Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 26 oktober 2018

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
 26 oktober 2018

“De tijd wacht op niemand” geldt absoluut nu jullie in een periode zijn beland waarin de zaken zich bijzonder snel vooruit bewegen. Vanuit jullie gezichtspunt is het misschien niet zichtbaar, maar het staat vast dat de zaken sinds het Nieuwe Tijdperk van start is gegaan en ondanks de vertragende tactieken van de Illuminati, steeds sneller verlopen. Hun vermogen om de uitkomst van de gebeurtenissen te bepalen is van hen afgenomen en dit vermogen gaat terug naar de late 80-er jaren waarin ze plannen hadden voorbereid om de Aarde te vernietigen. Sinds die tijd hebben de Lichtkrachten met succes hun onophoudelijke pogingen om de waarheid verborgen te houden en jullie vooruitgang tegen te werken, gedwarsboomd. Oude problemen worden langzaam maar zeker opgelost en de zaken worden dusdanig blijvend geregeld dat een nieuwe Wereldoorlog in geen enkel geval zal worden toegestaan. Inderdaad, de Lichtkrachten zijn dermate succesvol geweest dat er een groeiende beweging is ontstaan die streeft naar Wereldvrede. Het tijdperk van Dictators die in landen aan de macht zijn is bijna ten einde gekomen en zodra de laatste is verwijderd, kunnen de plannen voor een vredevolle samenleving op wereldwijd niveau in gang worden gezet. Uiteraard is er nog veel werk te verzetten, maar zodra de weg is vrijgemaakt zullen de zaken plotseling heel snel gaan.

Het is begrijpelijk dat jullie niet echt een idee hebben van wat er achter de schermen gaande is, en zoals we eerder al hebben aangegeven bestaat de noodzaak tot geheimhouding om inmenging door negatieve krachten te voorkomen. Het is niet alleen de Alliantie van ‘Blue Avians’ die in stelling is gebracht om de Aarde en haar bevolking te beschermen, want duizenden ruimteschepen wachten op de kans om hun onzichtbaarheid op te heffen en zichzelf aan jullie te tonen. De Broederschap van Ruimtewezens wacht af tot er op Aarde vrede is aangebroken, waarna ze jullie openlijk kunnen bezoeken en ideeën kunnen uitwisselen om jullie in de voorbereidingen om Galactische Wezens te worden, bij te staan. Niets kan De Event tegenhouden, die zal plaatsvinden als de trillingen de noodzakelijke niveaus van verheffing hebben bereikt.

Jullie betreden een periode waarin de temperaturen geleidelijk aan stijgen, maar dit is een voorbode van een andere wereldwijde verandering waarin het proces zal omkeren en een Mini-ijstijd zich zal aandienen. Dit zal geen unieke gebeurtenis zijn en is in jullie verleden al eerder voorgekomen. Het is echter al door enkele van jullie wetenschappers voorspeld. Dergelijke voorspellingen geven jullie ruimschoots de tijd om je op dergelijke veranderingen voor te bereiden, zodat jullie met elke extreme situatie kunnen omgaan. Historisch gezien hebben deze veranderingen altijd al op Aarde plaatsgevonden en dit blijkt ook uit de gegevens in de strata (geologische aardlagen). Jullie hebben dit al eerder meegemaakt waardoor het in bepaald opzicht niet nieuw is voor jullie.

Sinds lange tijd hebben we deze periode van verandering voorspeld, veranderingen die het gevolg zijn van het passeren van het kenterpunt. Als je kijkt naar wat er de afgelopen honderd jaar in stelling is gebracht, is het duidelijk dat dit niet in één nacht kan worden opgelost. Het kan een hele uitdaging zijn terwijl alles in het werk wordt gesteld om de veranderingen met zo weinig mogelijk ongemak te laten plaatsvinden. Jullie zullen allemaal offers moeten brengen om het nieuwe het oude te kunnen laten vervangen, maar dat is geen eenvoudige taak wanneer er weerstand wordt geboden door degenen die weigeren verandering te accepteren. De veranderingen zijn echter al in gang gezet en kunnen niet van manifestatie worden afgehouden. Er valt zoveel te doen wat jullie leven gemakkelijker zal maken en wat een blijvende vrede op Aarde zal bewerkstelligen.

In deze tijd is de belangrijkste taak van Lichtwerkers om gefocust te blijven op de toekomst en niet door andere gebeurtenissen te worden afgeleid. Observeer de gebeurtenissen van alle mogelijke kanten, maar raak niet emotioneel betrokken bij gebeurtenissen die negatief van aard zijn. De duisteren doen om zo te zeggen hun laatste trucjes op Aarde en veel karma wordt nu uitgespeeld omdat ze zich niet naar het Licht wensen te keren. Zoals jullie onderhand al zullen weten, kunnen ze niet veel langer in jullie huidige dimensie blijven bestaan omdat de trillingen voor hen te krachtig worden. Hun toekomst is om hier op Aarde achter te blijven, terwijl zij die met het Licht progressie maken zijn voorbestemd om de nieuwe Aarde te betreden. Voor hen zal het een openbaring zijn en een schitterend thuiskomen wanneer oude vrienden en familie elkaar zullen weerzien.

Jullie zijn geweldige Wezens die nog maar net beginnen hun ware potentieel te ontdekken, en naarmate de oude trillingen wegvallen zullen jullie jezelf op bekend terrein aantreffen waar harmonie en balans aan de orde van de dag zijn. Het zal een welverdiende bevrijding betekenen uit de oude dimensie van Dualiteit, maar toch zijn jullie door de ervaringen hierin, veerkrachtiger geworden en in staat om degenen die jullie leven in gevaar brengen het hoofd te bieden. Jullie trilling is dermate hoog geworden dat alleen al je aanwezigheid kan helpen degenen die bang zijn en onvoorspelbaar handelen te kalmeren. Het vergt oefening en doorzettingsvermogen om dit te bereiken, maar met vastberadenheid kun je jezelf staande houden, ongeacht wat er om je heen gebeurt. De winst is dat je je er beter door voelt en anderen door jouw voorbeeld verder helpt.

Lieve Mensen, weet dat jullie door je Gidsen worden beschermd en geleid, en op een hoger niveau is er jullie Hogere Zelf dat erop wacht om te worden erkend. Wanneer je eenmaal in staat bent om met deze kant te “praten”, dan zul je ontdekken dat het leven soepeler verloopt. Jullie hebben een altijd aanwezige vriend waarmee je regelmatig zou moeten communiceren, zodat er een band ontstaat. Je Hogere Zelf maakt, zoals het woord al zegt, deel uit van jezelf, overziet je leven en probeert altijd, overeenkomstig je levensplan, te helpen. Er zijn voor jou eveneens andere helpers en naarmate je je spiritueel ontwikkelt zul je hen en de manier waarop ze voor je werken, leren kennen. Mocht je je hier nog niet van bewust zijn dan zal je hogelijk verbaasd zijn over de grote mate van hulp en leiding die je ontvangt.

Het is pas nu dat de Geestenwereld is toegestaan om jullie kennis van het Zelf uit te breiden, en terwijl je vordert zul je steeds meer te weten komen. Hoe het in elkaar zit is veel mooier dan je kunt voorstellen en jullie krijgen bijzonder veel hulp en begeleiding van degenen die met je mee reizen. Er zijn echter momenten waarop je een situatie hebt gecreëerd met een uitkomst die je dient te ervaren. Het gaat om de manier waarop je leert en je ontwikkelt en om de gevolgen van je handelingen te kunnen ervaren bestaat er geen betere plek dan de Aarde. Begrijp dat je Gidsen je in dergelijke situaties niet kunnen helpen, want als ze dat wel zouden doen zou je nooit in staat zijn van je fouten te leren. Dit zal, naarmate je vorderingen maakt, hopelijk steeds minder vaak gebeuren en je zult de controle volledig in eigen hand hebben.

God houdt evenveel van alle zielen en dit zal nooit veranderen, dus laat de gedachte los dat God degenen die fouten maakt, bestraft. God is Enkel Liefde en hoe ver je ook moge vallen, het maakt voor jullie verbintenis geen verschil. De God die straft, of die op zoek is naar boetedoening, is een verzinsel van de Mens. God zal alle zielen met open armen in zijn kudde terug verwelkomen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dit is zeker nodig temidden van zoveel verwarring en onzekerheid. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

https://galacticchannelings.com/nederlands/