Mike Quinsey, – Channeling van zijn Hogere Zelf –

Mike Quinsey,

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

16 September 2022, 

Misschien vinden jullie de volgende opmerkingen interessant omdat ze heel erg bevestigen wat er via mijn berichten, die zich voornamelijk bezighielden met de voorbereiding op de komst van grote veranderingen, is gekomen.

Het is altijd geruststellend als je een betrouwbare bevestiging krijgt van eerdere berichten, zelfs als ze teruggaan naar 20 oktober 2010. Het was Boodschap 430 en kwam van Kan Daek via Rosie. Het was getiteld “DE GROTE ONDERBREKING” en het onderwerp was “Het einde van de wereld”. Het vermeldde dat er al duizenden jaren iets vreselijks aan de hand is en raadde mensen aan om “alles los te laten”. Dat er geen ruimte was voor volledige stagnatie, het was een begin met nieuwe gedachten en richtingen. Het vertelde dat mensen die er niet mee om kunnen gaan zullen “vertrekken”, dat kan “dood” worden genoemd, maar het is NIET het einde, maar slechts een tijdelijke verandering.

Mike Quinsey.

Het reinigingsproces gaat door en jullie problemen stapelen zich op zonder dat ze vertragen. Het laat zien hoe ontoereikend jullie systemen zijn geweest en het zijn de mensen die de resultaten die het leven van de mensen ruïneren ervaren. Toch komen er ergere aan en lijkt er geen onmiddellijke oplossing te zijn voor die problemen. Er moeten lessen worden geleerd, zodat nieuwe systemen niet gebrekkig, maar realistisch zijn, om ervoor te zorgen dat ze aanvaardbaar en werkbaar zijn zonder de levensstandaard aan te tasten. De bevolking van de wereld heeft gemengde ervaringen opgedaan als gevolg van de oneerlijke verdeling van rijkdom die de rijken heeft bevoordeeld. Er komen echter kansen wanneer stappen kunnen worden gezet om tot een eerlijkere verdeling te komen.

De veranderingen die nodig zijn, zullen komen als het duidelijk wordt dat veel van jullie systemen niet de hulp geven die nodig is. De mensen zullen van zich laten horen terwijl ze aandringen op een stijging van hun levensstandaard, die hen een comfortabel leven zonder gebrek zal geven. Het is mogelijk, maar kan niet worden ingevoerd totdat jullie erin geslaagd zijn wereldvrede te bereiken. Op dit moment lijkt het misschien een onmogelijke droom, maar als de eerste stenen eenmaal zijn gelegd, zullen jullie op weg zijn naar vrijheid van inmenging door de duisteren. Het is jullie bestemming en niets zal het tegenhouden.

Door positief te zijn, kun je helpen de veranderingen te versnellen, door ervoor te zorgen dat je niet toevoegt aan de negatieve energieën die al bestaan als gelijken aantrekken. Wanhoop niet, want dat is wat de duisteren proberen te bereiken, omdat ze zich kunnen voeden met dergelijke energieën. Ze verliezen de strijd om de suprematie en verkeren in een zekere mate van wanorde. Ze verloren hun kans toen de Lichtkrachten erin slaagden hun acties om een slechter scenario te creëren waar ze van zouden hebben geprofiteerd, in te dammen. Een groot deel van de strijd wordt uit het zicht en op mentaal niveau uitgevochten.

Jullie hebben dergelijke ervaringen eerder meegemaakt, maar tot nu toe zijn jullie niet in staat geweest om de greep die de duisteren op jullie hadden te verbreken. Het was voorzien en de Lichtkrachten hebben zich lange tijd voorbereid op een doorbraak, en het heeft plaatsgevonden. De tentakels van de duisteren hebben over de hele planeet gereikt en hun handlangers waren beschermd, maar niet langer, terwijl ze hun best doen om de verloren macht terug te winnen. Ze kunnen niet slagen en hun ondergang is zeker, hoe lang het ook duurt. Hun aanhangers worden gearresteerd, zodat hun vermogen om de veranderingen in hun fortuin te overwinnen is verminderd.

De mensen worden wakker voor hun vermogen om een pad naar succes te creëren en het vinden van geloof in zichzelf. Bijgevolg hebben ze een sterkere invloed op degenen die zich in machtsposities bevinden en hun doelen kunnen helpen. Zodra ze zien dat er positieve vooruitgang wordt geboekt, ben je misschien verzekerd van hulp. Er is geen snelle oplossing die de vooruitgang zal versnellen, maar toch zal deze worden gemaakt, zij het over een lange periode.

De mensen zijn moe van de beperkingen veroorzaakt door de Covid en verlangen weer naar een normaal leven, maar over het algemeen begrijpt de meerderheid de problemen en kan ze aan. Ze zoeken echter enkele geruststellende tekenen dat de zaken tot een einde komen, maar begrijpen ook de moeilijkheid om een dergelijke verandering te voorspellen. Voor sommigen ziet de toekomst er donker uit, ze weten niet welke kant ze op moeten, en voorstellen voor hulp lijken ontoereikend. De steun van de mensheid is essentieel voor elke kans op succes bij het overwinnen van de huidige hachelijke situatie.

Wij staan zoals altijd aan jullie zijde en we doen ons best om jullie te helpen op zo’n belastend moment, wanneer het soms onmogelijk lijkt om te voorzien wat er in het verschiet ligt als er aanwijzingen zijn dat het extreem moeilijk zal zijn. We zien een ander scenario dan jullie je voorstellen, een scenario dat hoop biedt voor de toekomst en geen ineenstorting zoals sommigen denken. We doen wat we kunnen om te helpen, maar in veel opzichten moeten we zeggen dat jullie het oorspronkelijke probleem hebben gecreëerd en dat het bij jullie blijft totdat jullie het verhelpen.

We zien de eerste roerselen van verstandige ideeën over hoe we de vele problemen waarmee jullie worden geconfronteerd kunnen overwinnen, maar de tijd gaat nu snel voorbij en er moeten snel antwoorden worden gevonden. Niets is onmogelijk uit te zoeken, maar het hangt wel af van een verstandige aanpak die een permanent antwoord biedt en geen snelle oplossing. Hoe gaan jullie die dierbare zielen in Pakistan helpen die alles hebben verloren en die in het door oorlog verscheurde Oekraïne. Je hebt ook absolute armoede in sommige landen die niet de middelen hebben om het te overwinnen en dus gaat het door op veel andere plaatsen in de wereld. Misschien is het tijd dat de rijkere landen samenkomen en samen handelen om de situatie op te lossen. Jullie beschaving staat op een kruispunt en welk pad zullen jullie nemen, want jullie toekomst hangt ervan af. Wij hopen dat jullie een oplossing vinden voordat het te laat is om dit te doen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob