Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 23 november 2018

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
23 november 2018

Er zijn nog steeds mensen die het hebben over een mogelijke oorlog tussen landen, maar wees ervan verzekerd dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Waar de mensen het over eens zijn is dat ze genoeg hebben van oorlog en bloedvergieten en dat het voor de mensheid nu tijd is om te genieten van het zich verenigen van alle mensen in een wereldwijde beweging om permanente vrede te bewerkstelligen. Wij in de hogere rijken houden toezicht op de gebeurtenissen op Aarde en terwijl we jullie beslissingen op basis van vrije wil niet hinderen, ondersteunen we tegelijkertijd degenen die hun leven eraan hebben gewijd om vrede te brengen bij alle mensen die gezamenlijk krachtige gedachten uitdragen, zodat totale vrede kan terugkeren. Er zullen nog steeds kleine schermutselingen zijn in landen die zijn verwikkeld in geschillen, maar zelfs dat zal in de loop van de tijd afnemen, naarmate het besef ontstaat dat een vreedzame regeling, ongeacht de aard van de geschillen, altijd mogelijk is en dat dit voor alle betrokkenen veel beter is. Gedurende vele, vele jaren zijn enorme hoeveelheden geld verdiend door degenen die handel drijven in vernietigingswapens, maar dat is bloedgeld; het had het Menselijke Ras op zoveel verschillende manieren ten goede kunnen komen dat armoede niet had hoeven bestaan.

Vreedzaam beleid en degenen die daarbij betrokken zijn, krijgen niet de aandacht die ze verdienen, en het duister dat nog steeds voor het grootste deel de pers bestuurt, blijft de nadruk leggen op woorden van oorlog en de dreiging daarvan. Ze richten zich op het in een toestand van spanning en ontevredenheid houden van de hele wereld. Er zijn echter ook mensen die hard werken om dit stramien te doorbreken, waarbij ze nu op zijn minst vooruitgang boeken en het niet meer zo moeilijk vinden als voorheen omdat de kracht van de Illuminati ernstig is beknot. Om zo maar te zeggen, achter de schermen gaat alles goed, en er gebeurt veel meer dan jullie in de huidige omstandigheden waarschijnlijk zullen weten. Zelfs in hoge kringen werken bijzondere mensen voor het Licht, maar het is in hun belang om zichzelf te beschermen door anoniem te blijven. Sommigen herken je door hun acties, zij zijn de nieuwe leiders die in de wacht staan en zij zullen naar voren treden wanneer het veilig is om dit te doen.

De temperatuur stijgt en dit is een vrij normaal verschijnsel tijdens de cycli op Aarde. Het geeft Moeder Aarde de gelegenheid zichzelf te reinigen als onderdeel van de veranderingen die de nieuwe cyclus met zich meebrengt. Jullie geschiedenis laat zien dat de Aarde in de loop van de tijd aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan, zelfs in jullie menselijke geschiedenis van ongeveer 200.000 jaar. Jullie hebben ruim de tijd om je hierop voor te bereiden en met de nieuwe technologieën moet het niet moeilijk zijn ermee om te gaan. Er liggen nog steeds uitdagende tijden in het verschiet, maar de Hogere Krachten zullen in de buurt zijn om jullie te sturen teneinde de juiste actie te ondernemen.

In het geval dat er ongewone problemen opduiken, kunnen we jullie bijstaan om er korte metten mee te maken, maar jullie zullen zelf niet direct in de gaten hebben dat het op deze manier is afgehandeld. Door de hele geschiedenis heen hebben jullie hulp van boven gekregen, maar tegelijkertijd zijn er situaties die jullie zelf hebben veroorzaakt waarbij het jullie eigen verantwoordelijkheid is om het goed te maken. Het is duidelijk dat niemand van zijn fouten zou leren wanneer iemand anders deze zou oplossen. Je bent tenslotte hier op Aarde om ervaring op te doen, in spiritueel inzicht te groeien en door alles heen te blijven evolueren. Het is soms moeilijk voor jullie om de betekenis van je ervaringen te begrijpen en in te zien dat het allemaal gebeurt om te kunnen groeien en je uiteindelijk voor te bereiden op het leven in de hogere rijken.

Jullie zijn op Aarde dermate geïsoleerd geraakt dat jullie pas net beginnen te accepteren dat je op slechts één van de duizenden en duizenden planeten leeft waarop intelligent leven bestaat. Deze bevinden zich allemaal in het proces van evolutie en hoewel hun pad heel anders kan zijn dan dat van jullie, zijn ze toch op weg naar de hogere trillingsniveaus. Jullie bevinden je op een cruciaal punt en daarom worden jullie op je reis beschermd, omdat geen enkele andere beschaving jullie vooruitgang mag verstoren. Sinds jullie het kantelpunt zijn gepasseerd, is de situatie veranderd en zijn de Blue Avians aangesteld om jullie te begeleiden en te beschermen en om die reden bevinden ze zich nu in jullie zonnestelsel. Zij zullen ervoor zorgen dat jullie niet worden tegengehouden door de acties van de Illuminati of andere groepen die op dit moment op Aarde of in jullie Zonnestelsel zijn.

Degenen die klaar zijn om te ascenderen, zullen Ascentie volledig doormaken zonder inmenging te ervaren. Jullie dienen nog meer leren voordat jullie zover zijn, maar vanaf dit punt zal het pad veel gemakkelijker en leuker worden. Jullie staan aan de vooravond van grote veranderingen die jullie met grote sprongen vooruit zullen helpen en in een relatief korte tijd zullen jullie de meeste oude trillingen van de harde dualiteit achter je hebben gelaten. Het leven zal aangenamer worden en de verschillende Rassen zullen dichter bij elkaar komen en toch die verschillen blijven respecteren die hen uniek maken. Als door de ogen van God, zal iedereen als gelijke worden gezien. Het zal het begin betekenen van werkelijk geluk, omdat jullie allemaal delen in elkaars ervaringen. Universele Liefde zal welig tieren zodra elke ziel de Eenheid van Alles Dat Is begrijpt.

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen jullie gemakkelijk kunnen wennen aan de veranderingen, omdat ze de kwaliteit van jullie leven zullen verbeteren. Jullie zullen veel minder tijd hoeven besteden aan de ferme inspanningen van het leven zoals jullie dat nu doen en jullie zullen voldoende tijd hebben om je bewustzijn en andere vermogens te ontwikkelen. Zie in dat je een spiritueel Wezen bent en dat je uiteindelijke doel is om een ​​Wezen van Licht worden. Het is uiteraard nog toekomstmuziek, al is het goed te weten waar je ervaringen naartoe leiden. Voor sommigen van jullie klinkt het misschien vreemd, maar houd in gedachten dat jullie op de weg terug zijn van dat wat jullie je huidige ervaring heeft gebracht. Er is absoluut niets om je zorgen over te maken, omdat je in je eigen tempo vooruitgang zult boeken. Het is in jullie huidige tijd van evolutie, waarin jullie vooruitgang erg langzaam gaat en beperkt wordt, nu aan het veranderen, maar wanneer jullie het “Nu” betreden, opent zich een geheel nieuw vergezicht voor je. Jullie zullen veel opties hebben over wat je zou kunnen doen en deze zullen grenzeloos zijn, en omdat je door de kracht van je gedachten overal naartoe kunt reizen, zal dat ook onmiddellijk gebeuren.

Het gewone leven dat jullie nu leiden, zal jullie niet veel langer in haar greep houden en er staat jullie nog zoveel meer te wachten. Het Nieuwe Tijdperk zal in de zeer nabije toekomst werkelijk van start gaan. De basis daarvoor is al in ontwikkeling en wanneer de tijd rijp is, en dat betekent vooral veilig, zal het snel worden ingevoerd. Een opwindende tijd roept derhalve, maar blijf geduld hebben, want het is uitermate belangrijk dat de introductie van zo veel dat nieuw is, wordt vrijgegeven wanneer het “juiste moment” daar is.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring en onzekerheid, maar uiteindelijk zal dit ophouden. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

https://galacticchannelings.com/nederlands/