Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 8 februari 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
8 februari 2019

Opnieuw een prachtige boodschap uit 2013 die antwoord geeft op vele vragen over onze Schepping, het ontstaan van leven in onze Melkweg en over wat de toekomst is van de Mensheid.

Ascentie en de Hoogste Schepper – gechanneld door Kathryn E. May. 30 Juli 2013.

De Hoogste Schepper – Moeder / Vader God doet een aankondiging. Ik ben Degene die de krachtige energieën nu naar jullie toestuurt. Er wordt gezegd dat de golven van liefde die jullie over je heen voelen spoelen van de Centrale Zon afkomstig zijn – de Zon die vanuit het centrum van het Universum naar buiten straalt – en dat klopt. De Centrale Zon is een andere naam voor mij, jullie Hoogste Schepper. Ik ben Degene die het begin, het midden en de eeuwigheid heeft geschapen welke nu jullie realiteit zijn. Jullie Broeders en Zusters wachten vlak boven jullie; kijk op een heldere nacht omhoog naar de hemel. Begroet ze en ze zullen hun gekleurde lichten op hun schepen laten flitsen om hun vreugde te tonen dat jullie hen zien. Spoedig zullen ze hier bij jullie zijn, zich onder jullie begeven, jullie omhelzen en vreugdevolle liederen met jullie zingen om het te vieren. Er bevinden zich nu duizenden langs de rasterlijnen die de energie van de Kosmos dragen om jullie te verheffen en jullie over Eindeloze Liefde en Licht te leren.
Jullie Moeder en Vader God waren Mijn eerste kinderen, en de groep Verlichte Wezens die hier in jullie Melkwegstelsel met hen samenwerkt, waren hun oorspronkelijke Broers en Zussen en hun oudste kinderen. Jullie kunnen dus zien dat je onder toezicht staat van je ouders en je kosmische Ooms en Tantes die eenieder van jullie kent, hebben gevoed en verzorgd terwijl jullie door je vele incarnaties zijn gereisd. In de tijd dat Moeder / Vader God bij Mij in opleiding waren om te leren planeten, sterren en levende wezens te creëren, hebben hun broers en zussen geleerd hetzelfde te doen. Vervolgens gingen ze erop uit om zich over het Universum te verspreiden, het Universum dat in afwachting was, nog niet gevuld met leven en ze hielpen de jongere Goden, hun Broers en Zussen, te leren sterrenstelsels te scheppen en deze, volgens hun creatieve verbeeldingskracht, te bevolken met wezens van uiteenlopende vormen en afmetingen.
Iedereen die in opleiding was werd eerst de Universele Wetten geleerd, die vereisen dat elk geschapen wezen eerst dient te worden uitgerust met het vermogen om telepathisch met zijn/haar Schepper te communiceren, hun Schepper die altijd in contact met Mij staat. Aldus werd tijdens het ontstaan van elk Universum een raster van telepathische energietransmissie opgebouwd. Het is dit raster dat het voor Mij mogelijk maakt om rechtstreeks met jullie kanaal te communiceren en voor jullie om met Moeder / Vader God te communiceren. Anderen die nu channelen, hebben op verschillende punten in dat Universele Communicatiesysteem ingetapt, wat hen in staat stelt om telepathisch met de dolfijnen, de vogels, de Arcturiërs, de Pleiadiërs enzovoort te spreken. Jullie kunnen dus zien dat er niets vreemds of ongebruikelijks aan telepathische vermogens is. Feitelijk zijn jullie de enigen in de gehele verzameling Universa die dat lijken te denken. Dit komt omdat jullie de enigen zijn die zich achter de Sluier van Vergeetachtigheid bevinden. Jullie zijn de enigen die deze afwezigheid van verbinding met Mij en met de Goden die jullie hebben geschapen hebben ervaren.
Over het hele Multiversum zijn ze allemaal benieuwd hoe dit experiment zal aflopen. Zullen de Mensen die blind en doof zijn gemaakt, in staat zijn om hun zintuigen te herwinnen? Zullen ze uit hun nachtmerries ontwaken om hun Familie van Licht te herkennen? Wat als ze permanent gehandicapt zijn geraakt door de blindheid die ze hebben ervaren? Het is in Aardse tijd nu miljoenen jaren geleden dat alle zintuigen van de mens nog intact waren.
Toen jullie wetenschappers jullie DNA-strengen bestudeerden, werden er veel strengen in jullie opbouw aangetroffen die inactief leken en nutteloos. Dit verbaasde hen maar ze waren in hun eigen verkenningen ver genoeg gevorderd om te begrijpen dat niets in de schepping nutteloos is, en ze vermoedden dat het geen toevalstreffer van de natuur was, hoewel er maar weinig van hen spiritueel gezien open genoeg voor stonden om de waarheid te aanvaarden. Het uiteindelijke doel is om jullie de magnifieke Goden te laten zijn die jullie kunnen zijn. Jullie zullen uiteindelijk allemaal het vermogen bezitten om te creëren, om de waarheid omtrent jullie geschiedenis en die van jullie Melkwegstelsel te kennen, maar het was eerst noodzakelijk dat elk van jullie de uitdagingen en obstakels zou ervaren van het leven in 3D-dimensionale lichamen, met vrije wil en met maar weinig begeleiding van jullie Moeder / Vader. Jullie zijn nog steeds in staat tot Liefde, en wanneer je pijn hebt richten jullie je naar het Licht voor hulp. Dit was de ultieme test en jullie zijn er voortreffelijk doorheen gekomen. Ja, velen van jullie twijfelen nog steeds en houden vol dat ze hier niets van geloven, maar de kleine kier van het open raam in je hart zal de Waarheid laten binnenstromen zodra jullie voornaamste zorg om dagelijks te overleven uit je leven wordt verwijderd. Jullie zijn zo zwaar beproefd omdat het Grootse Plan vraagt om jullie uiteindelijke leiderschap van alle Sterrenstelsels.
Jullie hebben op je planeet verschillende vormen van bestuur ervaren en hebben intuïtief ingezien dat een democratie met volledige participatie van alle mensen het meest effectieve en rechtvaardige systeem is. Het is er door het duister bij gehaald omdat elke nieuwe poging om vrijheid te vestigen werd gemanipuleerd. Zelfs in de Verenigde Staten werd het Grote Experiment verdraaid naar een despotisch economisch systeem dat de plaats innam van echte vrijheid, maar toch verlangden de mensen naar de Waarheid. De onrust op jullie hele planeet is een glorieuze triomf van verbeeldingskracht. Overal staan de mensen op om vrijheid, gelijkheid en waardigheid te eisen. Ze zeggen tegen zichzelf: “Nooit meer”. Velen begrijpen nog niet volledig waartegen ze ageren. Sommigen geloven dat het religieuze vrijheid is, anderen zijn bang voor de chaos die volledige verandering met zich mee zal brengen, maar de mars naar nieuwe manieren van samenwerken en nieuwe communicatiemiddelen heeft hun hoop voor de toekomst vastgelegd in Waarheid.
Zoals jullie allemaal werd verteld voordat je aan deze incarnatie begon, is dit jullie laatste. Nooit meer zal Planeet Aarde de driedimensionale vrije wil-omgeving bieden waarin jullie jezelf tot het uiterste kunnen testen. Geen leed meer, geen honger meer, geen armoede meer, geen oorlogen meer, het is voorbij. Samen hebben jullie gewerkt, gebeden en gepleit om jullie glorieuze Ascentie nu toe te staan, in dit leven, op dit uur. Ik ben nu hier om jullie te vertellen dat dit is ingewilligd.
EINDE VAN HET UITTREKSEL

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. De toekomst wenkt en belooft prachtige levens van vrede. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf van de Hoogste Schepper.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

https://galacticchannelings.com/nederlands/