Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 30 Oktober 2020. / laatste deel

Mike Quinsey 
– Channeling van zijn Hogere Zelf – 
30 Oktober 2020. 

(laatste gedeelte)

Zelfs te midden van verwarrende en chaotische tijden is er het onderliggend plan om ervoor te zorgen dat jullie de stappen zetten die bedoeld zijn om je stevig op het pad naar voltooiing te brengen. Zonder je vrije wil terzijde te schuiven, worden jullie ertoe aangezet de juiste beslissingen te nemen die je voortdurende ontwikkeling garanderen. Er zijn altijd veel keuzes beschikbaar, maar er is maar één pad dat aan jouw behoeften voldoet. Onderhand zou je moeten weten wat het beste in je behoeften voorziet om daar stevig aan vast te houden. Niemand anders is beter in staat om jou van dienst te zijn dan je Hogere Zelf, dus blijf er altijd mee in contact en let op wat je gevraagd wordt te doen.

Wanneer het volgende bericht komt, zullen jullie weten of de Federatie van Licht in staat is geweest om door te gaan met haar intentie om zaken betreffende jullie toekomst aan te pakken. Ze zullen zeker veel meer in jullie leven voorkomen dan voorheen, toen ze achter de schermen werkten. Ze hebben een sterk verlangen om met jullie samen te werken en daardoor de vooruitgang te versnellen. Jullie hebben echt bijzonder veel te leren, zodat jullie volledig voorbereid zijn op eisen die in de toekomst aan jullie worden gesteld. We zullen absoluut vaak hulp bieden bij de aard van ingevingen, vooral wanneer jullie voor veel keuzes staan.

In tegenstelling tot jullie eerdere ervaringen in de lagere trillingen, zouden jullie de zaken nu als wat gemakkelijker moeten ervaren, aangezien het duister nu niet langer prominent aanwezig is en in staat is om de zaken te verstoren en zich er als voorheen in te mengen. Met andere woorden, jullie zouden nu een stuk eenvoudiger vooruit moeten kunnen gaan. Een minder ingewikkeld leven te kunnen lijden zal veel productiever blijken te zijn en dit zal jullie een grote mate van voldoening schenken. Het betekent ook dat jullie stem meer zal worden gehoord in plaats van te worden genegeerd. Degenen onder jullie die een hoger niveau van bewustzijn en inzicht hebben, zullen om die reden uitgekozen worden om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Dit zijn de tijden waarin jullie je nu als Wegwijzer voor anderen op zouden kunnen stellen. Dit ontstaat terwijl je trilling blijft stijgen, waardoor je een groter vermogen krijgt om de enorme bron van kennis en waarheid aan te boren. Veel zielen zullen in shock zijn als ze de waarheid omtrent hun bestaan ontdekken en zullen misschien niet kunnen bevatten of accepteren dat ze al veel levens op Aarde hebben geleefd. Misschien is een nog grotere waarheid wel het verantwoordelijk zijn voor je eigen daden; niet om voor wandaden te worden gestraft, maar om de gevolgen onder ogen te zien en om de beoordelingsfout goed te maken. Karma treedt in werking als het om goede of slechte daden gaat. Met andere woorden: omdat jullie een vrije wil hebben gekregen, dien je goed na te denken over de woorden en daden waarvoor je verantwoordelijk bent.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Jullie kunnen er gerust op zijn dat in moeilijke tijden als deze, je Gidsen dichterbij komen om je er doorheen te helpen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Rob