Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 22 februari 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
 22 februari 2019
Overal vinden veranderingen plaats, iets wat al geruime tijd aan de gang is en als je het algehele patroon kunt zien, kun je terecht de conclusie trekken dat het resultaat een meer in balans zijnde Aarde zal zijn. De nadruk ligt meer op de mensen die in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. 
Eveneens is zichtbaar dat “klein fijn is” en dat de mensen uiteindelijk zullen opgaan in kleinere compacte zelfvoorzienende groepen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar jullie kunnen al beginnen te zien hoe de grote conglomeraten in omvang afnemen. Met de komst van veranderingen in technologieën zal dit worden gezien als een natuurlijke en noodzakelijke ontwikkeling.
KRYON, 2019. GROTE VERANDERINGEN KOMEN NAAR ONZE WERELD.

Jullie bevinden je nu in de 4e dimensie en het jaar 2019 is een *katalytisch jaar dat een energie van gelukzaligheid en verandering in zich draagt, een verandering die dient plaats te vinden omdat de zaken veranderd zijn. Jullie hebben de vrijheid om een ​​hoger bewustzijn te vinden in een verjongende en betere vorm van wat er altijd is geweest, jullie zullen degenen zijn die voor iedereen op moeten gaan staan ​​en zeggen: “Het is goed om er anders naar te kijken” en “Ik ben rustig omdat we een verandering zullen meemaken die we al heel lang nodig hebben”. Het gaat veranderen: hoe we naar de geschiedenis kijken, de manier waarop we denken, het gaat onze manier van zaken doen veranderen, onze politiek, het gaat alles veranderen, en uiteindelijk gaan we op weg naar een planeet die nooit strijd, in strijd verwikkeld zal zijn, of waar nooit een ander Menselijk Wezen onbewust pijn wordt gedaan, vanwege een hogere bewustzijnsenergie – dat is waar jullie naartoe gaan.

God kent jouw naam die in het Licht wordt bejubeld aan de andere kant van de sluier, want dat is waar je thuis is en dat is waar je gemist wordt, als je naar deze planeet gaat en als je haar weer verlaat. Jouw ziel is buitengewoon geliefd, als deel van de goddelijkheid van de Melkweg en het Universum. Je brengt een beetje tijd op Aarde door met het werk dat je aan het doen bent, je wordt gekend door God, gewaardeerd door God en zal dat altijd blijven, het einde betekent een terugkeer naar gelukzaligheid, waarbij het nooit aan een oordeel onderhevig is geweest.

* katalytisch = verandering.


EINDE VAN DIT UITTREKSEL


Kryon sloot het volledige bericht af met de woorden: “Spreek me maar weer over ongeveer tien jaar, of het juist is of niet” – en dat is heel interessant, omdat hij met andere woorden suggereert dat Ascentie in 2029 zal hebben plaatsgevonden, en dat komt goed overeen met Corey Goode’s datum van 2028. Op zijn minst is het een bijzonder nuttige richttijd om in het achterhoofd te houden.


Vonken zijn die dingen die je aansporen om informatie te vragen, en het komt met je intuïtie – het ontwaken voor dingen die je niet wist. De Akasha dient zich aan en begint je te laten zoeken naar iets dat je nog niet eerder kende. Onthoud dat jij de baas bent over alle dingen die je nodig hebt.
Laat je karma volledig los, want het bestaat niet in het nieuwe paradigma dat in 2012 is begonnen. Zeg “Ik laat mijn karma los” omdat je de controle hebt over je eigen realiteit. God is liefde, en jullie zijn niet op Aarde gezet om te lijden. Het was afkomstig van een oude energie die nu is voltooid. Jullie komen nu dichter bij een bron die altijd pure liefde was en blijft.


Je Hogere Zelf geeft je de Vonk en geeft je toestemming en bewustzijn om je realiteit te veranderen. De Spirituele Familie is zuiver en voor altijd en is misschien zelfs niet eens in je biologische familie.

Vergeet niet om te herhalen: “In mij is een deel van de Schepper dat eeuwig bestaat en wat ik volg”


EINDE UITTREKSEL

Het is begrijpelijk dat mensen moe worden van de rotzooi die de mens teweegbrengt in een poging een plaats van rust voor zichzelf te creëren, in een samenleving die niet stabiel is en die is gecreëerd om de rijken rijker te maken terwijl de armen armer worden. Dit zal niet veel langer worden getolereerd, omdat Moeder/Vader God heeft verordonneerd dat degenen die hun plaats in de nieuwe trillingen niet kunnen innemen, meer geïsoleerd raken, vanwege hun egocentrische eigenbelang ten koste van anderen. Jullie zullen wel vaker de uitdrukking hebben gehoord dat jullie je broeders hoeder zijn, maar jullie zien niet in dat het verwijst naar de Eenheid van alle volkeren. Jullie komen niet ver, behalve als je samen handelt in het belang van iedereen. Echte vooruitgang wordt geboekt wanneer mensen zich verenigen in een gemeenschappelijk verlangen naar het welzijn van iedereen, en naarmate jullie kleinere groepen beginnen te vormen, zal duidelijk worden dat de vooruitgang daardoor veel sneller gaat en duurzaam is.

Taal, politiek en religie hebben eeuwenlang mensen gescheiden gehouden, en dat was zo bedacht om individuele ontwikkeling en expressie mogelijk te maken. Die tijd ging voorbij met het aanbreken van het Nieuwe Tijdperk en het samenkomen van mensen door middel van directe communicatie zoals jullie internet, telefoon, radio en televisie. Mensen hoeven niet langer eenzaam te zijn en als het voordeel van nieuwe uitvindingen gedeeld zou worden, zou de levensstandaard dramatisch stijgen. Er is geen reden waarom dit niet zo zou zijn, behalve dat de rijkdom van de wereld in handen is van zo’n klein percentage van de mensen, maar dit zal binnenkort veranderen. Het hele systeem moet even flink worden opgeschud en dan zal in één klap de kloof tussen arm en rijk verdwijnen. Heb geduld, want de veranderingen zullen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar stapsgewijs worden doorgevoerd wanneer het gepast is om dit te doen.

De dagen van de oude gewoonten zijn geteld en het is duidelijk dat als de mensheid vooruit wil gaan en echt zijn plaats in het Nieuwe Tijdperk wil innemen, degenen die voorbestemd zijn om dit tot stand te brengen, bereid moeten zijn om naar voren te treden en hun kennis en bekwaamheid in te zetten om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Jullie kunnen er zeker van zijn dat in afwachting van deze tijd vele, vele geëvolueerde zielen onlangs op Aarde zijn geïncarneerd en gewoon wachten om te ontwaken. De werkelijkheid is dat niets stilstaat en veranderingen zich voortdurend voltrekken, en wanneer ze zich tot een bepaald punt hebben opgebouwd, zal er een explosie zijn van nieuwe ideeën die de Mensheid in het Nieuwe Tijdperk vooruit zullen helpen. Zoals jullie onderhand wel moeten weten, werd jullie vooruitgang ontzegd die de levensstandaard aanzienlijk zou hebben verhoogd, maar het zal voor jullie beschikbaar komen om van te kunnen genieten en de verloren tijd in te halen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en dat het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja