Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –

 Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

11 december 2020.

De problemen in de wereld gaan maar door en er lijkt geen einde aan te komen, maar naarmate de tijd verstrijkt, worden die aspecten van het leven die dienen te worden gestimuleerd, duidelijker. Het is onmogelijk dat alles zo door  blijft gaan als voorheen, omdat jullie in het verleden vast zijn komen te zitten in een houdgreep-achtige situatie van oude energieën, waarin elke mogelijkheid om naar een meer acceptabele en aangename manier van leven over te gaan werd onderdrukt. Het heeft niet lang geduurd voordat de tekortkomingen van jullie oude manier van leven werden onderkend en men beseft nu dat veel van wat als vanzelfsprekend werd beschouwd, dient te veranderen. Dit moet ook wel om de basis te kunnen leggen voor een Nieuw Tijdperk dat tot stand kan worden gebracht om jullie een meer aanvaardbare manier van leven te bieden.

Op universeel niveau zijn jullie een klein radertje in een groot wiel, maar spelen jullie een belangrijke rol door die zielen die achterop zijn geraakt een kans te geven zich te verheffen en te erkennen dat ze prachtige wezens van Licht zijn. Op dit moment ontwaken ze langzaam door de hogere energieën die Moeder Aarde bereiken, terwijl de planeet een nieuw gebied in het Universum binnengaat. Door de hogere energieën dan voorheen neemt de trilling toe en de zielen met een lagere trilling ondervinden hierdoor problemen met het absorberen en integreren ervan, omdat ze niet in staat zijn zich op dergelijke hoge energieën af te stemmen. Voordat het ondraaglijk wordt, zullen ze naar een andere planeet verhuizen, waar ze beter passen bij de lagere trillingen, en daar kan hun evolutie worden voortgezet. Dit is de Bijbelse tijd waarnaar in de bijbel wordt verwezen als de tijd waarin “het kaf van het koren wordt gescheiden”

Sommige zielen zullen verontrust zijn door de gedachte dat in dergelijke omstandigheden families en vrienden kunnen worden gescheiden, maar besef dat maar weinigen voor langere tijd bij elkaar blijven. In algemene bewoordingen zullen sommigen ervoor kiezen om simpelweg te reïncarneren met degenen die hen kunnen voorzien van de ervaringen die ze nodig hebben om hun evolutie voort te zetten. In toekomstige tijden zul je merken dat je een bijzonder onafhankelijke ziel wordt die zich via gedachtenkracht onmiddellijk van de ene plaats naar de andere kan bewegen. Veel zielen kiezen ervoor om in groepen van gelijkgestemden te blijven en reizen in de Ruimte langs snelle routes of omwegen op zoek naar andere vormen van leven waardoor ze meer kunnen leren over het universele leven. Jullie zijn tenslotte daadwerkelijk Ruimtewezens die verlangen om meer te weten te komen over andere vormen van leven die overal in het Universum aanwezig zijn. Begrijp dat Ruimtereizen heel iets anders is dan jullie idee van wat het is, hoewel jullie hierin tot op zekere hoogte vorderingen hebben gemaakt, maar dit werd allemaal voor jullie geheim gehouden en door het duister misbruikt.

Naarmate je je steeds verder ontwikkelt, begin je de hogere waarheid omtrent het leven, dat zo overvloedig in het Universum aanwezig is, te begrijpen. Eonen lang zijn jullie op Aarde geïsoleerd geweest, zodat jullie zonder inmenging in je eigen tempo konden groeien. Uiteraard ontvangen jullie begeleiding en wordt de helpende hand geboden om ervoor te zorgen dat jullie blijven evolueren, want dat is het hele punt van deze ervaringen. Nu velen van jullie hun trilling hebben verhoogd, zijn jullie nu zover om je voor te bereiden op een meer uitgebreid leven tussen de sterren. Er dient echter nog één voorbereiding te worden getroffen, maar jullie zijn in ieder geval goed op weg om een Galactisch Wezen te worden. Van de Hel op Aarde naar de Hemel op Aarde is een lange reis, maar jullie hebben een eeuwigheid aan tijd.

Jullie beginnen de kracht van het denken te onderkennen en beseffen dat datgene waarop je je concentreert of waarop je je focust realiteit kan worden, en dit zal des te sterker worden naarmate jullie langzamerhand die gebieden van de Ruimte betreden waar de trillingen hoger zijn. Het maakt allemaal deel uit van een bewustzijnsverruiming die jullie uiteindelijk in staat stelt om te creëren door middel van je eigen denkvermogen. Het is duidelijk dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt; het dient alleen voor positieve doeleinden te worden ingezet. Laagontwikkelde zielen hebben echter niet de volledige vrijheid om te doen wat ze willen, maar hebben voortdurend begeleiding nodig om de zaken te ervaren in overeenstemming met hun behoeften, in plaats van met wat ze wensen, tenzij het hen ten goede komt.

Het idee om een ​​hoger Wezen te worden klinkt zonder twijfel aanlokkelijk, maar het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee in het met grote zorg inzetten van je vermogens. Het is waarschijnlijk gemakkelijker dan je denkt, want met een hoger bewustzijn ontstaat een natuurlijk gevoel van eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Zelfs nu al worden jullie geadviseerd voorzichtig te zijn met hetgeen je wenst, aangezien je raderen in beweging kunt zetten die tot vervulling leiden. Het is een moeilijk te bevatten concept, maar probeer ervoor te zorgen dat alles zich op natuurlijke wijze en niet geforceerd ontwikkelt, waarbij het allerbelangrijkste is: heb geduld, daar de mens de neiging heeft om alles meteen te willen.

Voor de nabije toekomst bestaat een aantal profetieën en deze wijzen op een groot ontwaken dat op korte termijn wordt verwacht; het is absoluut de ideale tijd om de mensheid te helpen collectief een grote stap voorwaarts te zetten en vastberaden naar een hoger trillingsniveau over te gaan. Jullie gaan een gammastraling binnen die veranderingen tot stand zal brengen, dus wees voorbereid en accepteer dat grote veranderingen onvermijdelijk zijn. Dit zal allemaal gebeuren voor het welzijn van de mensheid, aangezien jullie deze beloning hebben verdiend voor je inspanningen om het kantelpunt te passeren. De zaken zijn niet zo chaotisch als jullie mogelijk denken, aangezien jullie geen inzicht en overzicht hebben in wat er dankzij Covid19 is gebeurd. Jullie hoeven niet lang meer te wachten voordat een en ander duidelijker wordt en dan zullen jullie kunnen zien dat wat verborgen was, wordt onthuld.

Na maanden van stress en zorgen kunnen we jullie frustratie en vermoeidheid voelen, maar dit was onvermijdelijk en uiteindelijk zullen jullie de problemen kunnen begrijpen in het doorvoeren van een dergelijk grote verandering in jullie leven. Het goede nieuws is dat de Illuminati niet langer de macht hebben die ze ooit hadden, waarbij ze nooit hun ambities zullen opgeven om de bevolking van de Aarde enorm te reduceren. Ze werden met hulp van de Lichtkrachten op elk niveau gedwarsboomd.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Marja en Ro