Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 28 juli 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
28 juli 2017
Waar het jullie evolutie betreft vordert alles voorspoedig. Jullie Gidsen blijven hun best doen om je op je pad naar Ascentie te houden dat werd afgesproken voordat je incarneerde, maar dat welk pad je ook kiest, je vrije wil respecteert. Jullie zijn op Aarde in een zodanig mooie tijd dat je je bevoorrecht kunt voelen, aangezien vele andere zielen jullie graag hadden vergezeld. Ze zijn zich bewust dat evolutie veel sneller gaat als gevolg van het ontstijgen van de lagere trillingen. Zij die gekozen zijn werden echter uitgekozen om wat ze te bieden hadden aan diegenen die hulp nodig hebben om uit de lagere energieën los te breken. Zonder dergelijke hulp zouden deze zielen worstelen en de kans mislopen om zich naar het Licht op te werken.
De tijd waar jullie je in bevinden ligt zo dichtbij Ascentie en vele nodige veranderingen zijn ophanden in afwachting van de tijd waarin het duister zal zijn verwijderd, die binnenkort zal aanbreken. Zij hebben reeds kunnen zien hoe gebeurtenissen zich tegen hen hebben gekeerd en hoe ze niet langer de macht hebben om de afloop te bepalen. Ze hadden totale wereldcontrole voor ogen, vanuit welke positie zij de wereldpopulatie danig zouden hebben gereduceerd. Dit doel is niet langer een optie en op dit moment worden ze gearresteerd en gevangengezet. Er wordt eveneens veel werk verzet in het opruimen van hun ondergrondse bases tot ze niet langer een dreiging vormen voor de Menselijke populatie.
Er zijn al veel voorbereidingen gedaan in afwachting van de tijd waarin alle zaken openlijk vooruit kunnen gaan zonder dat men bang hoeft te zijn voor inmenging. Die tijd is niet ver weg en betreft uiterlijk slechts een paar jaar, maar waarschijnlijk minder. Er zijn al enige veranderingen van minder belangrijke aard gaande en meer belangrijke worden van tevoren goed uitgedacht. Wanneer de dreiging van het duister eenmaal is verwijderd dan kan alles openlijk vooruitgaan en met een onvoorstelbare snelheid. Jullie hebben veel te lang moeten wachten, maar het is niet helemaal verloren tijd geweest, omdat het een voorbereiding op deze tijd betrof. Het duister zal dan naar plekken zijn overgebracht waar ze geen invloed meer heeft of de uitkomst kan beïnvloeden.
Wanneer je om je heen kijkt, lijkt er zoveel te zijn dat om aandacht vraagt of dient te worden vernieuwd, dat het een onoverkomelijke taak schijnt. Echter, met behulp van jullie Vrienden in de Ruimte zul je aangenaam worden verrast hoe snel de zaken kunnen veranderen. Zij hebben het voordeel van veel meer ervaring dan jullie, evenals het kunnen inzetten van geavanceerde methoden. Het land en de zeeën kunnen in zeer korte tijd worden vernieuwd en gezuiverd van alles dat geen nut meer heeft. Om voor de hand liggende redenen zijn jullie methoden primitief in vergelijking tot die van ons en deze laten geen resten achter die naderhand nog moeten worden opgeruimd.
In relatief korte tijd zullen alle belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden, waardoor jullie in staat zijn in vrede een gelukkig leven te leiden met veel vrije tijd om je eigen dromen te volgen. Jullie zullen Wezens van nabije planeten ontmoeten en zij zullen jullie mee de ruimte innemen, het Zonnestelsel in om andere planeten te bezoeken. Nooit meer zal jullie bewegingsruimte worden beperkt tot de Aarde en jullie zullen Eén zijn met andere Galactische Wezens. Ze hebben geduldig op jullie gewacht tot jullie volwassen zijn geworden en toestemming krijgen om buiten de Aarde te reizen. Dus kunnen jullie zien dat jullie levens uiteindelijk volledig ten goede zullen veranderen. Te zijner tijd zullen jullie ervaringen van nu niets meer dan een boze droom lijken.
Jullie dromen zullen worden vervuld, maar in de tussentijd dienen jullie je gedachten te focussen op wat je moet doen om je volledig op Ascentie voor te bereiden. Blijf je focussen op alles wat positief is en hou je gedachten en energie onder controle en geef enkel je energie weg wanneer dat nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de behoefte hebt om hen die ziek of gewond zijn te helpen en in dit verband kunnen je liefdevolle gedachten en wensen de betrokkenen goeddoen. Nog beter en effectiever zou groepsheling zijn, omdat dit meer kracht in zich draagt. Wanneer dit nieuw voor je is, overweeg dan om te mediteren voordat je energie zendt, zodat alles in harmonie wordt gebracht en er klaar voor is.
Zelfs een vriendelijke gedachte aan een andere ziel draagt een helende energie en verheft mensen. Dus wanneer je bewust wenst dat iemand je zegenwens ontvangt, dan zal het naar hen worden overgebracht. Misschien is het belangrijkst van alles wel zelf-genezing en om je hierop voor te bereiden kun je op positieve gevoelens of kleuren mediteren wanneer je weet hoe je deze kunt gebruiken. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat je aura zich dicht bij je lichaam bevindt en niet openstaat; vul het met heldere kleuren die een trilling dragen die jij nodig hebt. In de drukte van alledag bijvoorbeeld dien je te leren hoe je je kunt ontspannen, en voor dat doel wordt de kleur groen aangeraden.
Wanneer je vooruitgaat zoals je dat na Ascentie zult doen, zul je ontdekken dat er helende kamers bestaan die je lichaam volledig zuiveren en je energieniveaus een boost geven. In de hoge trilling zul je feitelijk niet meer vatbaar zijn voor ziekte en van een perfecte gezondheid kunnen genieten. In de tussentijd echter kan het zijn dat je heling nodig hebt, omdat jullie op Aarde constant worden omgeven door allerlei soorten energieën, maar besef dat gelijke energieën elkaar aantrekken. Dit is op vele manieren van toepassing en is de reden waarom je gelijksoortige zielen naar jezelf toetrekt en uiteraard is het zo dat je je beter en meer op je gemak voelt bij hen. Natuurlijk werkt dit ook de andere kant op wanneer je je niet op je gemak voelt, wanneer je iemand treft met een energie die volledig tegenovergesteld is aan die van jou.
Jullie Zonnestelsel blijft de hogere trillingen steeds verder binnengaan en dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door de Blue Avians die aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er geen sprake kan zijn van inmenging in jullie vooruitgang en dat het jullie niet overweldigt. In dat geval zou men zich gestrest en niet op zijn gemak voelen, terwijl wanneer deze geleidelijk zou worden geïntroduceerd men zich er dienovereenkomstig aan zou aanpassen. De Blue Avians bevinden zich in grote aantallen in jullie Zonnestelsel, waardoor ze in staat zijn indringers die de Aarde willen sonderen, tegen te houden. Zij zorgen er eveneens voor dat het duister niet aan gerechtigheid kan ontsnappen voor al haar misdaden tegen de Mensheid.
Jullie bezitten een uitstekend web dat dermate veel links heeft dat je bijna elk onderwerp dat je interesseert kunt uitzoeken. Er zijn tevens vele zielen die verslag doen van zaken die betrekking hebben op de toekomstige gebeurtenissen die effect op jullie zullen hebben. Wanneer je dit leest en geen toegang tot het web hebt, zijn er over de meeste onderwerpen boeken beschikbaar en op de meeste plaatsen worden er natuurlijk wel lezingen gegeven. Dus hopelijk kun je een of andere link vinden om je interesse verder uit te bouwen.
Hou je hoofd omhoog en voel je niet te neergeslagen, terwijl we beseffen dat jullie in de afgelopen tijd veel teleurstellingen hebben moeten verwerken, maar weet dat er achter de schermen zoveel gebeurt dat positief is. Jullie Pers wordt beperkt in wat die aan jullie kan onthullen en dat is de reden waarom jullie maar weinig kunnen lezen over de wonderbaarlijke en verbazingwekkende vondsten in Antarctica. Dit zou voorpaginanieuws moeten zijn, maar jullie kunnen erop rekenen dat dit uiteindelijk bekend zal worden gemaakt.

Ik laat jullie achter met Liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht.

Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja