Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 6 november 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
6 november 2020.

In deze uiterst bijzondere tijd helpt het om op de hoogte te zijn van het potentieel dat voor ons ligt, want hoewel we onze eigen toekomst creëren, hebben onze gedachten geleid tot een acceptatie van het voorgestelde Eerste Contact met andere werelden, in het bijzonder de Pleiadiërs. Zij hebben de rol vervuld van onze beschermers en hebben onze vorderingen lange tijd op de voet gevolgd, klaar om ons uit te nodigen ons bij hen te voegen door een open fysiek contact toe te staan ​​en hun bewustzijn met dat van ons in het rijk van inzicht samen te voegen. Ze verwijzen naar de Buitenaardse Alliantie van Werelden in dienstbaarheid aan God, waar we te zijner tijd bij zullen worden uitgenodigd.

Als dankbetuiging aan een channeling van Jonathan Martin.

Mike Quinsey / 6 november 2020.

Te midden van alle onrust en onzekerheid is de Mensheid in verwarring geraakt over waar dit allemaal toe zal leiden en ervaren de mensen vaak depressieve gevoelens zonder dat het einde van de onrust in zicht is. Hoop wordt geboren door een sterk vertrouwen in jullie leiders die op hun beurt worden gestuurd, ongeacht het feit of ze zich hiervan bewust zijn. De lockdown in het overgrote deel van de wereld dient haar doel in het bewust maken van de mensheid omtrent de noodzaak van essentiële veranderingen, en zorgt ervoor dat jullie een nieuw pad betreden dat leidt tot een vernieuwing van de samenleving, het bereidt jullie voor op een grote sprong in je evolutie. Jullie hebben al een beetje een idee van wat dat betekent, en het belangrijkste aspect hiervan is om de geboden kans te grijpen en je trilling tot aan Ascentie te blijven verhogen.

Het kan nog even duren voordat de hogere trillingsniveaus worden bereikt, maar met de hulp en begeleiding die we geven, zouden jullie in staat moeten zijn om een vloeiende en bevredigende transitie te beleven. Je kunt het niet “iedereen naar de zin maken”, hoewel goed voor jezelf zorgen nu belangrijk is, maar er zullen zich altijd mogelijkheden aandienen om anderen een helpende hand te bieden. Zoals jullie zonder twijfel al zullen hebben ontdekt, zijn sommige zielen diep in de lagere trillingen geworteld en zijn ze niet in staat om zich af te vragen waar dit allemaal toe leidt. Velen zijn zich inderdaad niet bewust van hun ware zelf en tonen weinig of geen interesse in wat het leven werkelijk inhoudt of waar hun leven hen brengt. De meer verlichte zielen zullen weten dat hun leven niet zinloos is, maar ze dienen eerst voor hun werkelijke potentieel te ontwaken voordat ze hulp en begeleiding krijgen. Niettemin heeft elke ervaring waarde en zal het uiteindelijk resulteren in het ontwaken van de ziel.

Jullie en je kleine Aarde zijn op dit moment het aandachtspunt van vele andere beschavingen die bijzonder geïnteresseerd zijn om te zien hoe jullie uiteindelijk met Ascentie omgaan, omdat het een nagenoeg unieke gelegenheid zal zijn. Veel zielen zouden uiterst opgewonden zijn als zij de gelegenheid hadden gekregen die jullie hebben gekregen en zij zullen met grote belangstelling jullie vorderingen volgen. Jullie werden gekozen vanwege je ervaring en je geschiktheid om deze gelegenheid aan te grijpen, en begrijpelijkerwijs zijn veel ervan oude zielen met veel ervaring waarop een ​​beroep kan worden gedaan. Jullie hebben rustige en zachtaardige kwaliteiten zonder ook maar iets toe te staan ​​je trilling te verlagen, ongeacht de ervaringen waarmee je te maken krijgt.

Wanneer je eenmaal de vrede en het geluk van de hogere trillingen ervaart, zul je snel de uitdagingen en beproevingen vergeten die je hebt moeten ervaren om daar te komen. Het is tot nu toe een zware en moeilijke reis geweest, maar jullie staan aan de vooravond van een grote verandering. Jullie hebben tot dusverre in een zelfopgelegde “gevangenis” gezeten en een leven geleid dat gevormd werd door het denken op basis van de vrije wil van het totale Menselijk Ras. Binnenkort zal dit zo anders zijn en zullen jullie hulp en begeleiding krijgen als je dat nodig hebt, waarbij veranderingen voor jullie vooruitgang, die normaal gesproken vele jaren zouden duren, in een mum van tijd zullen worden voltooid. Jullie zullen veel hulp krijgen van degenen die jullie zijn voorgegaan en die graag zien dat jullie gelukkig en tevreden zijn; tegen die tijd zal jullie bewustzijnsniveau exponentieel zijn gegroeid.

Op Aarde is momenteel zowel de slechtste als de beste kant van de mensheid te zien en die zielen die een ontwikkeld bewustzijn hebben, reageren het meest positief. Het punt van inzicht komt vaak na het besef dat Alles Eén is en dat we allemaal afhankelijk van elkaar zijn. Het is spijtig dat de donkere zielen achterblijven, maar ze zullen evenveel hulp ontvangen als elke andere ziel, en ergens in de toekomst zullen ook zij het Goddelijk Zelf gaan erkennen en klaar zijn om het Pad van Licht te betreden. In elk van deze zielen leeft de Vonk van God, en dit is hun garantie voor een pad terug naar de Godheid.

Jullie zouden je moeten verheugen dat de oude gewoonten je niet langer in hun greep hebben en dat je nu vrij bent om je eigen pad naar de hogere dimensies uit te stippelen. Wees er gerust op dat je, mocht dat nodig zijn, voortdurend hulp krijgt, aangezien je Hogere Zelf onophoudelijk je metgezel is. Op eenzame momenten of tijdens een depressie ben je nooit alleen en kun je misschien de rustgevende aanwezigheid voelen van je Gidsen die je proberen te verheffen. Zij kennen je beter dan jij dat doet, dus besef dat zij vaak de “stem” zijn die jou naar een hoger niveau proberen te leiden.

Jullie van het Licht werden op geen enkele manier voorgetrokken bij het bereiken van het niveau dat een terugkeer naar de hogere rijken mogelijk maakt. Je zult het verdiend hebben door hard te werken, door je toewijding, vastberadenheid en volharding, ongeacht wat de negatieve krachten op je pad plaatsten. Het was uiteraard onderdeel van je nodige ervaringen om je reactie op de malversaties van de duistere Wezens standvastiger te maken en om de vastberadenheid en kracht te ontwikkelen hun pogingen om jullie vooruitgang een halt toe te roepen, te overwinnen. Begrijp dat er in het grotere plaatje een tegengestelde kracht aan het Licht moest bestaan om jullie vermogen ertegen op te staan, te testen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Rob