Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 4 augustus 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
4 augustus 2017

De trillingen blijven zich verhogen en de zielen met de laagste trillingen vinden het langzaam maar zeker steeds moeilijker om hiermee om te gaan en als gevolg hiervan raken ze gedesoriënteerd. Het is overbodig te zeggen dat zij, wanneer Ascentie zich voltrekt, dergelijke niveaus zullen verlaten om naar een niveau te gaan waar ze zich meer op hun gemak zullen voelen en dat hen beter bevalt. Uiteraard zullen diegenen onder jullie die hun trillingen verhogen hiervan geen nadelig effect ondervinden, maar in plaats daarvan enthousiast zijn en zich euforisch voelen. Alle zielen die in staat zijn gelijk op te gaan met de hogere trillingen zullen ervaren dat hun leven plezieriger en meer lonend wordt en zij zullen zich tot die zielen aangetrokken voelen die veel overeenkomsten met hen hebben. Gelijken trekken elkaar aan en dat geldt ook waar het jou betreft, hoewel vele zielen van verschillende niveaus om karmische redenen deel van je ervaringen uit kunnen maken. Inderdaad heeft karma voorrang boven andere overwegingen, omdat het een belangrijke factor in je ontwikkeling is.

Wat jullie om je heen zien is de onzekerheid die voortkomt uit grote verwarring, omdat mensen proberen te begrijpen wat er gaande is. Uiteindelijk zal een gevoel ontstaan dat het ergens zin heeft gehad en zullen de oude trillingen jullie niet langer van dienst zijn. Met de belofte dat nucleaire oorlogen voorkomen zullen worden en al iets uit het verleden geworden zijn, bestaat een gevoel van opluchting en een gevoel dat er eindelijk vrede over de Aarde neerdaalt. Hoe kunnen jullie anders de nieuwe trillingen verwelkomen als jullie nog steeds bang zouden zijn voor oorlog en vernietiging? In vrede leven is jullie juiste en normale manier van leven en het zal veel sneller terugkeren dan jullie zullen verwachten. Bevrijd jezelf uit de greep van oorlog en laat het simpelweg een hoofdstuk in de evolutie van de Mens zijn. Velen van jullie hebben hun plek in het Nieuwe Tijdperk verdiend en jullie zijn goed op weg om Galactische Wezens te worden.

Haal jezelf niet naar beneden en zorg dat je geen gebrek aan ambitie hebt, want jullie zijn zoveel meer dan je denkt of beseft. Het is gewoon zo dat jullie vele levens lang naar beneden in de lagere trillingen werden getrokken en je werkelijke potentieel zijn vergeten. In werkelijkheid bezitten jullie alles dat je nodig hebt om maar dat te zijn wat je wenst en is er geen grens aan wat jullie kunnen bereiken. Binnenkort zullen jullie in een positie verkeren dat je de keuze hebt waar je volgende leven je zal brengen en zal het niet worden beperkt zoals dat in het verleden is gebeurd. Jullie zullen blijk geven van je bereidheid een wezen van puur Licht te worden en het Universum zal voor jullie opengaan. Jullie hebben werkelijk geen idee van de wonderbaarlijke mogelijkheden die op je af komen. De oude ervaringen zullen gaan voelen als een boze droom, hoewel jullie de momenten van pure vreugde en euforie zullen blijven koesteren.

Er wordt veel blootgelegd waarvoor geen plek in de toekomst bestaat en dit laat zien hoeveel mensen hun verantwoordelijkheid zijn ontlopen, door bijvoorbeeld manieren te vinden om hun aandeel in de belastingen, wat anderen zou steunen, te ontduiken. Er bestaan feitelijk vele onacceptabele intriges die eenzelfde doel hebben en stukje bij beetje zal dit aan het licht komen. Alle mensen moeten op een eerlijke manier bijdragen aan dat wat ten goede komt aan het geheel en dienen zich dienovereenkomstig te gedragen. Je kunt deze gedachte naar wereldse praktijken doortrekken, wat een gapend hiaat laten zien tussen hen die als rijk of welgesteld worden beschouwd tegenover degenen die noodlijdend en arm zijn. In de zorgzame samenleving die komen gaat, zal de rijkdom van de wereld eerlijk worden verdeeld en niemand zal dan nog hoeven verlangen naar een gelukkig en aanvaardbaar leven. Terwijl jullie hele houding wat betreft welzijn beter wordt, zo zal ook het onacceptabele aangezicht van degenen die zelfverrijking nastreven worden veranderd. Jullie kunnen ervan uitgaan dat opvattingen en politiek ten aanzien van de Mensheid als geheel in de nabije toekomst ten goede van iedereen zullen veranderen

Er leven nu vele zielen die bezig zijn te ontwaken voor de noodzaak een nieuwe manier van verdeling van de rijkdommen van de wereld te introduceren en om het terug te nemen van degenen die het met een verborgen agenda in geheime projecten hebben ondergebracht. Jullie hoeven niet bang te zijn dat, wanneer dat nodig is, dergelijke zaken niet zullen worden aangepakt en een nieuw paradigma zal aan de orde zijn wanneer het Nieuwe Tijdperk ervoor zorgt dat alle oude manieren die nu als onacceptabel worden beschouwd, worden vervangen. Dat wat jullie werd ontzegd zal aan jullie worden teruggegeven en eenieder kan een gelukkig en vreugdevol leven tegemoetzien. Jullie hebben een buitengewoon uitdagende tijd moeten doorstaan en zullen nu de vruchten kunnen plukken opdat jullie van de immense veranderingen die op het punt staan zich te manifesteren, zullen kunnen genieten. Jullie hebben reeds een idee gekregen van wat je kunt verwachten en jullie kunnen ervan uitgaan dat er op geen enkele manier sprake zal zijn van teleurstelling. Jullie hebben verloren tijd in te halen en het zal moeite kosten de aanstaande veranderingen bij te houden. God heeft opgedragen dat het einde van deze cyclus jullie enorm zal verrukken en tevredenstellen wanneer harmonie en vreugde jullie deel zullen zijn. Het duister zal niet langer op Aarde bestaan, en nadat alle overblijfselen van oorlog zijn verwijderd zal het Gouden Tijdperk een aanvang kunnen nemen.

Wees vrolijk en weet dat welke problemen je nu ook tegen mag komen, deze geleidelijk aan zullen worden opgelost om vervolgens een vredig bestaan te bereiken. Jullie zullen liefde in actie zijn en contact zoeken met je Galactische Familie die geduldig heeft gewacht tot jullie volwassen zouden worden. Jullie zullen te zijner tijd tevens mentoren zijn voor anderen die jullie in je voetstappen volgen, en op die manier blijft de energie van evolutie steeds maar verder gaan. Er is geen sprake van urgentie, omdat jullie als Geascendeerde Wezens in het “Nu” zullen leven. Het is, terwijl jullie je in de lagere trillingen bevinden, moeilijk om je deze tijd voor te stellen, maar het zal jullie verwachtingen zonder twijfel overtreffen. Sommige zielen zullen zich aangetrokken voelen tot “dienstbaarheid aan anderen” en zullen mogelijk in de lagere dimensies terugkeren om wellicht diegenen te helpen die worstelen om vooruit te komen. Jullie kunnen erop rekenen dat er in iedere fase van je evolutie altijd zielen zijn die naar beneden reiken om je verder te helpen.

Degenen onder jullie die zich op de Ascentieladder bevinden, zijn een lichtend voorbeeld van wat er kan worden bereikt wanneer je jezelf toelegt op de taak die voor je ligt. Het vraagt om volledig vertrouwen in je eigen kunnen, evenals ervoor te zorgen dat je niet negatief wordt beïnvloed door degenen om je heen. Het enige wat je echter altijd moet doen is rustig blijven wanneer je op welke manier dan ook wordt geprovoceerd. Je dient in het Zelf gecentreerd te blijven en een dermate grote kracht op te bouwen dat je iedere storm kunt doorstaan zonder jezelf te verliezen. Wees, wanneer je een uitglijder maakt, niet onthutst, omdat je nog steeds vooruitgang hebt geboekt en je Gidsen naast je zullen staan in het uitvoeren van hun taak. Je zult altijd je voordeel doen door alle positieve daden die je hebt verricht.

Er zijn op de hoogste niveaus vele zuiveringen gaande, aangezien zij die geen toegang hebben tot de hogere trillingen ongeschikt zijn om jullie het Nieuwe Tijdperk binnen te leiden. Zij hebben problemen hun niveau van inzicht vast te houden dat niet langer bij de komende hogere trillingen past. Eenvoudig gezegd zijn ze niet in staat de veranderingen die er gaande zijn te overleven en zullen ze ruimte moeten maken voor hen die dit wel kunnen. Wees niet bang, want het zal precies zo gaan zoals is beloofd en niets zal dit tegen kunnen houden. Jullie betreden een nieuwe cyclus die die zielen vooruit zal helpen die in staat zijn geweest hun trilling te verhogen. We juichen jullie doorzettingsvermogen en vastberadenheid toe waardoor jullie in staat zijn geweest om te slagen, en we brengen als één onze liefde en grote bewondering voor jullie over.

Geef hen, die doortrapte manieren gebruiken om jullie vooruitgang te stoppen, nooit de ruimte en weet dat jullie de kracht en wilskracht bezitten om de negatieve energieën af te weren. Vergeet niet te allen tijde je trillingsniveau in stand te houden door voortdurend positief te zijn; je mag je niet van het Pad van Licht dat je hebt gekozen laten afleiden. We laten jullie met onze liefde en zegeningen achter om in volle vaart je pad naar vrijheid te gaan.

In Liefde en Licht.
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja