Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 7 juni 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
7 juni 2019

Niets kan jullie voorbereiden op de toekomst, behalve wanneer jullie het meest geweldige verwachten. Jullie kunnen ervan uitgaan dat je al op weg bent naar grote veranderingen die meer dan welkom zijn, en dat je dromen van alles wat je ooit nodig hebt in vervulling zullen gaan, op een manier die verder gaat dan je je op dit moment kunt voorstellen. Verschillende groepen ontvangen al influisteringen om de mensheid vooruit te helpen, voor vreedzame doeleinden en om samenlevingen op te zetten die werken voor de verbetering van iedereen, zonder uitsluiting. Het zal duidelijk veel tijd kosten om deze ultieme stadia te bereiken, maar alles dient op een bepaald moment een begin te hebben en die tijd is al begonnen. Het doel dat zal worden behaald, is om meer groepsplannen te stimuleren, en zoals jullie zouden zeggen “klein maar fijn” is de uitdaging om de dingen dienovereenkomstig te regelen. Jullie hebben al ondervonden dat kleinere organisaties efficiënter werken en dat jullie die kant op worden geleid.

Nu jullie een nieuw tijdperk betreden dat noodzakelijkerwijs vele veranderingen met zich meebrengt in de manier waarop samenlevingen worden gevormd, kunnen jullie ervan uitgaan dat veel zielen die recentelijk naar de Aarde zijn gekomen, hier zijn om het profijt van hun ervaring met jullie te delen dat jullie zal helpen met sprongen vooruitgang te boeken. Jullie zullen eveneens je voordeel kunnen halen uit nieuwe uitvindingen die aan jullie zullen worden gegeven zodra het veilig is om dit te doen, zonder dat ze worden gestolen of misbruikt. Zoals jullie zullen beseffen, kan dit niet plaatsvinden voordat het duister en cohorten uit de weg zijn geruimd. Ze worden al heel lang nauwlettend gevolgd en hun intenties zijn bekend. Uiteindelijk zullen ze niet in staat zijn om jullie voortgang te belemmeren, die vervolgens snel vooruit zal gaan.

Jullie Binnen-Aarde is de thuisbasis van veel E.T’s die zich op diepten bevinden die normaal gesproken niet worden onderzocht, maar met de veranderingen zullen velen geen andere keus hebben dan te vertrekken. Ze zullen zeker niet met de nieuwe Aarde opgaan die jullie uiteindelijke thuis zal zijn. Enkele van de E.T’s die positief en ontwikkeld zijn, maken echter deel uit van jullie evolutie en zullen ruim vóór de Ascentie openlijk met jullie samenwerken. Op de lange termijn zullen jullie ontdekken dat alle ervaringen je helpen om te evolueren, en het is omdat elke ziel een levensplan heeft dat berekend is om zijn of haar evolutie verder te helpen, en dat van tevoren is afgesproken. Het plannen van je evolutie is een ingewikkelde zaak omdat het afhankelijk is van vele andere zielen die hun rol spelen met de hulp van hun gidsen, zonder jullie vrije wil te verstoren.

De dood is een onderwerp waar sommige mensen liever niet over praten en dat is vaak te wijten aan het niet begrijpen van de informatie die tot hen komt. Er zijn een aantal verklaringen die voornamelijk via religieuze bronnen komen, maar geen enkele is volledig juist. Het belangrijkste feit is dat onmiddellijk na de dood van het lichaam – wanneer je hart stopt met kloppen – je je lichaam verlaat en je meestal wordt aangetrokken door een ander niveau van Licht waar je wordt ontvangen door familie of vrienden die natuurlijk op je komst hebben gewacht. Vanwege religieuze leringen zullen sommigen bij aankomst een ander onthaal aantreffen, maar jullie zullen je allemaal in het etherische lichaam bevinden dat van een veel hogere trilling is dan je oude fysieke lichaam. Als je dit kunt accepteren over het leven na de dood, zul je begrijpen dat je helemaal niets te vrezen hebt.

Om op het pad van Ascentie te blijven, moet je in gedachten houden dat je jezelf met de nieuwe energieën dient te bekrachtigen. Kijk niet achterom en weet dat er een goede reden is voor dit advies, omdat de oude manieren jullie evolutie niet langer zullen dienen. Het beste zou zijn om in het “nu” te leven en niet te proberen vooraf vast te stellen hoe jouw pad zou kunnen verlopen. Het is duidelijk dat er veel wegen zijn die naar Ascentie leiden, maar als collectief betreden jullie allemaal een persoonlijk pad dat speciaal voor jou persoonlijk is bestemd. Laat de zaken los zodat ze kunnen stromen en wat je dient te ontwikkelen, zal naar je toekomen. We weten dat het moeilijk is om je benadering en begrip van je evolutionaire pad plotseling te moeten veranderen, maar jullie zijn een nieuw paradigma binnengegaan dat vraagt om een nieuwe benadering. Probeer het en kijk zelf maar eens hoe je leven verloopt als je het gewoon neemt zoals het komt. Je kunt dan meer op je intuïtie vertrouwen en er zeker van zijn dat als je een verkeerde beslissing neemt, je Gidsen hun best zullen doen om je naar je juiste pad te leiden.

In dit stadium zou niets je van je doel om te ascenderen af moeten kunnen brengen, omdat jullie nu te ver ontwikkeld zijn om te falen. Jullie hebben al het harde werk geleverd door door de lagere dimensies heen te gaan, en jullie hebben jezelf bewezen het waard te zijn om in de hogere dimensies vooruit te gaan. Jullie zullen nooit meer naar de lagere trillingen terug hoeven keren omdat ze niet meer passen bij het niveau dat jullie nu hebben. Het is “met volle kracht vooruit” en zeer binnenkort zullen de vernieuwingen, die van tevoren goed zijn voorbereid, worden vrijgegeven, in de wetenschap dat een aanzienlijke toename van jullie trilling onvermijdelijk is. Niet elke ziel is geïnteresseerd in het verlaten van de huidige dimensie, omdat men instinctief weet dat ze er niet klaar voor zijn en daarom de kans krijgen vooruitgang te boeken in een tempo dat beter bij hen past. Er valt niets te winnen door hen te pushen voordat ze er klaar voor zijn en gereed om een grote sprong voorwaarts in hun ontwikkeling te maken.

Lieve Mensen, jullie zijn zo bijzonder geliefd om jullie toewijding en vastberadenheid om te slagen voor de taken die jullie op je hebben genomen. Jullie waren dermate positief dat jullie van de Godheid afgesneden konden worden om toch je weg terug te vinden, ondanks de duisternis die jullie overspoelde terwijl jullie je door de diepe dalen bewogen. Jullie hebben nauwelijks een idee hoe lang de weg terug naar het Licht is geweest, toch duurt het al vele duizenden jaren, maar jullie hebben het eindelijk volbracht. Jullie bewustzijnsniveaus bewegen zich nu snel vooruit, en daarmee zal een groter niveau van bewustzijn en herinnering ontstaan aan je ware zelf als machtig Wezen van Licht. Geen wonder dat jullie worden geëerd door degenen die jullie heldendaden hebben gevolgd en alle aanmoediging hebben gegeven om door te gaan, ongeacht de obstakels op jullie weg. Jullie hebben al het harde werken en de ervaringen voltooid om je nu in een periode van bevrijding van karma in vreugde en vrijheid te begeven.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft deze zelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light


Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/