Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 26 januari 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
26 januari 2017

Het lijkt duidelijk dat de strijd van het duister, om een bepaalde mate van de macht op Aarde te behouden, nieuwe hoogten heeft bereikt toen ze hebben geprobeerd Hawaï en Japan te vernietigen. Hun nucleaire installaties werden echter onklaar gemaakt, wat in overeenstemming is met orders van de Lichtkrachten die de gebeurtenissen op en buiten de Aarde controleren. Met zekerheid kan worden gesteld dat grote aantallen mensen, die tegen de mensen op Aarde in hebben gewerkt, werden gearresteerd en naar plekken zijn gebracht waar ze niet langer in staat zijn om problemen te veroorzaken. Het is een zuiveringsactie die er uiteindelijk toe zal leiden dat het duister niet langer in staat is zich te mengen in de veranderingen die de Aarde stevig op een pad van Licht hebben gezet, richting vrijheid en overvloed. Veel staat klaar om van start te kunnen gaan wanneer de orders eenmaal worden gegeven en zelfs nu al worden handelingen van het duister gedwarsboomd om zo hun vermogen om vertraging te veroorzaken tegen te gaan. 

De zaken kunnen niet terugkeren naar hoe het vóór het markeringspunt 2012 was, die tijden zijn nu voorbij en er kan niet langer worden teruggegaan naar wat in die oude cyclus normaal was. Jullie hebben net de nieuwe cyclus betreden en krijgen nu de volledige ruggensteun van de Lichtkrachten, waardoor de zaken vooruit zullen blijven gaan ten goede van iedereen. Vanaf de buitenkant lijkt de wereld in grote beroering, maar zoals jullie zullen beginnen te zien bereidt dat, wat achter de schermen wordt gedaan, de weg voor een gigantische stap voorwaarts in het Nieuwe Tijdperk. Jullie geduld zal terdege worden beloond en het zal niet lang duren voordat jullie de eerste tekenen kunnen zien van welkome veranderingen die gepaard gaan met de vestiging van een vredelievende natie, die het welzijn van de mens hoog in het vaandel draagt. Van tevoren werd alles goed uitgedacht en over de hele wereld wachten innovaties op hun kans om te worden geïntroduceerd. Het zal een tijd zijn waarin de negatieve krachten onder controle zijn gebracht en niet in staat zijn om de geplande veranderingen te verhinderen.

Iedere ziel die van het Licht is, levert een bijdrage aan de vooruitgang die wordt geboekt door positief te blijven en Licht en Liefde te verspreiden. Het is de meest machtige kracht in het Universum die niet langer kan worden tegengehouden of vertraagd. De trillingen zijn al begonnen merkbaar toe te nemen en terwijl ze dit doen, hebben ze als effect de afname van de macht van negatieve energieën. In de landen die het centrum van oorlog vormen is er duidelijk nog veel van de negatieve energieën overgebleven, maar met hulp van jullie buitenaardse vrienden kan dit worden gezuiverd en vervangen door rust en vredige energieën. Omdat jullie 2012 zijn gepasseerd is dergelijke hulp nu toegestaan en jullie zullen verbaasd zijn hoe snel positieve veranderingen tot stand kunnen worden gebracht.

Hoewel jullie misschien nog niet in staat zijn de vele duidelijke veranderingen in de omstandigheden te zien, kunnen jullie erop rekenen dat er al hulp wordt geboden, zoals een einde aan chemtrails. De vervuiling van de Zeeën en Oceanen is een andere grote uitdaging, maar jullie dienen eerst je positieve intentie te laten zien door verantwoordelijke actie te ondernemen en je eigen schoonmaak te beginnen. Wanneer jullie daar eenmaal mee begonnen zijn, kunnen we jullie helpen waarbij we in het bezit zijn van technologieën die jullie technologieën ver overstijgen en het zal in het geheel zeer weinig tijd kosten om de kwaliteit en zuiverheid van jullie wateren te herstellen. Het waterleven en de vegetatie zullen snel naar hun ideale conditie terugkeren en van daaruit zal de Mens naar verwachting een einde maken aan handelingen die voorheen de oorzaak van bovenmatige vervuiling en schade zijn geweest. Herstel zal aan de orde van de dag zijn, zowel op zee als op het land, die allebei vele jaren, door het negeren van de gevolgen van jullie daden, werden gesloopt.

Moeder Aarde heeft met veel dingen te maken die moeten worden gedaan om haar uiteindelijk naar haar oorspronkelijke ongerepte toestand terug te brengen. Je zou echter kunnen stellen dat alles bij jullie begint, aangezien jullie je verantwoordelijkheid dienen te nemen voor de zorg voor de Aarde en het welzijn van alle vormen van leven. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt zeker van jullie verwacht je intentie te laten zien wat betreft het helpen de Aarde naar haar oorspronkelijke toestand te herstellen. Focus je intussen op hoe jullie de veranderingen voor je zien; hoe deze plaats zullen vinden en wat de gevolgen zullen zijn. Maak je geen zorgen over de omvang van de taak, omdat jullie worden geholpen waarbij jullie met behulp van goede wil veel sneller opmerkelijke resultaten zullen behalen dan jullie je nu zouden realiseren of verwachten. De tijd van moeten worstelen om resultaat te bereiken is voorbij en hulp zal worden geboden bij elke verandering in het belang van Moeder Aarde en haar bevolking die jullie voorstellen. Zoals jullie zouden moeten weten, staat jullie veel te wachten wat door het duister achter werd gehouden, maar nu kan beginnen te worden vrijgegeven.

Veel verantwoordelijkheid ligt nu bij degenen die Lichtwerker zijn; je zou kunnen zeggen dat jullie tijd gekomen is om je talenten en kennis die jullie bezitten in te zetten om de bevolking van de Aarde te verheffen. De oude energieën kunnen nog steeds enige invloed hebben, maar verliezen langzamerhand hun vermogen om verdergaande vooruitgang in het Nieuwe Tijdperk te verhinderen. De basis is gelegd en over de hele Aarde geven vele zielen gehoor aan de oproep om kennis en vermogens in te zetten en te beginnen het “nieuwe” tot stand te brengen. Als jullie alleen maar ons overzicht hadden om te kunnen zien wat er gaande is, dan zouden jullie weten dat grootste zaken, waarop jullie lang hebben gewacht, op weg zijn om zich te manifesteren.

Al lange tijd wordt er een beroep gedaan op jullie geduld, omdat een aantal beloofde veranderingen nog steeds wachten om zich te manifesteren. Jullie als bewoners van de aarde leven in een tijdlus die opzettelijk werd gecreëerd om jullie in een staat van behoefte te houden, daarbij jullie de voordelen van verandering ontzeggend die jullie kwaliteit van leven aanzienlijk zou hebben verbeterd. Dit zal jullie echter niet worden onthouden en vele innovaties staan klaar om op korte termijn te worden geïntroduceerd. Er staat zoveel klaar wat de vele problemen waarmee jullie dagelijks te maken hebben direct zal helpen oplossen. Te zijner tijd zal jullie kwaliteit van leven onherkenbaar veranderen, en de oude beperkingen beginnen nu al te worden verwijderd. De mensheid dient te worden geherstructureerd zodat er meer gelijkheid zal bestaan tussen jullie allemaal en dat betekent een gelijke verdeling van de grootste rijkdom die door zo een klein deel van de bevolking wordt genoten. Wees ervan verzekerd dat jullie behoeften bekend zijn en dat de disproportionele verdeling van rijkdom mettertijd zal worden veranderd.

Er zijn vele geavanceerde beschavingen die jullie vooruitgang volgen, maar die tot nu toe niet werden toegestaan om zich in jullie vrije wil “te mengen”, maar omdat jullie het markeringspunt zijn gepasseerd, zijn de zaken veranderd. Binnen bepaalde grenzen is hulp aan jullie, als en wanneer de omstandigheden dit toelaten, toegestaan. Het zal niet worden toegestaan dat veranderingen jullie zullen overweldigen en deze zullen op een geschikt moment en op een verstandige manier worden ingevoerd. De veranderingen zullen echter komen waarbij geen enkele inmenging zal worden getolereerd en iedere keer zal de hele operatie worden gevolgd door degenen die toezicht houden op de gebeurtenissen op Aarde. Jullie vrije wil is nog steeds het belangrijkst, maar ook dan zal niet worden toegestaan dat dit hetgeen reeds is overeengekomen als noodzakelijk voor de vooruitgang van de Mensheid, kan vertragen of verhinderen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

Nog even een verzoek:

Russ Michael probeert een meditatiebeweging op te zetten, genaamd de “Wereldwijde Collectieve Mondiale Meditatie Gemeenschap Event” (WCGMCE) die van start zal gaan bij de eerstvolgende Volle Maan op woensdag 31 Januari. De bedoeling is om een 10 minuten-meditatie te doen voor Liefde, Vrede, de RV en Gezondheid. Aangegeven werd dat dit op die dag op ieder moment kan worden gedaan. Hoe meer mensen met deze meditatie meedoen hoe krachtiger deze zal zijn.

Dankjewel,

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja