Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 21 juni 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
21 juni 2019

Het duister heeft de strijd verloren, maar vecht door en haar aanwezigheid is nog steeds merkbaar. De lage trillingen die haar soort met zich meedraagt, kunnen echter alleen die zielen beïnvloeden die een soortgelijke vibratie hebben, en dat komt duidelijk naar voren in veel van de jongere leden van de mensheid. Niettemin zal het geen enkel effect hebben op degenen die qua ontwikkeling dit stadium zijn gepasseerd. De duistere wezens bezitten niet langer de macht die ze hadden, en hun doelstellingen om de wereld over te nemen zijn na vele eeuwen van machtstoename jammerlijk mislukt. Het betekent dat de ketenen die jullie belemmeren zijn verwijderd en dat jullie vrije zielen worden die in staat zijn om de leiding over je eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Het ligt in deze huidige tijd volledig in de verwachting waarbij jullie nu veel sneller vooruitgang zouden moeten boeken.

Het zal nog een tijdje duren voor jullie volledig inzicht hebben in de waarheid omtrent je wezen, maar het zal te zijner tijd tot jullie komen. Tijdens je reis naar Ascentie krijg je veel informatie in handen over je verleden, heden en toekomst. Je breekt uit je cocon van vergetelheid en dit is noodzakelijk voor je spirituele groei. In het verleden zijn jullie naar een dergelijk laag niveau afgezakt dat jullie vreesden dat je nooit meer voor de waarheid zou ontwaken, maar op de een of andere manier zijn voldoende van jullie in staat geweest je trilling te verhogen en een hoger niveau te bereiken. Je zou kunnen zeggen dat dankzij een paar enkelingen, de grote meerderheid werd geholpen om het voorbije jaar 2012 te passeren en dit helpt anderen hetzelfde te doen. Zoals we al vaak hebben gezegd: wanneer een ziel ontwaakt voor het Licht, helpen vele handen je bij het boeken van verdere vooruitgang. Het doel van het leven is om door ervaring spirituele kennis te vergaren en dienovereenkomstig te leven, zodat je je trilling verhoogt en je meer een Wezen van Licht wordt.

Met de vele uitdagingen die onophoudelijk lijken op te doemen, dienen jullie te begrijpen dat sommige ervan belangrijk zijn voor je ontwikkeling en dat deze zorgvuldig dienen te worden benaderd. Er bestaan maar weinig ervaringen zonder dat er enige les aan verbonden is, dus is het verstandig jezelf af te vragen wat de betekenis ervan is door binnenin je op zoek te gaan. Het is duidelijk dat als er een les dient te worden geleerd, het verstandig is om te proberen te begrijpen wat er met deze ervaring wordt bedoeld. Want degenen onder jullie die persoonlijk het kantelpunt zijn gepasseerd, zouden nu spiritueel gezien vorderingen moeten maken en weinig of geen nadelige gevolgen hoeven te ervaren. Je ervaring kan op een goede manier worden ingezet door anderen te helpen, die vanwege je Licht naar je toe worden getrokken. Sommigen zullen je persoonlijk kennen en op de hoogte zijn van je werk, maar anderen zijn mogelijk naar je toe geleid, dus wees niet verbaasd als dit gebeurt.

Wanneer de Aarde en haar bevolking tot rust gekomen zijn en vrede de normale toestand is geworden, zullen jullie open staan voor bezoek van andere Buitenaardsen die jullie zullen helpen de evolutionaire veranderingen te versnellen. Jullie zullen veel van hen leren, omdat jullie al zo lang zijn tegengewerkt. De eerste aanwijzingen voor groei en inzicht dienen van jullie te komen en dan zullen jullie de hulp krijgen om je ideeën en verlangens te implementeren. Jullie zullen snel vooruitgang boeken aangezien jullie zijn voorbestemd om op de “Nieuwe Aarde” te leven, een Aarde die van ongerepte schoonheid zal zijn. Er zijn echt geen passende woorden te vinden om de veranderingen van de oude Aarde naar de nieuwe te beschrijven. Het zal een paradijs zijn, dat in niets lijkt op ook maar iets wat jullie tot nu toe zijn tegengekomen, en jullie zullen verrukt zijn van de levensenergie die in alles aanwezig is.

Jullie hebben derhalve veel om naar uit te kijken en eindelijk is het binnen bereik. Het moet zo zijn zoals verordend door de Opperste Schepper. Jullie zijn voor een deel al ver op weg naar voltooiing van deze fase, waar jullie zullen worden beloond met een bestaan ​​in de hogere trillingen van rust en volkomen vrede, wat niet kan worden verstoord door degenen met een lagere trilling. Voor dergelijke zielen zal ook hun tijd komen wanneer zij God hebben aanvaard en zich op het pad naar huis begeven, waarbij elke weg uiteindelijk terugleidt naar de Godheid. Omdat tijd in de hogere niveaus niet bestaat, aangezien alles in het nu is, wordt er geen pressie uitgeoefend op diegenen die een andere serie beproevingen en uitdagingen moeten doorstaan om te kunnen evolueren. Maar zoals altijd is er hulp voorhanden wanneer een ziel verlicht raakt en deze hulp zal in de buurt blijven tot die reis is voltooid. We weten dat velen van jullie zich al bewust zijn van de situatie, maar zich misschien niet realiseren dat de huidige eindtijden bijzonder zijn, in zoverre dat elke ziel dezelfde gelegenheid krijgt geboden deel uit te maken van een massale Ascentie.

Jullie vele levens hebben je ver gebracht en vandaag de dag zijn jullie veelzijdige zielen met vele vermogens die je kunnen helpen om je door dit specifieke leven heen te helpen. Besef dat, door gebruik te maken van je ervaringen, je de beste resultaten behaalt, omdat duidelijk is dat je je voordeel kunt doen met die aspecten die je kunnen helpen om je levensplan te doorlopen. Doordat het op een dergelijke manier geregeld is, wordt het beste uit elke generatie gehaald omdat het gaat om vooruitgang “op maat”, zodat het in fasen plaatsvindt die je een volgende stap in de goede richting brengen. Het is duidelijk dat het duister er in de beginstadia alles aan zal doen om te voorkomen dat je slaagt, maar te allen tijde is vooruitgang onvermijdelijk.

Jullie zijn bezig de verontrustende tijden te boven te komen, dus houd je blik gericht op je doel en laat je niet afleiden door uiterlijke omstandigheden. Er bevinden zich nog steeds valkuilen op jullie pad, maar als je stevig op het rechte maar smalle pad blijft, zul je deze kunnen omzeilen. De mate van hoe ver je bent gevorderd zal inderdaad bepalen hoe snel de zaken voor jou tot rust komen, dus houd jezelf staande in het Licht en bezwijk niet voor verleidingen die op je pad opdoemen. Houd er rekening mee dat je af en toe nog steeds wordt getest, maar dat het op jouw punt van evolutie steeds gemakkelijker voor je wordt om hiermee om te gaan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde connectie met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light


Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/