Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 5 juli 2019.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
5 juli 2019.

Ik wil de boodschap van deze week introduceren met een uittreksel uit een van Kryon’s recente boodschappen, want naar mijn mening is deze boodschap monumentaal in haar implicaties.

“Ik volg de God van binnen en dat is puur, en alles wat ik beheers met de bedoeling om naar de stem te luisteren en dat ding te zijn dat in lijn is met de Creatieve Bron, die in mij is en met mij praat, en dat is waarom ik niet veel meer ouder zal worden, omdat ik mijn karma heb laten vallen en ik de controle heb”.

Het is bijna zeker dat de overgrote meerderheid van de mensen, of ze nu religieus zijn of niet, geloven dat God bestaat als een individuele entiteit die van hen afgescheiden is. Het idee dat God in elke ziel aanwezig is, is waarschijnlijk een moeilijk begrip, maar zo’n geloof is zelfverzekerd en maakt het duidelijk dat het niet meer nodig is om God elders te zoeken. Je kunt op elk moment en waar je ook bent een voortdurend gesprek met God voeren, maar het wordt gewaardeerd dat de meeste mensen zich misschien veiliger en meer gesterkt voelen wanneer ze in groepen aanbidden of bidden, zoals op een religieuze bijeenkomst. Het is zeer privé en persoonlijk om op elk moment met je persoonlijke God te kunnen praten zoals je dat wilt wanneer je dat met een zeer goede vriend zou doen. Als je je tot het Licht en de Universele Liefde wendt, weet ik zeker dat je verbinding met God sterker wordt, en vooral als je in het “Nu” leeft en gebeurtenissen tot je laat komen in plaats van de behoefte te voelen om ze van tevoren op te zetten. Sinds het begin van de Nieuwe Tijd in 2012 zijn jullie aangemoedigd om je eigen weg te volgen op basis van het feit dat het belangrijkste in je leven je eigen evolutie is. Er komt nu veel meer over dit onderwerp door en ik twijfel er niet aan dat we zullen worden aangemoedigd om onze eigen persoon te zijn. Mijn Hoger Zelf is ook mijn constante metgezel en mijn persoonlijke Gids, en door die link te erkennen hebben we een permanente band tussen ons. Daarom heb ik mijn Hoger Zelf uitgenodigd om deze boodschap voort te zetten.

Dierbaren, jullie zijn net voorbij halverwege dit jaar, en ik denk dat jullie het er zeker mee eens zullen zijn dat de tijd sneller dan ooit voorbij lijkt te vliegen. Dit zijn uitdagende tijden en soms onaangename tijden, maar de lagere energieën moeten worden opgeruimd, en dat kan niet zonder confrontatie tussen groepen die tegengestelde opvattingen hebben over hoe het leven moet worden geleefd. Tegenstand tegen verandering zal niet kunnen voorkomen dat de oude manieren worden opgegeven, ze zijn essentieel om een grote sprong voorwaarts mogelijk te maken die zal eindigen met totale vrede en goede wil op Aarde. Elke opeenvolgende groep jonge mensen die op de Aarde geboren worden, draagt een hogere trilling, wat betekent dat ze goed geschikt zijn om ervoor te zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt om de Nieuwe Tijd volledig te laten beginnen.

We hebben eerder gesproken over het schijnbare gebrek aan contact met vertegenwoordigers van de Aarde door levensvormen uit andere werelden. De waarheid is dat ze jullie niet openlijk kunnen bezoeken met het idee van open contact. Het is al duizenden jaren zo om je te beschermen tegen inmenging van andere entiteiten. Het omvat degenen die jullie in vrede zouden benaderen en uitkijken naar een vriendschappelijk contact. De evolutie van het Menselijk Wezen wordt als zeer belangrijk beschouwd, vooral omdat het op een natuurlijke manier vooruitgang moet boeken, gekoppeld aan jullie eigen ontwikkeling en het verhogen van jullie bewustzijn. Jullie worden echter geholpen door de incarnatie van zielen die jullie kennis brengen die jullie helpt om vooruit te komen.

De nadruk ligt op jullie vermogen om te begrijpen dat de Mensheid zich op een pad van evolutie bevindt dat jullie spirituele vooruitgang omvat. Jullie zijn onsterfelijk en “Kinderen van God” die leren om je uit te drukken in de liefde van God voor alle levensvormen. Op dit moment zijn jullie bezig met het overwinnen van het idee van afscheiding en beginnen jullie de Eenheid van de hele Schepping te begrijpen. Dit gezegd zijnde, zouden jullie moeten begrijpen dat jullie allemaal één zijn en moeten denken in termen van het laten vallen van alle ideeën van afscheiding. Het ego is grotendeels verantwoordelijk geweest voor het in stand houden van het idee dat sommige zielen beter zijn dan andere, en in jullie tijd van grote rijkdom is het in de handen van een paar bevoorrechte personen die het gebruik ervan bepalen.

Hebzucht en egoïsme horen niet thuis in een rechtvaardige samenleving. De rijkdom ervan moet worden gebruikt voor het welzijn van iedereen, en dat zou een einde maken aan de ongelijkheid en alle individuen een eerlijk deel geven, zodat niemand zou leven in nood van de basisbehoeften van het leven. Zelfs nu nog is er voldoende rijkdom in jullie wereld om iedereen een redelijke levensstandaard te geven. Jullie zullen enkele opmerkelijke veranderingen nodig hebben om een nieuwe en betere manier van leven te bereiken en de droom bestaat en wordt geprojecteerd in jullie toekomst, waarin het uiteindelijk uit zal komen. Jullie lot was altijd al bedoeld voor jullie levens om er een van volledige vrede en geluk te zijn. Het is jullie natuurlijke staat en terwijl jullie je boven de lagere vibraties blijven verheffen, zullen de lagere energieën niet langer de kracht hebben om jullie leven op een negatieve manier te beïnvloeden.

Jullie kunnen helpen de manifestatie van de veranderingen te versnellen door positieve gedachten in de toekomst te projecteren, en wij moedigen jullie allemaal aan om ze te helpen manifesteren. Zoals wij al eerder hebben gezegd, zijn gedachten krachtig en wanneer er genoeg van jullie zijn, beginnen er dingen te gebeuren die het gewenste resultaat opleveren. Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie veel meer invloed hebben op jullie toekomst dan jullie denken. Jullie hebben allemaal het potentieel om krachtige Wezens te worden, en zelfs in dit stadium moeten jullie je gedachten bewaken en ervoor zorgen dat ze te allen tijde positief zijn. Wonderen zijn bereikt door de kracht van het denken en worden vastgelegd in jullie geschiedenis.

Jullie zijn voorbestemd om grote Wezens van Liefde en Licht te worden, en het zal samenvallen met de toename van jullie bewustzijn. Jullie werken momenteel op een veel lager energieniveau, maar het zal in de loop van de tijd toenemen en niet zo ver weg als jullie je zouden kunnen voorstellen. Denk groots over jezelf en beperk nooit je vermogen om te bereiken waar je je op richt. Jullie zijn echt groter dan jullie je realiseren en wanneer jullie de ketenen van de laatste Tijdperk volledig van je af gooien, zullen jullie je ware zelf realiseren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in Juni van u hebben mogen ontvangen.
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien