiervan nu bewust zijn of niet.

Onthoud dat jullie dit leven met een levensplan, dat voor je spirituele groei aan je behoeften tegemoet is gekomen, hebben betreden. Het bevatte eveneens de ervaring die nodig is geweest om ervoor te zorgen dat je de uitdagingen waarmee je te maken kreeg kon overwinnen. Nu dit goed is verlopen zullen jullie ook met succes je levensplan voltooien en je verder ontwikkelen. Van nu af aan zouden de zaken met sprongen vooruit moeten gaan, omdat jullie je van de tegenwerking en het oponthoud dat door het duister werd veroorzaakt hebben weten te bevrijden. Hun invloed is tanende en ze bezitten niet langer de macht om de koers van de vooruitgang van de mensheid te bepalen. Wanneer de nieuwe Republiek zich in de V.S. eenmaal kan vestigen, zal alles op een positieve manier voorwaarts gaan en dit zal voor jullie allemaal een schitterende en opwindende tijd zijn. Jullie zullen zien dat er acties worden ondernomen die ervoor zorgen dat er geen twijfel meer bestaat over het feit dat jullie op weg naar Ascentie zijn.

Sommigen van jullie vinden het moeilijk om het belang in te zien van wat er op jullie planeet gebeurt. Omdat de meeste Wereldleiders alleen verwikkeld lijken te zijn in confrontatie, kunnen deze mensen slechts chaos zien en voelen ze onzekerheid omtrent de toekomst. Vrede lijkt ver weg en de toekomst lijkt onzeker, maar toch ontwikkelen zich heel snel plannen waarbij wereldvrede een onmiskenbare mogelijkheid wordt. Het goede nieuws wordt grotendeels genegeerd, want alleen datgene wat sensationeel is haalt vaak de krantenkoppen. Er is echter een tendens ontstaan om het ware nieuws weer te geven en datgene te onthullen wat jullie gedurende eonen van tijd werd onthouden. De waarheid zal niet langer een zeldzaam iets zijn en alles wat minder is, zal worden gezien voor wat het is. De laatste tijd is het publiek zich bewust geworden van het bedrieglijke en valse nieuws en het begint de waarheid te eisen, alsmede om te worden behandeld als intelligente burgers van deze planeet. Degenen die niet reageren op deze eisen zullen gaan ontdekken dat ze worden verwijderd om te worden vervangen door degenen die dat wel doen.

Na vele cycli en vele levens die jullie kennis via ervaringen hebben vooruitgeholpen, zullen jullie spoedig de beloningen ontvangen voor het passeren van het markeringspunt 2012. Het zal eveneens een meer open contact met mensachtigen, die belang hebben bij jullie vooruitgang, mogelijk maken. Ze zullen jullie gaan bezoeken, maar alleen wanneer de energieën op Aarde positiever zijn dan dat ze nu zijn. Ze zullen veel te bieden hebben in vriendschap en hebben bewondering voor wat jullie wisten te bereiken. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen jullie zeker dichter naar elkaar toe trekken om in jullie kennis en ervaringen te delen. Nadat jullie eenmaal in de hogere trillingen verblijven, zullen jullie waarlijk een Solair Wezen worden en in staat zijn het Universum te bereizen. De veranderingen in jullie ervaringen zullen compleet verschillen met wat jullie tot nu toe zijn tegengekomen. Jullie zullen plezier beleven aan wat jezelf als je volgende avontuur hebt uitgekozen. Het zullen de meest opwindende tijden zijn die jullie ooit hebben gehad, en tevens de meest bevredigende.

Dus verlies, te midden van alles wat er gebeurt, nooit uit het oog dat je ervoor hebt gekozen in de eindtijden te incarneren. Door dit te doen zal jou al een overzicht gegeven zijn van wat je kunt verwachten, dus ben je in je onderbewustzijn voorbereid op wat er ook maar op je af komt. Natuurlijk beslist je vrije wil waar je gaat en wat je doet, maar je zult worden aangespoord je levensplan te volgen, aangezien dat gemaakt is met jouw evolutie in gedachten. Er bestaat geen twijfel dat zonder begeleiding vele gelegenheden om vooruit te gaan aan je voorbij zouden zijn gegaan, maar er is altijd begeleiding voorhanden. Het leven op Aarde is een prachtige mengelmoes van uitdagende ervaringen en ongetwijfeld is dat, wanneer je succesvol bent, een zeer bevredigend gevoel.

Jullie hebben, sinds jullie begonnen, een lange reis gemaakt en kunnen momenteel de vruchten plukken van al het zware werk dat je hebt gedaan. Ascentie zal in jullie evolutie een mijlpaal zijn en er zal geen noodzaak zijn om ooit nog naar de lagere trillingen terug te gaan. Jullie hebben een reis voltooid die jullie door de meest beproevende uitdagingen heeft geloodst om er uiteindelijk doorheen te komen, klaar voor jullie initiatie als Galactisch Wezen. Jullie werden de gehele weg bijgestaan en zijn gegarandeerd van succes.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/