Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 3 februari 2017

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
3 februari 2017

Het hoeft nauwelijks te worden gezegd dat de zaken op Aarde zich versnellen en nu al veroorzaken de komende veranderingen gemengde reacties. Tenzij je verder kunt kijken dan de directe gebeurtenissen is het heel moeilijk de noodzaak te begrijpen van veel dat plaats vindt. Het allerbelangrijkste doel is jullie op Ascentie voor te bereiden en jullie aan te moedigen een vreedzame visie te handhaven, wat er ook rondom je gebeurt. De zuivering zal af en toe beroering veroorzaken, maar die is nodig om de mensheid naar een hoger niveau te leiden, wat gewenst is wanneer echte vooruitgang dient te worden geboekt. De mensen worden wakker t.a.v. wat er is gebeurd en ze worden zich van het plan van de Illuminati bewust. De werkelijke macht ligt bij de mensen en ze beginnen hun invloed uit te oefenen, iets wat merkbaar verschil zal maken.

Momenteel vindt er bij de autoriteiten een machtsverschuiving plaats en het is aan jullie om de gelegenheid te grijpen en je stem te laten horen. Ze weten dat, wanneer jullie dat willen, jullie wie dan ook neer kunnen halen en daarom zullen ze zeker nota nemen van jullie eisen. Terwijl de tijd voortschrijdt zullen geen beslissingen worden genomen zonder de instemming van het publiek. Het ultieme doel, jullie opheffen naar een hoger niveau van bewustzijn, dient echter niet uit het oog te worden verloren zodat jullie volledig op je verheffing zijn voorbereid. Nu al nemen de energieën op grotere schaal toe en er is geen reden waarom je niet in staat zou kunnen zijn je bewustzijn tegelijkertijd te verhogen. Blijf gefocust en laat jezelf niet afleiden door wat er om je heen gebeurt, zelfs als je chaos ontmoet. Het zal niet lang duren voor de voordelen zich manifesteren, kijk dus vooruit naar de gewenste uitkomst.

De hogere machten spelen een grotere rol in jullie toekomst, en zonder tegen jullie vrije wilskeuze in te gaan begeleiden ze jullie langs het pad dat leidt naar vervulling. Niets kan de voortgang naar jullie doel nu nog stoppen, omdat jullie als collectief bewustzijn de te nemen richting al hebben gekozen. Het is wellicht niet de keuze van iedere ziel, maar degenen die een ander pad kiezen zullen eveneens worden gehonoreerd. Het einde van deze zonnecyclus zal een tijd van feestelijkheden zijn, aangezien zo veel zielen geslaagd zullen zijn in het verhogen van hun trilling als voorbereiding op Ascentie. Deze gelegenheid zal zich opnieuw aandienen, maar zal op enig moment geen enkele ziel van ascentie uitsluiten als deze daar klaar voor is.

Vele zielen zullen bij de gebeurtenissen die plaatsvinden uitermate verward zijn, of zelfs bezorgd. Wanneer er overal chaos lijkt te heersen en de funderingen van het oude Tijdperk verbrokkelen, is het moeilijk te zien wat er aan de horizon opdoemt. Komen zal het, ongeacht welke handeling ook om het te vertragen of te verhinderen. Het oude heeft zijn doel gediend en spoedig zal de verloren tijd worden goedgemaakt, verloren tijd veroorzaakt door het tegenhouden en ontkennen van de nieuwe technologieën waardoor jullie al zo’n 50 jaar verder waren geweest dan nu. De nodige veranderingen kunnen nu echter niet meer worden tegengehouden, en vele zielen wachten op de juiste gelegenheid om van hun aardse ervaringen te worden bevrijd.

Wanneer de tijd zich aandient dat jullie over de Illuminati-plannen met betrekking tot de controle over de Mens te horen zullen krijgen, dan kunnen jullie gevoeglijk aannemen dat hun ondergang niet op een beter moment had kunnen plaatsvinden. De mensen zullen geschokt zijn om te ontdekken welke plannen er voor jullie toekomst werden bedacht, aangezien Gevangenisplaneet Aarde zich had ontwikkeld naar een punt waar eenieder van jullie afzonderlijk vanuit de Ruimte in de gaten kon worden gehouden. Ja zeker, ieder mens kan eruit worden gepikt en zelfs zijn of haar gesprekken kunnen worden gevolgd. De vooruitgang in de technologie is zo snel gegaan dat beslist kan worden gesteld dat jullie in het verleden leven en werken.

Jullie zouden al in een ziektevrije omgeving kunnen leven en volkomen onafhankelijk kunnen zijn van de vele apparaten die jullie nog steeds gebruiken. Dus wanneer jullie eenmaal naar het Nieuwe Tijdperk worden bevorderd zullen alle voordelen hiervan geleidelijk voor jullie beschikbaar komen. Op dit moment zijn jullie nog slaven van je werk en hebben jullie weinig tijd voor persoonlijke bezigheden, maar zoals jullie beginnen te begrijpen zullen jullie geleidelijk bevrijd worden en ruimschoots de tijd krijgen voor al jullie interesses.
Jullie levens op Aarde kunnen in géén geval als verloren tijd worden beschouwd omdat vanwege de moeilijke uitdagingen die jullie door hebben gemaakt, jullie nu klaar zijn om anderen te helpen die jullie in je voetstappen volgen. Aangezien zielen verscheidene ervaringen opdoen specialiseren ze zich soms op bepaalde gebieden en worden ze op hun eigen kracht Meesters. Maar geen enkele ervaring is zinloos en er zijn altijd andere beschavingen die jullie in je voetstappen volgen en daarbij hulp nodig hebben. Jullie hebben je in de strijd tegen het duister gehard en zijn nu in staat te triomferen, zelfs al is haar rol nog niet volledig uitgespeeld. Terwijl jullie je in de hogere dimensies begeven zullen er anderen zijn die graag in jullie ervaringen delen om er hun voordeel mee te doen. Onthoud dat jullie vrijwillig in de lagere dimensies zijn afgedaald om hen die erin gevangen zitten te helpen, in de wetenschap dat jullie hulp hen er doorheen zal slepen.

Sommige zielen kunnen niet geloven dat ze er vrijwillig voor hebben gekozen om in de duisternis af te dalen en zielen die daar vast zitten te helpen. Maar dat hebben jullie toch zeker gedaan en jullie zouden niet zijn uitgekozen als je niet geschikt werd geacht voor de taken die voor jullie lagen. Er valt grote voldoening te behalen uit het helpen van je broeders en zusters bij het vinden van het Licht, om op die manier aan de reis terug naar huis te beginnen. Jullie zijn allen Eén, dus wat kan er natuurlijker zijn dan de wens hen te verheffen. Denk aan je eigen situatie en de hulp die je van je Gidsen ontvangt, zonder welke je veel meer tijd nodig zou hebben om je te ontwikkelen. Iedereen tezamen heeft met de uitdagingen te maken en of je het nu kunt geloven of niet, er is altijd hulp voorhanden, maar er kunnen redenen zijn dat je je eigen ervaringen door moet blijven maken. Je levensplan is vóór je incarnatie al doorgesproken en je Gidsen zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je dit volgt.

Het leven op Aarde kan prachtig en opwindend zijn of ellendig en pijnlijk, maar het zijn allemaal ervaringen die jullie op enig moment in de toekomst goed van pas komen. Het is vanzelfsprekend je ervaring die telt wanneer je een andere ziel helpt problemen te overwinnen. Er is absoluut niets dat te vergelijken is met ervaring in de praktijk en jullie zullen worden gedankt en geprezen voor het zo gul vrijmaken van jullie tijd. Dienstbaarheid aan anderen in de dualiteit is dé manier waarop je je snel kunt ontwikkelen, in het bijzonder in de huidige omstandigheden waar er sprake is van een hoge mate van onzekerheid en weinig zicht op de toekomstige veranderingen die jullie zullen verheffen.

De meesten van jullie zijn doorgewinterde reizigers die open staan voor suggesties voor hoe je je talenten het beste kunt inzetten. Jullie zijn in werkelijkheid op eigen kracht Meesters geworden, die het gewend zijn om de diverse uitdagingen tegemoet te treden waar ontwikkelde zielen mee te maken hebben. Op een ander moment zou je misschien voor andere uitdagingen kiezen, want jij bent het die de uiteindelijke keuze bepaalt. Het leven in de hogere dimensies waar jullie naar terugkeren is uiteraard vreedzamer en meer ontspannen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/